ARŞ.GÖR. SERDAR MALKOÇ    
Adı : SERDAR
Soyadı : MALKOÇ
E-posta : smalkoc@ankara.edu.tr
Tel : 3633350/5215
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM DURUMU

 

Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (2011-2014).

 

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (2006-2010).

 


 

AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

 

Ankara Üniversitesi, Araştırma Görevlisi (2014- …)

 

YAYINLAR

Ersoy, A.F., Öztürk F., Malkoç, S. (2016). Patriotism as Perceived by Social Studies Teachers: An Outlook on the Individual, Society and Education. PAU Egitim Fak. Dergisi, (40): 205-218

Malkoç, S. ve Kaya, E. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sınıf Dışı Okul Ortamlarının Kullanımı.İlköğretim Online, 14(3), 1079-1095.

Malkoç, S. (2014).  Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sınıf Dışı Okul Ortamlarının Kullanılma Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.

 

 

BİLDİRİLER

 Malkoç, S. (2017). Mesleğin İlk Yıllarında Sosyal Bilgiler Öğretmenleri: Kendi Yöntemlerini Keşfetmek. VI. Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.

Malkoç, S., Tarman, B. (2015).  Sosyal Bilgiler Eğitimcilerinin Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Görüşleri. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

Günel, E., Malkoç, S. (2012).  Sosyal Bilgiler Programında ve Ders Kitaplarında Kadın Algısı, Cinsiyetçilik ve Kadın Hakları Üzerine. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi. İstanbul. 

 

Ersoy, A.F., Öztürk F., Malkoç, S. (2012).  Patriotism and Patriotism Education in Turkey: Social Studies Teachers Perceptions and Practices. Conference:ECER, The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All