PROF.DR. SERAP NAZLI    
Adı : SERAP
Soyadı : NAZLI
E-posta : snazli@ankara.edu.tr
Tel : 03123633350/3106
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Eğitim Bilimleri Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/serap-nazli
Kişisel Akademik Bilgiler


Kişisel Akademik Bilgiler


Adı Soyadı: Serap Nazlı

Doğum Tarihi: 25 Ekim 1968


Öğrenim Durumu:

Derece 

Bölüm/Program

Üniversite 

Yıl 

Lisans 

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

İnönü  Üniversitesi 

1987-1991 

Y. Lisans 

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

İnönü Üniversitesi 

1991-1993 

Doktora

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Gazi Üniversitesi

1994-1997 


Yüksek Lisans Tezi:

Nazlı, S. (1993). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları İle Mesleki İlgi Alanları Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.


Doktora Tezi: 

Nazlı, S. (1997). Aile Fonksiyonlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi.Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Görevler: 

Görev Unvanı 

Görev Yeri

Yıl

Rehber Öğretmen

 Malatya Metin Emiroğlu Lisesi 

1991-1993 

Ar.Gör.   

 İnönü Üniversitesi 

1993-1995

Öğ. Gör.

 Muğla Üniversitesi

1995-1997

Yar.Doç. 

 Muğla Üniversitesi 

1997-1999

Yar.Doç.

 Balıkesir Üniversitesi 

1999-2009

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi

2009- 2014

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi

2015-……

 

Yabancı Dil:

İngilizce ÜDS-2000, puan: 83.75Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 
 • Aile ve Evlilik Terapileri Derneği
 • Ankara Aile Danışmanları Derneği


Çalışma Alanları:

 • Aile Psikolojik Danışmanlığı

üAile danışmanlığı kuramları

üAile danışmanlığı süreci

üAile danışmanının rol ve görevleri

üBoşanma süreci danışmanlığı

üBoşanma sürecinde terapötik arabuluculuk

üÇocuk odaklı aile arabuluculuğu

üAile içi şiddet

 

 • Okul Psikolojik Danışmanlığı

üKapsamlı gelişimsel rehberlik programı

üOkullarda yaşam becerileri 

üOkullarda önleyici rehberlik

üSınıf rehberliği ve psikoeğitim

üAkran danışmanlığı


Projelerde Yaptığı Görevler:

·       MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirmesi Dairesi (EARGED)’nde “Gelişimsel Rehberlik Modeli” projesinde akademik danışmanlık (2000-2002)

 

·       TÜBİTAK SOBAG 1001- Polis Akademisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin Gelişimsel Rehberlik Modeline Göre Yapılandırılması projesinde yürütücü (proje No 111K175, 15 Eylül 2011-15 Eylül 2014)


İdari Görevler: 

·      Bölüm Başkanı, Muğla Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü (1997-1999).

·      Bölüm Başkan Yrd.,   Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü (2006- 2009).

·      Ana Bilim Dalı Başkanı, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler A.B.D.  (1999- 2009).

·      Bölüm Başkan Yrd.,   AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü (2010- 2012)

·      Anabilim Dalı başkanı, AÜEBF Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018 -….)AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yürütülen dersler: 

Lisans:

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Rehberlikte Program Geliştirme
 • Önleyici Rehberlik
 • Gelişimsel Rehberlik
 • Aile Danışmanlığı
 • Boşanma Arabuluculuğu
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

Yüksek Lisans:

 • Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı
 • Evlilik ve Aile Danışmanlığı
 • Boşanma Süreci Danışmanlığı

Doktora:

 • Gelişimsel Okul Danışmanlığı
 • Evlilik ve Aile Danışmanlığı Uygulamaları
 • Boşanma Süreci Danışmanlığı UygulamalarıESERLER LİSTESİ (2020)A. Kitaplar:

A1. Nazlı, S. (2002).  İlköğretimde Gelişimsel Rehberlik Modeli. MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

A2. Nazlı, S. (2014). Akademide Yaşam Becerileri. Ankara: Anı Yayıncılık.

