DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEREF TAĞI    
Adı : ŞEREF
Soyadı : TAĞI
E-posta : stagi@ankara.edu.tr, sereftagi@hotmail.com
Tel : 0312 2033300 /Oda: 3606, Lab; 3683
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/seref-tagi
Kişisel Akademik Bilgiler


Eğitim  

 Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi,  Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü (Gıda Bilimi ve Teknolojisi),1983-1987

Yüksek Lisans:  Ankara Üniversitesi,  Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1988-1991

Doktora: University of Rhode Island, College of Environment and Life Sciences, Biological Sciences (Food Science and Nutrition), RI, A.B.D., 1995-2001


Tezler

Doktora: Beta-Glucuronidase assay for the detection of Escherichia coli in foods, 2001, University of Rhode Island, A.B.D.

Danışman: A. Garth Rand (Professor emeritus)>>


 Yüksek Lisans: Floresan antikor (FA) tekniği kullanılarak domates salçası ve ketçapta yapılan küf sayımının Howard tekniği ile kıyaslanması. 1991, Ankara Üniversitesi, Ankara

DanışmanVelittin Gürgün (Profesör Dr., Emekli)>>


Uzmanlık alanı

 Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Güvenliği, Gıda Bilimi


Danışmanı olduğu   Yüksek Lisans öğrencileri

-Gulimire Yusufu  (Y. Lisans) - Tez tamamlama; Şubat 2019 

Tez konusu: Listeria monocytogenes ve Staphylococcus aureus ile inoküle edilen sığır etlerinde laktik asit ve sıcak buhar uygulamalarının mikroorganizma sayısı üzerine etkisinin araştırılması

Yadigar Seyfi (Y. Lisans);  Eylül, 2018- Tez aşamasında
Tez konusu: Görüntü işleme tekniği ile küf gelişiminin incelenmesi

- Zubeir Golamaully (Y. Lisans); Eylül 2017- Tez aşamasında
  
Tez konusu: Staphylococcus aureus ile inoküle edilen sığır etlerinde laktik asit ve sonikasyon  uygulamalarının mikroorganizma sayısı üzerine etkisi

-Nazlıcan Babakiray (Y. Lisans); Eylül 2017- 18 Bilimsel Hazırlık
2019-Ders aşamasında 

Lisans Öğrenci mezuniyet tezleri

 -Gıdalarda Antimikrobiyel Aktivite Tayini (2018-2019) Lab çalışması içerir, devam ediyor 

-Sonikasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi (2017-2018) Lab çalışması içerir,  Sona erdi

- Fermente bir içecek, Kombu çayı (2019-2020) Lab çalışması içerir, devam ediyor


Verdiği  Dersler>>>

2019-2020  Bahar

FDE 204 General Microbiology (English), FDE106 Occupational Health and Safety, Eng0302 English for Business Life;  GDM413 Gıda Müh. Tasarım Uyg. I, GDM425 Gıda Müh. Lab. Uyg.II

2019-2020  Güz

Mikrobiyel Metabolizma (Y. lisans), Eng0301 Professional English; UYM 103 Üniversite Yaşamına Uyum; OUL103 Orientation Programme; GDM413 Gıda Müh. Tasarım Uyg. I, GDM425 Gıda Müh. Lab. Uyg. I 

2018-2019 

Mikrobiyel Metabolizma (Y. lisans), Eng 301 Mesleki İngilizce (Güz)  (Lisans)UYM 103 Üniversite Yaşamına Uyum; OUL103 Orientation Programme; GDM413 Gıda Müh. Tasarım Uyg. I, II;  GDM425 Gıda Müh. Lab. Uyg. I, II

İş Hayatı İçin İngilizce (Bahar) (Lisans)

2017-2018

Mikrobiyel Metabolizma (Y. lisans) 

Mesleki İngilizce (Güz)  

İş Hayatı İçin İngilizce (Bahar) 

2016-2017

Mesleki İngilizce (Güz)

İş Hayatı İçin İngilizce (Bahar)

2015-2016

Mesleki İngilizce (Güz)

İş Hayatı İçin İngilizce (Bahar)

Genel Mikrobiyoloji Uygulama 

2015 öncesi 

Gıda Mikrobiyolojisi I ve II Uygulama

Besin Mikrobiyolojisi Uygulama (Ev Ekonomisi Böl.) 

