PROF.DR. ŞEYHMUS YARDIMCI    
Adı : ŞEYHMUS
Soyadı : YARDIMCI
E-posta : smyardimci@ankara.edu.tr
Tel : (312) 2126720 / 1214
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