PROF.DR. SEVGİ ŞAR    
Adı : SEVGİ
Soyadı : ŞAR
E-posta : ssar@ankara.edu.tr / sevgisar98@gmail.com
Tel : 0312 203 31 29
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