Su Mikrobiyolojisi Uygulama

İleri Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama (yüksek lisans)

Starter Kültür Uygulama (Yüksek Lisans)

Yurdışı 1999-2000

 (January- May 1999 ,  Food Sci. & Nutrition Dept.Univ. of Rhode Island, USA ) 

Teaching Assistant FSN 421- Food Analysis; 

FSN 502-Physical Chemistry and Properties of Food Material 


Yabancı Dil

İngilizce - iyi , 2001-KPDS , 95 puan

     (TOEFL, 1995 YILI , paper based 553, = comp.  based 217, =internet based 82)

Fransızca -Temel düzeyYer Aldığı Projeler

 Projenin Adı

 Proje Yürütücüsü- 
Yardımcı Araştırıcılar

 Başlama -
bitiş tarihi

 Destekleyen
Kuruluş

A New Approach to Manufacturing of Pastirma: Microwave and Microwave Vacuum Drying /Pastırma üretimine yeni yaklaşım: mikrodalga ve mikrodalga vakum kurutma

Özge Şakıyan Demirkol vd.


Şeref Tağı

2016-18

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

İhracatı Yapılan Gıdaların Mikrobiyel Güvenliğinin ve Kalitesinin Işınlama Teknolojisi Kullanılarak Sağlanması (A4.H5.F8)

Vasfiye Başbayraktar vd.

Şeref Tağı

 

2014-

TAEK Gıda Işınlama

Bitkisel ekstraktların antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin köfte tipi et ürünlerinin kalitesine etkileri

Ayla Soyer
Şeref Tağı
Hazret Özdemir
Berna Ö.Özalp
 

2012-2014

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü (12B4343009)Kükürtlenmemiş gün kurusu   kayısılarda sorbik asit uygulama parametrelerinin    belirlenmesi ve farklı konsantrasyonlarda sorbik asit içeren gün kurusu kayısıların farklı sıcaklıklarda depolanması süresince mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesindeki değişimler

Mehmet Özkan
Şeref Tağı
Meltem     Türkyılmaz
Sümeyye Alagöz
 

05.2013–05.2015

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü (13B4343005)

Raising The Awareness on Healthy Food and Healthy Eating Among Children (Hayatboyu Öğrenme Programı, Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri)

 

Gazi Üniv., Ankara Üniv, Başkent Üniv., Miguel Hernandez Univ. of Elche, Univ. of    Zagreb  Uppsala Univ.

2011-2013

EU (Avrupa Birliği)-Ulusal Ajans ( Destek 18000 Avro)

Proje çıktısı Videolar

--İspanyolca >>

--İng / Tr >> (temporarly off)

(ing. Tr video ve diğer dokumanları Şeref Tağı dan iletişime geçerek talep edebilirsiniz.)

Çocukları güvenli gıda ve sağlıklı yeme alışkanlıkları konusunda bilinçlendirmek üzere DVD formatında görsel eğitim aracı oluşturulmuştur, öğretmenler için el kitabı hazırlanmıştır

Karadut antosiyaninlerinin ısıl ve depolama stabilitesinin saptanması ve karadutun bazı kimyasal ve antimikrobiyal niteliklerinin belirlenmesi

Mehmet Özkan
Erdoğan Küçüköner 

Şeref Tağı
Meltem Türkyılmaz
Buket Erbay

 2011-2012

 TÜBİTAK

 

Nar suyu üretim aşamalarında antimikrobiyel aktivite ve fenolik madde miktarlarındaki değişmeler

Şeref Tağı
Mehmet
Özkan Meltem Türkyılmaz

2007-2009

Ankara Üniversitesi
Bilimsel 
Araştırma 
Projeleri Müdürlüğü

Orta nemli kayısıların depolanmasında kimyasal ve mikrobiyolojik kalite ile enzim aktivitesindeki değişmeler

 Mehmet Özkan Şeref Tağı
Fatma Sağır

 2004 2006

 TÜBİTAK

Domates Mamüllerinde Ergosterolün Düzeyi ve İşleme Sırasında Değişimi

(20010711048)

Nevzat
Artık
Çetin Kadakal 
Şeref Tağı

 1/2002-1/2004

 Ankara
Üniversitesi
Bilimsel 
Araştırma 
Projeleri Müdürlüğü

Ballarının fiziksel kimyasal özellikleri ve antimikrobiyel özellikleri üzerine araştırma

