PROF.DR. YAKUP TARKAN SOYGÜR    
Adı : YAKUP TARKAN
Soyadı : SOYGÜR
E-posta : soygur@medicine.ankara.edu.tr, tsoygur@gmail.com
Tel : 903125082258
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÜROOLOJİ ANABİLİM DALI, ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

Dr. Y. Tarkan Soygür, (http://www.tarkansoygur.com Kişisel Web Sitesi) 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 11. olarak mezun olmuştur. Aynı yıl TUS’u kazanarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamış ve 1997 yılında üroloji uzmanı olmuştur. Daha sonra aynı anabilim dalının Çocuk Ürolojisi Ünitesi’nde çocuk ürolojisinden sorumlu uzman doktor olarak görev yapmıştır.  


Temmuz 2000-Temmuz 2001 tarihleri arasında, University of Washington, Department of Urology bünyesindeki Seattle Children’s Hospital, Division of Pediatric Urology’de, Dr. Michael Mitchell’ın yanında, 1 yıl süre ile -aktif ve lisanlı olarak- (lisans no: 025214 ML20006776, Seattle WA) pediatrik üroloji fellowship’liği yapmış, bu sürede ileri tedavi gerektiren bir çok major konjenital ürogenital sistem anomalisinin tanı ve tedavisi konusunda tecrübe kazanmıştır.


Aynı merkezde, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında kısa süreli (15-30 günlük) çalışmalarda bulunmuştur.

2003 yılında üroloji doçenti olmuştur.


2005 yılında, Türk Üroloji Yeyerlilik Kurulunun 9 Ekim 2002 tarihinde kabul edilen yönergesinin 4.1.a ve 8.3 maddeleri uyarınca, yeterlilik belgesi almaya hak kazanmıştır.


2005 yılında, Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanlığı’na atanmıştır.


Avrupa Çocuk Ürolojisi, Akademisi’nin (EAPU) 2005 yılında tüm Avrupa çapında eş zamanlı yaptığı değerlendirme sınavında birinci olmuş ve aynı yıl akademi üyeliğine kabul edilmiştir (Fellow of EAPU).


Dr. Y. Tarkan Soygür, 03. Kasım 2009 tarihinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Profesör kadrosuna yükseltilmiştir.


Yetmişdokuz (91) yurtdışı yayını vardır.


Scopus veritabanına göre bakıldığında; SCI ve SCI-Expanded kapsamındaki yurt dışı dergilerdeki yayınlarına, kendi yayınlarına olan atıfları (self citations) çıkarıldığında, toplam 795 adet atıf yapılmış ve h-index’i 16 olarak hesaplanmıştır.


Uluslararası dergilerde çocuk ürolojisi ile ilgili olarak birçok kez hakemlik görevi yapmıştır. Bunlar içerisinde en önemlisi SCI’da kayıtlı “A” grubu dergi olan The Journal of Urology’deki hakemlik görevleridir.


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cinsiyet Tespit Komisyonu üyeliği görevini yürütmektedir.Dr. Soygür Evli ve iki çocuk babasıdır.


 

Üye Olduğu Dernekler

 

   Türk Üroloji Derneği

    Ürolojik Cerrahi Derneği

    Kontinans Derneği

     Avrupa Üroloji Birliği (EAU)

     Avrupa Çocuk Ürolojisi Akademisi (FEAPU)

     Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği (ESPU)

     Amerikan Pediatri Akademisi Üroloji Bölümü (AAP Section on Urology)

Dergi Editörlükleri

           Türk Üroloji Dergisi,