PROF.DR. SEDA KÖYCÜ    
Adı : SEDA
Soyadı : KÖYCÜ
E-posta : skoycu@ankara.edu.tr, seda.koycu@gmail.com
Tel : (312)310 32 80 / 1740
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ / POLONYA DİLİ VE KÜLTÜRÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Seda Köycü

Unvanı: Prof. Dr. 

 

Öğrenim Durumu

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (1991-1995)

 Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Leh Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı (2000)

Tez: “Maria Pawlikowska Jasnorzewska’nın Son Dönem Edebi Yaratıcılığı” (Danışman: Prof. Dr. Ö. Aydın Süer)

 Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Leh Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı (2004)

Tez: “Halina Poswiatowska’nın Şiirlerinde Aşk ve Ölüm” (Danışman: Doç. Dr. M. Neşe Yüce)

 

 Doçentlik Unvan: 12 Aralık 2007                             

 Profesörlük: 30 Nisan 2013

 

İdari Görevler:

Polonya Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Başkanlığı (Ocak 2014 - )

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanlığı (Temmuz 2014 - Temmuz 2017)

 

BİLDİRİLER

ULUSLARARASI


Polonya Edebiyatının Baharı: İki Savaş Arası Dönemin Yirmili Yılları

XXIV. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Şöleni

(Edebiyatta Kıbrıs, Edebiyatta Bahar)

(19- 24 Mart 2013, K.K.T.C.)

Yayın Yeri: Edebiyatta Kıbrıs/Edebiyatta Bahar Sempozyum Bildirileri 20-24 Mart 2013

                     KKTC, UEM Uluslararası Eğitim Öğretim-Başkent Klişe ve Matbaacılık,

                     Ankara, 2013, s. 33-39


Türk Topraklarında Bir Polonya Köyü - Polonezköy ve Bu Polonya Köyünde Türk Kültürü

XVII. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu

(04-07 Mayıs 2012, Üsküp-Makedonya)

Yayın Yeri: 17. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu

                     (Üsküp-Makedonya, 05-06 Mayıs 2012) Bildirileri, Sage Yayıncılık Matbaacılık,

                      Ankara, 2012, s. 107-115


Polonya İçin Değişen Politik Rüzgârların Önünde Sonbahar Yaprakları

XXI. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Şöleni

(Edebiyatta Sonbahar ve Dil/Rüya)

(16-20 Kasım 2011, Alanya)

Yayın Yeri: Edebiyatta Sonbahar Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Kıbatek Yayınları,

                     Ankara, 2012


Miłosz’un Savaş Dönemi Şiirinde Tarihe Tanıklık

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Edebiyat ve Bilim-II Uluslararası Sempozyumu (31 Ekim-2 Kasım 2011)

Yayın Yeri: Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 29, 2011, s. 149-158

                     (İndeks: MLA International Bibliography)

 

Henryk Sienkiewicz’in “Pan Wołodyjowski” Adlı Yapıtında Hotin Savaşı

I. Uluslararası LAÜ Tarih Kongresi (6-9 Nisan 2011, Lefke, K.K.T.C.)

Yayın Yeri: “Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihi” I. Uluslararası Lefke Avrupa

                       Üniversitesi Tarih Kongresi (6-9 Nisan 2011) Bildiri Kitabı, Lefke Avrupa 

                       Üniversitesi Yayınları, K.K.T.C. 2011, s. 183-192

 

Dost Topraklarda Polonyalı Bir Şair

            I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu (6-8 Mayıs 2010, İstanbul)

Yayın Yeri: Dünya Edebiyatında İstanbul, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanat Eserleri

                     Dizisi 480, Birinci Baskı, Ankara, 2010, s. 273-279

 

 Tadeusz Borowski Nihilist midir?

IX. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyiş Bilim Sempozyumu (15-17 Ekim 2009, Sakarya)

Yayın Yeri: IX. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyiş Bilim Sempozyumu Bildirileri, Cilt 2,

                     Sakarya Üniversitesi Basımevi, Sakarya, 2010, s. 117-125


“Kül ve Elmas” Perspektifinden İkinci Dünya Savaşının Son Günlerinde Polonya

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Edebiyat ve

Bilim-I Uluslararası Sempozyumu (4-6 Mayıs 2009, Ankara)

Yayın Yeri: Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 25, 2009, s. 177-184

                     (İndeks: MLA International Bibliography)

 

Henryk Sienkiewicz’in Romanlarında Yurt ve Yurtseverlik İzleği

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 

           Uluslararası Yazınsal Türler Sempozyumu (21-24 Kasım 2006, Ankara)

Yayın Yeri: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 46, Sayı 2, 2006, s. 143-151

                    (İndeks: MLA International Bibliography)

 

Halina Poświatowska ve Nilgün Marmara: İlki Yaşama, Diğeri Ölüme Seslendi

IV. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyiş Bilim Sempozyumu (17-19 Haziran 2004,

Çanakkale)

Yayın Yeri: IV. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyiş Bilim Sempozyumu (17-19 Haziran 2004)         

                     Bildirileri, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Basım, Haziran 2005, s. 347-354

 

ULUSAL


Borowski’nin Yozlaş(tırıl)mış İnsanı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Konuşma, 14 Mayıs 2013, Muzaffer Göker Salonu (Yayımlanmamış metin)


Czesław Miłosz’un Şiiri

Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Doğumunun 100. Yılında Czesław Miłosz” Paneli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (9 Mayıs 2011)

Yayın Yeri: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Sayı 2, 2011, s. 253-264

                     (İndeks: MLA International Bibliography)        


Ölümle Vals

            Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Doğu - Batı Dilleri ve

            Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu (22-23 Ekim 2003)         

Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Cumhuriyetimizin

                     80. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2004, s. 115-121


MAKALELER

 

Uluslararası İndekslerde Taranan Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

 

Polonya Şiirinde Aşkın Serüveni – I (Orta Çağ’dan Realizm’e)

         Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı 1, 2012, s. 243-254

         (İndeks: MLA International Bibliography)

 

Aşka Aşık Pawlikowska ve Aşkla Yaşayabilen Poświatowska

         Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 48, Sayı 1, 2008, s. 27-42

         (İndeks: MLA International Bibliography)


Adam Mickiewicz ve İstanbul

          Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 45, Sayı 2, 2005, s. 17-24    

         (İndeks: MLA International Bibliography)

 

Yurtdışı Hakemli Dergide Makale

 

Lehçe ve Makedonca’ya Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Lehçe ve Makedonca’da

 Adlar

1.      Hikmet İlmi Araştırma Dergisi, Sayı 20, Kasım 2012, s. 45-60 (Makedonya)

2.  Tömer Dil Dergisi, Sayı 155, Ocak-Şubat-Mart 2012, Ankara Üniversitesi Basımevi,

     s. 45-60

 

Yurtdışı Yayında Makale

 

O Wołaniu o Życie i Śmierć

Zeszyty Naukowe WSHE, Nauki Humanistyczne i Społeczne, Tom XXI, Włocławek,

2006, s. 207-211

 

Ulusal Hakemli Dergide Makale


 Mickiewicz’in Lehçeye Çevirdiği ‘Gavur’da Türk Motifleri

         Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 43, Sayı 1, 2003, s. 57-67

           

İki Kadın, Tek Aşk: Şiir - Maria Pawlikowska Jasnorzewska ve Pervin Şakir (ortak yazar)

           Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 43, Sayı 2, 2003, s. 151-164

 

Ulusal Dergide Makale

 

Bir Kadın Şair Gözüyle Aşk, Erotizm ve Savaş

         Çağdaş Türk Dili, Sayı 157, 2001, s. 30-36


Uluslararası Kongre

Polonyalı ve Türk Edebiyat Bilimcileri ve Çevirmenleri I. Kongresi,

Polonya Ankara Büyükelçiliği, 11-12 Aralık 2006

 

KİTAPLAR

 

Lehçe Dil Bilgisi

Doç. Dr. Seda Köycü, Tiydem Yayıncılık, Ankara, 2012

 

Polonya Edebiyatı İki Dünya Savaşı Arasındaki Yirmi Yıl (ortak yazar)

         Prof. Dr. Neşe Taluy Yüce & Prof. Dr. Seda Köycü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-        

         Coğrafya Fakültesi Yayınları, No: 420, Ankara, 2017

 

KİTAPTA BÖLÜM


Polonya’nın Nobel Ödüllü Şairleri (ortak yazar)

Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti, İnkılap Kitabevi, Birinci Baskı, İstanbul, Haziran 2017, s. 225-253 (ortak yazar)

 

Dost Topraklarda Polonyalı Bir Şair

Dünya Edebiyatında İstanbul, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanat Eserleri Dizisi 480, Birinci Baskı, Ankara, 2010, s. 273-279


Ölümle Vals

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2004, s. 115-121

 

KİTAPTA DİL DANIŞMANLIĞI


Turecki nie gryzie!

Edgard, Językiobce.pl., Konsultacja językowa: Seda Köycü, Warszawa, 2012

 

DİL KARTI


Lehçe Dil Kartları

Seda Köycü, Delta Kültür Yayınevi, Ankara, 2015

 

ÇEVİRİLER


Kitap Çevirileri

 

(Roman) Kül ve Elmas (Popiół i diament), Jerzy Andrzejewski, Çev. Seda Köycü

               Arslantekin, Versus Kitap, İstanbul, 2009

 

(Roman) Lala (Lala), Jacek Dehnel, Çev. Seda Köycü, Apollon Yayıncılık, İstanbul, 2010

 

(Roman) Cinayet Terapisi (Uwikłanie), Zygmunt Miłoszewski, Çev. Seda Köycü, Koridor  

               Yayıncılık, İstanbul, 2015

 

(Roman) Yenilmez (Niezwyciężony), Stanisław Lem, Çev. Seda Köycü, İthaki Yayınları,  

                İstanbul, 2017

 

Öykü Çevirileri


İdeal Bir Yaz Günü, Zygmunt Miłoszewski, Çev. Seda Köycü, Kehribar Ülkesinden Yeni Öyküler-Çağdaş Polonya Edebiyatı Antolojisi, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Seda Köycü ve Dorota Mikołajczyk, Kalem Kültür Yayınları, İstanbul, 2014 içinde

 

Kitap Bölümü Çevirileri


Nazım (yayımlanmamış metin)

Polonyalı gazeteci Witold Szabłowski’nin, Polonya’da 2010 yılında Czarne Yayınevi tarafından yayımlanan ve yazarına 2011 yılında Beaty Pawlak Ödülü’nü kazandırmış olan Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji (Kayısı Kentinden Bir Katil. Türkiye’den Röportajlar) başlıklı kitabının Nazım Hikmet’e ayrılmış bölümünün çevirisidir.

 

Yayına Hazırlanan Kitaplar


Kehribar Ülkesinden Yeni Öyküler - Çağdaş Polonya Edebiyatı Antolojisi, Editör: Prof. Dr. Neşe Yüce, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Seda Köycü ve Dorota Mikołajczyk, Kalem Kültür Yayınları, İstanbul, 2014

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA DÜZENLEME KURULU ÜYELİKLERİ


              Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 

Uluslararası Yazınsal Türler Sempozyumu (21-24 Kasım 2006, Ankara)

Düzenleme Kurulu Üyeliği


Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 

              Edebiyat ve Bilim-I Uluslararası Sempozyumu (4-6 Mayıs 2009, Ankara)

              Düzenleme Kurulu ve Yayın Kurulu Üyeliği

Sempozyum bildirileri elektronik yayın olarak yayımlanmıştır. 

Web adresi: http://kitaplar.ankara.edu.tr/read.php?book=dosyalar/goruntu/837/

 

              Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 

Edebiyat ve Bilim-II Uluslararası Sempozyumu (31 Ekim-2 Kasım 2011, Ankara)

Düzenleme Kurulu Üyeliği

 

              Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Uluslararası Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya Üçgeninde Türkiye: Politik ve Kültürel

Perspektifler Sempozyumu (2-4 Mayıs 2011)

Düzenleme Kurulu Üyeliği

 

KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN MESLEKİ RAPOR

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi ve Ankara Üniversitesi’nin muvafakatıyla yapılan görevlendirme sonucunda, ilgili bakanlığa sunulmuş, Polonya Cumhuriyeti’nin 8 Adet Orta Öğretim Ders Kitabına İlişkin Rapor

TRIALOG New Economical languages in Europe language acquisition - Polish-Turkish-German with emphasis on tourism and trade, Leonardo da Vinci - Pilot Project için rapor


PROJELER

TRIALOG New Economical languages in Europe language acquisition - Polish-Turkish-German with emphasis on tourism and trade, Leonardo da Vinci - Pilot Project’de Lehçe okutmanlığı


DİĞER

“Gavur”, Polonya Milli Şairi Adam Mickiewicz 1798-1855 (Hayatı ve Eserleri) içinde, Programın oluşum projesi ve bilimsel danışmanlık: Dr. Ewa Odachowska Zielinska, s. 20-24


LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI


Yüksek Lisans


Tamamlanmış

“Tadeusz Borowski’nin Sanatında Toplama Kampı Gerçeği”, Ebru Akgül, Danışman: Doç. Dr. Seda Köycü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Leh Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara, 2010

“Lala’da Nehir Roman İzleri”, Nevra Vardal, Danışman: Prof. Dr. Seda Köycü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Leh Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara, 2014

“Polonya Dilinde Önleçler”, Saadet Büyük Güler, Danışman: Prof. Dr. Seda Köycü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Polonya Dili ve Kültürü Bilim Dalı, Ankara, 2015

Sürmekte Olan

“Polonya Atasözlerinde Dini Motifler”, Ozan Tellioğlu, Danışman: Prof. Dr. Seda Köycü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Polonya Dili ve Kültürü Bilim Dalı, Ankara

 

Doktora


Tamamlanmış

“İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Polonya Düzyazısının Psikolojik Gerçekçilik Perspektifiden İncelenmesi”, Seyyal Körpe, Eş Danışman: Doç. Dr. Seda Köycü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Leh Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara, 2013

Sürmekte Olan

“Polonya Dilinde Prefiksli Eylemler”, Emrah Gaznevi, Danışman: Prof. Dr. Seda Köycü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Polonya Dili ve Kültürü Bilim Dalı, Ankara

“Polonya Dilinin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Çeviribilim ve Çevirinin Yeri”, Saadet Büyük Güler, Danışman: Prof. Dr. Seda Köycü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Polonya Dili ve Kültürü Bilim Dalı, Ankara