PROF.DR. SEHER KÜÇÜKERSAN    
Adı : SEHER
Soyadı : KÜÇÜKERSAN
E-posta : skucukersan@ankara.edu.tr
Tel : 312 317 03 15 /4360
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Anabilim Dalı 06110 Dışkapı / ANKARA

Tel  : 0 312 317 03 15 /4360
Fax : 0 312 318 17 58
e-mail: skucukersan@ankara.edu.tr

DANIŞMAN GÖRÜŞME SAATLERİ: Pazartesi,13.45-15.45 Çarşamba,9.00-11.00

ÖZGEÇMİŞ:

KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum Yeri : Ankara
Doğum Tarihi : 20.03.1963
Medeni Hali : Evli ve iki çocuklu
Tabiyeti : T.C
Yabancı Dil : İngilizce
Kan Grubu : A Rh+

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER:

1. YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1986
2. DOKTORA, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,1993.
3. DOÇENT, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,1997.
4. PROFESÖR, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2003.

KAZANILAN ÖDÜLLER:
(TÜBİTAK Bilimsel yayın teşvik ödülü hariç)

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:

1. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Yem Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Dalı Başkanlığı, 2000-2003.

2. Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2009 - 2013.

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:

1. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları dersi ile Yem Hijyeni ve Teknolojisi Dersinin verilmesi, 2000-2001 Eğitim Öğretim yılı I. ve II. Yarıyılda
2. TÜBİTAK ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin işbirliği ile İstanbulda düzenlenen İSTATİSTİK LİSANS YAZ OKULU Kurs Belgesi. 21 Eylül- 2 Ekim 1987
3. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Ankara İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından düzenlenen YEM MİKROSKOPİSİ KURS Belgesi. 6- 24 Haziran 1988

4. TAGEM . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü ve TAEK Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü’nün birlikte düzenlediği “WORLD RUMİNANT NUTRİTİON” kursu. 8-14.12.1997 5. Sekizinci beş yıllık kalkınma planı özel ihtisas komisyonunda (1999)
a)Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği komisyonunda üye
b) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği komisyonunda üye.
6. TÜBİTAK ve TAEK tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yem Değerlendirme Sistemlerinin Standardize Edilmesi” konulu toplantıda raportörlük. 20-22 Nisan 1998

7. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Kanunu ve Yönetmeliği Taslak Komisyon Üyeliği, 30 Mayıs 2003 (Devam ediyor)
8. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BSE İzleme ve Değerlendirme Komisyon Üyeliği
9. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkiyede Organik Tarımın Geliştirilmesi Çalışma Grubu Toplantısında Çalışma Grubu Üyeliği, 21-22 Ocak 2004.

10. Macaristan - Budapeşte, 23-25 Eylül 2004. (8th International Conference of European Society of Veterinary & Comperative Nutrition, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Desteği ile).

11. Mısır-Dokki-Giza, 3-5 Ekim 2011. (The 4th   Scientific Conference of Animal Wealth Research  in the Middle East & North Africa,. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Desteği ile).

12. Komisyon Üyeliği - TÜBİTAK Ruminant Beslenmesinde enerji ve protein sistemlerinin belirlenmesi, 1998- 2000.

13. Dergilerde Hakemlikler – Ankara Üniversi, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Tavukçuluk Araştırma Dergisi,

14. Hakemlik –Üniversiteler, TÜBİTAK ve TAGEM tarafından yürütülen çeşitli araştırma projelerinin değerlendirilmesi,

15. Jüri Üyeliği- Yardımcı Doçentliğe Atama,

16. Jüri Üyeliği- Doçentliğe Yükseltme ve Atama,
17. Jüri Üyeliği- Profesörlüğe Atama,

18. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doktora dersi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Biyogünlik Kurulu, Bilimsel uzmanlar grubu üyeliği

 

VERDİĞİ DERSLER:

Lisans:
1. Yem hijyeni ve teknolojisi
2. Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları
3. Hayvan besleme
4. Beslenme hastalıkları
5. Yem Katlı Maddeleri ve Mevzuat
6. Organik Hayvan Besleme

Lisansüstü:
1. Yem Hijyeni
2. Yemlerde Ham Besin Maddesi Analizleri
3. Hayvansal Kökenli Yemler ve Teknolojisi
4. Yemler ve Teknolojisi
5. Yem Tüketimini Etkileyen Faktörler
6. Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları
7. Besin Maddeleri ve Analiz Yöntemleri


UZMANLIK ALANLARI:

1. Kanatlı Besleme
2. Organik Hayvan Besleme
3. Ruminantların Beslenmesi
4. Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi
5. Laboratuvar Analizleri 


Prof. Dr. SEHER KÜÇÜKERSAN YAYIN LİSTESİ

 

     A) BİLİMSEL MAKALELER

 

1. Ergün, A., Yalçın, S. Çolpan, İ., Dikicioğlu, T. ve YILDIZ, S. (1987): Fiğin yumurta tavuğu rasyonlarında değerlendirilmesi. A.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 34 (3): 449-466.

2. Altıntaş, A., Uysal, H., YILDIZ, S. ve Goncagül, T.  (1990): Akkaraman ve melezlerinde serum ve yapağı örneklerinde karşılaştırılmalı mineral durumu. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 30 (1-4): 40-56.

3. Altıntaş, A., Uysal, H. YILDIZ, S. ve Goncagül , T.  (1991): Yapağısını döken ve dökmeyen akkaraman koyunlarda karşılaştırmalı serum ve yapağı mineral durumu. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 31 (3-4): 48-54.

4. Ergün, A., Yalçın,S., Çolpan, İ. YILDIZ, S. ve Önol, A.G. (1991): Burçağın yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılma olanaklarının araştırılması. Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 15 (2): 148-163.

5. Dikicioğlu, T., Ergün, A., YILDIZ, S., Önol, G.A. ve Muğlalı, Ö.H. (1992): Çeşitli sodyum tuzlarının yumurta kalitesi üzerine etkileri. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 38 (1-2): 9-23.

6. Küçükersan, K., Yıldız, G. ve KÜÇÜKERSAN, S. (1994): Niacin ve avoparcinin toklularda besi performansı ve rumen metabolit parametreleri üzerine etkisi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi,  41 (3-4): 357-372.

7. Yalçın, S., Küçükersan, K. ve KÜÇÜKERSAN, S. (1995): Besi kuzularının rasyonlarına katılan monensinin bazı kan ve rumen sıvısı metabolitlerine etkisi. Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 19: 297-302.

8. Yıldız, G., Küçükersan, K. ve KÜÇÜKERSAN, S. (1995): Yapağı dökme ve yeme semptomları gösteren akkaraman koyunlarında kan serumu ve yapağıda meydana gelen mineral madde miktar değişimi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi,  42  (3): 251-256. 

9. Küçükersan, K. ve KÜÇÜKERSAN, S. (1995): Besi kuzu rasyonlarına katılan  fındık içi kabuğunun bazı kan ve rumen sıvısı metabolitlerine etkisi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi,  42 (2): 105-109.

10. Yıldız, G., Küçükersan, K., KÜÇÜKERSAN, S. ve Bayram İ. (1995): Maya kültürü+ niacin ile maya kültürü + avoparsinin kombine kullanımının toklularda besi performansı ve bazı rumen sıvısı parametrelerine etkisi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 42 (2): 169-174.

11. Küçükersan, K., Çetinkaya, N., KÜÇÜKERSAN, S., Bayram ,İ. ve Yıldız, G (1996 ): Niacin ve avoparsinin akkaraman toklularda bazı kan parametrelerine etkisi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 43 (2):123-128.

12. KÜÇÜKERSAN, S., Ergün, A., Küçükersan, K., Önol, A. ve Atasever, A. (1996): Isı ve sodyum metabisülfit ile muamele edilen soya fasulyesinin yumurta tavuk rasyonlarında kullanılma olanakları. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 43 (3): 331-340.

13. KÜÇÜKERSAN, S. Küçükersan, K., Yıldız , G.,Çetinkaya, N. ve Bayram,İ. (1999). Maya kültürü+ niacin ile maya kültürü + avoparsinin kombine kullanımının toklularda bazı kan parametrelerine etkisi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner),  13(2):1-6.

14. KÜÇÜKERSAN, S. (2000). Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Katılan Niasinin Yumurta Verimi ve Kalitesi ile Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi. 47(2): 201-212.

15. KÜÇÜKERSAN , M.K.,  ERGUN, A., KÜÇÜKERSAN, S. (2001). Treatment differences on mazidagi phosphate concentrate in broiler rations. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü dergisi, 41 (1): 77-84.

16. Küçükersan K, Tuncer, Ş.D., KÜÇÜKERSAN S., Atasever, A.(2001). Isıtılan ve sodyum metabisülfit ile işlem gören çiğ soyanın broyler rasyonlarında kullanılması. Doğa Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi 25 (3): 273-281.

17. Küçükersan, K., KÜÇÜKERSAN, S., Göncüoğlu, E. (2002). The effects of probiotics and enzyme supplementation on egg production and quality. The Indian Veterinary Journal. 79(8): 805-809.

18. Küçükersan, K., Tuncer, Ş.D., Şanlı,Y., Midilli, M., Göncüoğlu, E.,  KÜÇÜKERSAN, S., Tan, H. (2002). The effects of stabilized rumen extract (SRE) and virginiamycine added diets on live performance and carcass yield of broiler chickens. Revue de Medecine Veterinaire, 153 (11):723-726.

19. Eren,M., Uyanık F., KÜÇÜKERSAN S. (2004). The influence of dietary boron supplementation on egg quality and serum calcium, inorganic phosphorus, magnesium levels and alkaline phosphatase activity in laying hens. Research in Veterinary Science 76: 203-210.

20. KÜÇÜKERSAN, S., Küçükersan, K., Göncüoğlu, E., Şahin T. (2004). The effects of dietary humate supplementation on laying hen egg production and egg quality. The Indian Veterinary Journal. 81: 674-678.

21. Bülbül, T., KÜÇÜKERSAN, S. (2004). Yumurta tavuğu rasyonlarına organic ve inorganic çinko katılmasının yumurta verimi ve kalitesi ile bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Veteriner Bilimler Dergisi, 20(4):53-60.

22. KÜÇÜKERSAN, S., Küçükersan, K., Çolpan, İ.,  Göncüoğlu, E., Reisli, Z., Yeşilbağ, D. (2005). The Effects of Humic Acid on Egg Production, Growth Performance and Egg Quality at Laying Hen.  Vet. Med. – Czech, 50, (9): 406-410.

23. Alaçam, E., Tuncer, Ş.D., Salmanoğlu, R., KÜÇÜKERSAN, S., Küçükersan , M.K.,  Özlüer, A. (2008). The Effect of Unbalanced Feeding Programme on Some Blood Parameters and Postpartum Fertility in Dairy Cows. Turk J Vet Anim Sci, 32 (2):99-106

24. Bülbül, A., Bülbül, T., KÜÇÜKERSAN, S., Şireli, M., Eryavuz, A. (2008). Effect of Dietary Supplementation of Organic and Inorganic Zn, Cu and Mn on Antioxidant Balance in Laying Hens.  Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14 (1): 19-24.

25. KÜÇÜKERSAN, S., YEŞİLBAĞ, D., KÜÇÜKERSAN, K. (2009). Using of Poppy Seed Meal and Yeast Culture (S. cerevisiae) as an Alternative Protein Source for Layer Hens. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15(6):823-826.

26. KÜÇÜKERSAN, S., Yesilbağ, D., Küçükersan, K. Göncüoğlu, E. (2009). Yumurta Tavuğu Rasyonlarına İlave Edilen Organik ve İnorganik Kromun Vitamin E ile Kombine Edilmesinin Performans, Yumurta Verimi ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri  Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28 (2): 21-26.

27.KÜÇÜKERSAN, K., YESİLBAĞ, D., KÜÇÜKERSAN, S. (2010). Influence of Different Dietary Oil Sources on Performance and Cholesterol Content of Egg Yolk in Laying Hens. J. Biol. Environ. Sci., 4(12), 117-122.

28.Cengiz, O., KÜÇÜKERSAN, S. (2010).  Effects of graded contents of arginin supplementation on growth performance, haematological parameters and immune system in broilers. Revue de Medecine Veterinaire, 161(8-9): 409-417.

29. Sehu, A., KUCUKERSAN, S., Coskun, B., Koksal, B.H., Cıtıl, O.B. (2012). Effects of dietary glycerol addition on growth performance, carcass traits and fatty acid

distribution in cloacal fat in broiler chickens. Revue de Medecine Veterinaire, 163(4): 194-200

 

 

B) TEBLİĞLER

 

1.    Ergün, A., Yalçın, S., Çolpan, İ., YILDIZ, S. and Önol, A.G. (1992). Utilization of wild vetch seed (Vicia ervilla L. Wild) by laying hens 25th International Congress on the History of Veterinary Medicine, 24 -31 May 1992, Ankara., 150 Years of Veterinary Education, 1842-1992, Proceedings  p. 347-355.

2. Küçükersan, K., Çetinkaya, N., KÜÇÜKERSAN, S., Bayram ,İ., Yıldız , G. (1996). Niacin ve avoparsinin akkaraman toklularda bazı kan parametrelerine etkisi, IV. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 25-27 Eylül 1996., Bursa, Tebliğ Özetleri, s. 59.

3. Küçükersan,K., Tuncer, Ş.D., KÜÇÜKERSAN, S., Atasever, A. (1998). Isıtılan ve sodyummetabisülfit ile işlem gören tam yağlı soyanın broyler rasyonlarında kullanılma olanakları., V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 20-22 Ekim 1998., Konya, Tebliğ tam metinleri, s. 273-279.

4. KÜÇÜKERSAN, S., Ergün,A., Küçükersan, K., Önol, A.G., Atasever, A. (1998). Isı ve sodyum metabisülfit ile muamele edilen çiğ soyanın yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılma olanakları., V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 20-22 Ekim 1998., Konya, Tebliğ tam metinleri, s. 394-401.

5. Eren,M., Uyanık F., KÜÇÜKERSAN S. (2002). Yumurta Tavuğu yemlerine bor ilavesinin yumurta kalitesi ile serum kalsiyum fosfor ve magnezyum düzeylerine etkisi. I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. Bildiri Özetleri, P-16 (Poster).

6.Küçükersan, K., Tuncer, Ş.D., Şanlı, Ş., Midilli, M., Göncüoğlu, E.,  KÜÇÜKERSAN, .S., Tan, H. (2001). The effects of stabilized rumen extract (SRE) added to the rations of broiler on body weight, feed consumption and feed efficiancy.52nd Annual meeting of the European  Association for Animal Production.  Book of Abstracts No:7; 28-29 August 2001 Budapest, Hungary.

7. KÜÇÜKERSAN, S., Küçükersan, K., Göncüoğlu, E., Şahin T. (2003). The effects of dietary humate supplementation on laying hen egg production and egg quality. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 18-20 Eylül 2003. Konya. (Sözlü Bildiri)  

8. Küçükersan, M.K. KÜÇÜKERSAN, S., Göncüoğlu, E., Ergün, A. (2004). Mazıdağı fosfat konsantresinin kanatlı rasyonlarında kullanılması. Gübre ve gübre hammaddeleri Çalıştayı. 25-27 Kasım 2004. Diyarbakır (Sözlü Bildiri).

9. KÜÇÜKERSAN. S., Küçükersan,K., Çolpan, İ., Göncüoğlu, E., Reisli, Z., Yeşilbağ, D. (2004). The use of humic acid at laying rations. XXll. World’s Poultry Congress. (WPC2004). June 8-13, 2004. İstanbul. (Poster)

10. Küçükersan, K.,KÜÇÜKERSAN, S., Göncüoğlu, E., Ergün, A. (2004). The use of mazıdagı phosphate concentrate at laying hen rations. 8th Meeting of the European Society of Veterianary and Comparative Nutrition (ESCVN), 23-25 Eylül 2004, Budapeşte-Macaristan (Poster).

