PROF.DR. AYLA SOYER    
Adı : AYLA
Soyadı : SOYER
E-posta : soyer@ankara.edu.tr, soay2007@hotmail.com
Tel : +90-312-2033300-3648
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim

Lisans

:

Ankara Üniversitesi, 1986

Y.Lisans

:

Ankara Üniversitesi, 1989

Doktora:

:

Ankara Üniversitesi, 1995

  

Uzmanlık Alanı :

Et Bilimi ve Teknolojisi

 

Akademik Kariyer :

Doç., Ankara Üniversitesi, 1999

Prof., Ankara Üniversitesi, 2011

 

İdari Görevler :

§                Bölüm Başkan Yard., 2000-2003, 2003-2006

§                Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2007, 2007-2010

  Verdiği Dersler : (Lisans ve lisansüstü)

§                GDM322 Soğutma Teknolojisi

§                GDM315 Gıdaların Fiziksel Özellikleri

§                GDM403  İşletme Sanitasyonu

§                GDM404 Et Teknolojisi

§                809551 Et Biyokimyası

 

Yer Aldığı Projeler : (2000-)

 

Projenin adı

Numarası

Proje yürütücüsü ve Yard. Araştırıcılar

Başlama ve bitiş tarihi

Destekleyen kuruluş

Bütçesi
(TL)

Sucuklarda yüzey küf gelişimini önlemede doğal antifungal maddelerle kaplamanın doğal mikrofloraya, biyokimyasal değişmelere ve duyusal özelliklere etkisi


Bitkisel ekstraktların antimikrobiyel ve antioksidan aktivitelerinin köfte tipi et ürünlerinin kalitesine etkileri

115O199


12B4343009

Ayla Soyer

Eda Demirok Soncu

Ayla Soyer

Şeref Tağı

Berna Özalp Özen

Hazret Özdemir

2015-2017


2012-2014

TÜBİTAK


BAP

187.000


77.500

Nitrit miktarı azaltılmış fermente sucuk üretimi

10Y4343001

Ayla Soyer

Seyfullah Işıksal

Mustafa Kıralan

2010-2012

BAP

15.000

Sucukta olgunlaşma sırasında meydana

gelen karbonhidrat fermentasyonuna sıcaklık ve starter kültürün etkisi

2006-0745051

Ayla Soyer

Ülkü Dalmış

Eda Kurt

Gülşah Bilge

2007-2009

BAP

30.000

Geleneksel Gıdaların Adsorpsiyon İzotermlerinin Belirlenmesi

2004-K-120-900

Recai Ercan
Mehmet Özkan
Ayla Soyer
Aysegül Kırca

2004–2007

DPT

64.598

Dondurma oranının ve depolama süresinin tavuk ve hindi etlerinde lipid ve protein oksidasyonuna etkisi

TOGTAG 3100

Ayla Soyer

Ülkü Üzümcüoğlu

Volkan Bilgin

2003-2006

TÜBİTAK

16.000

Isıl işlem uygulanarak üretilen sucukların bazı kalite özelliklerine üretim koşullarının etkisi

2003.07.11.08

A.Hamdi Ertaş

Ayla Soyer

Hüdayi Ercoşkun

2004-2006

BAP

28.440

Doğal fermente sucuk üretiminde kalitenin artırılması

98.11

12.04

A.Hamdi Ertaş

Ayla Soyer

1998-2001

BAP

20.000

  

   Ödüller :

NATO B1 TUBITAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Univ. of Massachusetts, MA-U.S.A., 9 ay, 1997-1998

University of Massachusetts Araştırma Bursu,  Univ. of Massachusetts, MA-U.S.A., 3 ay (Şubat - Nisan 1998)

Çin Halk Cumhuriyeti Hükümet Bursu, “Chinese and Western Style Meat Products” konulu kurs için, 1 ay (Mayıs-  Haziran 1995, Pekin-Çin)

Hollanda Hükümet Bursu, “Food Processing” konulu kurs için, Wageningen-Hollanda, 3 ay (14 Ağustos-  19 Kasım 1994)

 

  Tez Danışmanlığı : 

Tamamlanan

Ülkü Üzümcüoğlu Dalmış, Doktora

Berna Özalp Özen, Doktora

Serkan Karataş,Y. Lisans

Volkan Bilgin, Y. Lisans

Seyfullah Işıksal, Y. Lisans

Şevkat Uğuz, Y. Lisans

Eda Kurt, Y. Lisans

Gülşah Bilge, Y. Lisans

Mehser Turan, Y. Lisans

Hazret Özdemir, Y. Lisans

Fatma Işıkçı, Y. Lisans

Halime Özkan, Y. Lisans

Betül Arslan, Y. Lisans

Seren Küçükkaya, Y. Lisans

 

Devam Eden

Betül Arslan, Doktora

Süeda Öztürk, Doktora

Duygu Ertürk, Y. Lisans

Mahide Müge Yılmaz, Y. Lisans

TÜM YAYINLARI

A) SCI ve SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri

 

Soyer, A., Uğuz, Ş., Dalmış, Ü. 2011. Proteolytic changes during processing in Turkish dry- cured meat product (pastırma) with different salt levels. Journal of Food Quality, 34, 212-219.

 Uğuz, Ş., Soyer, A., Dalmış, Ü. 2011. Effects of different salt contents on some quality characteristics during processing of dry-cured Turkish pastırma. Journal of Food Quality, 34, 204-211.

 Özalp Özen, B., Eren, M., Pala, A., Özmen, İ., Soyer, A.  2011. Effect of plant extracts on lipid oxidation during frozen storage of minced fish muscle. International Journal of Food Science and Technology, 46(4), 724-731.

 Soyer, A., Özalp, B., Dalmış, Ü., Bilgin, V. 2010. Effects of Freezing Temperatures and Frozen Storage Time on Lipid and Protein Oxidation in Chicken Meats. Food Chemistry, 120, 1025-1030.

Coşkuner, Ö., Ertaş, A.H., Soyer, A. 2010. The effect of processing method and storage time on constituents of Turkish sausages (sucuk). Journal of Food Processing and Preservation, 34, 125-135.

 Dalmış, Ü., Soyer, A. 2008. Effect of processing methods and starter culture (Staphylococcus xylosus and

Pediococcus pentosaceus) on proteolytic changes in Turkish sausages (sucuk) during ripening and storage. 

Meat Science, 80 (2): 345-354.

 Soyer, A., Ertaş, A.H. 2007. Effects of fat level and storage time on lipid and color stability of naturally fermented Turkish sausages (sucuk). Journal of Muscle Foods, 18, 330-340.

 Soyer, A., Ertaş, A.H., Üzümcüoğlu, Ü. 2005. Effect of processing conditions on the quality of naturally

fermented Turkish sausages (sucuks). Meat Science, 69, 135-141.

 Soyer, A. 2005. Effect of fat level and ripening temperature on biochemical and sensory characteristics of

naturally fermented Turkish sausages (sucuk). European Food Research and Technology, 221, 412-415.

 Soyer, A., Hultin, H. O. 2000. Kinetics of oxidation of the lipids and proteins of cod sarcoplasmic reticulum.

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48 (6): 2127-2134.

Soyer, A., Şahin, M. E. 1999. Dondurulmuş kolyoz (Scomber japonicus) balıklarındaki lipid oksidasyonuna

bazı antioksidanlarla glazelemenin ve depolama süresinin etkisi. Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, 23,

575-584.

 B) Uluslar arası indekslere giren Dergilerde Yayınlanan araştırma makaleleri

 Karaca, S., Uzumcuoglu, U., Kor, D. A., Soyer, A. 2010. The effect of different weaning ages on the fatty acid composition in rack joint of male kids. Agricultural Journal. 5(3): 215-219.

 Soyer, A., Kolsarıcı, N., Candoğan, K. 1999. Tavuk etlerinin bazı kalite özellikleri ve besin ögelerine mikrodalga ve geleneksel pişirme yöntemlerinin etkisi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23 (2) (Ek sayı 2), 289-296. 

 C) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Araştırma Makaleleri

 Özdemir, H., Soyer, A., Kurt, E. 2009. Meyve lifi ilavesinin sucuğun kalite özelliklerine etkisi. Dünya Gıda,

2009-05, 79-84.

 Işıksal, S., Soyer, A., Ercan, R. 2009. Sucuk ve pastırmanın desorpsiyon izotermlerine sıcaklığın etkisi. Gıda,

34 (1): 11-20.

 Kolsarıcı, N., Soyer, A., Turhan, K. 1993. Tiftik keçisi etinin sucuk üretiminde kullanılabilme olanakları üzerinde

bir araştırma. A.Ü.Z.F. Yayınları No. 1292, 17 s., Ankara.

 Ertaş, A. H., Soyer, A. 1992. Hamburgerlerin mikrobiyolojik özelliklerine sodyum tripolifosfatın, depolama

sıcaklığının ve depolama süresinin etkisi üzerinde araştırma. Gıda, 17 (2): 83-92.

 Ertaş, A. H. Kolsarıcı, N., Soyer, A. 1991. Hamburgerlerin bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerine donmuş depolama sıcaklığı ve depolama süresinin etkisi üzerinde araştırma. Gıda, 16 (3): 217-223.

 

Ertaş, A. H., Kolsarıcı, N., Halkman, K., Soyer, A. 1989. Sucukların bazı kalite kriterlerine sodyum nitrit ve

sodyum tripolifosfatın etkisi üzerinde araştırma. Gıda, 14 (6): 393-400.

