PROF.DR. SEMİH ÖGE    
Adı : SEMİH
Soyadı : ÖGE
E-posta : soge@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 317 03 15 / 4386
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/semih-oge
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Doğum yeri : Burdur

Doğum tarihi : 13. 04. 1961

Medeni hali : Evli – 2 çocuk babası

Tabiyeti : T.C.

Yabancı dil : İngilizce

Kan grubu : A Rh (+)

 

 

 

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER

 

YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1986

DOKTORA, Parazitoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1993

DOÇENT, Parazitoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1997

PROFESÖR, Parazitoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2004

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:

 

1. Hannover Veteriner Yüksekokulu Balık Hastalıkları ve Yetiştiriciliği Bölümünde ‘’Balıkların Paraziter Hastalıkları ve teşhis yöntemleri konusunda çalışmalarda bulunmuştur. 04. 11. 1996 / 15. 12. 1996

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI:

 

1. Helmintoloji 

2. Genel Parazitoloji

3. Balık hastalıkları

4. Seroloji - Biyoteknoloji

 

 

VERDİĞİ DERSLER: 

 

Lisans:

1. Parazitoloji

2. Helmintoloji

3. Su Hayvanaları Hastalıkları

4. Paraziter Zoonozlar

5. Akvaryum Balıkları ve Hastalıkları

6. Olgunlaşma Eğitimi

Lisansüstü:

 

1. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün müfredatında belirtilen zorunlu ve/veya seçmeli yüksek lisans ve doktora dersleri yıl, sömestre ve koşullara göre Bilim dalı öğretim üyeleri tarafından değişmeli olarak verilmektedir.

 

 

BİLİMSEL MAKALELER

 

1. Doğanay, A., Bozan, H., Öge, S. (1989). Ankara’da bazı akvaryum balıklarında görülen parazitler. Ankara Univ Vet. Fak Derg., 36:795-806.

2. Milli Ü., Hazıroğlu R ., Öge S .,Kurtdede A., Karademir N. (1989). Peritoneal tetrathyridosis in a dog. Turk J. Med. Biol. Res, 3:311-313.

3. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,S., Umur,Ş. (1989). Ankara Hayvanat Bahçesindeki bazı memeli ve kanatlı dışkılarının helmint yönünden 

incelenmesi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 36(3): 646-664.

4. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,H., Öge,S. (1992). İç Anadolu Bölgesinde sığır mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel aktiviteleri. Doğa Tr. J. Vet. Anim. Sci. 17:341-349.

5. Doğanay, A., Öge,S. (1993). The prevalence of ascariasis in stray dogs in Ankara. Ankara Univ Vet. Fak Derg., 40(4): 552-562.

6. Öge, H. ve Öge,S. (1995). Maymunlarda Enterobius vermicularis ve Trichuris trichiura'nın mebendazol ile sağaltımı. T. Parazitol.Derg., 19(4):562-570.

7. Burgu; A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. Pişkin, Ç. (1995). Atlarda bulunan helmint türleri. Ankara Univ Vet. Fak Derg., 42(2):193-205.

8. Öge,S. (1995). Toxocara canis yumurtalarına ve Visceral Larva Migrans'a radyasyonun etkileri. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 42:327-335.

9. Öge,S., Sarımehmetoğlu,O.H. (1996). Barbus plebejus escherihii (Steindacher, 1897) ve Capoeta tinca (Heckel, 1843)'da Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1819) metaserkerleri. T. Parazitol. Derg, 20:429-437.

10. Burgu,A., Öge,S. Gönenç,B. (1996). Farelerde Aspiculuris tetraptera ve Syphacia obvelata'ya karşı doramectin ve ivermectin'in etkisi. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 2:135-138.

11. Öge, S., Ayaz, E., Gıcık, Y. (1996). Netobimin ve Moxidectin’in doğal enfekte koyunlarda mide bağırsak nematodlarına etkisi. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 2: 199-203.

12. Burgu,A., Öge, S., Gönenç, B. (1997). Farelerde Hymenolepis nana’ya bazı antelmentiklerin etkisi. Etlik Vet. Mikrob. Derg, 9(2): 7-15.

13. Özkul A.,Tunca R., Öge S.(1999). İki sığırda kardiak hidatidozis. T.Parazitol. Derg,23:97-99.

14. Öge,H.,Öge,S. (2000). Quantitative comparison of various methods for detecting eggs of Toxocara canis in samples of sand. Vet. Parasitol.,92:75-79.

15. Öge,S.,Öge,H.(2000). Prevalence of Toxocara spp. eggs in the soil of public parks in Ankara , Turkey. Dtsch. Tierarztl. Wschr.,107:72-75.

