PROF.DR. SELDA KILIÇ    
Adı : SELDA
Soyadı : KILIÇ
E-posta : skilic@ankara.edu.tr, seldakayak@yahoo.com
Tel : 03123103280/1044-1063
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

                           

PROF. DR. SELDA KILIÇ                            

ÖZGEÇMİŞ            

Adı ve Soyadı

: Selda Kılıç

 

Doğum Yeri

                              

: Ankara                                           

 

Doğum Tarihi

: 16.06.1967

Adres 

 

: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Anabilim Dalı, 06100

Sıhhiye/ Ankara

0312 3103280/1044 (DTCF)


seldakyak@yahoo.com

 

skilic@ankara.edu.tr

 

Yabancı Dili

:  İngilizce

Uzmanlık Alanı

 


Yakınçağ Dönemi Osmanlı Tarihi 

 I.ve II. Meşrutiyet Dönemleri

 Osmanlı'da Anyasal Gelişmeler

 19.yy.Osmanlı İdare TarihiAKADEMİK UNVANLAR

Araştırma Görevlisi: (1989-1998) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Asistanı.

Bilim Uzmanı: 1988- Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

"1876 Kanun-ı Esasi'nin Hazırlanması ve Meclisi Mebusan'ın Toplanması"     

Edebiyat Doktoru: 1990- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, 

"Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye'de İl Yönetimi" 

Yardımcı Doçent: (1998 -2010)
Doçent: (2010 -2015)

Profesör: 2016 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

2017-Devam Ediyor.  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

2016- Devam Ediyor.  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fakülte  Yönetim Kurulu Üyesi

2015- Devam Ediyor.
Genelkurmay Atase (Askeri Tarih ve Stratejik Etüd) Başkanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi

Sivil Üyeler:

Prof. Dr.İlber Ortaylı (Galatasaray Üniversitesi)
Prof.Dr.Ömer Turan (ODTÜ)
Prof.Dr.Selda Kılıç (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr.İlhami Durmuş (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr.Mustafa Türkeş (ODTÜ)

2013-2016 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi  (Doçent Temsilcisi)

2013- Devam Ediyor. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences)

2012- Devam ediyor.  Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, (GAMER)

1997-Devam ediyor. Genelkurmay Atase (Askeri Tarih ve Stratejik Etüd) Başkanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK)  Genel Kurul Üyesi

2010-2012 Tarih Bölüm Başkan Yardımcılığı

2008-2012 A.Ü.D.T.C.F.  Tarih Araştırmaları Dergisi Editörlüğü

2002-2004 A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi Editörlüğü

YURTDIŞI ÇALIŞMA DENEYİMİ

-Unity University, Addis Ababa-Etiopia , 2013 Temmuz-Ağustos, P.O.Box:6722, Addis Ababa,Etiopia. Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Education, Zalef Fıne Art&Fashıon Design Instıtute, Mulgeta Zeleke Building, Megenagna Square, Addis Ababa, Etiopia. 

-Latvia University, Riga-Letonya, 2012 Haziran,  Riga-Letonya , Erasmus Öğretim Üyesi değişim kapsamında konferans ve ders verilmiştir.(1hafta)

- International Communications College Communiacation Universty of China, Beijing,China, 2006-2008

(North China No.1 Dingfuzhuang Dongjie Beijing)

   2006- 2008 yılları arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunulmuştur. International Communications College Communication Universty of China’da misafir öğretim üyesi olarak Türkçe, Osmanlı Tarihi ve Türk Kültür Tarihi dersleri dört yarıyıl ( 2 yıl ) süresince verilmiştir.


- University of Tehran, Tahran-İran, 1997-2000

  1997-1998 eğitim-öğretim döneminde Tahran Üniversitesi Uluslararası Farsça Eğitim Merkezi Dil Kurslarına devam etti. Tahran'da ki çalışmaları sırasında Atatürk Araştırma Merkezi adına "Yurtdışında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile İlgili Yayınlar Bibliyografyası" çalışmasının “İran Bölümü” hazırlandı.

    Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yayınlanmış Kitaplar Bibliyografyası, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Projesi, Tarayıcı, Ankara – 2000.DERGİ HAKEMLİKLERİ


-Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte Dergisi, Ulakbim, MLA (Modern Language Association of America) ve Index Islamicus

-Ankara Üniversitesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve Üniversitemiz Ulusal Hakemli Dergiler listesinde yer almaktadır.

-Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (OTAM) ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve Üniversitemiz Ulusal Hakemli Dergiler listesindedir.

-Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve Üniversitemiz Ulusal Hakemli Dergiler listesinde yer almaktadır.

-Bilig Dergisi,  SSCI’de (Social Sciences Citation Index) taranmaktadır.

-Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, (GAMER), Uluslararası Hakemli Yerel Süreli Yayın

-Belleten, Türk Tarih Kurumu,

 -America, history and life 0002-7065 1963-

-

Archaeologische Bibliographie 0341-8308 1982- 

-

Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

-

Francıs (French Online Database) 1985-

-

Historical abstracts. Part A. Modern History Abstracts 0363-2717 1963- 

-

Historical abstracts. Part B. Twentieth Century Abstracts 0363-2725 1963- 

-

MLA International Bibliography 2000- 

-

Turkologischer Anzeiger 0084-0076 1973-

-Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Index Copernicus, Contemporary Association Databases, ASOS Index

-Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (TSA) Uluslararası Hakemli Dergi, Ulakbim, EBSCO Index, ASOS Index

-Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences), Ulusal Hakemli Dergi

-Belleten, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, ISSN 0041-4255, Cilt : LXXVII, Sa.280, Aralık 2013, Ankara-2013

-Atatürk Yolu Dergisi , Dergi, TÜBİTAK ULAKBİM,  Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi) ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

-Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Tübitak Ulakbim tarafından taranmaktadır.

-Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Sempozyumlarında Hakemlik (2 yılda bir düzenlenir.En son 21-27 Mart 2015)

-Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Sempozyum ve Panellerde sunulacak Bildirilerin Hakemliği.

-Türk İdare Dergisi, İçişleri Bakanlığı Yayınıdır.Ulusal ve iki hakemlidir.
-TODAİ; Amme İdaresi Dergisi iki hakemli bir dergidir, Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scise-arch, Journal Citation Reports / Social Sciences Edition; Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu, (EGPA) Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı, TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, indekslerinde taranmaktadır.


PROJE HAKEMLİĞİ


-BAP Proje Hakemliği: Uşak Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi Hakemliği,

 Projenin Adı:

“Toplumsal Hafıza Bağlamında I. Balkan Savaşı Bakiyyeleri ve Hindistan Kızılayı Heyetleri”

-BAP Proje Hakemliği: Tunceli Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi Hakemliği,

 

HAKEM KURULU ÜYELİĞİ

-Tarih Araştırmaları Dergisi

-Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi

-Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi (GAMER)

-Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

-Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi


DERGİ EDİTÖRLÜKLERİ

- Tarih Araştırmaları Dergisi  Editörlüğü (2002- 2004)

-Tarih Araştırmaları Dergisi Editörlüğü (2010-2012)

-Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, (Gamer), Uluslararası Hakemli Yerel Süreli Yayın.(2012-Devam ediyor.)

-History Studies,  Prof.Dr.Şerafettin Turan Armağan Sayısı.2014. (Index Islamıcus,Index Copernicus, DOAJ, EBSCO ve ASOS tarafından taranmaktadır.)


KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ

Masoumeh DAEİ : XX. Yüzyıl BAŞLARINDA İRAN-OSMANLI İLİŞKİLERİNDE, ERMENİLER(TOPLU MAKALELER) 
Editör :Selda KılıçYÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

-Neşe Tozkoparan, Doktora/ “19.yy.da Sivas’ta Amerikan Protestan Misyoner Faaliyetleri” MEZUN

-Gökhan Kaya, Doktora/ “Meşrutiyet'in Siyasal Hayatında. Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbâd)” MEZUN

-Fatma Uygur, Doktora/ “XIX. Yüzyıl Fransız Seyyahlarına Göre Osmanlı Devleti” MEZUN

-Ebubekir Keklik, Doktora/ "II.Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Taşrasında İlk ve Ortaöğretim (1908-1914)" Devam ediyor.

-Yasemin Zahide Erol, Doktora/ Osmanlı Devletinde Mali Sistem  (Vergiler) Devam Ediyor.

-Merve Keyvanoğlu,"19.yy.Osmanlı-İtalya İlişkileri" Devam ediyor.

-Abdülkadir Erçin, Doktora/ " II. Abdülhamit Döneminde Edirne Vilayeti" Devam ediyor.

-Ekin Kasım,Doktora/ "19.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Kaçakçılık" Devam ediyor.

-Murat Hulki Önder,


YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

-Yaşar Öcal, Sait Paşa’nın Devlet ve Toplum Anlayışı, Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

-Bayram Doğan, Mustafa Necip Efendi Tarihi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

-Emin Tatoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Egemenlik Anlayışının 1982 Anayasası ve Günümüzün Türk Kamu Hukukundaki Yeri, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

-Özlem Gülenç, Tanzimat’ın İlk Yıllarında Yapılan Yasal Düzenlemeler (1840- 1856), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

-Enver Başar, İlk Osmanlı Meclisinde Gayrimüslimler, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

-Tarık Daştan (Yüksek Lisans):II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Ordusu Komuta Heyetinde Yeniden Yapılanma (1909-1914)-( Tasfiye-i Rüteb-i Askeriye ile Askeri Tekaüd ve İstifa Kanunları) -2016

-Esra Ulusoy (Eren) (Yüksek Lisans): XIX Yüzyıl Osmanlı Devletinde Süryanilerin ve Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri- 2016

-Hüseyin Es, (Yüksek Lisans) Hamdi Paşa'nın Yemen Hatıratı ve Yemen İsyanı- 2016

-Begül Bay: (Yüksek Lisans) Tımes Gazetesine Göre Osmanlı-Yunan Münasebetleri-2017

-Kenan Ağa: Amerikan Konsolosluk Raporlarında: Trabzon, Erzurum, Harput (1870-1906)

-Emre Kurt:


Öğrencileriniz

Durumu

ABDURRAHMAN TUFAN KAYA

Başarısızlık

GÖKHAN KAYA (DOKTORA) (Osmanlı Demokrat Fırkası -Fırka-ı İbad)

Mezun

MUSTAFA AKDAĞ Ahali Fırkası (Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridelerine Göre)

Mezun

ESRA KALTUK

Başarısızlık

MUZAFFER KURAL (19.yy Osmanlı İmparatorluğunun Basra Körfezi Politikası)

Aktif

İSMAİL KURT İttihat ve Terakki Döneminde Osmanlı Ekonomisi

Mezun

TARIK TANSU YİĞİT (Osmanlı Resmi İdeolojisinde Dönüşüm : 1876-1918)

Aktif

NEŞE TOZKOPARAN (DOKTORA) (19.yy Sonunda Sivas'ta

Amerikan Protestan Misyoner Faaliyetleri)

Aktif

BAYRAM ÖZKÖK

Aktif

BAİQUNİ BAİQUNİ ( Osmanlı İmparatorluğu İle Açe Krallığı Arasındaki İlişkiler)

Mezun

FATMA UYGUR (DOKTORA) (19.yy.'da Fransız Seyyahlarına Göre Osmanlı Devleti)

Aktif

YASEMİN ZAHİDE EROL (Osmanlı Devleti'nde Şehbenderlik ve

 Paris - Londra Örnekleri )

Aktif

HAŞİM MEHMET (II.Abdülhamit'in Irak Politikası)

Mezun


Tik (Tez İzleme Komitesi) Üyelikleri-   DOKTORA


Öğrencileriniz

Durumu

GÖKHAN KAYA / Doktora

Mezun

NEŞE TOZKOPARAN /Doktora

Aktif

EBUBEKİR KEKLİK /Doktora

Aktif

İSMET SARIBAL /Doktora

Aktif

FATMA UYGUR / Doktora

Aktif


-Olcay Kahraman / Doktora/ Osmanlı'da Modern Devlet'in Oluşum Sürecinde Şura-yı Devletin Rolü ( Gazi Üniversitesi- Aktif /2012) 

     

     -Özlem Kutkan /Doktora/ Osmanlı Anadolu'sunda Bir Protestan Misyonu: Urfa (1856-1910) (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü-Aktif /2012)    

     

      -Osman Zahid Küçükler /Doktora/ Encümen-i Daniş / 2014  (Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Tarih Bölümü/ 2014)  

     

      -Özcan Aslan/ Doktora/ 19. yy' da Osmanlı-İran İlişkileri   ( Gazi Üniversitesi- Aktif /2017)  

       

        -Ammar Mohammed Saaed Sınjar / Doktora/ II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Araplarında Merkeziyetçilik Hareketinin Gelişimi (1908-1918) 2017

       Danışman: Prof. Dr Hale Şıvgın


        - Gülşah Polat /Doktora/ II. Meşrutiyet (1908-1918) Dönemi Kadın Dergilerinde Kadın Modasının Nicel ve Nitel Özellikleri Üzerine bir Analiz,

        Danışman: Prof. Dr. Emine Koca


  LİSANS DERSLERİ

 -Dünya Tarihi (18.-20.YY. Asya, Amerika, Afrika),TAR 401

 -Türk Kültür Tarihi II ( Osmanlı Dönemi), TAR 308

 -Avrupa Tarihi  (2008-2012 itibarıyla ilk kez açılarak bütün Batı     Dilleri öğrencilerine servis dersi olarak verilmiştir.) -Servis Dersi-TAR 435  

 -Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Akımlar ve Anayasa,(2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla ilk kez açılmıştır.)TAR 445

-Osmanlı İmparatorluğunda Siyasal Akımlar ve Anayasa Semineri, TAR 412

-Kültür Tarihi (DTCF, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü), TAR 308

-T.C. İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

-Osmanlı Siyasi Tarihi Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,

-T.C. İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,

-T.C. İnkılâp Tarihi  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

-Türk Kültür Tarihi Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi,

-T.C. İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu,
-TAR 498  Mezuniyet Tezi  (Kod: V)
LİSANSÜSTÜ DERSLER

DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS

Doktora
2012-13/ Güz ÖGRETIM YILI

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

15001900

UZMANLIK ALAN DERSİ

0

Seçmeli

15026011

19.YY'DA SÖMÜRGECİLİK

2

Seçmeli

DR- 15026031 19.yy Ortadoğu Tarihi (2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla ilk kez açılmıştır.

                                                              Tezli Yüksek Lisans


2012-13/ Güz ÖGRETIM YILI

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

15001800

UZMANLIK ALAN DERSİ

0

Seçmeli

15025009

I.MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ FAALİYETLERİ

2

Seçmeli

15025037

18.-19.YY'DA AVRUPADAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ I

2

Seçmeli

  Doktora


2012-13/Bahar ÖGRETIM YILI

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

15026050

OSMANLI DEVLETİNDE SİYASİ AKIMLAR VE ANAYASA

2

Seçmeli

15001900

UZMANLIK ALAN DERSİ

0

Seçmeli

15026046

I.DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI İMPARATORLUĞU

2

Seçmeli

 

Tezli Yüksek Lisans

2012-13/Bahar ÖGRETIM YILI

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

15001800

UZMANLIK ALAN DERSİ

0

Seçmeli

15025064

18-19 YY'DA AVRUPADAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ II

2

Seçmeli

15025062

II.MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ FAALİYETLERİ

2

Seçmeli
Projelerde Yaptığı Görevler

      2000-Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yayınlanmış Kitaplar Bibliyografyası, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Projesi, Tarayıcı, Ankara 2000.


ESERLER


 Ulusal / Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler  


KİTAPLAR


2010-Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet'e Geçiş, İlk Anayasanın Hazırlanması, BerikanYayınevi, Ankara 2010
http://www.kitapyurdu.com/yazar/selda-kaya-kilic/58848.html

2010-Yakınçağ Dönemi Avrupa Tarihi, (Prof. Dr. Mustafa Akdağ), Yayına Hazırlayan: Selda Kaya Kılıç, Berikan Yayınevi, Ankara 2010.
http://www.berikanyayinevi.com.tr/yayinlar/kitap-

2015-  Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de İl Yönetimi, Türkiye Alim Yayınları,Kasım 2015

https://www.amazon.co.uk/Tanzimattan-Cumhuriyete-T%C3%BCrkiyede-%C4%B0l-Y%C3%B6netimi/dp/3639811178

2017- Prof. Dr. Halil İnalcık 100 Yaşında, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2017.


Ansiklopedi ve Kitaplarda Bölümler


1999-“1876 Kanun-ı Esasi’nin Hazırlanışı”, Osmanlı Ansiklopedisi, cilt:7, s:355- 375, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999.

 2010- “ 1855 Bütçe Nizamnamesi ve Uygulaması”, Türkler, Cilt:14, s.359- 363,

 2008- “Irak’ta Şiiliğin Önlenmesine Dair Bir Belge”, Yavuz Ercan’a Armağan, s.627- 637, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.

2000- Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yayınlanmış Kitaplar Bibliyografyası, İran Bölümü, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, Tarayıcı, Ankara 2000.

 2011-Osmanlı Devletinde Anayasal Sisteme Geçiş" , Devr-i Hamid, Sultan II. Abdülhamid Ansiklopedisi, cilt;5, ss.5-21, Erciyes Üniversitesi Yayınları, No:184/ Kayseri,2011.

 2012- “ Tunuslu Hayreddin Paşa’nın Islahat’a Dair Görüşleri İle İlgili Bir Belge” , Musa Çadırcı'ya Armağan Yazılar, Ankara 2012.

2012- “Osmanlı Devletinin Anayasal Sisteme Geçişi”, Anayasa Mahkemesinin 50.Yıl Armağanı, Ankara 2012

2015- "19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Doğu Anadolu’da Ermeni Olaylarının Önüne Geçilmesi İçin Uygulanmaya Çalışılan Islahatlar" Yücel Özkaya'ya Armağan Yazılar, Ankara 2015.
2016-
"Aydın Vilayeti İdari Taksimatına İlişkin Bir Layıha" Prof.Dr.Yılmaz Kurt Armağan Kitabı, Ankara 2016.
2017- "Osmanlı Devleti’nin İlk Bükreş Sefiri Süleyman Hurşid Bey (1846-1885)" Türk Tarihine Dair Yazılar -II, Gece Kitaplığı, Ankara 2017.
2018- Latvıja Un Turcıja: Aızmırstas Attıecıbas 1918-1940; Latvia and Turkey: Forgotten Relations 1918-1940. Letonya ve Türkiye: Unutulmuş İllişkiler 1918-1940; Türkiye'nin Bakış Açısı (Turkish Perspective) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye- Letonya İlişkileri (Arşiv Belgelerine Göre); Relations Between Turkey and Latvia in Early Years of the Republic of Turkey ) According to Archival Documents) ; İngilizce- Türkçe ve Letonca yayınlanmıştır. ( Dr. Öğrğtim Üyesi Abdullatif Armağan ile birlikte), Riga: LU Akademiskais apgasds, 2018, 267-279.
Eriks Jekabsons,2018
Selda Kaya Kılıç, Abdüllatif Armağan, Evren Küçük, Serdar Sarısır. Neşe Özden, Latvijas Unıversitate 2018Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


2006- “Pasurıa Dhe e Ali Pashe Tepelenes Dhe Te Famıljes Se Tıj (Wealth and Property of Tepedelenlı Ali Pahsa and His Family) ”, Studime Hıstorıke, Issue no:1- 2/ 2006, Akademıa e Shkencave e Shqıperıse, page range: 7- 18, Tırana 2006, Albanıa. (Hamiyet Sezer ile birlikte)

2008- Prve Mjere Predostrozostı Koje Preduzelo Osmansko Carstvo Protıv Revolucıja 1848”, U Bosna I Na Grckoj Granıcı, Historijska traganja br.2. , INSTITUT ISTORIJU U SARAJEVU, Sarajevo,2008. (Hamiyet Sezer ile birlikte)

 2008- “The Reflections of Islamic Revolution of İran on Turkish Public (1978- 1979)” ,  English Bilingual Teaching and Research,  China Social Sciences Press,  pp. 303–322, Beijing 2008, China

2014- Bir Cumhuriyet Aydını Prof. Dr. Şerafettin Turan, ( A Repuublican Intellectual Prof.Dr. Şerafettin Turan)        History Studies,  Prof.Dr.Şerafettin Turan Armağan Sayısı.2014. (Index Islamıcus,Index Copernicus, DOAJ, EBSCO ve ASOS tarafından taranmaktadır.)

2016- "İstiklal Harbinde Sovyetler Birliğinden Gelen Yardımlar" ( The Aids From The Sovıet Unıon During the Turkish War of İndependence), A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte Dergisi, (Ankara Unıversity, The Journal of The faculty of Languages and Hıstory-Geography) 56.1.(2016):124-143,cilt/Volume:56, sayı/Number:1 Haziran/ June,2016.(MLA- Modern Language Associction of America ve İnternational Bibliography 'de İndekslenmektedir.)
 


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler


2002- “Nusret Paşa’nın Irak’ta Islahat Önerileri”, XIV. Uluslararası Türk Tarih Kongresi (XIV. Turkish Congress of History), Ankara 2002.

