DOÇ. DR. SEVDA SAĞIROĞLU PEKER    
Adı : SEVDA
Soyadı : SAĞIROĞLU PEKER
E-posta : ssagir@science.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 2126720-1109
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sevda-sagiroglu-peker
Kişisel Akademik Bilgiler

 Eğitim:

Doktora: Ankara Üniversitesi,

                 Matematik Bölümü (2009)

Yüksek Lisans:  Ankara Üniversitesi,

                            Matematik Bölümü (2003)

Lisans:   Ankara Üniversitesi, Matematik Bölümü (2000)

 

Çalışma Alanları:  Genel Topoloji, Supratopolojiler, Genelleştirilmiş Topolojiler ve Komşuluk Sistemleri, Kategori Teori, Topolojik Vektör Uzaylar, Approach Uzaylar

 

Çalışma Deneyimi:

     Araştırma Görevlisi  (2002-2009): Matematik Bölümü/Ankara Üniversitesi

         Araştırma Görevlisi Doktor (2009-2013) :Matematik Bölümü/Ankara Üniversitesi

         Misafir Araştırmacı (15.03.2012-15.09.2012): Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü/Antwerp Üniversitesi

         Yardımcı Doçent Doktor (2013-2017): Matematik Bölümü/Ankara Üniversitesi

         Misafir Araştırmacı (15.01.2015-15.02.2015): Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü/Antwerp Üniversitesi

         Doçent Doktor (2017-): Matematik Bölümü/Ankara Üniversitesi

 

Verdiği Dersler :

      Topoloji, İleri Topology

Genel Matematik

İşletme Matematiği

Lineer Cebir

 

Konferanslar:

 

 •  Ankara Matematik Günleri 2008 (Ulusal –Ankara)
 •  International Conference on Topology and its Applications (2009-Turkey)
 •  Ankara Matematik Günleri 2010 (Ulusal-Ankara)
 • Ankara Matematik Günleri 2013 (Ulusal-Ankara)
 •  International Conference on Topology and its Applications (2014-Greece)
 • Workshop on Applications of Topology in Mathematics and Computer Science (2015-Turkey)
 • The International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach (2017-Ukrain)
 •  Infinite Dimensional Analysis and Topology, International Conference dedicated to the 70th Anniversary of Professor Oleh Lopushansky (2019-Ukrain)


      Yayınlar:

 1. S. Sagiroglu and A. Kanibir, co-gamma-compact generalized topologies and c-generalized continuous functions. Mathematica Balkanica (New Series), 23 (1-2) (2009), 101-112.
 2. S. Sagiroglu and A. Kanibir, On near continuity for minimal structures. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. 40 (5) (2011), 681-689.
 3. A. Kanibir and S. Sagiroglu, A note on enlargements and generalized neighbourhood systems. Acta Math. Hungar, 136 (4) (2012), 270-274.
 4. S. Sagiroglu, E. Güner and E. Koçyiğit, Generalized neighbourhood systems of fuzzy points. Commun. Fac.Sci.Univ.Ank.Series A1, 62(2)(2013), 67-74.
 5. E. Güner and S. Sagiroglu, On properties of generalized neighbourhood systems. Ann. Univ. Sci. Budapest. Eötvös Sect. Math. (57) (2014), 33-42.  
 6. R. Lowen and S. Sagiroglu, Convex closures, weak topologies and feeble approach spaces.  Journal of Convex Analysis. 21 (2) (2014) 581-600.
 7. S. Sagiroglu and M. Ünver, Statistical convergence of sequences of sets in hyperspaces. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. DOİ:10.15672/HJMS. 2017.482.
 8. I. Eroglu, S. Sagiroglu* and E. Guner , On ordered hyperspace topologies in the setting of Cech closure ordered spaces. Mathematical Science and Applications E-Notes, 2018.
 9. M. Ünver and S. Sagiroglu, Distance of convergence in measure on spaces of measurable functions. DOI: 10.1007/s11117-018-0621-2, Positivity, 2018.
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
 1. Gamze Geçdoğan, Soyut Konveks Yapılar. Aralık 2016
 2. Meryem Biten, Yaklaşma Uzayları ve Hiperuzaylar Üzerinde Tanımlı Yaklaşma Yapıları. Temmuz 2017.
 3. Esra Alkaya, Yakınsaklık Yapıları ve Yaklaşma Uzaylarının Bir Genişlemesi: CAP Kategorisi. Aralık 2018.