ÖĞR. GÖR. SİMİN ŞAY    
Adı : SİMİN
Soyadı : ŞAY
E-posta : siminsay@gmail.com, ssay@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 3164920 / 1271
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Bölüm : Kültür Varlıklarını Koruma Onarım
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/simin-say
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

 1-Akademik Personel Özlük Bilgileri

 

Fakülte/YO

Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölüm

Kültür Varlıklarını Koruma Onarım

Adı

Simin

Soyadı

Şay

Ünvanı

Öğr. Gör.

Doğum Tarihi

1978

Adres

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi, Gümüşdere Mah. No: 33/A, 06110, Dışkapı, ANKARA

Telefon

(312) 3164926 (1271)

E-Posta

http://kvk.gsf.ankara.edu.tr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Eğitim Bilgileri

 

Eğitim Derecesi

Üniversite/ Kurum

Fakülte/Enstitü

Bölüm

Anabilim

Mezuniyet Tarihi/Yılı

Lisans

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih Coğrafya Fk.

Arkeoloji

Arkeoloji

2009

Sertifika

-

“Istituto Italiano Arte Artigianato e Restauro”   İtalya Roma

Yağlı Boya Tablo Konservasyonu ve Restorasyonu

-

2008

Y. Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enst.

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

2018

 

 

 

 

 

 

3-Akademik Özgeçmiş   

 

Ünvan

Çalıştığı Kurum

Bölüm

Anabilim

Tarih Aralığı

Öğr. Gör.

Başkent Meslek Yüksekokulu

El Sanatları Bölümü

Eser Koruma Programı

2010 -2016

Öğr. Gör.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

2016-Halen

 

4-Bildiği Yabancı Diller

 

Yabancı Diller

İngilizce

İtalyanca

Latince

 

 

5-Ulusal/Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay ve panel gibi bilimsel toplantılarda;

organizasyon komitesi ve bilim kurullarında alınmış görevler

 

Toplantı adı, yeri

Görevi

Toplantı Yılı

Müzeciliğimiz ve Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Ank. Ünv. BMYO

Düzenleme Komitesi Üyeliği

2010

IIC Congress 2010: Conservation and the Eastern Mediterranean, İstanbul.

Öğrenci Teknik Komitesi

Üyeliği

2010

 Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü

I. Koruma-Onarım Çalışmaları  Sempozyumu

Bilim Kurulu Üyeliği

2018

 

 6. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

basılan bildiriler

 

Toplantı adı, yeri

Bildirinin adı

Toplantı Yılı

Batman Üniversitesi Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman.

Hoca Ali Rıza'ya Ait Yağlı Boya Tablonun Restorasyon ve Konservayon Çalışmaları

2012

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi, Antalya

Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu Binası Toplantı Salonu Boyalı Eserlerin Koruma Önerileri

2018

 

 7. Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

Toplantı adı, yeri

Bildirinin adı

Toplantı Yılı

4. International University Museums Conference –UNIMUZED, Eskişehir.

Uluslararası Koruma İlkeleri Işığında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi’nde Yürütülen Önleyici Koruma Çalışmaları. 

2017

 

8. Workshop/Çalıştay

 

Toplantı adı, yeri

Görevi

Toplantı Yılı

Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü Bugünü Geleceği, Ankara.

Davetli Konuşmacı

2017

Resim Temizlik ve Onarım Workshop’ı , ARTANKARA, Ankara.

Düzenleyen

2017

 

9. Projeler

 

Sıra

Proje Adı

Projedeki Görevi

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

Magnesia Kazısı

Ekip Üyesi

2004

 

2

Zeugma Kazısı

Ekip Üyesi

2005

 

3

N. Radji 2/2/08 imzalı ( 46 x 61 cm)  peyzaj tuval üzeri yağlı boya tablonun bakım ve onarımı.

Koruma Onarım Uzmanı

Mayıs 2008

Eylül 2008

4

Farsça olarak Hasan Fehmi 1325 imzalı ( 50 x 61 cm ) peyzaj tuval üzeri yağlı boya tablonun bakım ve onarımı.

Koruma Onarım Uzmanı

Ekim 2008

Şubat 2009

5

Farsça olarak Hoca Ali Rıza imzalı ( 34 x 66 cm) murakka üzeri yağlı boya tablonun bakım ve onarımı

Koruma Onarım Uzmanı

Haziran 2009

Eylül 2009

6

N.Pura imzalı (32 x 23 cm) peyzaj karton üzeri yağlı boya tablonun temizlik ve bakımı

Koruma Onarım Uzmanı

Aralık 2009

Aralık 2009

7

Ankara Üniversitesi, Türk İnklap Tarihi Enstitüsü Müzesi, Teşhir Tanzim Düzenlemesi

Koruma Onarım Uzmanı

Nisan 2010

Mayıs 2010

8

1940 İtalyan yapımı Resimli mobilya kapakları ( 4 Adet) bakım ve onarımı

Koruma Onarım Uzmanı

Aralık 2010

Temmuz 2011

9

“5 Şubat 1920 – 9 Mayıs 1923 yılları arasında yayınlanmış, 5 cilt halinde ögüt gazetelerinin koruma – onarım çalışması” isimli Ank. Ünv. BAP Projesi

Araştırmacı / Mutemet

Nisan 2011

Kasım 2013

10

Remzi Tezel “Hilal” Ankara imzalı (130x85 cm) İsmet İnönü portresi tuval üzerine yağlı boya tablonun bakım ve onarımı

Yönetici Koruma Onarım Uzmanı

Ocak 2012

Haziran 2012

11

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Müzesi, Depo, Teşhir Düzenlemesi ve Koruma – Onarım Çalışmaları

Yönetici Koruma Onarım Uzmanı

Temmuz 2013

Ağustos 2013

12

Salah Düzgün imzalı (130x97 cm) Atatürk portresi, tuval üzerine yağlı boya tablonun bakım ve onarımı.

Yönetici Koruma Onarım Uzmanı

Eylül 2013

Temmuz 2014

13

Şerif Renkgörür İmzalı (150x50cm) figürlü tuval üzerine yağlıboya tablonun bakım ve onarımı.

Koruma Onarım Uzmanı

Ocak 2014

Şubat 2014

14

Turan Erol İmzalı (48x60) peyzaj yağlıboya tablonun temizliği.

Koruma Onarım Uzmanı

Haziran 2014

Temmuz 2014

15

Özel bir koleksiyona ait çerçevenin bakım ve onarım çalışması.

Koruma Onarım Uzmanı

Haziran 2014

Temmuz 2014

16

1. Dönem Kütahya Milletvekili Ragıp SOYSAL’ın Yağlı Boya Portresinin Koruma Onarım Çalışması.

Yönetici Koruma Onarım Uzmanı

Eylül 2015

Temmuz 2015

17

T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü’nde bulunan 1967 tarihli 1:6.500.000 yatay ölçekli Yerküre’nin koruma – onarım projesi.

Proje Yöneticisi

22 Haziran 2015

4 Temmuz 2015

18

Remzi Tezel “Hilal” Ankara İmzalı (120x80 cm) ¾ portre tuval üzerine yağlı boya tablonun bakım ve onarımı.

Yönetici Koruma Onarım Uzmanı

Eylül 2015

Temmuz 2016

19

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Kütüphane Personeli Önleyici Koruma Eğitim Programı

Eğitmen

27 Mart 2017

07 Nisan 2017

20

T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Komutanlığı Müze Koleksiyonu Durum Taraması

Yönetici Koruma Onarım Uzmanı

10 Nisan 2017

14 Nisan 2017

21

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Bölümü ne Ait Kabartma Harita’nın Yeni Binaya Taşınması ve Korunma Durum Tespiti

Koruma Onarım Uzmanı

20 Haziran 2017

12 Temmuz 2017

22

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Ferruh Dinçer Veteriner Hekimliği Tarihi Müzesi Eserleri Durum Tespiti

Yönetici Koruma Onarım Uzmanı

4 Temmuz 2017

4 Ağustos 2017

23

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne ait (100 x 200 cm) Kağıt Üzerine Boydan Atatürk Resmi

Yönetici Koruma Onarım Uzma

1 Şubat 2017

19 Temmuz 2018

24

Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi Eserleri Durum Tespiti

Koruma Onarım Uzmanı

19 Nisan 2018

20 Nisan 2018

  

10. Diğer

 

Etkinlik, yeri

Görevi

Yılı

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri Gençlik Haftasına Özel Karma Sergisi, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Ankara.

Düzenleme Komitesi Üyeliği

2017

 

11. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

Kuruluşlar

MÜZDER  (Müzeciler Derneği)

IIC ( Internatinal Institute for Conservation of Historic and Artistic Works)

12. Son iki yılda verilen dersler

 

BEK 153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma I

BEK 172 Renk Bilgisi ve Rötuş Teknikleri

BEK 271 Yağlı Boya Tablo Malzeme Bilgisi ve Bozulmaları

BEK 272 Yağlı Boya Tablo Koruma ve Onarımı

BEK 273 Sanat Tarihi ve Geleneksel El Sanatları

KVK 105 Renk Bilgisi

KVK 206 Rötuş Teknikleri