11. KÜÇÜKERSAN, S., Ergün, A., Küçükersan, M.K., Göncüoğlu, E., Sarıfakıoğulları, K. (2005). The effect of different oil and vitamin E performance, cholesterol content and fatty acids composition of laying hen rations. 14 th World Veterinary Poultry Congress 22-26 August 2005, İstanbul-TURKEY (Poster)

12. KÜÇÜKERSAN, S., GÖNCÜOĞLU E., KÜÇÜKERSAN, M.K., YEŞİLBAĞ D. (2005).Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Organik Ve İnorganik Selenyumun Vitamin E İle Kombine Edilmesinin Performans, Yumurta Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkisi. III.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 7-10 Eylül 2005, Adana-TÜRKİYE (Sözlü Bildiri)

13. KÜÇÜKERSAN, S., YEŞİLBAĞ D., KÜÇÜKERSAN, M.K., GÖNCÜOĞLU E. (2005).Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Organik Ve İnorganik Kromun Vitamin E İle Kombine Edilmesinin Performans, Yumurta Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkisi. III.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 7-10 Eylül 2005, Adana-TÜRKİYE (Poster)

14. Bülbül, A., Bülbül, T., KÜÇÜKERSAN, S. Şireli, M., Eryavuz, A. (2006). Yumurtacı tavuklarda Organik ve inorganik Zn, Cu ve Mn’in oksidan ve antioksidan denge üzerine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXXII. Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı). 18-22 Eylül 2006, Denizli-TÜRKİYE (Sözlü Bildiri).

15. Yıldız, G., Pekcan, M., KÜÇÜKERSAN; S., Sacaklı, P., Sel, T., Fidancı, U.R., Yılmaz, H.C. (2006). Selenium Levels In Animals and Their Feeds In Some Regions of Turkey. International Symposium on Selenium in Health and Disease. October 12-13, 2006, Ankara – TÜRKİYE. (Poster).

16. Coşkun, B., Şehu, A., KÜÇÜKERSAN, S., Köksal, B.H. (2007). Kanatlılarda biyodizel yan ürünü gliserolün kullanılması. IV.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 24-28 Haziran 2007, Bursa-TÜRKİYE (Sözlü Bildiri).

17. KÜÇÜKERSAN, M.K., YEŞİLBAĞ D., KÜÇÜKERSAN, S. (2007). Yumurta tavuğu rasyonlarına ilave edilen farklı yağ kaynaklarının performans, yumurta kalitesi ve yumurta kolesterol düzeyi üzerine  etkisi. IV.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 24-28 Haziran 2007, Bursa-TÜRKİYE (Poster).

18. CENGİZ, Ö., KÜÇÜKERSAN, S. (2007). Broyler rasyonlarına ilave edilen değişik düzeylerdeki arjininin performans, immun sistem ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. IV.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 24-28 Haziran 2007, Bursa-TÜRKİYE (Poster).

19. KÜÇÜKERSAN, S., YESİLBAĞ, D., KÜÇÜKERSAN, K. (2009). Haşhaş Tohumu Küspesi ve Maya’nın Birlikte Alternatif Bir Protein Kaynağı Olarak Yumurtacı Tavuk Rasyonlarında Kullanımı. V.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. (Uluslar arası katılımlı) 30Eylül-3Ekim 2009, Çorlu/Tekirdağ-TÜRKİYE (Poster).

20. Karagül, H., Fidancı, U.R., Küçükersan, S., Sayıner, S., Kısmalı, G. (2011). KKTC'de Farklı Bölgelerde Yetiştirilen Düvelerde Serum Kalsiyum, Fosfor ve Magnezyum Düzeyleri. 64. Jeoloji Kurultayı. 25-29 Nisan 2011, Ankara-TÜRKİYE (Poster).

21. BÜLBÜL, T., KÜÇÜKERSAN, S. (2011). Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Organik ve İnorganik Çinko Katılmasının Yumurta Verimi ve Kalitesi ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. 29 Haziran-1Temmuz 2011. VI.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı) Samsun-TÜRKİYE (Poster).

22. BÜLBÜL, T., KÜÇÜKERSAN, S. (2011). Organik Selenyum, Çinko ve Bakırın Ruminant Beslemede Kullanımı. 29 Haziran-1Temmuz 2011. VI.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası katılımlı) Samsun-TÜRKİYE (Poster).

23. KÜÇÜKERSAN, K., YESİLBAĞ, D., KÜÇÜKERSAN, S. (2011). Influence of Different Dietary Oil Sources on Performance and Cholesterol Content of Egg Yolk in Laying Hens. The 4th   Scientific Conference of Animal Wealth Research  in the Middle East & North Africa, 3-5 October 2011. Dokki – Giza – Egypt (Sözlü sunum).

24. Şehu, A., KUCUKERSAN, S., Coşkun, B., Koksal, B.H.(2012). Effects of dietary glycerol addition on growth performance in broiler chickens. 22. International Scientific Conference, 07. 06. 2012. Stara Zagora. (Sözlü sunum)

 

 

C) DERLEME MAKALELER

 

1. KÜÇÜKERSAN, S ve Çolpan, İ. (1997). Yemlerin Yıkılabilirlik Özelliklerinin Saptanmasında Naylon Kese Tekniğinin Kullanılması. Yem Magazin Dergisi, 16:47-52.

2. KÜÇÜKERSAN, S. (1997). Süt İneği Rasyonlarında Korunmuş Yağların  Önemi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 68 (1): 82-84.

3. KÜÇÜKERSAN, S. (2000)Yumurta Kolesterol Düzeyine Omega-3 ve 6 Yağ Asitlerinin Etkileri. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 71(1-2).

4.KÜÇÜKERSAN, S. (2003). Kanatlılarda yem tüketimini etkileyen faktörler. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı. 15(1)22-28.

5.Cengiz Ö., KÜÇÜKERSAN, S. (2005). Silaj katkı maddeleri. Yem Magazin. 42: 51-57.

6. KÜÇÜKERSAN, S. (2006). Organik Hayvancılık için Organik Tarım Gerekli. Cumhuriyet Tarım ve Hayvancılık 14 Mart 2006, Yıl:2 Sayı:19 Sayfa:10.

7. KÜÇÜKERSAN, S. (2008). Elverişli iklime karşın yaşanan yağ açığı düşündürücü. Cumhuriyet Tarım ve Hayvancılık 12 Şubat 2008, Yıl:4 Sayı:42 Sayfa:21.

8. KÜÇÜKERSAN, S. (2010). Kanatlılarda Sıcak Stresi ve Bu Dönemde Beslenmeleri. Tarım Türk Dergisi. Temmuz –Ağustos, sayı: 24

9. ÖZELER, E., KÜÇÜKERSAN, S. (2011). Süt ineği rayonlarında amino asitlerin dengelenmesinin yararları. Yem Magazin 61:36-38.

 

                D)ÇEVİRİLER

 

E) KİTAPLAR

 

1. Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K.,

 KÜÇÜKERSAN, S., Önol, A.G., Muğlalı Ö.H., Şehu, A.(1999). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

·         KÜÇÜKERSAN, S.:Kök ve yumru yemler. S: 69-74.

·         KÜÇÜKERSAN, S.:Dolgu maddesince zengin yemler. S:75-79.

·         KÜÇÜKERSAN, S., Önol, A.G.:Yem Hijyeni. S:141-156.

2. Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K.,

 KÜÇÜKERSAN, S., Şehu, A.(2001). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Özkan Matbaacılık Ltd.Şti. ANKARA.

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Enerji Değerlendirme Sistenleri S:107-110

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Hindilerin Beslenmesi. S.305-317

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Ördeklerin Beslenmesi. S.327-335.

3. Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., KÜÇÜKERSAN, S.,  Şehu,A. (2002). YEMLER YEM HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ. 1-465. Pozitif Matbacılık .  Ankara.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Kök ve Yumru Yemler. S: 108-117.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Dolgu Maddesince Zengin Yemler. S: 118-127.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Yem Hijyeni. S: 238-274.

4. Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., KÜÇÜKERSAN, S.,  Şehu,A. (2004). YEMLER YEM HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ. 1-448. Pozitif Matbacılık . 2. Baskı.  Ankara.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Kök ve Yumru Yemler. S: 103-111.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Dolgu Maddesince Zengin Yemler. S: 112-120.

KÜÇÜKERSAN, S.: Yem Hijyeni. S: 227-262.

5. Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K.,

 KÜÇÜKERSAN, S., Şehu, A.(2004). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Pozitif Matbaacılık Ltd.Şti. 2. Baskı. ANKARA.

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Enerji Değerlendirme Sistenleri S:171-178

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Hindilerin Beslenmesi. S.439-453

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Ördeklerin Beslenmesi. S.473-483.

.    ERGÜN, A., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A.: Kanatlılarda beslenme Hastalıkları. S.501-522.

6.  Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K.,

 KÜÇÜKERSAN, S., Şehu, A.(2006). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Pozitif Matbaacılık Ltd.Şti. 3. Baskı. ANKARA.

