UZMAN SİMEL KENDİR    
Adı : SİMEL
Soyadı : KENDİR
E-posta : skendir@ankara.edu.tr
Tel : 03125958158
Ünvan : UZMAN
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : ANATOMİ AD