(20030745022)

Ender S.Poyrazoğlu Nevzat Artık Şeref Tağı, M. I. Haroun, Ferda Sarı

 12/2003-12/2006

 Ankara
Üniversitesi
 Bilimsel 
Araştırma 
 Projeleri Müdürlüğü

Organik asitlerin tavuk etlerindeki bazı patojenler üzerine etkisi (20010711054)

Kamuran Ayhan Serap Coşansu Şeref Tağı

 1/2002-7/2004

 Ankara
Üniversitesi
Bilimsel 
Araştırma 
 Projeleri Müdürlüğü

Regulation of Yeast Lipid Synthesis in Saccharomyces cerevisiae by Ethanol and Fermentative Conditions

Antony S. Fischl  et al., Şeref Tağı 

1995-1996

University of Rhode Island, RI, USA

Floresan
antikor (FA) tekniği kullanılarak domates salçası ve ketçapta yapılan küf sayımının Howard tekniği ile kıyaslanması

Velittin Gürgün Şeref Tağı

 1990-1992

 Ankara
 Üniversitesi
 Bilimsel 
Araştırma
 Projeleri Müdürlüğ


Tam ve kısmen yaptığı/ yer aldığı çalışmalar, teknikler

Bir çok gıda bozulma etmen ve patojenlerin kültürel sayım/teşhisi, bazı ürünlerde depolama işleme mikrobiyel kalite değişimi araştırmaları, temel düzeyde gıda mikolojisi küf teşhisi, bakteri saptamak için immunoassay geliştirme, immunomagnetik kürecikler hazırlama, chemiluminesans immunoassay, glukuronidaz enzimi, kinetiği, floresans spektrofotometresi, küf antijenlerine karşı poliklonal antikor eldesi, saflaştırması, antikorların floresans madde ile işaretlenmesi, mikroskopi teknikleri (floresans , faz kontrast , polarize mikroskop) antimikrobiyel aktivite ölçümleri, meyve sebze pulplarında mikroskopik Howard Mould Sayım Tekniği, biyosensör çalışmaları (fiber optik biosensör), fermentatif koşullarda maya membran lipid biyosentezi, kromatografi safaştırma teknikleri (jel, iyon exchange, affinite kolon), protein jel elektroforezi, bakteriyel alfa amilaz üretimi, giberellik asit üretimi.

Diğer: Gıda üretim sistemleri (özellikle catering) auditing


YAYIN LİSTESİ

Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergiler

Pirsa, S.,  Tağı, Ş., Rezaei, M. 2019. Micro-smart gas sensor based on the polyester textile/polypyrrole-Zno nanocomposite for fast and simultaneous determination of some adulterants in milk. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 14 (DOI: 10-1177/15589250019887337)

Iraj Karimi S.I., Pirsa, S.,  Tağı, Ş. 2019. Preparation of chitosan/zinc oxide/Melissa officinalis essential oil nano-composite film and evaluation of physical, mechanical and antimicrobial properties by response surface method. Polymer Testing, 79, October (106004) 

Türkyılmaz M., Tağı Ş., Özkan M. 2017. Effects of Extraction Solvents on Polyphenol Contents, Antioxidant and Antibacterial Activities of Pomegranate Parts (Narın Farklı Bölümlerinin Polifenol İçeriği, Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitesi Üzerine Ekstraksiyon Çözgenlerinin Etkisi). Academic Food Journal (Akademik Gıda), 15(2):109-118.

Şeref Tağı, Arthur G. Rand. 2016. A chemiluminescence based optical biosensor coupled with immunomagnetic separation for the detection of beta glucuronidase from Escherichia coli. Academic Food Journal (Akademik Gıda. 14(2):75-84.

Alagöz S., Türkyılmaz M., Tağı Ş., Özkan M. 2015. Effects of Different Sorbic Acid and    Moisture Levels on Chemical and Microbial Qualities of Sun-Dried Apricots during Storage. Food Chemistry,174, 356-364.

Özdemir, H. Soyer,A. Tağı,Ş. Turan, M. 2014.Nar Kabuğu Ekstraktının Antimikrobiyel ve Antioksidan Aktivitesinin Köfte Kalitesine Etkisi.GIDA (6):355-362.

Nihal Muhacir-Guzel, Meltem Turkyılmaz, Oktay Yemiş, Şeref Tağı, Mehmet Özkan. 2014. Changes in hydrolysable and condensed tannins of pomegranate (Punica granatum L., cv. Hicaznar) juices from sacs and whole fruits during production and their relation with antioxidant activity. LWT - Food Science and Technology,  59 (2), 933-940.

Türkyılmaz M., Tağı Ş., Özkan M,, Dereli U, Özkan M. 2013. Effects of various pressing programs and yields on the antioxidant activity, antimicrobial activity, phenolic content and colour of pomegranate juices. Food Chemistry,138(2-3), 1810-1818.

Meltem Türkyılmaz, Şeref Tağı, Mehmet Özkan, Kadir Öztürk, Bülent Öztürk. 2013. Farklı Düzeyde SO2 İçeren Kuru Kayısılardaki Kimyasal ve Mikrobiyel Farklılıklar (Chemical and Microbial Differences in Dried Apricots -Containing Sulfur Dioxide at Different Levels). Gıda, 38(5):275-282.

Türkyılmaz M., Tağı Ş., Özkan M. 2012.Changes in chemical and microbial qualities of dried apricots containing Sulfur dioxide at different levels during storage. Food and Bioprocess Technology. 6(6):1526-1538.

Coşansu, S., Tağı, Ş. , Ayhan, K.,  2011. Effects of lactic and acetic acids on sensory properties and shelf life of chicken meats during refrigerated and frozen storage. Fleischwirtschaft International. 26(2),74-78.

Ercoşkun H., Tağı Ş., Ertaş A.H. 2010. The effect of different fermentation intervals on the quality characteristics of heat- treated and traditional sucuks. Meat Science . 85(1), 174-181.

Candoğan K., Ensoy Ü., Tağı Ş., Kolsarıcı N, Halkman A.K. 2009. Quality Characteristics of Turkish Raw Meat Balls. Produced from Turkey Meat.  Fleischwirtschaft International. 24(3), 61-63.

Sağırlı F., Tağı Ş., Özkan M, Yemiş O. 2008. Chemical and microbial stability of high moisture dried apricot during storage. Journal of the Science of Food and Agriculture. 88(5), 858-869.

Kadakal, Ç., Tağı, Ş., Artık, N. 2004. Effect of Tomato Decay Proportion on Ergosterol Level and Some Tomato Pulp Properties. Journal of Food Quality. 27 (4), 255-263

Şeref Tağı, Velittin Gürgün. 2003. Fungal Antijenlere Karşı Antiserum Hazırlanması ve Floresan Antikor Tekniği ile Domates Ürünlerindeki Fungal Hiflerin Saptanması. Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi. 1(11):1-16. (www.mikrobiyoloji.org/pdf/702031101.pdf)

Elden, E. ve Tağı, Ş. 2001. Tarımsal ürünlerde mikotoksinlerin önemi. Türk-Koop Ekin, 5(17); 38-43.(Derleme) 

Tağı, Ş., Pivarnik, P.E. and Rand, A.G. 2001. Development of a chemiluminescent enzyme capture immunoassay for the detection of Escherichia coli. In Photonic Detection and Intervention Technologies for Safe Food, Yu-Ren Chen, Shu-I Tu, Editors, Proceedings of SPIE vol. 4206, 83-92

 

Ulusal-uluslar arası kongreler, tebliğler

Betül Arslan, Fatma Işikçi, S. Serhat Turgut, Şeref Tağı, Ayla Soyer. 2018. Effect of Blueberry Extract on Oxidative, Microbiological and Sensory Quality of Meatballs during Frozen Storage 4th International Conference on  Food Chemistry and Technology  November 5-7, 2018, Berlin, Germany. Poster Abstract book, p,33. (Poster)

Fatma Işıkçı, Şeref Tağı, S. Serhat Turgut and Ayla Soyer. 2018. Antibacterial Activity of Blueberry extract on meatball During Cold Storage. 4th International Conference on  Food Chemistry and Technology  November 5-7, 2018, Berlin, Germany. Poster Abstract book, p,33. (poster)

Ksenija Durgo, Javier Esteban Mozo, Fatma Bikmaz, Fusun Eyidogan,Marijana Curcic, Jan Orberg6, Eren Suna7, Ela Kadioglu, Seref Tagi, Neslihan Guney Karaman, Canay Demirhan Iscan3, Jose Barril, Elena Garcia, Drazenka Komes, Zvonimir Satalic, Figen Cok, Maria De La Cruz,Kurtulus Ozgen, Gonca Cakmak Demircigil. Raising the awareness on healthy food and healthy eating among children. Gazi Pharma Symposium Series, October 11-13, 2017, Ankara, Türkiye, abstract book P126, page 195 (Poster).

Şeref Tağı. 2017. Türk Mutfağında Geleneksel Bir Ürün: Sade Yağ. V. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu” 12-14 Ekim 2017, Kazan. (sözlü bildiri, tam metin)

Tağı, Ş. 2015. Antimicrobial Activity of Pomegranate Peel Extract Against Some Microorganisms and Its Inhibitory Effect Against  Staphylococcus aureus in Meatball. The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus 01-04 October 2015, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina (Poster Bildiri). 

Soyer, A., Özdemir, H., Tağı, Ş., Turan, M. 2014. Effect of Pomegranate Peel Extract on Microbial and Oxidative Quality of Beef Meatballs. NAFI 2014 International Food Congress, 26-29 May 2014 Kuşadası Turkey. Abstract Book, p. 249. 

Türkyılmaz, M., Tağı, Ş., Öztürk, K., Öztürk, B., Özkan, M. 2012. Farklı miktarlarda kükürt dioksit içeren kurutulmuş Malatya kayısılarındaki kimyasal ve mikrobiyel farklılıklar, Türkiye 11. Gıda Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s.526, 10–12 Ekim 2012, Hatay. 

Türkyılmaz, M., Tağı, Ş., Özkan, M., Menevşeoğlu, A., Öztürk, K., Öztürk, B. Chemical and microbial differences in dried apricots containing sulfur dioxide at different levels. 12th IFT Annual Meeting + Food Expo, p. 275, 25−28 June 2012, Las Vegas (Poster Bildiri).

Güzel, N., Tağı, Ş. and Özkan, M. 2012. Effects of moisture contents and storage temperatures on physical, chemical and microbial qualities of non-sulfited sun-dried apricots. IFT15 (Institute of Food Technologists), July 11-14, 2015, Chicago.

Türkyılmaz, M., Özkan, M. and Tağı, Ş.  2011. Comparision of phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activities in pomegranate rind, skin and seed. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, p. 1005, May 26–29, 2011, Çeşme, İzmir.

Güzel, N., Tağı, Ş. and Özkan, M. 2011.  Microbial and chemical stability of dried fruits.  4rd International Congress on Food and Nutrition, p. 146, 12-14 October 2011, İstanbul.

Güzel, N., Tağı, Ş., Yemiş, O. and Özkan, M. 2011.  Effects of clarification, pasteurization and concentration on the tannins and antioxidant activity of pomegranate juice. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, S. Bekiroğlu (ed.) p. 141, May 26–29, 2011, Çeşme, İzmir.

Türkyılmaz, M., Özkan, M. and Tağı, Ş. 2011. Comparision of phenolic contents, antioxidant and antimicrobial activities in pomegranate rind, skin and seed. International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, p. 1005, May 26–29, 2011, Çeşme, İzmir.

Meltem Türkyılmaz, Ufuk Dereli, Nihal Muhacir, Şeref Tağı and Mehmet Özkan. 2009. Effects of various juice yields on the antioxidant activity antimicrobial activity and phenolic contents of pomegranate juice. In Abstract Book of 3 rd International Congress on Food and Nutrition, S. Bekiroğlu (ed.), pp.144-145, 22-25 April 2009, Antalya, Turkey.

Fatma Sağırlı, Şeref Tağı, Mehmet Özkan. 2007. Effect of storage and hydrogen peroxide dip on the quality of intermediate-moisture apricots. In Proceedings of 5th international congress on food technology, E.S. Lazos, editor, Vol. 2, pp. 318-325.

Coşansu, S., Ayhan, K., Tağı, Ş. Laktik ve Asetik Asit Çözeltilerine Daldırmanın Tavuk But ve Göğüs Etlerinde Duyusal Özellikler ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, s. 249-254, 8-10 Kasım 2007, Ankara (Poster)

Kadakal, Ç., Tağı, Ş., Nas, S. and Artık, N. 2005. Effect of pilot scale processing of tomato paste on the HMC and ergosterol level. In Abstract Book of 2nd International Conference of the Food Industries & Nutrition Division on "Future Trends in food Science and Nutrition", 27-29 November 2005, National Research Centre, Dokki, Cairo, Egypt, pp.19.

Şeref Tağı. 2005. Biyosensörlerin Mikotoksinlerin Saptanmasında Kullanımı. II. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, İstanbul, 23-24 Mayıs, bildiri kitabı sayfa 214 (poster bildirisi)

Kezban Candoğan, Ümran Ensoy, Nuray Kolsarıcı, Kadir Halkman, Şeref Tağı. Hindi Etinden Üretilen Çiğ Köftelerin Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri. 8. Gıda Kongresi, s. 19, 26-28 Mayıs 2004, Bursa, s 34 (bildiri özeti).

Coşansu S., Ayhan K., Tağı Ş. 2004. Laktik Asit ve Asetik Asit Uygulamasının Tavuk But ve Göğüs Etine Aşılanan Campylobacter jejuni ve Salmonella enteritidis Üzerine +4oC'de Depolama Süresince Etkisi. 8. Gıda Kongresi, s 19.  26-28 Mayıs 2004, Bursa (sözlü bildiri özet) .

Kadakal, Ç., Tağı, Ş., Artık, N. 2003. Domates salçalarının ergosterol, HMC ve Bazı Kalite Özelliklerinin Yıllara Göre Değişimi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 3. Gıda Mühendisliği Kongresi Bildirileri Kitabı, s.159-170, 2-4 Ekim 2003, Ankara. 

Tağı, Ş. 2002. Listeria monocytogenes Scott A kullanılarak ticari bir antimikrobiyel preparatın etkisinin belirlenmesi. Türkiye 7. Gıda Kongre Bildirileri Kitabı, s.512-518, 22-24 Mayıs 2002, Ankara.

Tağı, Ş. 2002. İmmunolojik yöntemlerin gıda analizlerinde uygulamaları. Türkiye 7. Gıda Kongresi Bildirileri Kitabı, Ankara, 22-24 Mayıs, s: 513 (poster özeti).

Kadakal, Ç., Tağı, Ş., Artık, N. ve Ayhan, K. 2002. Domates meyvesinin çürüklük oranının domates pulpunun ergosterol ve HMC düzeyine etkisi. Türkiye 7. Gıda Kongresi Bildirileri Kitabı, Ankara, 22-24 Mayıs, s: 187 (bildiri özeti).

Tağı, Ş., Çakır, İ. 2001. Detection of food-borne pathogenic microorganisms; immunological and molecular methods. Proceedings of the 1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology. vol. 1, 269-273. Trabzon, Turkey.

Tağı, Ş., Pivarnik, P.E. and Rand, A.G.2000. Development of a chemiluminescence based immunocapture biosensor system for the detection of Escherichia coli. Gordon Research Conferences, Bioanalytical Sensors Meeting, July 23-28 2000, Proctor Academy, Andover, New Hampshire, USA (poster).

Tağı, Ş., Gürgün, V. 1991. Floresan antikor (FA) tekniği kullanılarak domates salçası ve ketçapta yapılan küf sayımının Howard tekniği ile kıyaslanması. 7. Kükem Kongresi, 16-18 Eylül,  1991 ,Adana. Kükem Dergisi Kongre Özel Sayı, 14 (2): 110-111 (Sözlü sunum özet)

Halkman, K. Tağı, Ş. 1992. Meyve Suyunda Mikrobiyolojik Analizler. Meyve suyu Endüstrisinde Kalite Kontrol Semineri Bildirisi. Meyve Suyu Endüstrisinde Kalite Kontrol Semineri, s. 187-193, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Gıda Araştırma Fonu yayın No: 1, s.187-193, 9-13 Mart, Ankara.

 Kitapta bölüm yazarlığı

Tağı Ş. 2013. Mikrobiyolojik analiz yöntemleri. Gıda Analizleri, 3. baskı, B Cemeroğlu  (ed.), s. 

311-392, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 34, Bizim Grup Basımevi, Ankara, 480s. 

Tezler

Doktora: Beta-Glucuronidase assay for the detection of Escherichia coli in foods, 2001, University of Rhode Island, A.B.D.

 

Yüksek Lisans: Floresan antikor (FA) tekniği kullanılarak domates salçası ve ketçapta yapılan küf sayımının Howard tekniği ile kıyaslanması, 1991, Ankara Üniversitesi, Ankara