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Enerji Değerlendirme Sistenleri S:171-178

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Hindilerin Beslenmesi. S.441-455

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Ördeklerin Beslenmesi. S.475-485.

.    ERGÜN, A., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A.: Kanatlılarda beslenme Hastalıkları. S.505-522.

7. Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., KÜÇÜKERSAN, S.,  Şehu,A. (2007). YEMLER YEM HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ. 1-448. Pozitif Matbacılık . 2. Baskı.  Ankara.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Kök ve Yumru Yemler. S: 103-111.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Dolgu Maddesince Zengin Yemler. S: 112-120.

KÜÇÜKERSAN, S.: Yem Hijyeni. S: 227-262.

8. Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., KÜÇÜKERSAN, S.,  Şehu,A. (2008). YEMLER YEM HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ. 1-448. Pozitif Matbacılık . 3. Baskı.  Ankara.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Kök ve Yumru Yemler. S: 92-99.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Dolgu Maddesince Zengin Yemler. S: 100-107.

KÜÇÜKERSAN, S.: Yem Hijyeni. S: 200-229.

9.  Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K.,

 KÜÇÜKERSAN, S., Şehu, A.(2008). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Pozitif Matbaacılık Ltd.Şti. 4. Baskı. ANKARA.

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Enerji Değerlendirme Sistenleri S:171-178

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Hindilerin Beslenmesi. S.441-455

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Ördeklerin Beslenmesi. S.475-485.

.    ERGÜN, A., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A.: Kanatlılarda beslenme Hastalıkları. S.505-522.

10. Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., KÜÇÜKERSAN, S.,  Şehu,A., Sacaklı,P. (2011). YEMLER YEM HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ. 1-440. Pozitif Matbacılık . 4. Baskı.  Ankara.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Kök ve Yumru Yemler. S: 97-104.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Dolgu Maddesince Zengin Yemler. S: 105-112.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Yem Hijyeni. S: 285-314.

11.  Ergün, A., Tuncer, Ş.D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., KÜÇÜKERSAN, S., Şehu, A., Sacaklı,P. (2011). Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. 1-757. Pozitif Matbacılık . 5. Baskı.  Ankara.

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Enerji Değerlendirme Sistemleri S:177-184

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Mandaların Beslenmesi. S.321-326

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Hindilerin Beslenmesi. S.463-478

.    KÜÇÜKERSAN, S.:Ördeklerin Beslenmesi. S.497-508.

.    ERGÜN, A., KÜÇÜKERSAN, S., ŞEHU, A.: Kanatlılarda beslenme Hastalıkları. S.527-544.

12. Ergün, A., Tuncer, Ş.T., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M.K., KÜÇÜKERSAN, S.,  Şehu,A., Sacaklı,P. (2013). YEMLER YEM HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ. Pozitif Matbacılık . 5. Baskı.  Ankara.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Kök ve Yumru Yemler. S: 99-105.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Dolgu Maddesince Zengin Yemler. S: 107-114.

·         KÜÇÜKERSAN, S.: Yem Hijyeni. S: 287-316.

 

                F) VERDİĞİ TEZLER

DOKTORA TEZİ: Bazı protein saplementleri ve kaba yemlerin naylon kese tekniği ile yıkılabilirlik derecelerinin incelenmesi. 29.06.1993

              G) TEZ DANIŞMANLIĞI

Yüksek lisans (Biten):

1. Volkan Uygun (2003), Kanatlılarda beslenmenin immun sistem üzerine etkisi

2. İnan Arslan (2004), Sıcak stresinde ruminantların beslenmesi

3. Seval Güler (2005) Ankara Tavşanlarının Beslenmesi

4. Murat Taşçene (2007), Folik Asitin Hayvan Beslemede Önemi

5.Berivan Kara (2009) Leptinin Hayvan Beslemede Önemi
 
Yüksek Lisans (Devam eden):
Direnç Önder
Süleyman Dündar
Saffet Yavaş

Ahmet Kul

 

Doktora (Biten):

 

1. Tuba Coşkun (2004), Yumurta tavuğu rasyonlarına organik ve inorganik çinko katılmasının yumurta verimi ve kalitesi ile bazı kan parametreleri üzerine etkisi

2. Özcan Cengiz (2005), Broyler Rasyonlarına İlave Edilen Değişik Düzeylerde Arjinini Performans , İmmun Sistem ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

3. Hakan Üstüner (2010), Broyler Rasyonlarına İlave Edilen Değişik Düzeylerdeki Bentonitin, Besi Performansı, Kan Serumu ve Dokularda Bazı Minerallerin Düzeyleri Üzerindeki Etkileri

 

Doktora (Devam eden):

Pınar Özen

Erinç Gümüş

Sezer Öz

 

PROJELER:

1. A.Ü. ARAŞTIRMA FONU- 92-10-00-05 M.Kemal Küçükersan, Gültekin Yıldız, Seher Küçükersan.
Niacin ve Avoparcinin Genç Toklularda Besi Performansı ve Rumen Metabolik Parametreleri Üzerine Etkisi.
2. A.Ü. Araştırma Fonu 96-10-00-11 Seher KÜÇÜKERSAN, Ahmet Ergün, Kemal Küçükersan, Ahmet G. Önol, Ayhan Atasever
Isı ve SodyumMetabisülfit Uygulanan Tam Yağlı Soya Fasulyesinin Yumurta Tavuklarında Kullanılma Olanakları
3. A.Ü. ARAŞTIRMA FONU -97-10-00-04 - M.Kemal Küçükersan, Ahmet Önol, Seher Küçükersan
Buğday ve Arpaya Dayalı Rasyonların Yumurta Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
4. TÜBİTAK VHAG-1280 M. Kemal Küçükersan, Şakir Doğan Tuncer, Seher Küçükersan, Ayhan Atasever
Isıtılan ve Sodyum Metabisülfitle İşlem Gören Tam Yağlı Soyanın Broylerlerde Kullanılma Olanakları (1999).
5. A.Ü. ARAŞTIRMA FONU Proje No: 2000-00-81-018 M. Kemal Küçükersan, Seher Küçükersan, Ahmet Ergün, Ebru Göncüoğlu
Mazıdağı Fosfat Konsatresinin Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Kullanılması
6. A Ü- ARAŞTIRMA FONU-2001-08-10-039- Seher KÜÇÜKERSAN, Ahmet ERGÜN, Kemal KÜÇÜKERSAN, Ebru GÖNCÜOĞLU, Kemal SARIFAKIOĞLU.
Kanatlı karma yemlerinde değişik yağ kaynakları ve Vitamin E’nin kullanılma olanakları
7. TÜBİTAK – TOGTAG – 3061- Orhan DOĞAN, Gültekin YILDIZ, Sonay SÖZÜDOĞRU OK, Filiz HINCAL, Tevhide SEL, Seher KÜÇÜKERSAN, Belma GİRAY, Recep GÜNDOĞAN, Kadir YILMAZ, Hüseyin DİKİCİ, Funda ÇİMEN, Pınar SAÇAKLI, Mert PEKCAN, Gül Demet DÜNDAR, U. Reha FİDANCI, Hakan C. YILMAZ.
Türkiye’nin bazı bölgelerinde toprak, bitki, su, hayvan ve insanlarda selenyum düzeyleri.
8. TÜBİTAK TOVAG – 106036 Behiç COŞKUN, Fatma İNAL, Adnan ŞEHU, Hüseyin ÖĞÜT, Seher Küçükersan, Gültekin YILDIZ, Erdoğan ŞEKER, Tahir BALEVİ, Sami POLAT, Emel GÜRBÜZ, Ülküm ATA, Özcan Barış ÇİTİL, Hidayet OĞUZ, Okyay MENGEŞ, Tanzer ERYILMAZ, Osman Murat ASKER, Bekir Hakan KÖKSAL Biyodizel Yan Ürünü Gliserolün Hayvan Beslemede Kullanımı

9. DPT 2003K12019021-6, 2006 Gültekin YILDIZ Seher KÜÇÜKERSAN Kemal KÜÇÜKERSAN Şakir D. TUNCER Filiz ÖZÇELİK B. Hakan KÖKSAL K. Emre BUĞDAYCI Ayşe AKSOY.
Organik Bor Üretimi ve Bu Ürünün Broyler ve Yumurtacı Tavuklar ile Koyun Beslemede Kullanılabilirliğinin Araştırılması