2010- "Kanun-ı Esasi Komisyonu ve Namık Kemal", The 1st International Symposium Dedicated to the 170th Birth Anniversary of Namık Kemal, (Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu), 20- 22 Aralık 2010, cilt II, s. 673- 691, Tekirdağ 2010.

2012- “Osmanlı Mebusan Meclisinde Ankara Mebusları ve Faaliyetleri (1908-1918)” (Ankara Members of the Ottoman Parliament and Their Activities:1908-1918) Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu Bildiriler,25-26 Ekim 2011, 1.cilt, s.463-489, Ankara 2012.

2012-  “İngiliz Gazeteci Ellis Ashmead Barlett’e Göre Balkan Yenilgisinin Sebepleri ”XIV. Uluslararası Askeri Tarih Kongresi (03-07) Aralık 2012, İstanbul.

2015- "Bombay Şehbenderi Ali Galip Bey'in Hind Adaları ile İlgili İzlenimleri" Geçmişten Günümüze Türkiye- Hindistan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, ( International Symposıum on India and Turkey- Past and Emerging Tıes on 26-27 March 2015), Veneu: Auditorium and Committee Room,SSS-F,JNN, Organized by: Centre for West Asian Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, İndia, Turkish Historical Society, Ankara, Turkey.

2016- "1908 Osmanlı Mebusan Meclisinde İzmit Mebusları ve Faaliyetleri", Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II,

( International Symposıum on Karamursel Alp& History of Kocaeli-II), s.947-959,Pelikan Basımevi, CiltII,Kocaeli 2016

ISBN: 978-605-5116-29-3

2016- "Kültür ve Medeniyet Kavramları Üzerine Görüşler: 'Ziya Gökalp ve Şerafettin Turan Örneği' (Opinions on the Terms of Culture and Civilization: 'The Examples of Ziya Gökalpand Şerafettin Turan' , Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi ,International Congress on Civilization and Women / 13-16 October, 2014 Halide Edip Adıvarın Ölümünün 50.Yıldönümü Anısına, cilt II, Atatürk Araştırme Merkezi, Ankara 2016. (ISBN:978-975-16-3231-9 /İLESAM: 16.06.Y.0150-478)

2016-"Macaristan'daki İlk Şehbenderlik ve Peşte Şehbenderi Feridun Bey",Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 23-27 11.2016, Budapeşte- Macaristan.

2017-"1920 Meclisinde Hamdi Namık Bey" Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III, ( International Symposıum on Karamursel Alp& History of Kocaeli-III),Pelikan Basımevi, CiltII,Kocaeli 2017

2017-" 1920 Meclisinde Hafız Abdullah Efendi (Tezemir)"  Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-IV, 2017

( International Symposıum on Karamursel Alp& History of Kocaeli-IV)

2017- "Arşiv Belgelerine Göre 19. yy' ın İkinci Yarısında Osmanlı-İran İlişkileri",Tarih, Edebiyat ve Siyasetiyle Dünden Bugüne İran Uluslararası Sempozyumu, 15-16 Aralık 2017, Gazi Üniversitesi, Ankara.

2018-"İzmit'in İmarı Çerçevesinde İzmit Rıhtımı" Mukavelenamesi

 Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumu-V, 9-10-11 Mart 2018, Internatıonal Symposıum On Orhan Gazi&Hıstory- Culture Of Kocaeli-V, Kocaeli. 

2018-  "19. yy' da Osmanlı-İran İlişkileri ve 1906 İran Meşrutiyeti " Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi 3-4-5 Mayıs 2018, Ufuk Üniversitesi, Ankara.

2018- " Arşiv Belgelerine Göre 1917 Rus Devriminin Azerbaycan Üzerindeki Etkileri" 18. Türk Tarih Kongresi, ( 18.th Turkish Congress of History) , 1-5 Ekim / October 2018 Türk Tarih Kurumu, Ankara.

2018- " Rus Devrimi ve Azerbaycan" 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ( 3. Internatıonal Congress on Socıal Scıences- 17-21 October Bukhara/ Uzbekistan) 17-21 Ekim 2018 , Bukhara State Unıversty, Buhara, Özbekistan

2018- "II. Abdülhamid ve Anayasal Gelişmeler" Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, ( The International Congress on Sultan Abdul Hamıd II and Hıs Era on The Occasıon of The Centenary of Hıs Death) T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, 22-24 Ekim / October 2018 İstanbul.

2018- "I. Dünya Savaşında Türk-Alman İlişkileri", 1918-2018, Uluslararsı III. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, ( III. Internatıonales Symposıum Zu Den Deutsch-Türkıschen Bezıehungen) 08-11 Kasım / November 2018, Almanya- Würzburg- Deutschland, Unıversıtat Würzburg.


 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


1993- “1876 Anayasası’nın Bilinmeyen İki Tasarısı”, A.Ü.Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi (OTAM), sayı:4, s.557- 635,Ankara 1993.

 1995- “Şemseddin Sami’nin Vilayet Yönetimi ile İlgili Layıhası”, Amme İdaresi Dergisi, (TODAİE), cilt:28, sayı:2,s.119- 140, Ankara 1995.

1997- “Kanun-ı Esasi’nin İlanından Sonra Vilayetlerden Gönderilen Teşekkürnameler’’,A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt: XVIII, sayı:29, s.137- 153, Ankara 1997.

2000- “Tanzimat Sonrası Osmanlı Vilayet Bütçeleri”, A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt: XX, sayı:31, s.193- 207, Ankara 2000.

2002- “ İran’da İlk Anayasal Hareket (1906 Meşrutiyeti)”, A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XX, Sayı:32, s.143- 161, Ankara 2002.  

2004- “Su Yolları ve Su-Yolcu Esnafına Dair Bazı Tespitler”, A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı:36, Ankara 2004.

2005- “1864 Vilayet Nizamnamesinin Tuna Vilayeti’nde Uygulanması ve Mithat Paşa” , A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı:37, Ankara 2005.

2005- “Göle Kazasının Ekonomik Durumu ile İlgili Bir Belge” (A Documant of About the Economic Situation of Göle District),  A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt: XXIV, sayı:38, s.185- 195, Ankara 2005.

2005- “Tanzimat Arifesinde Kadılık-Naiplik Kurumu” (Kadis und Stellvertretenvor der Tanzimat-Ara) , A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt: XXIV, sayı:38, s.31- 55, Ankara 2005. (Hamiyet Sezer ile birlikte)

2006- “Bir Osmanlı Aydını’nın Arnavutluk’a Dair Görüş ve Düşünceleri” A.Ü.Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi (OTAM), sayı:19, s.257- 271, Ankara 2006.

2009- “Tanzimat’ın İlanından 1864 Düzenlemesinin Uygulanmasına Kadar Geçen Dönemde Osmanlı Valileri ve Valilik Kurumu”, Otoman Governors and Goverorship Foundatıon from the Decleratıon of Tanzimat to the Implementatıon of 1864 Regulatıon Period, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XXVIII, Sayı:45, Ankara 2009.

2012- “1876 Meclis-i Mebusanı ve Seçim Hazırlıkları” A.Ü.Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi (OTAM), sayı:30, s.27-4, Ankara 2012. 