A3. Nazlı, S. (2018). Aile Danışmanlığı Uygulamaları2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.

A4. Nazlı, S. (2018). Aile Danışmanlığı, 14. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.

A5. Nazlı, S. (2019). Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programları, 7. BaskıAnkara: Anı Yayınevi.

A6. Nazlı, S. (2020 Editör). Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlığı, 1. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kitaplarda bölümler:

A7. Nazlı, S. ve Üstünlüoğlu, E. (2002). Eğitiminin Psikolojik Temelleri. Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Introduction to Teaching).  Ed. Yüksel Özden, (s. 177-211), Ankara: Pegem Yayıncılık.

A8. Nazlı, S. (2011). Aile Danışmanlığı Kuramları.  Anne Baba Eğitimi, 4. Baskı. Editör Sibel Türküm, (s.51-66), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No.959.

 

B. Makaleler:

SSCI yayınları:

B1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean Journal of Educational Studies11, 1, 83-101.

B2. Nazlı, S. (2007). Career Development in Primary School Children, Career Development International, 12,5, 446-462. (SSCI-Q2)

B3. Nazlı, S. (2014). Career development of upper primary school students in Turkey. Australian Journal of Guidance and Counselling, 24, 1, 49-61. (SSCI-Q3)

SCI-Expanded:

B4. Nazlı, S. (2007). Okul Yöneticilerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetini Algılamaları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 26, 155-166. (ERİC)

B5. Nazlı, S. (2019). The effect of psychological support program on resilience and life satisfaction of adults with disabilities. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education20, 2, 291-311, Doi 10.21565/ozelegitimdergisi.456299 (ESCI)


ULAKBİM-Dergipark:

B6. Gökkaya-Civan, S. ve Nazlı, S. (2019). Gelişimsel odaklı aile danışmanlığı süreci: Olgu Sunumu. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2,1, 29-52.

B7. Dönmezoğulları, C. ve Nazlı, S. (2019). Güçlü Yönler Öz Yeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,7, 4, 257-265.

B8. Topçu, E. ve Nazlı, S. (2018). Veli oryantasyon programının okul öncesi öğrencilerin okula uyumuna etkisi. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 1, 1, 1-20.

B9. Kızıl, Z. ve Nazlı, S. (2018). Evlilik inançları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Başkent Üniversitesi Eğitim Dergisi, 5, 2, 198-211. 

B10. Babayev, A., & Nazlı, S. (2017). Evaluation of Psychological services offered to students in Azerbaijan. Journal of Theory and Practice in Education. 13 (3), 511-550. 

B11. Nazlı, S. (2016). Türk Polis Akademisi Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Politikası. BAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi19, 35, 387-410.

B12. Nazlı, S. (2016). Turkish Police Academy comprehensive developmental guidance program designing process. Journal of Theory and Practice in Education. 12 (3), 590-607.

B13. Nazlı, S. (2015). Yozgat Polis Meslek Yüksekokulu Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Tasarım Süreci. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi44, 1-13.

B14. Nazlı, S. (2014). Polis Akademisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin Gelişimsel Rehberlik Modeline Geçiş Süreci. AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47,1, 259-278.

B15. Nazlı, S. (2014). Polis Akademisi Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programının Orta Vadeli Değerlendirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi.5, 41, 103-116.

B16. Bağatarhan, T. ve Nazlı, S. (2014). Ebeveyn Eğitim Programının Annelerin Ebeveynlik Özyeterliklerine Etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 14, 31, 67-90.

B17. Şentürk Aydın, R. ve Nazlı, S. (2014). Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programının Boşanmış Aile Çocuklarının Uyum Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi.14, 33, 127-153.

B18. Nazlı, S.  (2013). Evli Kadınların Aile Sistemlerini Algılayışları. AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 46,1, 417-437.