16. Öge, S., Öge, H, Yıldırım, A, Kırcalı, F. (2003). Setaria equina infection of Turkish equines: estimates of prevalence based on necropsy and the detection of microfilaraemia. Annals Trop. Med. Parasitol., 97 (4): 403-409 Jun. 

17. Öge H, Doganay A, Öge S, Yıldırım A. (2003). Prevalence and distribution of Dirofilaria immitis in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey . Dtsch. Tierarztl. Wschr., 110 (2): 69-72 Feb.

18. Öge, S. (2003). At dışkısında Anoplocephala perfoliata yumurtalarının saptanmasında değişik yöntem ve solüsyonların kantitatif karşılaştırılması. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 50(2): 119-122.

19. Öge, S., Kırcalı, F., Yıldırım, A., Öge, H. (2004). Tektırnaklılarda kist hidatik enfeksiyonu. Ankara Univ. Vet. Fak. Derg., 51(1):75-76.

20.Öge, H., Öge, S., Yıldırım, A., Kırcalı, F., Kara, M. (2005). Immunoblotting analysis of somatic components of Dirofilaria immitis. Parasite., 12:179-182.

21. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Şahin, G., Aypak, S., Avcıoğlu, H., Bölükbaş, C., Araz, E. (2010). Purification of specific proteins from hydatid cyst fluids of sheep liver and application to ELISA. Revue.  Med. Vet. 161(1):10-15.

22. Gönenç, B.,Öge,H., Öge, S.,Emir, H.,Özbakiş, G.,Aşti, C. (2012). First record of Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in Turkey. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 59 (3):227-230.

23. Doǧanay, A.Gönenç, B.http://www.scopus.com/static/images/s.gif Sarimehmetoǧlu, H.O.Öge, H., Öge, S.Adanir, R.Avcioǧlu, H.,Tanyüksel, M. (2012). Analysis of cyst fluid antigens from different hosts for the serodiagnosis of hydatidosis. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi ,60 (1): 33-37.

24. Soykan, E.Öge, H. (2012). The prevalence of liver trematodes in equines in different cities of Turkey.  Türkiye Parazitoloji Dergisi, 36 (3): 152-155.

25. Oge, H.http://www.scopus.com/static/images/s.gifOge, S.Gonenc, B.Ozbakis, G.Asti, C. (2012). Coenurosis in the lumbar region of a goat: A case report. Veterinarni Medicina , 57(6): 308-313.

26. Öge, S., Öge, H., Gönenç, B., Özbakış, G., Aştı,C. 2013 Presence of Toxocara eggs on the hair of dogs and cats. Ankara Üniv Vet Fak Derg., 60, 171-176, 2013.

27. Öge, H., Öge, S., Özbakış, G., Gürcan,S. 2014. Comparison of Toxocara eggs in hair and faecal samples from owned dogs and cats collected in Ankara, Turkey. Vet Parasitol., 206: 227-231.

 

 

 

TEBLİĞLER

 

1. Doğanay, A., Bozan, H Öge, S. (1989): Akvaryum balıklarının parazitleri. 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 26-29 Eylül, İstanbul.

2. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,S. ve Unur,Ş. (1989). Ankara Hayvanat Bahçesindeki bazı memeli ve kanatlı dışkılarının helmint yönünden incelenmesi. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1989, İstanbul.

3. Milli Ü., Hazıroğlu R ., Öge S .,Kurtdede A., Karademir N. (1989): Bir köpekte peritoneal tetrathyridiosis. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1989, İstanbul

4. Tiğin, Y.,Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. (1992). Balık Parazitleri. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 22-25 Ekim, Girne Kıbrıs. 

5. Doğanay,A., Oge,S., (1993). Ankara sokak köpeklerinde askarit türlerinin yayılışı. 8.Ulusal Parazitoloji Kongresi. 7 – 10 Eylül, Trabzon.

6. Öge,S. (1995). Toxocara canis yumurtalarına ve Visceral Larva Migrans'a radyasyonun etkileri 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi Antalya

7. Öge S ., Sarımehmetoğlu H. O. (1996) : Barbus plebejus escherihii (Steindacher,1897) ve Capoeta tinca (Heckel,1843)' da Clinostomum complanatum (Rudolphi,1819) metaserkerleri. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara

8. Burgu, A., Öge,S., Gönenç, B. (1997). Farelerde Hymenolepis nana’ya bazı antelmentiklerin etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

9. Öge, S., Ayaz, E., Gıcık, Y. (1996). Netobimin ve Moxidectin’in doğal enfekte koyunlarda mide bağırsak nematodlarına etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

10. Öge, H., Öge,S. (1997). Maymunlarda Enterobius vermicularis ve Trichuris trichiura'nın mebendazol ile sağaltımı. Ankara 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi

11. Oge,S. (1997). Serological studies in helmintology. Regional Workshop on Epidemiology, Diagnosis and Control of Economically Important Parasites of Lifestock in the Near East Region, 2 – 5 October Ankara.