2014- "19.yy'da, Osmanlı İdaresi Altında Basra Vilayeti ve Körfezine İlişkin Bazı Tespitler" A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı: 54,2, s.319-336, Ankara 2014.

2015- " Kafkasya’ya Dair (1916-1917) Osmanlı İstihbaratının Yayımladığı Bir Rapor "
A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 34 Sayı: 58 Sayfa: 687-714 DOI: 10.1501/Tarar_0000000624 Yayın Tarihi: 2015


2016- Meclis-i Mebusanın Toplanması İçin Yapılan Hazırlıklar, Devlet Dergisi, http://devlet.com.tr/makaleler/y194-

MECLIS-İ_MEBUSANIN TOPLANMASI .html Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

2001- “ Yüzbaşı Ziya Osman’ın Ülke Yönetimine İlişkin Önerileri”, VII. Askeri Tarih Semineri Bildirileri-II, Genelkurmay Yayınları, s.371- 399, Ankara 2001.

2003- “1919 Yılı Kars ve Civarında Ermeni Olayları (Arşiv Belgelerine Göre), VIII. Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Genelkurmay Yayınları, s.475- 495, Ankara 2003. 

2005- “I.Balkan Savaşı Döneminde Sağlık Hizmetleri ve Koşulları (Kolera Salgını), IX. Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Genelkurmay Yayınları, Ankara 2005.

2014-"Kurtuluş Savaşı'nda Denizlerden Gelen Yardım" (Rus Yardımları), Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu-VI- Deniz Ticareti ve Lojistik Tarihi ve Amfora, Beykoz- İstanbul, 30 Nisan 2014

2015-"Çanakkale Savaşlarına Şahit Olan Yabancı ve Türk Gazeteciler"15. Askeri Tarih Sempozyumu, Military History Symposium/ 21-27 Mart 2015- March 2015 İstanbul -Türkiye. (Prof.Dr. Hamiyet Sezer ile birlikte)Kongre Düzenleme ve Bilim Kurul Üyeliği


 2015- Uluslararası 15. Askeri Tarih Sempozyumu" 100'üncü Yıl Dönümünde Çanakkale Muharebeleri", Bilim Kurulu Üyeliği

 2014- Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2014). International Congress on Civilization and Women / 13-16 October, 2014 / Muğla, Bilim Kurulu Üyeliği,

 2011-Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu, 25-26 Ekim 2011, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, Ankara 2011, Düzenleme Kurulu Üyeliği

 2018-Uluslararası Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, (Utrak) ( 14 – 16 Aralık 2018 / Ankara ) Bilim Kurulu Üyeliği

 2019-Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, 07-10 Mayıs 2019 – Ankara, Bilim Kurulu Üyeliği


Kitap Raportörlüğü

1-Eser İnceleme: 10.02.2014

Türk Tarih Kurumu tarafından basılacak kitap raportörlüğü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

2-Eser İnceleme: 2015

Türk Tarih Kurumu tarafından basılacak kitap raportörlüğü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

3-
Eser İnceleme: 2016

Türk Tarih Kurumu tarafından basılacak kitap raportörlüğü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

4-
Eser İnceleme: 2017

Türk Tarih Kurumu tarafından basılacak kitap raportörlüğü (1472-1560 Tarihli Akıncı Defterleri)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü

5-Eser İnceleme:  2019

Türk Tarih Kurumu tarafından basılacak kitap raportörlüğü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü


Panel ve Konferans

-Ankara Üniversitesi, 2017 Kasım- "DTCF ve Halil İnalcık"

Konuşmacılar: Prof. Dr. Bülent Arı ( YÖK Denetleme Kurulu Üyesi)Prof. Dr. Evgeni R.Radushev (Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)Prof. Dr. Selda Kaya Kılıç (Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

-Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2016 Kasım- "Atatürk ve Milli Hakimiyet" Konferans :Prof.Dr. Selda Kaya Kılıç, Düzenleyen :Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yer: 100.Yıl Kültür Merkezi, 10 Kasım 2016, saat:14.00.

-Akademisyenler Birliği Konferansı, 2014 Ocak - Doç. Dr. Selda Kaya Kılıç (Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü) -Akademisyenler Birliği Konferansı “Kanun-i Esasi’nin Hazırlanması ve İlanı”31.01.2014 Cuma Saat 20:00, Akademisyenler Birliği - Bahçelievler/Ankara

-Latvia Universıty, 2012 June - “Ankara University, The Faculty of Languages, History and Geography, Department of History ”, Latvia Universıty, Riga-Letonya

 
-Ankara Barosu Eğitim Merkezi,(ABEM),
2012 Mart  –  “
Türkiye’de Anayasal Hareketler/ Osmanlı Dönemi” (PANEL)

             Açılış Konuşması:

             Metin Feyzioğlu (Ankara Barosu Başkanı)

             Oturum Başkanı (Avukat İbrahim Akın)       

             Konuşmacılar:

             Prof.Dr. Ahmet İnam, ODTÜ Felsefe Bölümü

             Prof.Dr. Seçil Akgün, ODTÜ Tarih Bölümü

             Doç.Dr. Selda Kaya Kılıç, Ankara Üniversitesi, DTCF Tarih Bölümü.

           Ankara Barosu Eğitim Merkeezi,(ABEM), Ihlamur sok. No:1 Yenişehir-Ankara


-International Communications College Communication Universty of China, North China, 2007 – “Türk Kültürü ve Türkiye Cumhuriyeti”, International Communications College Communication Universty of China, North China No.1 Dingfuzhuang Dongjie,Beijing/ China


-Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği Kültür Merkezi, 1998  – “Türk Kültür Tarihi”, Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği Kültür Merkezi, Ferdowsi Ave. No. 337 - Tehran / Iran

 


 Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2002- “Yenileşme Döneminde Namık Kemal’in “Hürriyet” Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri”, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı IV. Düşünce/Bilim/Sanat, Sayı:46, s.209- 214, Ankara 2002.

 

Çeviri

 1992- “Fransız Devrimi’nin Yunanistan Üzerindeki Etkisi”, Çeviren: Selda Kılıç, A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, sayı:26, cilt: XV, Ankara 1992.

 Biyografi

 2005- “Prof. Dr. Yücel Özkaya’ nın Biyografisi”,  A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Yücel Özkaya’ ya Armağan, cilt: XXIV, sayı:37, s.1- 11, Ankara 2005.

Kitap Tanıtımı 

1994- “Dr. Ali Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa(1838- 1899),Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi (OTAM), s.608- 613, Ankara 1994.


                             Eserlere Atıflar


Atıf Yapılan Çalışma:“ İran’da İlk Anayasal Hareket (1906 Meşrutiyeti)”, A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XX, Sayı:32, s.143- 161, Ankara 2002. 


-Atıf Yapan:Mehmet Koca, İran'da Rıza Şah Dönemi Modernleşme Hareketleri (1925-1941), İnönü Üniversitesi,Tarih Anabilim/T.C.Bilim Dalı, YL Tezi, Malatya 2013. Toplam 2 Atıf

---------------------------------
-Atıf Yapılan Çalışma"Çanakkale Savaşlarına Şahit Olan Yabancı ve Türk Gazeteciler"15. Askeri Tarih Sempozyumu, Military History Symposium/ 21-27 Mart 2015- March 2015 İstanbul


-Atıf Yapan: Emre Saral, "Avusturyalı Savaş Muhabiri Georg Bittner'in Çanakkale Cephesi İzlenimleri" Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, yıl:15, güz:2017, sayı:23,ss.133-163.

