ÖĞR. GÖR. AYŞE SABA YALÇIN    
Adı : AYŞE SABA
Soyadı : YALÇIN
E-posta : syalcin@ankara.edu.tr
Tel : 03123191450/1153
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm : HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı                 : Ayşe Saba YALÇIN

Unvanı                       : Psk. Dr. Öğretim Görevlisi


Öğrenim Durumu

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Psikoloji

Hacettepe Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi

1980

Y. Lisans

Eğitim Bilimleri

Hacettepe Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi          

1984

Doktora

Eğitim Bilimleri

Hacettepe Üniversitesi/Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi

1994

 

Doktora Tezi

“Metinden Öğrenme İlkelerine Göre Hazırlanan Ders Kitabının Öğrenci Erişisine Etkisi”.

Tez Danışmanı:  Prof. Dr. Özcan Demirel

 

Mesleki Deneyim

1980 – 1999      Cebeci Atatürk Sağlık Meslek Lisesi, Psk. Meslek Dersi Öğretmeni

1999 – 2007      Cebeci Sağlık Yüksekokulu, Psk. Dr. Öğretim Görevlisi

2007—              Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psk. Dr. Öğretim Görevlisi

 

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

Yalçın, S., Erkal, İlhan, S. “Levels of Self Awareness and Self Evaluation in Nursing and Midwifery Students and its Relationship with Academic Success”. Education and Science 2008. Social Sciences Citation Index

Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “The Effect of Study Skills on Academic Success”. Education and Science 2009; 34(151): 156-164. Social Sciences Citation Index

Zencirci, A., Yalçın, S. “Evaluation of Temperament Character and Sociotropic and Otonomic Personality Traits of Nurse Students”. International Association of Social Science Research (IASSR), European Journal of Research on Education 2013; 1(2): 46-56. Asos Index

Yalçın, S., Açıkgöz İ. “Assessment of Relationship Between Personal Success of the Students”. The Online Journal of Counseling and Education (TOJCE) 2014; 3(4): 35-51. Index Copernicus

Sançar, B., Yalçın, S. Açıkgöz, İ. “An examination of anxiety levels of nursing students caring for patients in terminal period”. Pak J Med Sci 2018; 34(1): 94-99. Science Citation Index Expanded

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yalçın, S. “Öğrenme ve Öğretme”. Türk Hemşireler Dergisi 1994; 44(3-4).

Yalçın, S. “Ergen ve Bedensel Gelişim İle İlgili Sorunları”. Türk Hemşireler Dergisi 1994; 44(5-6).

Sançar, B., Açıkgöz, İ., Yalçın, S. “İlk Yardım Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Başarı Üzerine Etkisi”. Yaratıcı Drama Dergisi 2009; 4(8): 81-97.

Erkal, S., Yalçın, S., Sancar, B. “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerini Seçme Nedenleri”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2012; 1(1).

Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması (Comparison of the Hopelessness Levels Among the Fourth Grade Students at Faculty of Health Science)”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014; 11(26): 259-270. Ulakbim

Yalçın, S., Sançar, B., Göktaş, B. “Güvenlik Kursu Eğitimi Alan Katılımcıların Stresle Baş Etme Tarzlarının Değerlendirilmesi”. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 2014; 13(2).

Önder, R.Ö., Yalçın, S., Göktaş, B. “Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları”. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 1(2). 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Erkal, S., Yalçın, S. “Öğrenciler Neden Hemşireliği Seçer?”. 2. Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2003, Poster Bildiri.

Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “Öğrenci Çalışma Becerilerinin Başarı Üzerine Etkisi”. 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 24-26 Kasım 2004, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, Palme Yayıncılık, s.17.

Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “Programlandırılmış ve Geleneksel Eğitimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi”. 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 24-26 Kasım 2004, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, Palme Yayıncılık, s.18.

Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresleriyle Başetme Yaklaşımları ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin Sınıflara Göre Değerlendirilmesi”. 2. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 28-30 Eylül 2005, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, s.593.

Yalçın, S., Açıkgöz İ., Erdoğan, N.N. “Sağlık Yüksekokulu 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Strese Karşı Gösterdikleri Tepkiler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”. IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006, Manisa, Bildiriler Kitabı, s.135.

Topal, E., Güler, G., Kaygusuz, Ö., Çelik, Ş., Yalçın S., Açıkgöz, İ. “Sağlık Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Durumlarının İncelenmesi”. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa, Kongre Kitabı, Sözlü Bildiri, s.60.

Erden, K., Korkmaz, K., Gül, G., Açıkgöz, İ., Yalçın, S. “Sağlık Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Nedenleri ile Stresle Başetme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa, Kongre Kitabı, Poster Bildiri, s.94.

Yalçın, S., Açıkgöz, İ., Erdoğan, H. “Sağlık Yüksekokulu 1. ve 4. Sınıf Ebelik Bölümü Öğrencilerine Kaygı veren Konular ile Depresif Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”. I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 3-4 Mayıs 2007, İzmir, Bildiriler Kitabı, Sözlü Bildiri, s.25.

Açıkgöz, İ., Yalçın, S., Erdoğan, H. “Sağlık Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Stresle Başetme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”. I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 3-4 Mayıs 2007, İzmir, Bildiriler Kitabı, Sözlü Bildiri, s.21.

Belen, A., Günay, B., Açıkgöz, İ., Yalçın, S. “Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleği Tercih Etme Durumları ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-29 Haziran 2007, İstanbul, Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-395.

Küçük, S., Erdoğan, H., Günay, B., Açıkgöz, İ., Yalçın, S. “Yüksekokul Öğrencilerinin Olayları Algılama Tarzları Arasındaki Farklılıkların Değerlendirilmesi”. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-29 Haziran 2007, İstanbul, Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-260.

Atak, N., Açıkgöz, İ., Yalçın, S., Önder, Ö., Erdem, Y., Tekşen, F. “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı ve Sigara ile İlgili Tutumları”. Sigara veya Sağlık Sempozyumu, 8 Nisan 2008, Ankara, Bildiriler Kitabı, Araştırma Makaleleri, s.77-80.

Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “Depremin Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri Öğrencileri Üzerindeki Duygusal, Zihinsel, Fiziksel ve Sosyal Etkilerinin Karşılaştırılması”. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22-24 Ekim 2008, Kapadokya-Nevşehir, Bildiri Özet Kitabı, s.126.

Yalçın, S., Aslantekin, F., Göktaş, B., Çakmak, C., İşbeceren, P. “Ebelik Öğrencilerinin İletişim Eğilimlerinin Yüksek Bağlam-Düşük Bağlam Ayırımı İle İncelenmesi”. 2. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 2011, Aydın, Sözel Bildiri, Üçüncülük Ödülü.

Sancar, B., Yalçın, S., Akçakoca, P., Polat, H., Mutlu, B., Çivili, H., Demirbağ, S. “Hemofili Hastalarında Yara Bakımı”. 1. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi, Yara ve Stoma Bakımı, 10-12 Eylül 2012, İzmir, Poster Bildiri.

Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “Öğrencilerin Kişisel Motivasyonları ile Genel Başarıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-29 Eylül 2012, Bolu, Bildiri Özet Kitabı, Sözlü Bildiri, s.185-187.

Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “Ebelik ve Hemşirelik Öğretimi Alan 4. Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması”. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-29 Eylül 2012, Bolu, Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.179-181.

Zencirci, A., Yalçın, S. “Evaluation of Temperament Character and Sociotropic and Otonomic Personality Traits of Nurse StudentsIASSR. International Association of Social Science Research European Conference of Social Science Research, June 19-21, 2013, Marmara Universitesi İstanbul, Sözlü Bildiri.

Sancar, B., Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “Terminal Dönemdeki Hastaya Bakım Veren Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi”. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran-1 Temmuz 2017, Adnan Menderes Üniversitesi, Bildiri Özet Kitabı, Sözlü Bildiri, s.185.

Öztaş, D., Yalçın, S., Açıkgöz, İ., Arslan, G., Yücel, Y. “Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesi” (Determination of Views of University Students about Violence Against Women). 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2018, Antalya, Sözlü Bildiri, Sempozyum Özetleri Özetleri  Kitabı, s.178.

Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “Öğrencilerin Ders Çalışma Alışkanlıkları ile  Başarıları  Arasındaki   İlişkinin Değerlendirilmesi” (Assessment of Relation Between Study Habits and Success of Students). 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2018, Antalya, Sözlü Bildiri, Sempozyum Özetleri Kitabı, s.179.

 

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

Yalçın, S. “Sağlık Meslek Liselerinde Sınıf Öğretmenliği”. T.C. Sağlık Bakanlığı (Türkiye’deki Tüm Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Öğretmenlerine Yönelik), 1994.

Yalçın, S. “Psikoloji”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 1999.

Yalçın, S. “Depremle Yasamayı Öğrenmek”. Broşür, Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2000

Yalçın, S. “Psikoloji”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2000. (2. Basım 2002-2003).

Yalçın, S. “Sağlık Meslek Soru Bankası”. Kamu Personeli Seçme Sınavı. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2002.

Yalçın, S. “Psikoloji”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2003.

Yalçın, S. “Psikoloji”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2005.

Yalçın, S. “Psikoloji”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2009.

Yalçın, S. “Psikoloji”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2010.

Yalçın, S. “Mutluluk İçin Pozitif Düşünme”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2010.

Yalçın, S. “Depremle Yaşamayı Öğrenmek”. Broşür, Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2012.

Yalçın, S. “Psikoloji”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2013.

Yalçın, S. “Mutluluk İçin Pozitif Düşünme”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2013.

Yalçın, S. “Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2013.

Yalçın, S. “Sağlık Psikolojisi”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2015.

Yalçın, S. “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2016. 

Yalçın S. “Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi” Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2016.

Yalçın, S. “Psikoloji”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2016. Genişletişmiş Yeni Baskı

Yalçın, S. “Sosyal Psikoloji”. Ders Kitabı, Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2017 (İlk Baskı).

Yalçın, S. “Sağlık Psikolojisi. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2017 (2. Baskı).

Yalçın, S. “Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara,  2017 (2. Baskı).

Yalçın, S. “Psikoloji”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2017 (5. Baskı).

Yalçın, S. “Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi”. Songür Eğitim Hizmetleri, Ankara, 2017 (2. Baskı).

Yalçın, S. “Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme”, “İletişim Becerileri 1 ve İletişim Becerileri 2”. Yaşlı Bakım Kitap Seti, Hedef CS. Basın Yayın, Ankara, 2018, s. 24-56.

 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yalçın, S. “Developments in Health Sciences”. “Motivation and Learning”. St. Kliment Ohridski University  Press, Chapter 17, Sofia, 2017, pp. 170-182. ISBN 978-954-07-4344-8.

 

Seminerler

“Pozitif Düşünme”. Hizmetiçi Eğitim Semineri, Ankara, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005.

“Pozitif Düşünme ve İletişim”. Hizmetiçi Eğitim Semineri, Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, Ankara, 2006.

“Pozitif Düşünme ve Stres Yönetimi”. Uluslararası Gençlik Yılı Kapsamında Düzenlenen Etkinlikler, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2010.

“Yakınlıklarımız: Kişilerarası İlişkilerde Sosyal Yakınlık ve Cinsel Taciz: Ne Kadar Uzağındayız?” Panel, Konuşmacı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 12 Nisan 2010.

“Stres ve Çatışma Yönetimi”. Hemşirelik Yönetimi Uygulamalarında Rehberlik Eğitimi Programı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 15-16 Eylül 2011.

“İletişim Becerileri”. Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi Seminerleri, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 22 Kasım 2011.

“Motivasyon”. Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi Seminerleri, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 28 Kasım 2011.

“Stres Yönetimi”. Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi Seminerleri, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 5 Aralık 2011.

“İletişimde Duygularımızla Anlaşmak”. 2. Hemşirelik Uygulamalarında Rehberlik Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1-2 Şubat 2012.

“İletişim Becerileri ve Duygularımızla Anlaşmak”. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 13 Mart 2012.

“İletişim Becerileri ve Duygularımızla Anlaşmak”. Özkent Akbilek Gençlik Merkezi, Ankara, 13 Nisan 2012.

“Sağlıklı İletişim”. Emek 75. Yıl Yaşlı Hizmet Merkezi, Ankara, 21 Aralık 2012.

“Stres Yönetimi”. Rektörlük 100. Yıl Salonu, Ankara, 30 Ocak 2013.

“İletişim, Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı”. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 18 Mart 2013.

“Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi”. Mustafa Kemal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Ankara, 25 Nisan 2013.

“Stres Yönetimi”. Ankara Üniversitesi, Hizmet İçi Eğitimleri, Ankara, 14 Mart 2018.

 

Komisyon Üyelikleri ve Diğer Görevler

Ankara Üniversitesi Sigara Savaş Grubu Üyeliği, 2005/2006

Basın İşleri Temsilciliği, 2000-2004

Burs Komisyon Üyeliği, 2000- Halen

Uyum Programı Komisyonu, 2017

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu, 2017

Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Çalışma Programlarının Hazırlanması ve İzlenmesi (Güz-Bahar-Yaz Dönemleri)

Ankara Üniversitesi 13. Tanıtım Günü, 21.04.2016

Ankara Üniversitesi 14. Tanıtım Günü, 21.04.2017

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Psikologlar Derneği

Türk Eğitim Derneği

Çağdaş Drama Derneği

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

 

Sosyal Etkinlikler

Ankara Üniversitesi Geleneksel Kültür Haftalarında (8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.) Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi. Resim Sergileri, Halk Oyunları Toplulukları, Satranç Turnuvaları

Öğrenci Sosyal Etkinlikleri  (Panel, Konferans), 2009- Halen

Öğrenci Sosyal Etkinlikleri:  Çocuğu Anlamak, 26 Mayıs 2017

Öğrenci Sosyal Etkinlikleri: Bilgisayarı Tanıyorum, 28 Kasım 2017

Öğrenci Sosyal Etkinlikleri: Ben Kimim?  26 Aralık 2017

Öğrenci Sosyal Etkinlikleri: Ergen ve Mutluluk, 17 Mayıs 2018

 


Atıflar

Atıf Alan Yayın

Yalçın, S., Erkal-İlhan, S. “Levels of self awareness and self evaluation in nursing and midwifery students and its relationship with academic success [Hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerin benlik bilinci ve kendini değerlendirme düzeylerinin akademik başarı ile ilişkisi]”. Eğitim ve Bilim / Education and Science 2008; 33(149): 51-61.

Atıf Yapanlar

Gül, H. “Evaluation of Lecturer Performance Depending on Student Perception in Higher Education. Öğrenci Algısına Dayalı Olarak Öğretim Elemanlarının Performanslarının Değerlendirilmesi”. Eğitim ve Bilim / Education and Science 2010; 35(158): 158-168.

Mohsen, A.-H., Khatere K.-V., Asieh H.-H. “Correlation of Clinical Skills Self-Assessment of Nursing Internship Trainees With Their Teachers’ Evaluation”. Nursing and Midwifery Studies 2012; 1: 94-99.

Hannans, A.J. “Testing a Reflection Education Intervention on Baccalaureate Nursing Students Level of Reflection during Online Clinical Post Conference”. University of Neveda, Las Vegas, 2013; (UNLV).

 

Atıf Alan Yayın

Erkal, S., Yalçın, S., Sancar, B. “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerini Seçme Nedenleri”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2012; 1(1).

Atıf Yapanlar

Tural Büyük, E., Rızalar, S., Güdek Seferoğlu, E., Oğuzhan, H. “Çocuk ve Erişkin Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Çocuk Sevme ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi”. The Journal of Pediatric Research 2014; 1(3): 130-137. DOI: 10.4274/jpr.32032

Ertekin, Ş., Yıldırım, G., Duran, Ö., Cesur, B., Üstün, Z., Güler, E. “Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinde Kilit Rolde Olan Ebe Adaylarının Güdülenmeleri Yeterli mi?”. Bir Anket Çalışması, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2014; 11(3): 22-31.

Karadağ, G., Pekmezci, S., Sapçı, E. “Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim ve Mesleğe Yönelik Düşünce ve Beklentileri”. Gaziantep Med J 2015; 21(1): 26-31.

Zencir, G., Eşer, İ. “Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Hemşirelik Tercihi Arasındaki İlişki”. Türkiye Örneği, DEUHFED 2016; 9(2): 30-37.

Özveren, H., Gülnar, E., Özden, D. “Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. Turkish Journal of Clinics and Laboratory 2017; 8(2): 57-64.

Yücel, Ü., Oran Tuna, N., Yüksel, E. “Ebelik Öğrencilerinin Meslek ile İlgili Görüşlerinin ve Mezuniyet Sonrası Çalışmak İstedikleri Kurumların Değerlendirilmesi”. Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 6(4): 69-76. (Türkiye Citation Index) (TÜBİTAK –ULAKBİM TR Dizin, Index Copernicus)

 

Atıf Alan Yayın

Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması (Comparison of the Hopelessness Levels Among the Fourth Grade Students at Faculty of Health Science)”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014; 11(26): 259-270. ULAKBİM

Atıf Yapanlar

Taslak, S., Işıkay, Ç. “Investigation of Nursing Students' Educational Perceptions and Levels of Anxiety and Hopelessnes the Case of the School of Health”. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 6(3): 108-115.

Özmen, M., Coşman, Ö., Kökçü, A. “The Hopelessness Level of Vocational Schools  Students” DergiPark, International  Journal of Social Sciences and Education Research 2016; 2(2): 510-521.

Kula, Ş.K., Saraç, T. “Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”. Ahi Evran Üniversitesi Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2017; 18(1): 1-16. 16p. (TÜBİTAK-ULAKBİM), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index).

Sevinç, S., Özdemir S. “Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı ve Umutsuzluk İlişkisi”: Kilis Örneği Relationship Between Nursing Students' Anxiety and Hopelessness”. Hemşirelikte Araştırma Dergisi 2017; 19(2): 14-24. (Cinahl, Ulakbim)

Kula, Şanlı, K., Saraç, T. “Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kaygı ve Umutsuzluklarının İncelenmesi”. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017; 26(2): 14-29. 

Bilgiç, Ş., Temel, M., Çelikkalp, Ü. “Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük, Öz Yeterlilik ve Umut Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. Tekirdağ Örneği, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2017; 3(4): 117-126. (TR Dizini)

Karadaş, A., Duran, S., Kaynak, S. “Hemşirelik Öğrencilerinin Planlamaya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi/Online First 1/ 2017; TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT)

 

Atıf Alan Yayın

Zencirci, A., Yalçın, S. “Evaluation of Temperament Character and Sociotropic and Otonomic Personality Traits of Nurse Students”. International Association of Social Science Research (IASSR), European Journal of Research on Education 2013; 1(2), 46-56. Asos Index

Atıf Yapanlar

Taneepanichskul, N., Boonyagate, K. “Effect of Sleep Quality on Blood Pressure and Heart Rate Among Shift Nurses in a Public Hospital in Bangkok, Thailand”. Journal of Health Research 2017; 31(Supp1.1): 51-56. [(CAS)EM Care (Elsevier Bibliographic Database) Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ASEAN Citation Index (ACI)]

 


Atıf Alan Yayın

Yalçın, S., Açıkgöz, İ. “The Effect of Study Skills on Academic Success”. Education and Science 2009; 34(151): 156-164. Social Sciences Citation Index

Atıf Yapanlar

Demirci, Güler, MP. “Success and Failure in Science Education: A Focus Group Study on Turkish Students”. Journal of Baltic Science Education 2013; 12(6): 716-729.