  D) Derleme ve Çeviriler

 Soyer, A. 2004. Bir prosesin geliştirilme öyküsü. Vakum/buhar/vakum prosesi. Kozempel, M., Goldberg, N., Craig Jr.B, J.C.’den çeviri. Gıda Teknolojisi, 8 (5) 64-68.

 Soyer, A. 2002. Fermente et ürünlerinde kaliteyi etkileyen iç faktörler. Gıda 27 (1): 15-19.

 Soyer, A. 1999. Balıkta avlanma sonrası meydana gelen biyokimyasal değişmeler. Gıda, 24 (1): 33-39.

 Soyer, A. 1999. Balıkta lipid oksidasyonunda rol oynayan hücresel faktörler. Gıda Teknolojisi, 4 (3) 58-64.

 Soyer, A. 2000. Et işletmelerine HACCP programının yerleştirilmesi. Gıda, 25 (6) 413-422.

 Soyer, A., Kolsarıcı, N. 1993. Mikrodalga fırında pişirmenin etlerin kalite özelliklerine etkisi. Gıda, 18 (1) 35-43.

 E) Kitap Bölümü

 Cemeroğlu B, Soyer, A. 2005.  Gıdaların Soğutulması ve Dondurulması. Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, B Cemeroğlu (ed.), s. 1-359, Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara.

 Cemeroğlu B, Soyer, A. 2010. Soğutma ve Dondurma. Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, 2. Baskı, B. Cemeroğlu (ed.), s. 1-259, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

F) Uluslararası Kongrelerde sunulan tam metni yayınlanan bildiriler

 Soyer, A., Uğuz, Ş., Dalmış, Ü. 2007. Effect of salt content on proteolytic changes in pastirma. Proceedings Vol. II, pp: 325-332, 5th International Congress on Food Technology,9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece. 

Dalmış, Ü., Soyer, A. 2007. Effect of processing conditions on colour parameters of Turkish fermented sausages (sucuk). Proceedings Vol. II, pp: 313-318, 5th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece. 

Soyer, A., Ertaş, A.H. 2005. Turkish traditional meat product-pastırma. Intrafood 2005, Innovations in Traditional Foods. Proceedings, Vol. 1, pp: 569-572. 25-28 October 2005, Valencia, Spain

 

Soyer, A., Ertaş, A.H. 2005. Effect of storage time on lipid and colour stability of naturally  fermented Turkish sausages (sucuk). Proceedings, Vol. II, pp: 588-593. Itafe’05, International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, 12-14 October 2005, Adana-Turkey. (Ayla Soyer tarafından sözlü olarak sunulmuştur.)

 

Soyer, A., Hultin, H.O. 1999. Oxidation of fish sarcoplasmic reticular lipids and proteins. Proceedings: Quality Attributes of Muscle Foods. Xion,

Y.L., Ho, C-T., Shahidi,  F. (Eds.), Plenum Publishing Corp., New York, pp. 269-276, 215th ACS National Meeting. March 29-April 2, 1998,

Dallas, TX.  (Ayla Soyer tarafından sözlü olarak sunulmuştur.)

 

G) Uluslararası Kongrelerde sunulan özeti yayınlanan bildiriler

 

Türkol, B., Saçak, E., Özdin, K., Soyer, A. 2011. Oxidative stability of fish oil during frozen storage. 4th International Congress on Food and Nutrition, p. 219, 12-14 October 2011, İstanbul, Turkey. (Ayla Soyer tarafından poster olarak sunulmuştur.)

 

Işıksal, S., Soyer, A. 2011. Effect of  vegetable nitrate sources on colour characteristics of Turkish fermented sausages. 4th International Congress on Food and Nutrition, p. 185, 12-14 October 2011, İstanbul, Turkey. (Ayla Soyer tarafından poster olarak sunulmuştur.)

 

Kurt, E., Soyer, A., Yemiş, O., Bilge, G. 2010. Microbiological and biochemical changes during ripening of Turkish fermented sausages as affected by processing temperature and starter cultures. 1st International Congress on Food Technology, p. 313, 3-6 November 2010, Antalya, Turkey. (Ayla Soyer tarafından poster olarak sunulmuştur.)

 

Özalp Özen, B., Eren, N.M., Pala, A., Özmen,I.I., Soyer, A. 2010. Effect of plant dietary fibers on lipid oxidation in minced fish muscle during frozen storage. 1st International Congress on Food Technology, p. 283, 3-6 November 2010, Antalya, Turkey. (Berna Özalp Özen tarafından poster olarak sunulmuştur.)

 

Soyer, A., Özdemir, H., Kurt, E. 2009. Utilization of fruit fibers in low fat fermented sausages (sucuk). 3rd International Congress on Food and

Nutrition, p. 126, 22-25 April 2009, Antalya, Turkey. (Ayla Soyer tarafından poster olarak sunulmuştur.)

 

Kurt, E., Soyer, A. 2009. Effect of different carbohydrate sources on acidification of fermented sucuk during ripening. 3rd International Congress

on Food and Nutrition, p. 146, 22-25 April 2009, Antalya, Turkey. (Ayla Soyer tarafından poster olarak sunulmuştur.)

 

Karaca, S., Üzümcüoğlu, Ü., Kor, A., Soyer, A. 2006. The Effect Of Different Weaning Ages on Fatty Acid Composition of Akkeçi (White Goat)

Male Kids. 57th Annual Meeting of The European Ass. Animal Science. 17- 20 September, Antalya, Turkey. (Serhat karaca tarafından poster olarak sunulmuştur.)

 

Soyer, A., Üzümcüoğlu, Ü., Bilgin, V. 2004. Effect of freezing rate and frozen storage on lipid and protein oxidation in chicken meat. XXII

World’s Poultry Congress. p. 863, June 8-13, 2004, İstanbul, Turkey. (Ülkü Üzümcüoğlu tarafından poster olarak sunulmuştur.)

 

Soyer, A., Hultin, H.O. 1998. Oxidation of fish sarcoplasmic reticular lipids and proteins. 215th ACS National Meeting. March 29-April 2, 1998,

Dallas, TX. P. AGFD-046. (Ayla Soyer tarafından sözlü olarak sunulmuştur.) (Daha sonra bildirinin tam metni yayınlanmıştır. Bknz. F)

 H) Ulusal Kongrelerde sunulan tam metni yayınlanan bildiriler

 Atlı, A., Hayoğlu, İ., Koçak, C., Özer, B., Soyer, A. 2010. Gıda sanayinin hammadde gereksinimi ve yeterliliği. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, s. 1097-1112, 11-15 Ocak 2010, Ankara. (B. Özer tarafından sözlü olarak sunulmuştur.)

 Üzümcüoğlu, Ü., Soyer, A. 2002. Kaslı gıdalarda lipid ve protein oksidasyonu. Türkiye 7. Gıda Kongresi, s. 889-896. 22-24 Mayıs 2002, Ankara.

Soyer, A. 2000. Kırmızı et ve et ürünleri işleme teknolojisinin önemi. Sağlıklı Kırmızı Etin Beslenmedeki Önemi, PANEL. SETBİR, Süt, Et, Gıda

Sanayicileri ve Üreticileri Birliği, 23 Haziran, Ankara, 14 s. 

 

 

I) Ulusal Kongrelerde sunulan özeti yayınlanan bildiriler

Işıksal, S., Türkyılmaz, M., Soyer, A. 2012. Farklı düzeylerde bitkisel nitrat kaynağının  fermente sucuklarda üretim ve depolama sırasında Kalıntı nitrat ve nitrit miktarlarına etkisi. Türkiye 11. Gıda Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s. 466, 10-12 Ekim 2012, Hatay.

 Turan, M., Özdemir, H., Soyer, A. 2011. Kitosan ile glazelemenin dondurularak depolanan gökkuşağı alabalık

(Oncorhynchus mykiss) filetolarının kalitesine etkisi. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, s. 63 , 25-27 Ekim 2011, Antalya.

 

Dalmış Ü, Özalp B, Soyer A. 2009. Hindi but ve göğüs etinde meydana gelen oksidatif değişmelere donma hızı ve donmuş depolama süresinin etkisi.  II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s. 780, 27-29 Mayıs 2009, Van.

 

Işıksal, S., Özalp, B., Özkan, M., Soyer, A. 2009. Geleneksel et ürünlerinin sorpsiyon izotermlerine sıcaklığın etkisi.  II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s. 779, 27-29 Mayıs 2009, Van.

 

Koroş, B., Türkyılmaz, M., Soyer, A., Boyacı, İ.H., Özkan, M. 2009. Ülkemize özgü kurutulmuş sebzelerin adsorpsiyon izotermleri.  II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s. 222, 27-29 Mayıs 2009, Van.

 

Dalmış, Ü., Soyer, A. 2008. Sucukta lipolitik ve oksidatif değişmelere üretim yönteminin ve starter kültürün

etkisi. Türkiye 10. Gıda Kongresi, s. 857, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.

 Soyer, A., Ertaş, A.H., Üzümcüoğlu, Ü. 2004. Doğal fermente sucuk kalitesine üretim koşullarının etkisi. Türkiye 8. Gıda Kongresi. S. 20, 26-28 Mayıs, 2004, Bursa.

 Soyer, A., Kolsarıcı, N. 1992. Mikrodalga fırında pişirmenin etlerin kalite özelliklerine etkisi. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 14-16 Ekim, 1992, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, s. 29, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.