B19. Büyükışık, G. ve Nazlı, S. (2011). Alabayır İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Gelişimlerinde Sınıf Rehberliğinin Etkisi: Van-Alabayır Köyü Örneği. BAÜ Sosyal Bilimler Dergisi14, 26, 145-176.

B20. Uysal, D. ve Nazlı, S. (2010). Akran Yardımcılığı Müdahalesinin Etkililiği: Balıkesir Karesi İlköğretim Okulu Örneği. BAÜ Sosyal Bilimler Dergisi13, 23, 17-35.

B21. Nazlı, S. ve Er, K.O. (2010). İlköğretim Sınıf Rehberliği Programının Değerlendirilmesi. BAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 22, 129-147.

B22. Nazlı, S. (2008). Sosyal Davranış Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi23, 57-62.

B23. Nazlı, S. (2008). Öğretmenlerin Değişen Rehberlik Hizmetlerini ve Kendi Rollerini Algılamaları. BAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11,20, 11-25.

B24. Nazlı, S. (2007). Psikolojik Danışmanların Değişen Rollerini Algılayışları. BAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 18, 1-17.

B25. Nazlı, S. (2006). Sınıf Rehberliği Öğrenme Yaşantılarının Düzenlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 3, 25, 81-90.

B26. Avcı, Y. ve Nazlı, S. (2006). Sınıf Rehberliği Etkinliklerinin Öğrencilerin Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları, Akademik Başarıları ve Sınav Kaygıları Üzerindeki Etkisi. BAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 15, 21-41.

B27. Nazlı, S. (2004). Sınıf Rehberliği Etkinlikleri. BAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7,11, 135-152.

B28. Nazlı, S. (2003). Öğretmenlerin Kapsamlı/Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programlarını Algılamaları ve Değerlendirmeleri. BAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6,10, 131-146.

B29. Nazlı, S. (1999). Cinsiyet Faktörünün Meslek Seçimindeki Rolü. Milli EğitimSayı:141, 25-26.

Ulusal Dergiler:

B30. Nazlı, S. (2015). Boşanma Sürecinde Çocuklar: Öğretmenler Nasıl Destek Olabilir? Eğitimci DergisiNisan, Sayı 30, 34-47.

B31.Nazlı, S. (2011). Aile ve Evlilik-1. Eğitimci DergisiMart, Sayı 1, 44-47.

B32. Nazlı, S. (2011). Aile ve Evlilik-2. Eğitimci DergisiNisan, Sayı 2, 38-41.

B33. Nazlı, S. (2011). Sınıf öğretmenlerimizin okul rehberlik hizmetlerindeki rolü. Eğitimci DergisiNisan, Sayı 2, 26-29.

B34. Nazlı, S. (2011). Okul psikolojik danışmanları ve sınıf öğretmenleri elele: sınıf rehberliği programını hazırlama. Eğitimci DergisiKasım, Sayı 7, 13-16.

B35. Nazlı, S. (1997). Çocukla psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılan müdahale teknikleri. Çağdaş Eğitim, Sayı:232, s.44-46.

 

C. Kongrelerde Sunulan Bildiriler:

 

Uluslararası Kongre: 

 

C1. Nazlı, S. (2009). Career Development Levels of Junior High School Students in Turkey. International Development of Competencies in the World of Work and Education-DECOWEUniversity of Ljubljana, Slovenia, 24-26 September 2009.

C2. Ömeroğlu, S. ve Nazlı, S. (2013). Kariyer uyum becerileri psikoeğitim programının kariyer uyum becerilerine etkisi: polis akademisi örneği. 1. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Ankara, s.206-212.

C3. Nazlı, S. (2013). Polis akademisi öğrencilerinin yaşam kariyeri gelişimlerinin desteklenmesi. 1. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Ankara, s.263-269.

C4. Nazlı, S. (2013). Okul psikolojik danışmanlarının boşanmış aile çocuklarına desteği. Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi. Ankara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2-3 Ocak 2013. 