--------------------------------

 -Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası:   "19.yy'da, Osmanlı İdaresi Altında Basra Vilayeti ve Körfezine İlişkin Bazı Tespitler" A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı: 54,2, s.319-336, Ankara 2014. s.328-329.

Atıf Yapan: Orhan Kılıç, "Eskiçağdan Yakınçağa Sıtma ve Tarihe Etkileri" Tarihsel Süreçte Anadolu'da Sıtma, Gece Kitaplığı, 2017.Toplam 2 Atıf

-------------------------------

-Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: “1876 Kanun-ı Esasi ‘nin Hazırlanması ve Meclis-i Mebusan’ın Toplanması’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 1990. s. 50- 67

Atıf Yapan: Soyalp Tamçelik, ‘Sait Paşa’nın Anayasa Taslağı Üzerine Bir Deneme’. Türk kültürü, sayı 402, Ankara 1996. s.610- 20; Atıf Yapılan sayfalar:  s.6. Toplam 1 Atıf

----------------------------------------

-Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: ‘1876 Anayasasının Bilinmeyen İki Tasarısı’. Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi (OTAM), sayı 4, Ankara 1993. s.560

Atıf Yapan: Soyalp Tamçelik.  ‘Sait Paşa’nın Anayasa Taslağı Üzerine Bir Deneme.’. Türk Kültür, sayı: 402, Ankara 1996. s. 610- 20 Atıf Yapılan sayfalar: s.5’de üç defa ve s.6. Toplam 4 Atıf

---------------------------------

-Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: ‘1876 Anayasasının Bilinmeyen İlk Tasarısı’. Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi (OTAM), sayı 4, Ankara 1993. s. 558- 559-60

Atıf Yapan: Soyalp Tamçelik. ‘Osmanlı Devleti’nde Anayasal Yönetim Faaliyetleri ve Mithat Paşa’nın Anayasa Taslağı’. Erdem Dergisi, sayı 36, Ankara 2000. s. 1007- 1031. Atıf Yapılan sayfalar: s.8, s. 9, s.10, s.11, s.12. Toplam 5 Atıf

----------------------------------------

-Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: ‘Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye’de İl Yönetimi’. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1995. s. 226

Atıf Yapan: Onur Karahanoğulları, Türkiye’de İdari Yargı Tarihi (Doçentlik Çalışması), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Atıf Yapılan sayfa: s. 94. Toplam 1 Atıf 

----------------------------------------

-Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: ‘Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye’de İl Yönetimi’. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1995.s. 84

Atıf Yapan: Ali Sönmez. ‘Zaptiye Teşkilatının Düzenlenmesi 1840-69’ (Doktora Çalışması). Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt 25, sayı 39, Ankara 2006. Atıf Yapılan sayfalar s.216. Toplam 1 Atıf 

-------------------------------

 - Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: ‘Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye’de İl Yönetimi’. S. 9.

Atıf Yapan: Recep Sanal, ‘Tarihi Gelişimi İçerisinde Türk Anayasalarında Genel Yönetimin Taşra Örgütüne İlişkin Düzenlemeleri ve Yönetim Desenindeki Değişmeler’. Atatürk Yolu Dergisi, Cilt: 6, Sayı 22, 1998. s. 173 (makalenin 1. sayfası). Toplam 1 Atıf

----------------------------------------

 -Atıf Yapılan Çalışma: ‘1876 Kanuni Esasinin Hazırlanışı’. Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt:7, Ankara 1999. s. 355

Atıf Yapan: Prof. Dr. Necdet Hayta, Araş. Gör. Uğur Ünal. Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (17. Yüzyılın Başlarından Yıkılışına Kadar), Gazi Kitapevi, Ankara 2008. s.173. Toplam 1 Atıf

------------------------------------------

-Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: ‘1876 Anayasasının Bilinmeyen İki Tasarısı’. Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi (OTAM), sayı 4, Ankara 1993. s.560-80

Atıf Yapan: İbrahim Şirin, Osmanlı İmgeleminde Avrupa, 2006, Lotus Yayınları. Toplam 1 Atıf

----------------------------------------------------

-Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: ‘Tanzimat Sonrası Osmanlı Vilayet Bütçeleri’. Tarih Araştırmaları, Cilt: 20, sayı 31, Ankara 2002. s. 194-5

Atıf Yapan: ‘Diyarbakır Vilayeti Maarif Masraf Bütçeleri’ (1870-1920), Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi, sayı 1, Diyarbakır 2009. Atıf Yapılan sayfalar: s. 90. Toplam 1 Atıf

-----------------------------------------------

-Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: ‘Tanzimat Sonrası Osmanlı Vilayet Bütçeleri’. Tarih Araştırmaları, cilt 20, sayı 31, Ankara 2000. s. 193-207

Atıf Yapan: Cengiz Eroğlu, Murat Babuçoğlu, Mehmet Köçer. ‘Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Halep’ Global Strateji Enstitüsü TİKV, Ankara 2007. Atıf Yapılan sayfalar: s.55, s.57. Toplam 2 Atıf

-----------------------------------------------

  -Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye’de İl Yönetimi Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ankara 1995.

    Atıf Yapan:  Recep Sanal, Türkiye’de İllerin Yeniden Düzenlenmesi, T.C. İçişleri Bakanlığı, Ankara, s.20, s.21,s.22, s.23,s. 24’de üç defa, s.25’de dört defa, s.34’de altı defa, s.35, ek bölümünde de tarafımızdan çizilen orijinal harita tam sayfa olarak atıf da verilerek kullanılmıştır.

--------------------------------------------

Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye’de İl Yönetimi Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ankara 1995.

    Atıf Yapan: Dr. Adnan Çimen, Mülki İdarenin Kısa Tarihi, “Kaymakamlık Mesleği Açısından Mülki İdarenin Kısa Tarihi”, Türk İdare Dergisi, İçişleri Bakanlığı Yayınları. Atıf Yapılan sayfalar: s.198,s.199,s.205. Toplam 21Atıf

                 ---------------------------------------------------------

              

                 -Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası:Tanzimat’tan Cumhuriyet'e Türkiye’de İl Yönetimi Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ankara 1995.

               Atıf Yapan: Tarih-i Meşrute-i İran (Farisi),  Ustadyar Tarih Danişgah-ı Tehran, Hasan Hazreti,  Basım Yeri: Tahran Üniversitesi, İran İslam Cumhuriyeti,2012. (Farsça Kitap)


  -------------------------------------------------------------------------


            -Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası:“Kanun-i Esasi Komisyonu ve Namık Kemal”, Namık Kemal Sempozyumu 20-22 Aralı 2010 Tekirdağ. Cilt II. (Ed. Orhan Kemal Tavukçu ve Ali Tilbe, 673-690, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yayını


         Atıf Yapan: Dr. Adnan Çimen, Taksimat-ı Mülkiye’de Mütegallibenin Nüfuz ve Müdahalesi, İdarecinin Sesi, Mayıs-Haziran 2012, Atıf Yapılan sayfa:31 ve 33.Toplam 1 Atıf

-----------------------------------------------------------------------

              -Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye’de İl Yönetimi Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ankara 1995. sayfa no:226 ve 248. Toplam 1 Atıf.Toplam 3 Atıf

 Atıf Yapan:Can Bulut; Jön Türkler ve Genç Almanlar, A.Ü D.T.C.F. Dergisi, 51,(201) s.181-195,Atıf Yapılan sayfalar:680,677,688.

