PROF.DR. SAİME İKİNCİKARAKAYA    
Adı : SAİME
Soyadı : İKİNCİKARAKAYA
E-posta : sunver@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 12 62
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
EĞİTİM BİLGİLERİ

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

1986-1990

Doktora

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bitki Yetiştirme ve Islah (Mutasyon Islahı)

1983-1986

Yüksek lisans

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bitki Yetiştirme ve Islah (Mutasyon Islahı)

1979-1983

Lisans

Ankara Üniversitesi

Tarla BitkileriAKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

1983-1985

Ziraat Mühendisi

1985-1993

Araş. Görev.

1993-1995

Yard. Doçent Dr.

1995-2001

Doçent Dr.

2001-

Prof. Dr.