ARŞ. GÖR. SUNA SİBEL GÜRPINAR    
Adı : SUNA SİBEL
Soyadı : GÜRPINAR
E-posta : ssgurpinar@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm :
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/suna-sibel-gurpinar
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitimi:

2017-        : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji ABD,Doktora

2015-2017 : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji ABD, Yüksek Lisans
Tez Konusu: "Vajinal Kültürlerden İzole Edilen Lactobacillus Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması"

2009-2015  : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Lisans

Yabancı Dili: İngilizce

Mesleki Deneyimi:

2020-         : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
                   Farmasötik Mikrobiyoloji ABD / Araştırma Görevlisi

Üyelikler:

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Seminerler:

1) Bakteriyosinler ve Kullanım Alanları, 2016
2) Antibiyotik Duyarlılığın Saptanmasında Yeni ve Hızlı Yöntemler, 2018
3) Türk Farmakopesinde Yer Alan Mikrobiyolojik Testler, 2018

Kurslar:

1) 9-12 Nisan 2019, "Dirençli Bakterilerin Yayılması ve Salgınların Önlenmesinde Moleküler Yöntemlerin Yeri", Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Arastırma Laboratuvarı Uygulama ve Arastırma Merkezi, Ankara, Türkiye.

2) 4-7 Eylül 2018, "Geçmisten Günümüze PZT ve Yeni Nesil DNA Dizi Analizi", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye.

Burslar:
Tübitak- 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı

Projeler:

1) "Deniz Çayırı (Zostera spp.) Ölü Yaprak Ekstratının Patojen Bakterilere Karşı Antimikrobiyal Aktivitesinin ve Artemia naupliilerinin Bakteriyel Yükünü Azaltmada Kullanabilirliğinin Belirlenmesi" (Tübitak-1001) (Proje No: 114Y141) (15.01.2015-15.02.2017) (Bursiyer)

Yayınlar:

SCI-SSCI, SCI-Expanded Kapsamındaki Dergilerdeki Yayınlar

1) Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel, Palabıyık İsmail Murat, Güriz Haluk, Gerçeker Devran (2018). Molecular Identification and Antimicrobial Activity of Vaginal Lactobacillus sp. Current Pharmaceutical Biotechnology, 19(15), 1241-1247.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1) Kart Didem, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2020). Assessment of the anti-quorum sensing effect of Lactobacillus sp. metabolites on expression levels of QS-related genes in Pseudomonas aeruginosa PAO1. Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology. 

2) Evranos Aksöz Begüm, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2020). Antimicrobial Activities of Some Pyrazoline and Hydrazone Derivatives. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences.

3) Gürpınar Suna Sibel, Devrim Burcu, Eryılmaz Müjde (2019). In-vitro Antibacterial Activity of Lactobacilli Metabolites Loaded Hydrogel Formulations Against Pseudomonas aeruginosa. Universal Journal of Pharmaceutical Research, 4(4):10-12

4) Önder Alev, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde, Akay Bayram Kağan, Çınar Ahsen Sevde (2019). Evaluation of antimicrobial potential of some spices from Apiaceae sold in herbal shops. Journal of Medicinal Botany, 3, 1-4.

5) Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel (2017). Hastanelerde sık kullanılan bazı antiseptiklerin biyofilm oluşturan ve oluşturmayan Staphylococcus epidermidis suşlarına karşı antibakteriyel etkinliğinin araştırılması.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 41(1), 1-8.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1) Eryılmaz Müjde, Kart Didem, Gürpınar Suna Sibel (2019). Investigation of Antibiofilm Activities of Lactobacillus sp. Metabolites Isolated from Vaginal Flora. Journal of Turkish Society of Microbiology, 49(3):169-174.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1) Kart Didem, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2019). Inhibitory Effect of Vaginal Lactobacillus Supernatants on Pseudomonas aeruginosa Biofilm. International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD 2019), Malatya/Türkiye (Sözlü Sunum)

2) Gürpınar Suna Sibel, Devrim Burcu, Eryılmaz Müjde (2019). Comparison of the Antibacterial Activity of Vaginal Lactobacilli Metabolites Loaded Hydrogel Formulations. International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD 2019), Malatya/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

3) Çiçek Polat Derya, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde, Coşkun Maksut (2018). Antimicrobial Activity of Epimedium (Berberidaceae) Species Growing in Turkey. World Congress on Nutraceuticals and Natural Medicine, Amsterdam/Hollanda (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4) Kayan Süleyman, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde, Vuran Senem, Gerçeker Devran (2018).  Antimicrobial Susceptibility of Escherichia coli Isolated from Various Clinical Samples. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), Ankara/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

5) Akay Bayram Kağan, Önder Alev, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2018). Antimicrobial Activity Potential of Some Spices Marketed in Turkey. 12th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

6) Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde, Palabıyık İsmail Murat, Gerçeker Devran (2018). High Performance Liquid Chromatography Analysis of Secondary Metabolites from Vaginal Lactobacillus Species. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), Ankara/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

7) Eryılmaz Müjde, Koç Aslı, Gürpınar Suna Sibel, Palabıyık İsmail Murat, Gerçeker Devran (2018).  Effect of secondary metabolites of Lactobacillus species isolated from vaginal cultures on the proliferation of HCT 116 colon cancer cells. 6th Congress of the Microbiologists of Macedonia with International Participation, and FEMS Supported Symposium entitled ”Emerging Infections”, Ohrid/Makedonya (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8) Aksöz Evranos Begüm, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2017). Synthesis and antimicrobial activity of some pyrazoline derivatives. 10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, Sofya/Bulgaristan (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

9) Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde, Güriz Haluk, Gerçeker Devran (2017). Antimicrobial activity of Lactobacillus sp. isolated from vaginal cultures.  10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, Sofya/Bulgaristan (Özet Bildiri/Poster)

10) Arabacı Serap, Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel, Coşkun Maksut (2017). Antimicrobial activity of Peucedanum graminifolium and Peucedanum ozhatayiorum.  10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, Sofya/Bulgaristan (Özet Bildiri/Poster)

11) Aksöz Evranos Begüm, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2017). Investigations on synthesis and antimicrobial activity of some pyrazoline and hydrazone derivatives. 10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, Sofya/Bulgaristan (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

12) Önder Alev, Çınar Ahsen Sevde, Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel (2017). Antimicrobial Activity of Coriander Cold Pressed Oil. 2nd International Gazi Symposium Series, Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

13) Arabacı Serap, Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel, Coşkun Maksut (2017).  Antimicrobial activity of Peucedanum palimbioides and Peucedanum chryseum.  IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1) Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel (2016). Hastanelerde Sık Kullanılan Bazı Antiseptiklerin Biyofilm Oluşturan ve Oluşturmayan Staphylococcus epidermidis Suşlarına Karşı Antibakteriyal Etkinliğinin Araştırılması, 31. ANKEM Kongresi, Bodrum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)