PROF.DR. ŞEHİM KUTLAY    
Adı : ŞEHİM
Soyadı : KUTLAY
E-posta : skutlay@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 312 5082349
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Şehim Kutlay, tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (1983-1989), uzmanlık eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda (1989-1994) yapmıştır. 1994’de Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlığını almıştır. 1994-1995 yılında zorunlu hizmetini tamamlamıştır. 1995 yılından beri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. 1996 yılında 4 ay süreyle İsveç’de Uppsala Üniversitesi Nörorehabilitasyon ve Nörofizyoloji Bölümü’nde travmatik beyin hasarlı hasta rehabilitasyonu, iş uğraşı rehabilitasyonu, kognitif rehabilitasyon ve ENMG ve 1997 yılında bir ay süre ile İtalya Instituto di Cibernetica’da  kognitif rehabilitasyon ve endojen potansiyeller konularında gözlemci doktor olarak çalışmıştır.  1998’te doçent, 2003’de profesör olmuştur. Anabilim Dalında İzokinetik Ünite, Nörolojik Rehabilitasyon,  Pediyatrik Rehabilitasyon Ünitelerinin kurulmasında rol almıştır. 2011 yılında Algolog ünvanı almıştır.

Çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde koordinatör veya araştırmacı olarak yer almıştır.   Özel ilgi ve araştırma alanları nörolojik rehabilitasyon, pediyatrik rehabilitasyon, romatoloji ve rehabilitasyon alanında sonuç değerlendirimi ve izlemi, nöropatik ağrı ve spastisite değerlendirimi ve tedavisi ve kas iskelet sisteminin ağrılı problemlerinde girişimsel tedavilerdir.  Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde ve ulusal kitaplarda yayınlanmış bilimsel yayınları bulunmaktadır.

Alanıyla ilgili çeşitli uluslararası derneklere üyedir. 8-12 Nisan 2014’te İstanbul’da yapılan 8. Dünya NöroRehabilitasyon Kongresinin Genel Sekreterliğini yapmıştır. Türkiye FTR Uzman Hekimler Derneği Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu Üyeliği, İnme Çalışma Grubu Üyeliği, Pediyatrik Rehabilitasyon Çalışma Grubu Üyeliğini yürütmektedir.