ARŞ.GÖR. SİBEL ÖNAL    
Adı : SİBEL
Soyadı : ÖNAL
E-posta : sonal@ankara.edu.tr, onalsbl@gmail.com
Tel : 0 312 310 32 80/1747
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Antropoloji
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ


Adı Soyadı: Sibel Önal

Doğum Tarihi: 13.07.1980

ÖĞRENİM DURUMU

2011-2017           Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

                            Doktora, Fizik Antropoloji

2009-2011           Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

                            Yüksek Lisans, Fizik Antropoloji

2004-2008           Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

                             Lisans, Antropoloji


Yüksek Lisans Tezi

Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi Kız ve Erkek Öğrencilerinin Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Doktora Tezi

Kent Parkların Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Ankara Örneği


ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Önal, S., Sağır, M., (2018). Ankara kent parklarının kullanımının değerlendirilmesi, Ankara Araştırmaları Dergisi, 6(1): 77-90.

Meşe, C., Koca Özer, B., Sağır, M., Sağır, S., Özdemir, A., Önal, S., Acar, S. (2017). Evaluation of dietary patterns and health status of young adults from Turkey: university students from urban and rural provinces. Advances in Nutrition & Food Science, 2(1), 1-8.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Koca Özer B., Özdemir A., Önal S., Meşe C., Aral N., Yıldız Bıçakçı M., Özdoğan Özbal E., Aydos S. (2018).  Evaluation of growth profiles of preschool and school children in Ankara, Turkey. 21st Congress of the European Anthropological Association, 22-25 Ağustos 2018, Danimarka Odense

Önal S., Özdemir A., Koca Özer B. (2018).  Validity and accuracy of self-reported height and weight among Turkish adolescents.  21st Congress of European Anthropological Association, 22-25 Ağustos 2018, Danimarka Odense

Sağır M., Özer İ., Baykara İ., Sağır S., Şahin S., Önal S., Özdemir A. (2018).  Pleistocene human traces in Ankara province, Turkey.  21st Congress of the European Anthropological Association, 22-25 Ağustos 2018, Danimarka Odense

Koca Özer, B., Özdemir, A., Önal, S., Meşe, C. (2017). Evaluation of nutritional status using anthropometric measurements in Turkish preschool children. 10th International Conference on Childhood Obesity and Nutrition, 12-13 Haziran 2017, Roma İtalya.

Önal, S. (2017). Kent parklarının yararları: kentten kaçış. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Antalya.

Koca Özer, B., Sağır M., Sağır S., Önal S., Özdemir A., Acar S., Akça DH., Meşe C. (2017). Üniversite öğrencilerinde vücut algısı ve antropometrik değişkenlerin analizi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Antalya.   

Özkoçak V., Önal, S., Gültekin, T. (2016). Oynayarak öğren: Yaşam Bilim Okulu. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu-ISVET 2016, 12-15 Ekim 2016, Çorum.

Koca Özer B., Sağır M., Sağır S., Önal S., Özdemir A., Acar S., Akça DH., Meşe C. (2016).  Comparison of self-reported and measured height, weight and BMI in Turkish university students. 20th Congress of European Anthropological Association, 24-28 Ağustos 2016, Zagreb Hırvatistan.

Sağır S., Koca Özer B., Sağır M., Akça DH., Acar S., Özdemir A., Önal S., Meşe, C. (2016).  Evaluation of dietary patterns and health status of young adults from Turkey: university students from urban and rural provinces. 20th Congress of European Anthropological Association, 24-28 Ağustos 2016, Zagreb Hırvatistan.

Koca Özer B., Özdemir A., Önal S., Meşe C., Yıldız Bıçakçı M., Aral N., Özdoğan Özbal E., Aydos S.(2016).  Head circumference growth curves for Turkish preschool children from 3 to 6 years of age. 20th Congress of European Anthropological Association, 24-28 Ağustos 2016, Zagreb Hırvatistan.

Özdemir A., Koca Özer B., Önal S. (2014).  Evaluation of arm anthropometry and nutrition in Turkish preschool children. 19th Congress of European Anthropological Association, 25-29 Ağustos 2014, Rusya Moskova.

Koca Özer B., Yıldız Bıçakçı M., Özdemir A., Özdoğan Özbal E., Önal S., Aral N. (2014).  Prevalence of underweight, overweight and obesity among preschool children in Ankara, Turkey and associated socio-economics factors.  19th Congress of European Anthropological Association, 25-29 Ağustos 2014, Rusya Moskova.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Akın G., Önal S. (2016). Kentsel alanların tasarımında ergonomik sorunlar. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 31, 51-60.

Önal S. (2016). Antropometri ve Spor. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 98-100.

Özdemir A., Önal S., Koca Özer B. (2016). Okul öncesi dönem çocuklara özgü güvenlik ekipmanlarının tasarımına yönelik referans değerlerinin oluşturulması.  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 21-31.

Önal S., Özdemir A., Meşe C., Koca Özer, B. (2016). Okulöncesi dönem çocuklarda malnütrisyon ve obezite prevelansının değerlendirilmesi: Ankara örneği. DTCF Dergisi, 56(1), 210-225.

Akın G., Gültekin T., Bektaş Y., Önal S., Tuncer E. (2014). Üniversite öğrencileri için sıra tasarımı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1), 271-288.

Bektaş Y., Gültekin T., Akın G., Önal S. (2014). Obezitenin değerlendirilmesinde beden kütle indeksi ve biyoelektrik empedans metotlarının etkinliğinin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 28, 67-86.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

Acar S, Meşe C., Özdemir A., Önal S., Koca Özer B. (2016). Okulöncesi dönem çocukların antropometrik ölçülerinin ergonomik açıdan değerlendirilmesi çevre ve genişlik ölçüleri. 22. Ulusal Ergonomi Kongresi, 6-8 Ekim 2016, Denizli.

Özdemir A., Meşe C., Önal S., Koca Özer B. (2015). Okulöncesi dönem çocuklarda malnütrisyon ve obezite prevelansının değerlendirilmesi: Ankara örneği. Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, 5-6 Kasım 2015, Ankara.  

Koca Özer B., Yıldız Bıçakçı M., Özdoğan Özbal E., Aral N., Özdemir A., Meşe C., Önal S., Aydos S. (2015). Fiziki büyüme durumunun, çocuk gelişim değişkenleri ve sosyo-ekonomik düzey açısından okulöncesi dönem çocuklarında değerlendirilmesi. Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, 5-6 Kasım 2015, Ankara.  

Meşe C., Özdemir A., Önal S., Koca Özer B. (2015). Farklı sosyo-ekonomik düzeye mensup okulöncesi dönem çocuklarda beslenme durumunun belirlenmesi: üstkol antropometrisi. 6. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 26-28 Ekim 2015, Ankara

Önal S. (2015). Çocuk oyun alanlarının tasarım açısından antropolojik perspektifle değerlendirilmesi. 6. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 26-28 Ekim 2015, Ankara.

Akın G., Önal S. (2015). Yaşlının toplum ve ailedeki statüsünün dünü, bugünü ve yarını.  8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-18 Nisan 2015, Denizli.  

Önal S., Koca Özer B., Özdemir A. (2014). Okul öncesi dönem çocuklara özgü güvenlik ekipmanının tasarımına yönelik referans değerleri.  20. Ulusal Ergonomi Kongresi, 26-27 Eylül 2014, Ankara.

Akın G., Önal S. (2014). Yaşlılar açısından yaşam alanları tasarımında ergonomik sorunlar. 20. Ulusal Ergonomi Kongresi, 26-27 Eylül 2014, Ankara.

Önal S., Kılıçtepe Ş. (2013). Beslenme ve Yoksulluk. V. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 24-25 Ekim 2013, Ankara.

Akın G., Cıngıllı E., Kılıçtepe Ş., Önal S. (2009). Yaşlılıkta kemik kaybı. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 7-8 Mayıs 2009, Sivas.

 

Popüler Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Önal S. (2016). %100 El Yapımı: Küresel Isınma. [n]Beyin Dergisi Temmuz-Ağustos, Sayı: 4, s.18-21. 

 

TAMAMLADIĞI / YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

1. Akın, G., Gültekin, T., Bektaş, Y., ÖnalS. (2013). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sıra ve Sıra Altlığı Tasarımı, Proje No: 12A5358001, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Araştırmacı, Ankara.

2. Koca Özer, B., Aral, N., Gökmen, SG., Yıldız Bıçakçı, M., Özdoğan Özbal, E., Aydos, S., Önal, S., Özdemir, A., Meşe, C. (2017). Okulöncesi Dönem ve Okul Çocuklarının Büyüme-Gelişme Profillerinin Oluşturulması, Proje No: 16B0649002, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Araştırmacı, Ankara.


ÖDÜLLER

Ağustos 2014 19th Congress of Anthropological Association Poster Birinciliği Ödülü