ARŞ.GÖR. MERVE ŞAHİN KÜRŞAD    
Adı : MERVE
Soyadı : ŞAHİN KÜRŞAD
E-posta : sahinmerv@gmail.com
Tel : 0312 363 33 50-3105
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim:
Lisans: ODTÜ-Fen Bilgisi Öğretmenliği (2006-2011)
Yüksek Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2013-2014)
Doktora: Ankara Üniversitesi- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2015-  )

Yüksek Lisans Tez Konusu ve Danışman: Sıklıkla kullanılan kayıp veri yöntemlerinin betimsel istatistik, güvenirlik ve geçerlik açısından karşılaştırılması, Doç.Dr. Zekeriya NARTGÜN

Yayınlar
1.     Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.1.Şahin, M. ve Uysal, İ. (2013). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki özyeterlik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), 190-207
1.2.Nartgün, Z. ve Şahin,M. (2014). Psychometric properties of data gathering tools used in thesis. Procedia, 174, 2849-2855.
1.3.Nartgün, Z. ve Şahin,M. (2014). Psychometric properties of data gathering tools used in thesis. Procedia, 174, 2849-2855.
1.4.Toptaş, B., Şahin Kürşad, M. ve Çokluk, Ö. (2018).  Araştırma görevlilerinin araştırma problemleri belirlerken izledikleri yol ve karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çalışma, Current Research in Education, 4 (2), 48-61

2.     Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
2.1.Uysal,İ., Duman, G., Yazıcı, E. ve Şahin, M. (2014). Öğretmen adaylarının siber zorbalık duyarlılıkları ve siber zorbalk duyarlılık ölçeğinin bazı psikometrik özellikleri. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 191-210.
2.2.Şahin Kürşad, Merve (2015). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ve epistemolojik inanç arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 217-246.
2.3.Şahin Kürşad, M., Nartgün, Z. (2015). Kayıp veri sorunun çözümünde kullanılan farklı yöntemlerin ölçeklerin geçerlik ve güvenirliği bağlamında karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6 (2), 254-267. 

3.     Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
3.1.Şahin, M. ve Uysal, İ. (2013). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki özyeterlik algıları. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir.
3.2.Uysal,İ., Duman, G., Yazıcı, E. ve Şahin, M. (2014). Öğretmen adaylarının siber zorbalık duyarlılıkları ve siber zorbalık duyarlılık ölçeğinin bazı psikometrik özellikleri. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Trabzon. 

4.     Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
4.1.Nartgün, Z. ve Şahin,M. (2014). Psychometric Properties Of Data Gathering Tools Used In Thesis. International Conference on New Horizons in Education, Paris
4.2.Nartgün, Z. ve Şahin, M. (2015). Comparison of various methods used in solving missing data problems. 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All- ICLEL 2015, Olomouc, Czech Republic.
4.3.Şahin Kürşad, M. (2017). Sekizinci sınıf öğrencilerinin üst biliş farkındalıklarının bilimsel süreç becerileri kapsamında incelenmesi. 26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya
4.4.Toptaş, B., Şahin Kürşad, M. ve Çokluk, Ö. (2017).  Araştırma Konusu Belirleme: İzlenen Yol Ve Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Fenomenolojik Bir Çalışma, 26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya
4.5.Demirtaşlı, R. N., Yalçın, S., Kalender, İ., Gül, E., Ayan, C., Uyumaz, G., Şahin Kürşad, M., & Kamış, Ö. (2018, 05-08 Eylül). Applicability of the Theoretıcal Exam for Candidates of Driving Licence Trainees As The Computer Adaptive Test. Paper presented at 6th International Congress On Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosova
4.6.Demirtaşlı, R. N., Yalçın, S., Ayan, C., Şahin Kürşad, M. & Kamış, Ö. (2018, 2-5 Mayıs). Trafikten Şikayetim Var!: Yaya ve Sürücü Gözüyle. Paper accepted at Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
4.7.Demirtaşlı, R. N., Yalçın, S., Gül, E., Ayan, C., Uyumaz, G., Şahin Kürşad, M., Sırgancı, G. & Kamış, Ö. (2018, 18-22 Nisan). Development of Item Bank Based on Item Response Theory for Motor Vehicle Driver Trainees Theoretical (Written) Exam.     27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018). Atatürk Üniversitesi, Antalya.
4.8.Yavuz, H. C., Bulut, O., Ilgun Dibek, M., & Sahin Kursad, M. (2018, July). Providing revision opportunities in alternate assessments: An application of sequential IRT. Paper presented at the International Testing Commission Conference, Montreal, QC, Canada.
4.9.Ilgun Dibek, M., Bulut, O., Sahin Kursad, M., & Yavuz, H. C. (2018, July). Should students with disabilities have multiple opportunities in answering items? Paper presented at the International Testing Commission Conference, Montreal, QC, Canada

5.     Projeler
5.1.215K018 numaralı ve  "Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Teorik (Yazılı) Sınavının Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Geliştirilmesi" konulu TÜBİTAK 1001 projesi’nde (2016-2017) bursiyer
 
6.     Görevler
6.1.Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Redaktör (2013-2015)