         Toplam 2 Atıf 

---------------------------------------------------------------------------------
         Atıf Yapan: Özlem Gülenç İğdi,"Abidin Paşa'nın Ankara Valiliği", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,53,2,(2013)s.225-248.

            -Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası: ‘1876 Anayasasının Bilinmeyen İki Tasarısı’. Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi (OTAM), sayı 4, Ankara 1993.
           Atıf Yapan: Mehmet Akif Aydın, "Kanun-ı Esasi", TDV, İslam Ansiklopedisi,cilt:24, sayfa:330, Toplam 1 Atıf 

--------------------------------------------

               -Atıf Yapılan Çalışma ve Sayfa Numarası:Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye’de İl Yönetimi Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ankara 1995. s.41

               Atıf Yapan: Doç. Dr. Bekir Koç, "Mithat Paşa'nın Niş ve Tuna Vilayetlerindeki Yenilikçi Valiliği", Kebikeç,18,2004.
-------------------------------------------------------------------------------
               -Atıf Yapılan Çalışma:" Osmanlı Kanun-ı Esasisi' nin Hazırlanışı", Osmanlı, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları,1999,c:VII

              -Atıf Yapan: Doç.Dr.Davut Dursun, "Türk Siyasi Hayatında Klasik/ Geleneksel Sistemden Modern sisteme Geçiş Çabaları, Tarih Tarih Dergisi. (https://tarihtarih.com)

----------------------------------------------------------------------

                 -Atıf Yapılan Çalışma : "1864 Vilayet Nizamnamesinin Tuna Vilayetinde Uygulanması ve Mithat Paşa", A.Ü. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, c:24, sayı:37,Ankara 2005,s.102-104

                Atıf Yapan: Aşkın Koyuncu, Tuna Vilayet'inde Nüfus ve Demografi (1864-1877), Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume:9/4 Spring 2014, P.675-737,Ankara Turkey. (s.677-734, İki Atıf)

           ------------------------------------------------------------------------------

            -Atıf Yapılan Çalışma :“1876 Kanun-ı Esasi ‘nin Hazırlanması ve Meclis-i Mebusan’ın Toplanması’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 1990. s. 240-256.


               Atıf Yapan: Doç.Dr.H.Tahsin Fendoğlu, ""1876 Anayasası ve Monarşik Modernleşme Dönemi (1876-1908), Türkler, Yeni Türkiye Yay., c:XIV, Ankara 2002, s.739-750. (48. ve 49. dip not, 2 Atıf))

-------------------------------------------------------------------

          -Atıf Yapılan Çalışma :“1876 Kanun-ı Esasi ‘nin Hazırlanması ve Meclis-i Mebusan’ın Toplanması’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 1990. s. 240-256.

          Atıf Yapan: Osmanische Verfassung : https://de.wikipedia.org/wiki/Osmanische-Verfassung

         ---------------------------------------------------------

         -Atıf Yapılan Çalışma :    “ İran’da İlk Anayasal Hareket (1906 Meşrutiyeti)”, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XX, Sayı:32, s.143- 161, Ankara 2002.  

               Atıf Yapan: Mehmet Koca, İran'da Rıza Şah Dönemi Modernleşme Hareketleri (1925-1941), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya 2013,sayfa 6 ve 20.        

  Toplam 2 Atıf 

-----------------------------------------------------------------

-Atıf Yapan:http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=240330


 -Atıf Yapılan Çalışma:"1876 Anayasasının Bilinmeyen İki Tasarısı", Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi (OTAM), sayı 4, Ankara 1993.

----------------------------------------------------------------

-Atıf Yapan: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entwurf_Kanun-i_Esasi_75%E2%80%9383.jpg

Atıf Yapılan Çalışma:Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet'e Geçiş, İlk Anayasanın Hazırlanması, BerikanYayınevi, Ankara 2010
----------------------------------------------

-Atıf Yapan: https://de.wikipedia.org/wiki/Osmanische_Verfassung
Atıf Yapılan Çalışma:Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet'e Geçiş, İlk Anayasanın Hazırlanması, BerikanYayınevi, Ankara 2010

 ----------------------------------------------------

              Televizyon ve Radyo Konuşmaları


-TRT 1 Radyo Programı:" 1864 Vilayet Nizamnamesi ve Uygulanması"23 Temmuz 2018

-TRT 1 Radyo Programı:  Tanzimat Döneminde Osmanlı Devlet Yönetim Anlayışındaki Değişiklikler" 6 Ekim 2018

-TRT 1 Radyo Programı: "Osmanlı Devletinde Anayasal Sisteme Geçiş Süreci" 22 Aralık 2018

-TRT 1 Radyo Programı:  "I. Meşrutiyetin ve Kanun-i Esasi'nin İlanı (1876)" konusunun işlendiği 29 Aralık 2018 tarihli bölümlerine konuk olarak katılmıştır. 


-BBC Turkish Service, "Sovyetler Birliği'nin Kurtuluş Savaşına Verdiği Destek ve 1917 Ekim Devrimi" ,Onur Erem, Broadcast Journalist-BBC Turkish (Ekim 2017) BBC/ Ekim Devrimi Türkiye'yi Nasıl Etkiledi?

Yayın Tarihi:8 Kasım 2017

 http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkıye-41820570

-TRT Ankara Radyosu- “Osmanlı Döneminde Anayasal Hareketler ve İlk Anayasanın Hazırlık Aşamaları” (2012)

-CRI.(Çin Uluslararası Radyosu) “Türkiye ve Çin’de Üniversiteler ile İki Kültürün Karşılaştırılması”. (2007) Turkish.cri.cn ( 2 Bölüm olarak yayınlanmıştır.)

(GMT+08:00) 2007-12-03 14:06:29 cri I.Bölüm

(GMT+08:00) 2007-11-26 10:48:51 cri II.Bölüm

turkish.cri.cn/281/more/292/more292_7.htm

-GAP TV- “Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk” ,(Prof. Dr. Ünsal Yavuz ile birlikte)

-GAP TV- “Mustafa Kemal Atatürk ve Kişiliği”

-TRT2- “1915 Ermeni Tehciri”

-TRT2- “Dış Basında Ermeni Meselesi”

-TRT Ankara Radyosu: “ İsmet İnönü ve Kişiliği”

-TRT Ankara Radyosu- Nutuk Üzerine Söyleşiler ( Prof. Dr. Ünsal Yavuz ve Doç. Dr. Neşe Özden ile birlikte)

-TRT OKUL TV: Aşağıdaki konu başlıkları birer saatlik bölümlerle anlatılmıştır.(2011)

 *TRT Okul TV : Feodalitenin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine değinilecektir. Papa ve krallar arasındaki mücadeleye değinilecektir. Fransa'da TRT Okul TV : Yüzyıl Savaşları, İngiltere'de Çifte Gül Savaşına değinilir.