12. Öge, S., Öge, H. (2001). Ankara’daki parklarda toprak örneklerinin Toxocara spp. yumurtaları ile kontaminasyonu 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

13. Öge, H., Öge, S. (2001). Kum örneklerinde Toxocara canis yumurtalarını saptamada kullanılan bazı yöntemlerin kantitatif olarak karşılaştırılması. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

14. Öge, H., Doğanay A., Öge, S., Yıldırım, A. (2003). Ankara ve çevresindeki köpeklerde Asit Fosfataz ve ELISA yöntemleriyle Dirofilaria immitis enfeksiyonunun yayılışı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

15. Öge, S., Kırcalı, F., Yıldırım, A. (2001). İki atta Paranoplocephala mamillana olgusu. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

16. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Bölükbaş, C.S. (2006). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Echinococcosis Çalışmaları. 3.Ulusal Hidatidoloji Kongresi 6-7 Eylül, Samsun.

 17. Öge, H., Öge, S., Yıldırım, A., Kırcalı, F., Kara, M. (2005). Immunoblotting analysis of somatic components of Dirofilaria immitis. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi 17-21 Ekim, İzmir.

18. Öge,S., Öge,H., Gönenç,B., Özbakış,G., Aştı,C. (2011). Köpek ve kedi tüylerinde Toxocara sp. Yumurtalarının zoonoz özelliğinin araştırılması. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars.

19. Öge,H., Öge,S., Gönenç,B., Aştı,C.,  Özbakış,G. (2011). Bir kıl keçisinde merkezi sisnir sistemi dışında görülen Coenurus kistine yeni bir bakış. . 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars.

20. Gönenç,B., Öge,H., Öge,S., Emir,H., Özbakış,G., Aştı,C. (2011). Türkiye’de kelaynaklarda (Geronticus eremita) ilk Lyperosomum longicauda (Trematoda:Dicrocoeliidae) olgusu. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars.

21. Öge,H., Öge,S., Sarımehmetoğlu,O., Gönenç,B., Özbakış,G. (2015). Ankara yöresi köpeklerinde Echinococcus granulosus’un varlığının copro-PCR yöntemi ile araştırılması. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası katılımlı Ekinokokkozis sempozyumu, 5-9 Ekim 2015, Erzurum.

22. Öge,H., Öge,S., Özbakış,G., Gürcan,S. (2015). Ankara’daki sahipli kedi ve köpeklerin tüy ve dışkılarında Toxocara sp. yumurta varlığının araştırılması. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası katılımlı Ekinokokkozis sempozyumu, 5-9 Ekim 2015, Erzurum.

23. Özbakis,G., Öge,H., Öge S., Tunç,AS., Aştı,C. (2015). Identification and genetic characterization of hydatid cyst in a wild boar, in Turkey.  The XXVIth World Congress on Echinococcosis in conjunction with IInd National Conference on Echinococcosis with International Participation 1-3 October 2015 Buchoest, Romania.

24. Doğanay A., Gönenç,B., Sarımehmetoğlu,OH, Öge H., Öge,S., Adanır,R., Avcıoğlu,H., Tanyüksel,M . (2015). Analysis of cyst fluid antigens from different hosts for the serodiagnosis of hydatidosis. International Congress. 2nd Veterinary Congress of Bosnia and Herzegovina “One World-One Health-One Vision” Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 1-16 th, 2015

 

 

 

DERLEME MAKALELER

 

1. Tiğin Y ., Burgu A ., Doğanay A., Öge H ., Öge S. (1991). Balık parazitleri . T. Parazitol. Derg , 16:103-119.

2 . Öge S. (1995). Serological studies in helminthology. Regional Workshop on Epidemiology, Diagnosis and Control of Economically Important Parasites of Livestock in the Near East Region, 2-5 October ,Ankara.

3. Doğanay A ., Öge S. (1997): Türkiye'de koyun ve keçilerde görülen helmintler. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 3:97-114. 

4 . Öge S., Doğanay A. (1997). Türkiye'de sığır ve mandalarda görülen helmintler. T Parazitol. Derg,21:435-441.

5. Öge S.,Burgu A. (1999): Hayvanlardan insanlara geçen kist hastalığı. Ekin Derg. 88: 75 – 78.

6. Öge S . (2000): Gevişgetiren hayvanlarda önemli helmint hastalıkları. Ekin Derg.,14:88-92.

7 . Öge S . (2002): Chemotherapy for parasites of freshwater fish. T. Parazitol. Derg, 26:113-118.