C5. Nazlı, S. (2014) Türk polis akademisi kapsamlı gelişimsel rehberlik politikası. Ejer Congress 2014 Abstract of Papers. 24-26 Nisan İstanbul Üniversitesi, Anı Yayıncılık,  s.249

C6. Nazlı, S. (2014) Polis akademisi kapsamlı gelişimsel rehberlik tasarım süreci. Ejer Congress 2014 Abstract of Papers. 24-26 Nisan İstanbul Üniversitesi, Anı Yayıncılık,  s.250

C7. Kızıl, Z. ve Nazlı, S. (2014). Eğitim bilimleri fakültesi öğrencilerinin duygusal zekalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ejer Congress 2014 Abstract of Papers. 24-26 Nisan İstanbul Üniversitesi, Anı Yayıncılık, s.352

C8. Nazlı, S. (2014). Okullarda kapsamlı gelişimsel rehberlik programı tasarım süreci: Polis akademisi örneği. (Çalıştay) 11. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi.Ankara, Hacettepe Üni.

C9. Nazlı, S. (2015). Yozgat police vocational college comprehensive developmental guidance program designing process.  ICEFIC 2015. 11-12 Mayıs, Ankara Üniversitesi.

C10. Nazlı, S. (2016). Development of Encouraging Life Career Students at Yozgat Police Vocational College. Ejer Congress 2016 Conference Proceeding1-3 Haziran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anı Yayıncılık. s.416-420.

C11. Nazlı, S. (2016). Professional Competence / Mesleki Yeterlilik (Panel), Toplumsal Beklentiler ve Yeterlilikler (panelist). 1. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi & 1st International Conference of Marriage, Couple and Family Counseling (IMACFAC2016).

C12. Nazlı, S. (2016). Sınavlarla başa çıkmada öz düzenleme becerisini geliştirmek. Sınav Dolu Bir Eğitim Sisteminden Güçlenerek Çıkmak. (Panel), 20. Yıl Gelişen Öğretmen Gelişen Öğrenci Sempozyumu. 9 Nisan, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları. sy. 125-133. 

C13. Nazlı, S. (2017). Danışma Sürecinde Ailenin Gücüne İnanmak ve Odaklanmak (Aile ve Çift Terapilerinde Pozitif Kavramlar-Panel).  2nd Eurasian Congress of Positive Psychology. Books of Abstracts. pp. 13-14.

C14. Nazlı, S. (2017). Psikolojik Destek Programının Engelli Çalışanların Psikolojik Sağlamlık ve Yaşam Doyumuna Etkisi. 2nd Eurasian Congress of Positive Psychology. Books of Abstracts. pp. 236-237.

C15. Nazlı, S. (2017). The Effect of a Psycho-Education Application on Life Satisfaction of Adults. 2nd Eurasian Congress of Positive Psychology. Books of Abstracts. pp. 238.

C16. Kızıl, Z. & Nazlı, S. (2017). Improving marriage relationship belief scale for emerging adulthood. 26th International Conference on Educational ScienceBooks of Abstracts. pp.3150.

C17. Nazlı, S. (2018). Psikolojik sohbet programının engelli yetişkinlerin yaşam doyumuna etkisi. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi. 23-25 Mart, Afyon Kocatepe Üniversitesi.

C18. Nazlı, S. (2018). Üniversite öğrencilerinin meta yeterliklerinin desteklenmesinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin rolü: Akran danışmanlığı programı Pilot uygulaması. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi. 23-25 Mart, Afyon Kocatepe Üniversitesi.

C19. İçtüzer, E. ve Nazlı, S. (2018). Liselerde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi. 23-25 Mart, Afyon Kocatepe Üniversitesi.

C20. Nazlı, S. (2018). Pozitif psikoloji temelli konferansın yetişkinlerin yaşam doyumuna etkisi. 27. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi, UBEK-2018. 18-22 Nisan, Antalya.

C21. Nazlı, S. ve Dönmezoğulları, C. (2018). Meta yeterlik odaklı akran danışmanlığı programı: Pilot uygulama. 27. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi, UBEK-2018. 18-22 Nisan, Antalya.

C22. Özbay, G. ve Nazlı, S. (2018). Pozitif genç gelişimi temelli sınıf rehberliği programının ilkokul öğrencilerinin yaşam becerilerine etkisi. 27. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi, UBEK-2018. 18-22 Nisan, Antalya.

C23. Topçu, E. ve Nazlı, S. (2018). Veli oryantasyon programının okul öncesi öğrencilerinin okula uyumuna etkisi. 20. Uluslararası PDR Kongresi, 25-27 Ekim, Samsun.

C24. Nazlı, S., Aşçıoğlu Önal, S., Kiye, S. ve Dönmezoğulları, C. (2018). Üniversite öğrencilerinin meta yeterliklerinin akran danışmanlığı programı ile desteklenmesi: Beceri eğitim atölyeleri örneği.  20. Uluslararası PDR Kongresi, 25-27 Ekim, Samsun.

C25. Kızıl, Z. ve Nazlı, S. (2018). Üniversite öğrencilerinde evliliğe yönelik inançlar: Bir müdahale programının etkililiği. 20. Uluslararası PDR Kongresi, 25-27 Ekim, Samsun.

C26. Dönmezoğulları, C. ve Nazlı, S. (2018). Güçlü yönler öz yeterlilik ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. 20. Uluslararası PDR Kongresi, 25-27 Ekim, Samsun.

C27. Nazlı, S. (2019). Boşanma Sürecinin Aile Üyelerine Etkisi. International Ejer Congress 2019. 19-22 Haziran, Ankara.

C28. Nazlı, S. (2019). Aile Danışmanlığında Önleyici Koruyucu ve Geliştirici Ruh Sağlığı Hizmetleri (Moderatör ve Panelist). International Ejer Congress 2019. 19-22 Haziran, Ankara.

C29. Nazlı, S., Kiye, S. & Yoncalık,O. (2019). Lisans 1. Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Sürecinde Akran Danışmanlarının Rolü: Akran Mentörlüğü ve Akran Eğiticiliği. IX. Uluslararası Yüksek Öğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15-17 Kasım, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 

 

Ulusal Kongre:

C30. Nazlı, S. (2002). Aile Fonksiyonlarının İncelenmesi. 1. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi,8-10 Mart Boğaziçi Üniversitesi, s.61.

C31. Nazlı, S. (2003). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamalarını Değerlendirmeleri. 7. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Bildiri Özetleri. 9-11 Temmuz, İnönü Üniversitesi, s.43.

C32. Nazlı, S. (2003). Öğretmenlerin Kapsamlı/Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı Uygulamalarını Değerlendirmeleri. 7. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Bildiri Özetleri.  İnönü Üniversitesi, s.105.

C33. Nazlı, S. (2003). Ülkemizde Gelişimsel Rehberlik Modeline Geçiş Sürecinde Karşılaşılabilecek Olası Problemler ve Çözüm Önerileri. 7. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Bildiri Özetleri.  İnönü Üniversitesi, s.114.

C34. Nazlı, S. (2003). Okullarımızda Küçük Yardımcılar: Gönüllü Arkadaş Eğitim Programı. 7. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,Bildiri Özetleri.  İnönü Üniversitesi, s.150.

C35. Nazlı, S. (2004). Geleneksel-Gelişimsel Rehberlik Modelleri Karşılaştırması. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, s. 210-211.

C36. Nazlı, S. (2005). Okul Rehberlik Programlarının Aile Eğitimine Katkısı. 3. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 25-27 Mart, Boğaziçi Üniversitesi, s.24.

C37. Nazlı, S. (2005). Riskli Davranışları Önlemede Aile-Okul İşbirliği. 3. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 25-27 Mart, Boğaziçi Üniversitesi, s.39.

C38. Nazlı, S. (2005). Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Program Tasarımı Model Önerisi: Nazlı Modeli. 8. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi21-23 Eylül, Marmara Üniversitesi, s. 77.

C39. Nazlı, S. (2005). Sınıf Rehberliği Etkinlikleri Programının “Öğretim Durumları Öğesinin Düzenlenmesi. 8. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi21-23 Eylül, Marmara Üniversitesi, s. 153.

C40. Nazlı, S. (2005). Sınıf Rehberliği Etkinlikleri Programının Hazırlanması. 8. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi21-23 Eylül, Marmara Üniversitesi, s. 154.

C41. Nazlı, S. (2007). Öğretmenlerin Değişen Rehberlik Hizmetlerini ve Kendi Rollerini Algılamaları. 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-19 Ekim, Dokuz Eylül Üniversitesi, s. 351.

C42. Nazlı, S. (2007). Psikolojik Danışmanların Değişen Rollerini Algılayışları. 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-19 Ekim, Dokuz Eylül Üniversitesi, s. 352.

C43. Nazlı, S. (2007). Sosyal Davranış Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-19 Ekim, Dokuz Eylül Üniversitesi, s. 122.

C44. Nazlı, S. (2008). Sınıf Rehberliği Programının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Faktörler. 2. PDR Uygulamaları Kongresi, 18-20 Haziran, Selçuk Üniversitesi. s.10.

C45. Büyükışık, G. ve Nazlı, S. (2008). İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Gelişimlerinde Sınıf Rehberliğinin Etkisi: Van- Alabayır Köyü Örneği, 2. PDR Uygulamaları Kongresi18-20 Haziran, Selçuk Üniversitesi. s. 11.

C46. Nazlı, S. (2009). Aile Eğitiminde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü. 5. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi13-15 Mart, İTÜ, s.23.

C47. Nazlı, S. (2011). 21. Yüzyılda Okul Danışmanlığının Rotası. 11. Ulusal PDR Kongresi, İzmir Ege Üniversitesi, s.1.

C48. Nazlı, S. (2011). Eğitim Kurumlarında Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programının Tasarım Süreci: Polis Akademisi Projesi Örneği. 11. Ulusal PDR Kongresi, İzmir Ege Üniversitesi, s.96.

C49. Nazlı, S. (2011). Evli Kadınların Aile Sistemlerini Algılayışları. 6. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi14-16 Ekim, İTÜ, www.aetd2011.org.

C50. Nazlı, S. (2011). 21. Yüzyılda Okul Rehberlik Hizmetleri. 4. Psikolojik Danışman, Veli, Öğrenci, Öğretmen Bilgilendirme-Yönlendirme Sempozyumu. 13-14 Mart, İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi.

C51. Nazlı, S. (2011). Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programının Tasarlanması. (Çalıştay), 4. Psikolojik Danışman, Veli, Öğrenci, Öğretmen Bilgilendirme-Yönlendirme Sempozyumu. 13-14 Mart, İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi.

C52. Nazlı, S. (2012). Polis Akademisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin Hizmetinin Gelişimsel Rehberlik Modeline Göre Yapılandırılması Projesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül, Marmara Üniversitesi, s.88.

C53. Bınar, S. ve Nazlı, S. (2012). Sığınmaevinde Kalan Kadınların Algıladıkları Sosyal Destek İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Umut Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 4. Ulusal PDR Uygulamaları KongresiAnkara.

C54. Yatkın, Ş. ve Nazlı, S. (2012). Grupla Psikolojik Danışma Programının Tutuklu ve Hükümlü Gençlerin Sosyal Becerilerine ve Özsaygı Düzeylerine Etkisi. 4. Ulusal PDR Uygulamaları KongresiAnkara.

C55. Şentürk Aydın, R. ve Nazlı, S. (2012). Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programının Boşanmış Aile Çocuklarının Uyumlarına Etkisi. 4. Ulusal PDR Uygulamaları KongresiAnkara.

C56. Nazlı, S. (2012). Polis Akademisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin Gelişimsel Rehberlik Modeline Geçiş Süreci. 4. Ulusal PDR Uygulamaları KongresiAnkara.

C57. Nazlı, S. (2012). Ailede Şiddet ile Mücadelede Aile Polisi. Aile İçi Şiddet ve Polis Sempozyumu9 Nisan, Polis Akademisi.

Yönetiminde Tamamlanan Tezler:

1.    Avcı, Y. (2006). Sınıf İçi Rehberlik Etkinliklerinin Öğrencilerin Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış YL tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2.    Büyükışık, G. (2009). İlköğretim 1. sınıf öğrencilerinin sosyal gelişimlerinde sınıf rehberliği müdahalesinin etkisi: Van Alabayır Köyü Örneği. Yayınlanmamış YL tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

3.    Uysal, D. (2009). İlköğretimde Akran Yardımcılığı Müdahalesinin Etkililiği: Balıkesir Karasi İlköğretim Okulu Örneği. Yayınlanmamış YL tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

4.    Fırıncı-Kodaz, A. (2010). İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

5.    Bayam-Çabuk, Ö. (2010). Anne-Babaların Özyeterlik İnançları ile Çocuklarının Problem Davranışlarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

6.    Dilek, C. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi.Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

7.    Bınar, S. (2011). Sığınmaevinde Kalan Kadınların Algıladıkları Sosyal Destek ile Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Umut Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

8.    Şirin, A. B. (2011). Mükemmeliyetçilikle İlgili Psiko-eğitim Programının 8. Sınıf Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Düzeyleri ve Akademik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

9.    Türkmen, M. (2011). Öznel İyi Oluş Yapısı ve Anababa Tutumları, Özsaygı ve Sosyal Destekle İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

10.     Kızıl, Z. (2012). Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

11.     Bağatarhan, T. (2012) Ebeveyn Eğitim Programının Annelerin Ebeveynlik Öz-Yeterliklerine Etkisi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

12.     Yatkın, Ş. (2012). Grupla Psikolojik Danışma Programının Tutuklu ve Hükümlü Gençlerin Sosyal Becerilerine ve Özsaygı Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

13.     Şentürk Aydın, R. (2012). Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programının Boşanmış Aile Çocuklarının Uyumlarına Etkisi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

14.      Bozkur, B. (2013). İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

15.     Çavdar, D. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançları. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

16.     Günsel, A. D. (2013). Evli Bireylerin Algıladıkları Eş Desteğinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: KKTC Örneği. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

17.     Ömeroğlu, S. (2014). Polis Akademisi Öğrencilerine Yönelik Kariyer Uyumu Programının Etkiliğinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

18.     Kalafat, T. (2014). Kariyer Geleceği Algısını Etkileyen Kişisel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Çalışması. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

19.     Babayev, A. (2016). Azerbaycan'da Öğrencilerin Kendilerine Sunulan Psikolojik Hizmetleri Değerlendirmeleri. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

20.     İçtüzer, E. (2017). Ortaöğretim Kurumlarında Yürütülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi.Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

21.     Topçu, E. (2017). Veli Oryantasyon Programının Okul Öncesi Öğrencilerinin Okula Uyumuna Etkisi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

22.     Kızıl, Z. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Evliliğe Yönelik İnançlar: Bir Müdahale Programının Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

23.     Özbay, G. (2017). Pozitif Genç Gelişimi Temelli Sınıf Rehberliği Programının İlkokul Öğrencilerinin Yaşam Becerilerine Etkisi.Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

24.     Kutsal, D. (2018). Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programının Kız Meslek Lisesi Öğrencilerin Yaşam Becerilerine ve Problem Davranışlarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

25.     Ayköse, N. (2019). Eğitsel Rehberlik Programının 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Öz Düzenleme ve Akademik Başarılarına Etkisi.Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

26.     Dönmezoğulları, C. (2020). Kariyer Yapılandırma Kuramına Dayalı Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararı ve Güçlü Yönler Öz Yeterlilik Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Halisdemir, D. (2020). Boşanmaya Uyum Programının Velayeti Üstlenmiş Anne ve Çocuklarının Boşanmaya Uyum, Psikolojik Sağlamlık ve Aile Yaşam Doyumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.