PROF.DR. ŞÜKRAN ŞAHİN    
Adı : ŞÜKRAN
Soyadı : ŞAHİN
E-posta : sukran.sahin@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 5961509
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Peyzaj Mimarlığı

Ankara  Üniversitesi

1986

Y. Lisans

Peyzaj Mimarlığı

Ankara Üniversitesi

1989

Uzmanlık

Çevre İlişkili Kırsal Planlama

CHIEAM-IAMZ /İspanya

1993

Doktora

Peyzaj Mimarlığı

Ankara Üniversitesi

1996

 

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

1987-1996

Dr.Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

1996-1999

Yard.Doç.

Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

1999-2002

Doç.

Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2002-2009

Prof.

Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2009-

 

Yabancı Dil: İngilizce, İspanyolca, Temel Düzey Fransızca ve İtalyanca

İdari Görevler:

Tarih

Görev

2017

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2010-2012

Bölüm Başkan Yardımcılığı

2009-2011

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı

2009-2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çevre Düzenleme ve Estetik Kurulu Üyeliği

2008-2009

T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Kentleşme Şurası Komisyon Üyeliği, Mekansal Planlama Sistemi ve Kurumsal Yapılanma Komisyonu

2007-2009

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2007-2009

Bölüm Başkan Yardımcılığı

2007-2009

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kütüphane Komisyonu Üyeliği

2007

Toplam Kalite Yönetimi Komisyonu

2007-2009

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü yüksek lisans ERASMUS koordinatörü

2006- 2008

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Peyzaj Koruma Şubesi 4. Çalışma Grubu (Envanterin çıkarılması, veri tabanının oluşturulması, peyzajların izlenmesi) Başkanı

2002

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yeniden Yapılanması Komisyonu

2001

A.Ü. Mezuniyet Töreni Hazırlık Komisyonu Bölüm Temsilciliği

1991

A.Ü. Ziraat Fakültesi sınav programı hazırlama komisyonu üyeliği