ARŞ.GÖR. SEVİNÇ BALLI    
Adı : SEVİNÇ
Soyadı : BALLI
E-posta : svncballi@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler