DR. ÖĞR. ÜYESİ SERKAN KELEŞOĞLU    
Adı : SERKAN
Soyadı : KELEŞOĞLU
E-posta : skelesoglu@ankara.edu.tr, skelesoglu1907@gmail.com
Tel : 0 312 3633350/5217
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/serkan-kelesoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Serkan Kelesoglu

skelesoglu@ankara.edu.tr

00 90 506 912 60 31

  

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi: 16.10.1982

Doğum Yeri: Giresun/Türkiye

 EĞİTİM DURUMU

Doktora: Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (2011-2017).

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (2013-2017).

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme (2004-2008).

Lisans: Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (2000-2004).

Orta Öğretim: Giresun Anadolu Öğretmen Lisesi, Giresun, TÜRKİYE, (1996-2000).

 

AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

University of Minnesota, Visiting Scholar (2015-2016)

Ankara Üniversitesi, Araştırma Görevlisi (2012- …)

TED Ankara Koleji, Eğitim Uzmanı (2004-2012)

 

PROJELER

2013 - Healthy Food for Healthy Child. LDV, Ulusal Ajans

2012 – Ortaöğretim Düzeyinde Sınıf Tekrarı, Okul Terki ve Okul Dışı Çocuklar Çalıştayı, MEB - UNICEF

2009 - Fırsatım Senin Gelecek Hepimizin, TED Ankara Koleji

2007 - Eleştirel Düşünme Eğitici Eğitimi

2005 - İnsan Hakları Eğitici Eğitimi. Umut Vakfı

 

YAYINLAR

Kitap Bölümü

Güven, İ., Bıkmaz, F., Demirhan İşcan, C., Keleşoğlu, S. (2014) Tarih öğretimi kuram ve uygulama. Pegem akademi. Ankara.

Gözütok, A., Peder, P., Keleşoğlu, S. (2009). Öğretmenler İçin Etkinlik Hazırlama Kılavuzu. Ankara.

Makaleler

İşcan, C. D., & Keleşoğlu, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Temel Alan Uygulamaları. Kastamonu Eğitim Dergisi25(3), 1055.

Keleşoğlu, S., & Kalaycı, N. (2017). Dördüncü Sanayi Devriminin Eşiğinde Yaratıcılık, İnovasyon ve Eğitim İlişkisi. Yaratıcı Drama Dergisi1(12), 69-86.

Özen, Z., Metinnam, İ., Kelesoglu, S., & Akfirat, O. N. (2016). Kadin Egitmenlerin Gözünden Çagdas Drama Dernegi ve Kadin Sorunu. Yaratici Drama Dergisi11(1), 33.

Metinnam, İ., Kelesoglu, S., Ozen, Z. (2014) Teachers’ Views on Using Creative Drama as a Method in Social Studies Education. Journal of Education and Future, 6, 43-57.
 
Guven, I., Kelesoglu, S. (2014). A qualitative study towards infusing popular culture on teaching practice in classroom. Education and Science Vol. 39, No 171. p. 347-360.

Keleşoğlu, S. (2013). Sosyal bilgiler dersinde eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesine yönelik örnek öğretme öğrenme süreci. Eğitimci Dergisi. Sayı 17.

Tezler

Keleşoğlu, S. (2017). Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Eğitim Programının Tasarımı, Denenmesi ve Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Keleşoğlu, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kadına yönelik şiddet tutumlarının farklı değişkenler açısından analizi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Keleşoğlu S. (2012). Öğretmen Adaylarına Yönelik Çocuk Hakları Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Bitirme Projesi. Çağdaş Drama Derneği. Ankara.

Keleşoğlu, S. (2008). Demokratik Yurttaş Nitelikleri Kazandırma Açısından Sosyal Bilgiler Dersi 2004 Öğretim Programı ile Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 2000 Öğretim Programının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.


