ARŞ. GÖR. DR. MÜSLÜME SEVBA ÇOLAK    
Adı : MÜSLÜME SEVBA
Soyadı : ÇOLAK
E-posta : smyilmaz@ankara.edu.tr, msevba@gmail.com
Tel : 596 12 01
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/muslume-sevba-colak
Kişisel Akademik Bilgiler

Doktora: Ankara Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü -Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD (2014-2020)

FARKLI SULAMA SUYU KALİTESİ VE TABANSUYU DERİNLİKLERİNİN FASÜLYENİN (PHASEOLUS VULGARİS L.) VERİMİNE ETKİSİ

Araş.Gör.: Ankara Üniversitesi-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (2013)

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü- Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD (2011-2014)

LABORATUVAR KOŞULLARINDA FARKLI TOPRAK TEKSTÜRLERİNDE, DEĞİŞİK TUZLULUKLARDA OLUŞTURULAN TABAN SUYUNDAN KAPİLLAR TUZ TAŞINIMI

Yandal: Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Hidrolik Yandal Programı (2009-2011)

Lisans: Selçuk Üniversitesi - Ziraat Mühendisliği- Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Lisans Programı (2007-2011)

 

YAYINLAR:   

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Yurtseven, E., Çolak M.S., Öztürk, H.S. and Öztürk, A. 2018. Drainage Water Salt Load Variations Related to the Salinity and Leaching Ratios of Irrigation Water, Journal of Agricultural Sciences, 24-3, p. 394-402.


Apaydın, H. Feizi, H., Sattari, M. T., Çolak, M.S., Shamshirband, S., Chau, K.W., 2020. Comparative Analysis of Recurrent Neural Network Architectures for Reservoir Inflow Forecasting. Water 2020, 12, 1500; doi:10.3390/w12051500.


Mohammad Taghi Sattari, Hajar Feizi, Muslume Sevba Colak, Ahmet Ozturk, Halit Apaydin, Fazli Ozturk. 2020. Estimation of sodium adsorption ratio in a river with kernel-based and decision-tree models. Environmental Monitoring and Assessment. 192 (9). 1-13 p.     

 

Hakemli Dergiler 

Çolak, M. S., Çakmak, B. 2018. DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı:26-30, 2018 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi.


Diğer dergilerdeki makaleler

Yılmaz, M.S., Ülkemizin Su Varlığı, 2017. Tarım Türk Gübre Ve Sulama Dergisi, Ocak-Şubat 2017, Sayı:63 Yıl:12. S:32-34.

 

Yılmaz, M.S., Avcı, S., 2017. Su Kirliliğinin Tarıma Etkileri. Tarım Türk Gübreleme ve Sulama Dergisi. Eylül-Ekim 2017. Sayı:67 Yıl:13. S:9-12.

 

Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Sulama Zamanı Planlanmasında Kullanılan Yeni Teknolojiler, 2016. Tarım Türk Gübre Ve Sulama Dergisi, Ocak-Şubat 2016, Sayı:57 Yıl:11. S:16-21

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Uluslararası Sempozyum)

 

Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Change In The Salinity Composition Of Drainage Water In Soil Columns İrrigated By Diffirent Salinity And Varying Leaching Fractions Of Water. International Soil Science Congress On Soil Science In International Year Of Soil 2015’ 19-23 October 2015, Sochi, Russia.

Öztürk, H.S. Yurtseven, E., Yıldız, M., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Utilization Of Water Resources And Sustainable Crop Production, 10 Th International Symposium On Agriculture And Conservation Symstems In A Changing Environment, May 23-27, Agroenviron 2016, Stewart Center, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.

 

Yurtseven, E.,  Çolak, M.S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Özer, T.B., Akkaya, G.,2017. Yıkama Hacmi Uygulamasının Topraktan Tuzların Yıkanmasına Olan Etkisi. 5. Uluslararası  Katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017 (Sözlü Sunum).

 

Yurtseven, E.,  Çolak, M.S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Özer, T.B., Akkaya, G.,2017. Kısıtlı Sulama ve Yıkama Hacmi Etkisinde Uzun Dönem Toprak Tuzluluğunun Değişimi. 5. Uluslararası  Katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017 (Poster).

 

Yurtseven, E., Çolak, M.S., Avcı, S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Simunek, J., 2017. Comparison of measured and simulated EC of soil water in relation with irrigation water salinity and leaching ratio. VII. International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2017”, Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina. (Sözlü sunum).

 

Yurtseven, E., Avcı, S., Çolak, M.S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Simunek, J., 2017. The effects of irrigation water salinity and leaching fractions on SAR components of soil solution in lyzimeter conditions. VII. International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2017”, Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina. (Poster).

 

Semiz, G.D., Çolak, M.S., Avcı, S., 2017. Irrigation and salinization:Rise and collapse of civilizations (Sözlü sunum). International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara.

 

Semiz, G.D., Çolak, M.S., Avcı, S., 2017. Bitki ıslahı çalışmalarında fenotip belirleme teknolojileri. (Sözlü sunum). International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara.

 

Çolak, M.S., Avcı, S., Semiz, G.D., 2017. Use of Agricultural Mathematical Models: Hydrus-1d Model. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara. (Poster).

 

Çolak, M.S., Avcı, S., Semiz, G.D., 2017. Usage of Agricultural Waste. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara. (Poster).

 

Çolak, M.S., Avcı, S., Semiz, G.D., 2017. Possıble Use of Alternative Energy Sources in Agriculture. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara. (Poster)

 

Yurtseven, E.,  Çolak, M.S., Öztürk, A., Öztürk, H.S., 2018. Drainage water salt load variations related to the salinity and leaching ratios of irrigation water. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 24 (2018) 394-402.

 

Çolak Müslüme Sevba, Avcı Sertan, Öztürk Ahmet, Yurtseven Engin (2018).  Effects of abiotic stress conditions on plants.  1.International GAP Agriculture Livestock Congress. 25-27 Nisan 2018. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4319768).

 

Çakmak Belgin, Çolak Müslüme Sevba (2018).  Climate change, water resources and food safety.  1.International GAP Agriculture-Livestock Congress 25-27 Nisan 2018.  (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4319763).

 

Çakmak Belgin, Çolak Müslüme Sevba (2018).  Rainwater Harvesting Case Study; University of Ankara Faculty of Agriculture Haymana Research&Experimental Farm. 1.International GAP Agriculture-Livestock Congress 25-27 Nisan 2018.  (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

Çolak Müslüme Sevba, Avcı Sertan, Yurtseven Engin,Öztürk Ahmet (2018).  Toprak Tuzluluğunun Matematiksel Modellerle İncelenmesi: Hydrus-1D Örneği.  Uluslararası Su ve Çevre Kongresi-Bursa, 891-896. 22-24 Mart 2018. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4260368).

 

Çolak Müslüme Sevba, Öztürk Ahmet (2018).  Yaşamın Kaynağı ve Suyun Dağılımına Global ve Ülkesel Bakış.  Uluslararası Su ve Çevre Kongresi-Bursa, 2215-2215. 22-24 Mart 2018. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4260380).


Çolak Müslüme Sevba, Çiftçi Nizamettin. 2021. SALT MOVEMENT FROM DİFFERENT  SALT AFFECTED WATER TABLES IN DİFFERENT SOİL TEXTURES UNDER LABORATORY CONDİTİONS. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES-III. January 15-16, 2021 COMRAT STATE UNIVERSITY Comrat, Moldova. 


Çolak Müslüme Sevba, Çiftçi Nizamettin. 2021. EFFECTS OF DIFFERENT WATER TABLES ON SOIL MOISTURE IN DIFFERENT SOIL TEXTURES, DIFFERENT SOIL DEPTH. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES-III. January 15-16, 2021 COMRAT STATE UNIVERSITY Comrat, Moldova. 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Ulusal Sempozyum)

 

Seyfi, S.U., Uğurlu, N., Şahin, E., Yılmaz, M.S. Keçi Ağılında Kış Mevsiminde CO2, CH4, H2S’ün Saatlik ve Günlük Değişimleri, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ, Sözlü Sunum.

 

Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Akkaya, G., Özer, T.B., Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Lizimetre Çalışmaları:Yıkama Oranı Etkileri, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya.

 

Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Akkaya, G., Özer, T.B., Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Lizimetre Çalışmaları: Farklı Erirlikteki Tuzların Etkisi, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya.

 

Yurtseven, E., Yıldız, M., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Sulama Suyu Tuz İçeriğinin Lizimetre Koşullarında Ayçiçeğinde Bazı Verim Parametrelerine Etkileri, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya.

 

Yurtseven E., Semiz G.D., Avcı S., Çolak M.S. 2020. Tarımda Su ve Tuzluluk Yönetimi. IX. TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK KONGRESİ, 13-17 Ocak, Ankara.

 

Araştırma Projeleri

 

Yardımcı Yürütücü: Laboratuar Koşullarında Farklı Toprak Tekstürlerinde, Değişik Tuzluluklarda Oluşturulan Tabansuyundan Kapillar Tuz Taşınımı  (2013-2014) Destekleyen: S.Ü.BAP (14101006).

 

Gerçekleştirme Görevlisi: Kısıntılı sulama ve yıkama hacmi etkisinde Ayçiçeğinde (Helianthus annuus) profil tuzluluğu ve drenaj suyu kalitesinin belirlenmesi: Kolon denemeleri ve modelleme çalışması Destekleyen: TÜBİTAK (Eylül 2014- Eylül 2017).

 

Researcher: MEVLANA KALKINMA AJANSI (MEV 2018-698). (June 2018- September 2019).  Aladağ çayı su kalitesinin veri madenciliği yaklaşımları ile sulama açısından modellenmesi.

 

Yardımcı Yürütücü: Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Tabansuyu Derinliklerinin Fasülyenin (Phaseolus Vulgaris) Verimine Etkisi (Mayıs 2017-Mart 2020) Destekleyen: A.Ü-BAP.

 • YARDIMCI OLDUĞU LİSANS DERSLERİ

  ·         Sulama ve Drenaj

  ·         Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk

  ·         Mühendislikte Ölçme Bilgisi

  ·         Hidrolik

  ·         Hidroloji

  ·         Drenaj Sistemlerinin Tasarımı

  ·         Ölçme Bilgisi

  ·         Topraksu Yapılarının Tasarımı

  ·         Arazi Toplulaştırması

  ·         Sistem Mühendisliği

  ·                Tarımsal Yapılar ve Sulama

  ·                Meteoroloji

  ·                İklim Bilgisi

     

SERTİFİKALAR 

Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Belgesi (02 Mayıs-06 Haziran 2017)


Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı (Fen Bilimleri Alanı) (03-28 Nisan 2017).