 

  

 

KİTAPLAR

 

1. Coccidiosis. Ed. Prof. Dr. Şükran Dinçer. Öge, S. Balıklarda Coccidiosis. P: 301 – 308.

2. Fasciolosis. Ed. R. Tınar, M. Korkmaz. Burgu, A, Öge, S. Klinik. P:119 - 134. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını 18. Meta Basım, Bornova, İzmir.

3. Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Burgu, A. 2004. Echinococcus Türlerinin İn vivo ve İn vitro Kültivasyonu. S: 57-76. Ecninococcosis. Ed. N. Altıntaş, R. Tınar, A. Çoker. Hidatidoloji Derneği Yayını No 1. Ege Üniv. Matbaası, Bornova, İzmir.

4. Sarımehmetoğlu, O., Öge, S., Burgu, A. 2004. Echinococcosisde Aşı Çalışmaları. S:325-332. Echinococcosis. Ed. N. Altıntaş, R. Tınar, A. Çoker. Hidatidoloji Derneği Yayın No 2. Ege Üniv. Matbaası,  Bornova, İzmir.

5. Öge, S. 2005. Balıkların Paraziter Hastalıklarında Tedavi. S: 287-306. Parazit Hastalıklarında Tedavi. Ed. A. Burgu, Z. Karaer. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 19. Meta Basım, Bornova, İzmir.

6. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Bölükbaş, C. 2007. Cestod Enfeksiyonlarında Bağışıklık I. Genel Bakış ve Değişik Konaklarda Erişkin Cestodlar için Bağışıklık Yanıtının İrdelenmesi. S: 552-562. Helmint Enfeksiyonlarında İmmunite. III. Bölüm. Ed. M.A Özcel, A. İnci, N. Turgay, E. Köroğlu. Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 21. Meta Basım, Bornova, İzmir.

7. Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Bölükbaş, C.S . 2007. Cestod Enfeksiyonlarında Bağışıklık II. Bazı Metacestod Enfeksiyonları İçin Bağışıklık Yanıtının İrdelenmesi. S: 563-575. Helmint Enfeksiyonlarında İmmunite. III.Bölüm. Ed. M.A Özcel, A. İnci, N. Turgay, E. Köroğlu. Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 21. Meta Basım, Bornova, İzmir.

 

 

 

VERDİĞİ TEZLER

 

DOKTORA TEZİ: Toxocara canis Yumurtalarına ve Visceral Larva Migrans’a Radyasyonun Etkileri.

 

 

 

 PROJELER

 

 

1. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,H. ve Öge,S. (1992). İç Anadolu Bölgesinde sığır mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel aktiviteleri. TÜBİTAK VHAG-755

2. Öge,S. (1995) Toxocara canis yumurtalarına ve Visceral Larva Migrans'a radyasyonun etkileri. A. Ü. Araşt. Fonu 90-30-00-05.

3. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,S. ve Umur,Ş. (1989). Ankara Hayvanat Bahçesindeki bazı memeli ve kanatlı dışkılarının helmint yönünden 

incelenmesi. A. Ü. Araşt. Fonu.

4. Öge, H., Doganay A, Öge S, Yıldırım A. (2003). Prevalence and distribution of Dirofilaria immitis in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey. ARFO 2001- 08-10-035.

5. Doğanay, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, S., Tanyüksel, M., Adanır, R. (2003). Hydatidosisin serodiagnosisinde kist sıvısı antijenlerinin SDS-PAGE ve Western Blotting yöntemleri ile karşılaştırmalı analizi.

6. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, H., Öge, S., Şahin, G., Aypak, S., Avcıoğlu, H., Araz, E.  (2005). Koyun karaciğer kist hidatik sıvısından hidatidosise spesifik proteinlerin purifikasyonu ve ELISA yöntemine aplikasyonu. Ank. Üniv. Bilim. Proje. Müd. 2005-0810077.

7. Öge H, Öge S, Gönenç B, Sarımehmetoğlu HO, Özbakış G, Aştı C (2015). Ankara yöresi köpeklerinde E. granulosus’un varlığının copro Nested-PCR yöntemi ile araştırılması. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 12B3338002.                                                                        

8. Öge S, Öge H, Gönenç B, Sarımehmetoğlu HO, Özbakış G, Aştı C (2013-devam ediyor). Farelerde visceral larva migrans (Toxocara canis) tedavisinde albendazol ve çörekotu yağının (thymoquinone) kombinasyonunun etkisi. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 13B3338006.

9. Gönenç B, Öge H, Öge S, Sarımehmetoğlu HO, Aştı C, Cengiz G, Özbakış G. (BAP 12.03.2015-devam ediyor). Ankara bölgesinde koyunlarda Fasciola hepatica enfeksiyonunun dışkı kan ve sütte farklı test kitleri ve excretion/secretion antijeni kullanılarak ELISA yöntemi ile karşılaştırılmalı teşhisi. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 15B0239001.