PROF.DR. SÖNMEZ KUTLU    
Adı : SÖNMEZ
Soyadı : KUTLU
E-posta : skutlu@divinity.ankara.edu.tr, skutlu@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 0312 2126800/1272
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sonmez-kutlu
Kişisel Akademik Bilgiler