PROF.DR. SULHİYE YILDIZ    
Adı : SULHİYE
Soyadı : YILDIZ
E-posta : suyildiz@ankara.edu.tr
Tel : 312 203 31 83
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı