DOÇ. DR. SERKAN SUNAY    
Adı : SERKAN
Soyadı : SUNAY
E-posta : ssunay@ankara.edu.tr, serkansunay@yahoo.com
Tel : (312) 310 32 80 / 1079
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/serkan-sunay
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Adı Soyadı: Serkan SUNAY

Ünvanı:  Doç. Dr.Yüksek Öğrenim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

LİSANS

Sanat Tarihi Bölümü

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

1995-1999

YÜKSEK LİSANS

 Sanat Tarihi A.B.D.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2000-2003

DOKTORA

Sanat Tarihi A.B.D.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003-2008

 

Akademik Hizmetler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş.Gör.

 Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat    Tarihi Bölümü

22 11 2002-02.02.2006

Araş.Gör.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

02.02.2006-16.09.2010

Yrd.Doç.Dr.ü

 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü16.09.2010-

 

İlgi Alanları: Bilgisayar Destekli Mimari Çizim Programları, Fotoğrafçılık, Balık Tutmak, Müzik

Yabancı Dili: İngilizce

 

 

 

BİLİMSEL YAYINLAR ve ETKİNLİKLER

 

 A-MAKALELER

1-S.Sunay, “Bursa Bali Bey Hanı”, DTCF Dergisi, C.47, S.1, Ankara 2007, s.115-130.

2-S.Sunay, “Tokat Mahperi Hatun Kervansarayı”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansaraylar

 (Ed:H.Acun), Ankara 2007, s. 255-272.

3-S.Sunay, “Nimbus Menşei Hakkında Bazı Tespitler”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:13, Sayı:38 , Ankara 2009, s.225-234.

4-S.Sunay, “Aksaray Güzelyurt Hagios Anargyros (Sivişli) Kilisesi”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:13, Sayı:40, Ankara 2009, s. 317-336.

5-S.Sunay,”Tokat Anonim Han Yılan-Ejder Benzeri Figürlü Kapı Menteşeleri”, Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar (Ed:S.Sunay-M.Çeken), Ankara 2010, s. 37-44.

 

6- S.Sunay, “Aksaray Güzelyurt Manastır ve Kilise Binaları Hakkında Bir Mimari Değerlendirme” (Editör: Yrd.Doç.Dr. Adem Öger),1.Uluslararası Nevşehir Tarih ve kültür Sempozyumu Bildirileri, Cilt 7, Ankara 2012, s.207-230.

 

7-S.Sunay, “Erken Hristiyan ve Bizans Sanatında Hale”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:16, Sayı:50, Ankara 2012, s.197-214.

 

8- S.Sunay, “İstanbul Hirâmi Ahmet Paşa Mescidi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı 30/Güz 2011, Ankara 2012, s.173-188.B-BİLDİRİLER

ULUSAL

1-S.Sunay,“Bursa Bali Bey Hanı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi I. Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu (12–13 Nisan 2006)

2-S.Sunay,“Tokat Deveci Hanı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi II. Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu (8 Mayıs 2007)

 

3-S.Sunay, “Bizans Sanatında Hale” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Sanat Tarihi Bölümü V. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu “Sanatsal Göstergeler”2011 (20-22 Nisan 2011 Ankara)ULUSLARARASI

1-“Tokat Anonim Ejderli Kapı Menteşeleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi III. Genç Sanat Tarihçiler Uluslararası Sempozyumu (5–7 Kasım 2008)

2-“İstanbul Hirâmi Ahmet Paşa Camisi” 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, Ankara (5-10 Ekim 2009)

3- S.Sunay., “Aksaray Güzelyurt Manastır ve Kilise Binaları Hakkında Bir Mimari Değerlendirme” 1.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu (16-19 Kasım 2011) Nevşehir.

 


C-EDİTÖRLÜK

1- Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar/ Cultural Memory and Aesthetic Reflections   

    (S.Sunay-M.Çeken) Ankara 2011.

2-Sanat ve Estetikte Etkileşimler / Interactions in Art and Aesthetics, (S.Sunay-M.Çeken)

     Ankara 2011.