Çakmak, M. “Öğretmen Adaylarının Çalışma Stratejileri Konusunda Bir Durum Çalışması”. Başkent Üniversitesi, Journal of Education 2015; 2(2): 202-209.

Özgüngör, S., Paksu, Duatepe, A. “Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Akademik Başarıyı Yordayan Değişkenler”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2017; 7(48): 111-125. (Indeks Copernicus)

 

Atıf Alan Yayın

Yalçın, S., Sançar, B., Göktaş, B. “Güvenlik Kursu Eğitimi Alan Katılımcıların Stresle Baş Etme Tarzlarının Değerlendirilmesi”. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 2014; 13(2).

Atıf Yapanlar

Eraslan, M., Vardar, T., Pulur, A. “Assesment of stres coping strategies of handicapped sportsmen based on different variables”. Turkish Journal  of Sport  and Exercise 2017; 19(1): 109-117. (Akademik Dizin araştirmax DOAJ DRJI. Index Copernicus)

 

Atıf Alan Yayın

Önder, R.Ö., Yalçın, S., Göktaş, B. “Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları”. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2015; 1(2).

Atıf Yapanlar

Yıldız, E., Keçeci, O. “Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016; 9(47).

Karasu, F., Göllüce, A., Güvenç E., Çelik, S. “Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet  Rollerine İlişkin Tutumları”. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 8(1). (TÜBİTAK ULAKBİM)

 

 Son İki Yılda Verdiğim Lisans Düzeyindeki Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

AHE405 Gelişim ve Öğrenme A

2

 

60

AEB405 Gelişim ve Öğrenme B

2

 

37

EBE221 Gelişim ve Öğrenme

2

 

43

AEB113 Psikoloji

2

 

194

SHB103 Psikoloji

3

 

78

EBE111, Genel Psikoloji

2

 

48

EBE109 İletişim Becerileri

2

 

45

CGL207 Çocuk Ruh Sağlığı

2

 

62

SKY325 Sağlık Psikolojisi

2

 

50

Bahar

ÇGL106, Psikoloji

3

 

65

BES116, İletişim Becerileri

2

 

55

BES108, Temel Psikoloji

2

 

91

AHE104, Kişilerarası İletişim ve Yardım Becerileri

2

 

208

CGL214 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

2

 

33

SHB106 Sosyal Psikoloji

3

 

78

Haymana Meslek Yüksekokulu

HYM108 Sağlık Psikolojisi. Yaşlı Bakımı 

2

 

38

HYM108 Sağlık Psikolojisi. Fizyoterapi                        

2

 

43

2017-2018

Güz

AHE405 Gelişim ve Öğrenme A

2

 

116

AEB405 Gelişim ve Öğrenme B

2

 

114

AHE113, Psikoloji

2

 

203

SHB103, Psikoloji

3

 

83

EBE111, Genel Psikoloji

2

 

55

EBE109, İletişim Becerileri

2

 

44

EBE221 Gelişim ve Öğrenme

2

 

45

CGL207, Çocuk Ruh Sağlığı

2

 

86

CGL321 Ergen ve Aile

2

 

 

SKY325 Sağlık Psikolojisi

2

 

54

2017-2018

Bahar

AHE104 Kişilerarası iletişim ve Yardım Becerileri

2

 

203

BES116 İletişim Becerileri

2

 

58

BES108 Temel Psikoloji

2

 

112

CGL106  Psikoloji

3

 

83

CGL214 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

2

 

52

SHB106 Sosyal Psikoloji

3

 

83

Haymana Meslek Yüksekokulu

HYM108 Sağlık Psikolojisi. Yaşlı Bakımı

2

 

29

HYM108 Sağlık Psikolojisi. Fizyoterapi

2

 

30