DOÇ.DR. SERDAR SARISIR    
Adı : SERDAR
Soyadı : SARISIR
E-posta : ssarisir@ankara.edu.tr
Tel : 3103280/1069
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Tarih Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Tarih Bölümü

06100-Sıhhiye/Ankara

 

Oda Numarası: 121

Tel.                :   (0312) 310 3280/1069

Faks              : +9(0.312) 310 57 13-309 36 73

E-posta          :  ssarisir@ankara.edu.tr

 

Doğum Yeri ve Tarihi: Salihli, 25 Ağustos 1973

Medeni Hali: Evli

Yabancı Dil: İngilizce

 

EĞİTİMİ

2013-

Doç. Dr., (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) ÜAK

1999-2005

Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tarih (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) Anabilim Dalı

1996-1999

Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) Anabilim Dalı

1992-1996

Lisans, Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

1988-1990

Saruhanlı Lisesi/Manisa

 

İŞ DENEYİMİ

2013-

 

2013-2013

Doç. Dr., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara

Yrd. Doç. Dr., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara

2008-2013

 

2007-2008

Yrd. Doç. Dr., Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Niğde Üniversitesi, Niğde

Askerlik Görevi, Uzun Dönem

2005-2007

Araştırma Görevlisi Dr., Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Niğde Üniversitesi, Niğde

1999-2005

Araştırma Görevlisi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara

1998-1999

Araştırma Görevlisi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Niğde Üniversitesi, Niğde

1996-1998

Tarih Öğretmeni, Osmaniye İlköğretim Okulu,

Osmaniye/ Adana

 

İDARİ GÖREVLER

*Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2013-02.01.2016

                                             07.01.2019-

*Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı

 

TEZLER

Yüksek Lisans

-Atatürk Dönemi Milli Hava-Harp Sanayi İçinde Kayseri Tayyare Fabrikası’nın Yeri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1998 ( Doç. Dr. Ramazan Tosun Danışmanlığında)

Doktora

-Yunanistan’ın Uyguladığı Türk Sürgünleri (1919-1923), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005 (Prof. Dr. Azmi Süslü Danışmanlığında)

 

YAYINLAR

-Kitaplar

-Demografik Oyun Sürgün (1919-1923), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006.

-İttihat ve Terakki Dönemi Tahtacı Araştırmaları Niyazi Bey ve Adana Bölgesi Tahtacıları, Kömen Yayınları, Konya 2012.

 

- Makale, Kitap Bölümü ve Bildiriler

-Türk Sinema Tarihinde Önemli Bir Girişim: İlk Osmanlı Sinema ve Tiyatro Şirketi, OTAM Dergisi, s. 44, (Güz 2018), ss. 255-277.

-Serdar Sarısır-Neşe Özden, Letonya ve Türk-Leton İlişkileri (1939-1940, Türk Kaynaklarına Göre), Latvia and the Turkish-Latvian Relations (1939-1940, According to Turkish Sources), Letonya Üniversitesi Yayını, Riga Aralık 2018, ss. 325-380.

-Serdar Sarısır-Neşe Özden, Milliyetçi Çin Hükümeti’nin Formoza Adası’na Çekilmesi ve İlk On Yılı (Türk Kaynaklarına Göre, 1950-1960), History Studies, C. 10/9, Aralık 2018, ss. 275-300.

-Milli Türkistan Birlik Komitesi Başkanı Veli Kayyum Han ve Adnan Menderes’e Gönderdiği Mektup, Ebulfez Elçibey'e Armağan, Berikan Yayınları, Ankara 2018, ss. 425-443.

-Serdar Sarısır-Cafer Güler, Bir Kamuoyu Oluşturma Aracı Olarak Türk Siyasi Hayatında Açık Mektuplar (1938-1950), DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 37, S. 64, 2018, ss. 347-368.

-Akademik Çalışmalarda Telefon Rehberlerinin Kaynak Değeri, IV. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2018 Antalya

-Cafer Güler-Serdar Sarısır, Türk Siyasi Hayatında Açık Mektuplar (1950-1960), Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, S. 25, 2018, ss. 227-248.

-İktisat Tarihi Yazımında, Efemera Olarak Tahvil ve Hisse Senetlerinin Önemi (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Örneklerle), Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu, 25-27 Nisan 2018 Ankara.

-Alevi, Bektaşi Zümreler Hakkında Yapılan İlk Araştırmalar, IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, 18-20 Ekim 2018 Ankara, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2018, C. II, ss. 433-446.

-Milli İktisat Politikasının İzmir’deki Tezahürlerinden; Türkiye Palamutçular Anonim ŞirketiTürkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu, İzmir 26-28 Kasım 2015, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2017, ss. 217-247.

-Savaşlarla Geçen Bir Ömür; Sarıkamış Gazisi Albay Ahmet Mithat (Alaybeyi),Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 1, (Nisan 2015), ss. 55-66.

-Sakarya Savaşı’nın Türk Dış Politikasına Etkileri, III. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu, 11-12 Eylül 2014, Ankara 2015, ss. 211-220.

-Makedonya’da Demografik Mücadele ve Kosova, XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, 4. C. 3. Kısım, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2015, ss. 1193-1203.

-Demografik Korkuların Gölgesinde Balkan Savaşları, 100.Yılında Balkan Savaşları (1912-1913): İhtilaflı Duruşlar, C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, ss. 343-350.

-Yunanistan’ın Ekonomik ve Siyasi Hayatına Yön Veren Anadolu Kökenli Bazı Sermaye Sahipleri, Ankara Üniversitesi DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 49, (Mart 2011), ss. 183-204.

-II. Dünya Savaşı Yıllarında Anadolu Sahillerine Sığınan Yunanlı Sivil Mülteciler, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 27, (Nisan 2010), ss. 505-527.

-Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yerel Bankacılık Girişimleri: Niğde Örneği, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 26, (Aralık 2009), ss. 199-216.

-Milli Mücadele’den Türk Siyasal Hayatına; Alâettin Tiritoğlu (1903-1969), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 44, (Aralık 2009), ss. 649-671.

-Yunanlıların Batı Anadolu’da Nüfus Çoğunluğunu Sağlama Gayretleri ve Yunan Hükümeti’nin Bir Genelgesi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 37-38, (Mayıs-Kasım 2006), ss. 127-139.

-1913 Türk-Bulgar Mübadele Sözleşmesi, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 7, (Şubat 2006), ss. 55-60.

-Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyografyası Denemesi, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 20, (Aralık 2006), ss. 185-206.

-Yunanlıların İşgali İlhaka Dönüştürme Projesi: Doğu Trakya’da Türk Tehciri ve Rumların İskânı,Dokuzuncu Askerî Tarih Semineri (İstanbul 22-24 Ekim 2003), C. II, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2006, ss. 591-604.

-Mübadele, Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan 1923-1925, Akademi Günlüğü Dergisi, C. I, S. 3, (Güz 2006), ss. 143-145.

-Milli Mücadele’de Eşme, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu 25-27 Ekim 2001, Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul 2001, C. I, ss. 355-366.

-Kayseri Tayyare Fabrikası, III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu 6-7 Nisan 2000, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2000, ss. 433-444.

-Onuncu Yıl Dönümünde Cumhuriyet Şebinkarahisar’da Nasıl Kutlandı, Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu, 30 Haziran-1 Temmuz 2000, İstanbul 2000, ss. 409-416.

 

*Editörlük

-Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 2013-2016

C. XXXII, S. 54, (Eylül 2013), C. XXXIII, S. 55, (Mart 2014), C. XXXIII, S. 56, (Eylül 2014),

C. XXXIV, S. 57, (Mart 2015), C. XXXV, S. 58, (Eylül 2015), S. 59, (Mart 2016)

 

*Bilim ve Danışma Kurulunda Bulunulan Dergiler

-Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 2013-

C. XXXII, S. 54, (Eylül 2013), C. XXXIII, S. 55, (Mart 2014), C. XXXIII, S. 56, (Eylül 2014),

C. XXXIV, S. 57, (Mart 2015), C. XXXV, S. 58, (Eylül 2015), S. 59, (Mart 2016)

-Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 2015-

-Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014-

S. 182, (2014), S. 183, (2014)

 

*Hakemlik Yapılan Dergiler

-Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

-Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi

-Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırmaları Dergisi/ OTAM Dergisi

-Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

-Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi

-Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

-Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

-İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

-Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

-Türk Tarih Kurumu, Belleten

-Medeniyet Araştırmaları Dergisi

-Millî Kültür Araştırmaları Dergisi

-Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

-Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

-Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi

-Tarih ve Günce Dergisi

 

*Raportörlük

-Atatürk Araştırma Merkezi, Kitap Raportörlüğü

-Türk Tarih Kurumu, Kitap Raportörlüğü

-TÜBİTAK, Proje Raportörlüğü (iç, dış panelist)

-Niğde Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, BAP Raportörlüğü

 

*Üyelikler

-Genelkurmay ATASE, ATAREM Genel Kurul Üyeliği, 2014-

-Atatürk Araştırma Merkezi Haberleşme Üyeliği, 2015-

-Çanakkale Savaşları Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği

 

Atatürk Araştırma Merkezi,

-I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 3-5 Kasım 2016 Antalya, Bilim Kurulu Üyeliği

-Atatürk Araştırma Merkezi, VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi,13-16 Ekim 2015-Azerbaycan, Bilim Kurulu Üyeliği

-Atatürk Araştırma Merkezi, Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi, 20-23 Ekim 2014-Muğla, Bilim Kurulu Üyeliği

-Uluslararası Türk Dünyası Kültürel Değerleri Sempozyumu, 4-8 Kasım 2013-Eskişehir, Bilim Kurulu Üyeliği

-İkinci Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu, 21-22 Eylül 2017, Haymana-Ankara, Bilim Kurulu Üyeliği

-IV. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2018 Antalya, Bilim Kurulu Üyeliği

 

*Konferanslar

-Genelkurmay ATASE, ATAREM” tarafından düzenlenen konferanslar;

-“Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal”-Ankara (Polatlı Topçu Füze Okulu Komutanlığı 13 Şubat 2015, Hava Lojistik Komutanlığı 18. 03. 2015), Antalya (Sahil Güvenlik Komutanlığı- 27 Mart 2015), Ankara (Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Hemşirelik Yüksek Okulu Komutanlığı 13 Mayıs 2016), Isparta (Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 30 Mayıs 2016).

-Çalışma Bakanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 5 Mayıs 2016

-Kut’ül Amare Zaferi, 26.04.2016, Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu, Çankaya Ankara.

 

*Röportaj, Belgesel vb.

-17.04.2015 tarihinde NTV ile “Milli Mücadele’de Kahraman Çocuklar”, konulu röportaj ( 23 Nisan 2015, 13.300’da NTV’de yayınlanmıştır).

-Sakarya Meydan Savaşı, Bir Kahramanlık Destanı, Genelkurmay Foto Filim Merkezi, Ankara 2015

-TRT, Radyo 1’de Tarihin Not Defteri programının “Türkiye –Yunanistan Nüfus Mübadelesi (1923)” konusunun işlendiği 16 Haziran 2018 tarihli ve “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yunanistan'dan Türkiye'ye Göçler” konusunun işlendiği 23 Haziran 2018 tarihli bölümlerine konuk olarak katılmıştır.

 

VERİLEN DERSLER

*Lisans

2017-2018 Bahar Dönemi

TAR416   I. ve II. Dünya Savaşı Dönemi Türk İktisat Tarihi

 

2017-2018 Güz Dönemi

TAR417   Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Ekonomik Gelişmeler Tarihi

TAR427   Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile İlgili Kaynaklar

 

2016-2017 Bahar Dönemi

TAR416   I. ve II. Dünya Savaşı Dönemi Türk İktisat Tarihi

 

2016-2017 Güz Dönemi

TAR427   Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile İlgili Kaynaklar

 

2015-2016 Güz Dönemi

TAR427   Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile İlgili Kaynaklar

 

2014-2015 Güz Dönemi

TAR417   Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Ekonomik Gelişmeler Tarihi

 

2013-2014 Güz Dönemi

TAR417   Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Ekonomik Gelişmeler Tarihi

TAR435   Avrupa Tarihi

 

*Yüksek Lisans

2017-2018 Bahar Dönemi

15035044 İsmet İnönü Dönemi Türk Dış Politikası (1938-1950)

 

2017-2018 Güz Dönemi

15035031 Türk-Yunan İlişkileri (1923-1960)

15035037 Türk-Yunan İlişkilerinde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Arayışları

 

2016-2017 Bahar Dönemi

15035032 Türkiye'ye Yapılan Göçler (XIX-XX. Yüzyıl)

15035046 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Çalışmalarında Kaynak Bilgisi

91005001 Araştırma Yöntemleri

 

2016-2017 Güz Dönemi

15035043 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Çalışmalarında Metod Bilgisi

 

2015-2016 Bahar Dönemi

15035032 Türkiye'ye Yapılan Göçler (XIX-XX. Yüzyıl)

15035044 İsmet İnönü Dönemi Türk Dış Politikası (1938-1950)

 

2015-2016 Güz Dönemi

15035037 Türk-Yunan İlişkilerinde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Arayışları

15035041 Milli Mücadelede ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sosyal ve İktisadi Politikalar

 

2014-2015 Bahar Dönemi

15035032 Türkiye'ye Yapılan Göçler (XIX-XX. Yüzyıl)  

15035044 İsmet İnönü Dönemi Türk Dış Politikası (1938-1950)   

 

2014-2015 Güz Dönemi

15035037 Türk-Yunan İlişkilerinde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Arayışları   

15035041 Milli Mücadelede ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sosyal ve İktisadi Politikalar 

 

*Doktora

2017-2018 Bahar Dönemi

15036044 Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası II (1950-1960)

 

2017-2018 Güz Dönemi

15036031 Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası I (1950-1960)

15036039 Atatürkçü Düşünce, Türk İnkılabı ve Dış Dünyadaki Yansımaları I

 

2016-2017 Bahar Dönemi

15036040 Atatürkçü Düşünce, Türk İnkılabı ve Dış Dünyadaki Yansımaları II

15036044 Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası II (1950-1960)

92006001 Araştırma Yöntemleri

 

2016-2017 Güz Dönemi

15036031 Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası I (1950-1960)

 

2015-2016 Bahar Dönemi

15036040 Atatürkçü Düşünce, Türk İnkılabı ve Dış Dünyadaki Yansımaları II

15036044 Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası II (1950-1960)

 

2015-2016 Güz Dönemi

15036031 Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası I (1950-1960)

15036039 Atatürkçü Düşünce, Türk İnkılabı ve Dış Dünyadaki Yansımaları I

 

2014-2015 Bahar Dönemi

15036040 Atatürkçü Düşünce, Türk İnkılabı ve Dış Dünyadaki Yansımaları II

15036044 Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası II (1950-1960)      

 

2014-2015 Güz Dönemi

15036031 Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası I (1950-1960)       

15036039 Atatürkçü Düşünce, Türk İnkılabı ve Dış Dünyadaki Yansımaları I

 

YÖNETİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLER

*Yüksek Lisans

Ferdi Akkaya, Atatürk Dönemi’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Türk Diline İlişkin Teklif, Kanun ve Tartışmalar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2018.

Serhat İlban, Demokrat Parti'nin 1950 Seçim Propagandası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2017.

Selim Doğan, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Ermenilerle İlişkileri (1908-Öncesi ve Sonrası), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2016.

Ulviye Aliyeva, Azerbaycan ve Atatürk , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015.

Selma Yavuz, Birinci Ziraat Kongresi, Alınan Kararlar ve Cumhuriyet Dönemi Ziraat Politikalarına Yansımaları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2012.

 

*Doktora

Barış Borlat, Çanakkale Muharebelerinde İkmal Faaliyetleri (1914-1916), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2018.

Suna Altan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Haşhaş; Sosyo-Ekonomik ve Dış Politik Boyutlarıyla (1912-1950), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2018.