PROF.DR. SİM KUTLAY    
Adı : SİM
Soyadı : KUTLAY
E-posta : skutlay@ankara.edu.tr
Tel : 5082168
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Dr. Sim Kutlay 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, aynı yıl iç hastalıkları uzmanlık eğitimine başlamıştır. Uzmanlık eğitimini 1998’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Nefroloji uzmanlık eğitimini 2003’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2003 ten itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nda uzman doktor olarak çalışmaya başlayan Dr. Kutlay, Kasım-2006'da doçent ünvanı ve Şubat-2012'de profesörlük ünvanını almıştır