Bildiriler


Keleşoğlu, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 5E öğrenme modeline uygun ders tasarımı geliştirme ve uygulamaya ilişkin görüşleri. 6. Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2017, Eskişehir. 

Keleşoğlu, S. ve Metinnam, İ. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Sosyal Adaleti Sağlamaya Yönelik Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamaları. 26. Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya. 

Keleşoğlu, S. ve Kalayı, N. (2016). Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Eğitim Programının Tasarımı, Denenmesi ve Değerlendirilmesi. 4. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26-29 Ekim 2016. Antalya

Keleşoğlu, S. ve Yiğit, Ö. (2016). Yenilikçi tarih öğretimi hizmet içi eğitim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Tarih Öğretimi Sempozyumu. 3-5 Eylül 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. 

Usta, G., Keleşoğlu, S., Esen, Y. (2015). A scale of attitudes towards violence against women: validity and reliability testing. ICEFIC. Ankara.

Demirhan, C., Keleşoğlu, S. (2014). Practices of prospective teachers based on the constructivism. 34th. International society for teacher education conference. Belek, Antalya. Turkey. 

Metinnam, İ. Keleşoğlu, S., Özen, Z. (2014) Sosyal bilgiler eğitiminde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşleri ve öğretmenlerin uygulamada karşılaştıkları sorunlar. 3. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Gazi Üniversitesi. Ankara.

Keleşoğlu, S. (2014). Öğretmen adaylarına yönelik çocuk hakları eğitimi programının değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Gazi Üniversitesi. Ankara.

Özen, Z., Keleşoglu, S. ve Metinnam, I. (2013). Contemporary Drama Association’ s Women trainer’s perception towards woman studies and herself. 23. rd. International Conference on Creative drama in education. 14-17 November 2013. Ankara.

Keleşoglu, S. ve Esen, Y. (2013). Effective of creative drama on violence against women course. 23. rd. International Conference on Creative drama in education. 14-17 November 2013. Ankara.

Keleşoğlu, S. ve Kukul, V. (2013). Ankara İlindeki Halk Oyunları Derneklerinin Yapılarının İncelenmesi. 2. Uluslararası Halk Oyunları Kongresi. Kemer/Türkiye

Keleşoğlu, S ve Keleşoğlu, P. (2012). Çıtır çıtır felsefe ile eleştirel düşünme. Eğitimde iyi örnekler konferansı. Sabancı Üniversitesi. İstanbul.

Kalaycı, N., Keleşoğlu, S. ve Hayırsever, F. (2012) Yurttaşlık Eğitiminde Bir Arpa Boyu Yol Alabildik Mi?. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi. İstanbul. 

Keleşoğlu, S. (2011). Çanakkale'yin yeniden yaşamak. 15. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu. Enka Okulları. İstanbul.

Keleşoğlu, S. (2009). Demokrat Yurttaş Niteliklerini Kazandırması Açısından Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Karşılaştırılması.Özel Arı Okullarının 14 Mart 2009'da düzenlediği Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar Konferansında sunulmuş bildiri. 

Keleşoğlu, S. ve Gözütok, A (2007). Daltonlar. Özel Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının 24 Mart 2007'de düzenlediği 3. Türkçe ve Edebiyat Öğretiminde Sorunlar, Çözümler ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumunda sunulmuş bildiri. 

Keleşoğlu, S. ve Peder, P. (2007). Şifreyi Çöz, Besin Zincirini Tamamla. Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nin 20 Ekim 2007'de düzenlediği 11. Öğretmenler Sempozyumunda sunulmuş bildiri. 

Gözütok, A. ve Keleşoğlu, S. (2007). Orienteering Sporunun Öğrenme-Öğretme Sürecine Yansıtılması. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. Sabancı Üniversitesi. İstanbul. 

Gözütok, A. ve Keleşoğlu, S. (2006) En iyi öğretici kim?. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. Sabancı Üniversitesi. İstanbul.