*TRT Okul TV : Coğrafi keşiflerin sebepleri hakkında ve coğrafi keşiflere öncülük eden kişilerin bazılarından örnekler, yaptıkları keşiflerle ilgili bilgiler verilecek. TRT Okul TV : Coğrafi keşiflerin gerçekleşmesinde teknolojik ve bilimsel gelişmelerin etkisine ve bu keşif hareketlerinin sürekliliğine vurgu yapılacaktır.

*TRT Okul TV : Coğrafi keşiflerin sonuçları, Avrupa'nın siyasi yapısına etkisi ve Osmanlı Devleti'ne etkileri hakkında kısa bilgi.

Rönesans’ın sonuçlarını açıklar. Bu dönemde yetişen Michelangeno, Leonardo, Shakspeare gibi aydınların fikirlerini bulundukları ülkelere göre kısaca örneklerle açıklar.

Avrupa devletleri arasındaki rekabet vurgulanacak. Kısaca Rönesans ve Reformdan sonra Avrupa devletlerindeki köklü değişikliklerden, coğrafi keşifler sonucundaki sömürge yarışından ve bu gelişmelerde Osmanlı Devleti'nin aktif rol oynayamamasının Osmanlı ekonomisine etkisinden söz edilir. Yeni ekonomik model olan merkantilizm hakkında bilgi verilir.

Otuz Yıl Savaşlarına, İngiltere'de meşruti yönetime ve Fransa'da mutlakıyet yönetimine değinilecektir.

Yüzyılda Avrupa'da bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların döneme olan etkisi vurgulanacaktır.

Teknik gelişmelerin sanayileşmeye etkilerine değinilecektir. Sanayi inkılâbının meydana getirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik değişimlere değinilecektir. Sömürgeciliğin yayılması ele alınacaktır. Osmanlı sanayisi ve Avrupa sanayisi üretim ilişkileri açısından karşılaştırılacaktır. Sanayi inkılâbından sonra Avrupa'daki üretim ile Osmanlı lonca sistemindeki üretim karşılaştırılır.

ABD'nin bağımsızlığını kazanmasındaki Fransız desteğine, İngiltere-Fransa rekabeti çerçevesinde değinilecektir. ABD'nin Osmanlı Devleti'yle ilk ticari ilişkilerine, İlk Osmanlı Amerikan ilişkilerinin ne zaman başladığına değinilecektir.

Fransız İhtilalının sebeplerini ve ihtilal sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir.

Fransız İhtilalı’nın Avrupa’daki monarşi ve İmparatorluklara etkisi ve Fransız İhtilalı’na karşı alınan önlemlere değinilecektir. Osmanlı Devleti’ne zararları anlatılacaktır.

19. Yüzyılda Avrupa Devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalarına kısaca değinilecektir.

Fransız İhtilalından sonra ortaya çıkan fikir akımlarının Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri kısaca açıklanır. Önemli fikir adamlarına değinilir. Rousseau ve Victor Hugo örnekleri verilir.


                                 Basında Çıkan Haberler:

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkıye-41820570 2017

http://www.yeniasya.com.tr/atilla-yilmaz/turkler-kafir-oldu-diyenlere-tokat-gibi-bir-ictihad_438983

www.sabah.com.tr,Nisan 2015

Haberler.com,Ahmet Müfir Haberleri,2015

Memurlat.net, 12 Nisan 2015

www.cte.sesleniş.adalet.gov.tr

Osmanische Verfassung : https://de.wikipedia.org/wiki/Osmanische-Verfassung

Basın İlan Kurumu(Basinilankurumu.gov.tr), 13 Nisan 2015

www.kocaeli.bel.tr, 2015

www.haberkolaj.com, 2015

kutuphane.karatekin.edu.tr/prof-dr-selda-kaya-kilic-rektorumuzu-ziyaret-etti
www.haber18.com/ayrinti-haber18-2016.asp?haberID=1884...selda-kaya-kilic.

kutuphane.karatekin.edu.tr/-ataturk-ve-millî-hâkimiyet-konferansi-gerceklestirildi
www.cankiriyenigun.com/haberdetay

www.milliyet.com.tr ›
www.cankiri.gov.tr/ataturk-ve-milli-hakimiyet-konulu-konferans-gerceklestirildi

www.haberturk.com/yerel-haberler
www.dogruyolgazetesi.com/ataturk
www.sondakika.com/
https://www.dunyabulteni.net/genel/yabanci-gazetecilerin-gozuyle-canakkale-savaslari-h327076.html 2015
turkish.cri.cn/281/more/292/more292_7.htm
http://www.karar.com/yazarlar/hakan-erdem/sevgili-birinci-mesrutiyet-sen-aslinda-yoktun
https://www.dailysabah.com/feature/2015/04/13/ottomans-treated-allied-pows-extremely-well-during-gallipoli-campaign
-http://sonsoz.com.tr/yazarimiz-prof-dr-yilmaz-kurt-icin-armagan-kitap-yayinlandi/
-http://www.star.com.tr/yerel-haberler/halil-inalcikin-ismi-mezun-oldugu-fakultenin-kutuphanesinde-yasayacak-130436/
http://beyazgazete.com/haber/2017/9/7/halil-inalcik-in-ismi-mezun-oldugu-fakultenin-kutuphanesinde-yasayacak-4063621.html


Yarışma Jüri Üyeliği

 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Tutkluları arasında yapılan "Cumhuriyetin 80.yılı nedeniyle düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışması " 

Yarışma Jürisi:

-Mehmet Kurt : Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı

-Doç.Dr.Selda Kaya Kılıç : D.T.C.F. Öğretim Üyesi

-Doç.Dr.Nurullah Ataç : D.T.C.F. Öğretim Üyesi

-Orhan Yalmancı : Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi

Bilirkişi Raportörlüğü

1- Ankara 5.Sulh Hukuk Mahkemesi:27.11.2012

2- Bilimsel Yayın İntihal Raportörlüğü-2011

3-Bilimsel Yayın İntihal Raportörlüğü-2010

ÖSYM “Tarih Alanı Çalıştayıları:

Tarih Çalıştayı: 27-29 Kasım 2011 Anadolu Otel

Tarih Çalıştayı: 28-29 Kasım 2013 Ösym Merkezi- Bilkent

Tarih Çalıştayı: 26-27 Aralık 2013 Ösym Merkezi-Bilkent

YÖK “Yurtdışı Yükseköğrenim Diploma Denklik Sınavı” Soru Hazırlama Komisyonu:

Alan: Avrupa Tarihi

ANKÜSEM

Öğretmenlik Sertifika Programında Danışmanlık: 2010

Öğretmenlik Sertifika Programında Danışmanlık: 2011

ANKÜSEM

Soru Hazırlama Komisyonu: Alan : Avrupa Tarihi / 19.yy. Osmanlı Tarihi;

 -Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Uzman Yardımcılığı Sınav Hazırlama Komisyon Üyeliği