PROF.DR. ŞERİFE BİGE SÜKAN    
Adı : ŞERİFE BİGE
Soyadı : SÜKAN
E-posta : sukan@ankara.edu.tr, bigesukan@ymail.com
Tel : 312 316 62 69
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü