PROF.DR. SERKAN YILMAZ    
Adı : SERKAN
Soyadı : YILMAZ
E-posta : serkanyilmaz@ankara.edu.tr
Tel : 3191450/1166
Ünvan : PROF.DR.
Birim : HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Serkan YILMAZ

Doğum Tarihi: 25.08.1978

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Biyoloji

Gazi Üniversitesi

1999

Y. Lisans

 Biyoloji

Gazi Üniversitesi

2002

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Biyoloji/Genetik

Gazi Üniversitesi

2008

Doçent

 Biyoloji

Ankara Üniversitesi

2011

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Batı Akdeniz Bölgesi Empdidae Türlerinin Faunası ve Sistematiği: Prof.Dr. Metin AKTAŞ

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: Bazı Gıda Katkı Maddelerinin Genotoksik Etkileri/Danışman: Prof. Dr. Fatma ÜNAL

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi/Gazi Üniversitesi

2000-2008

Dr. Ar.Gör.  

Fen-Edebiyat Fakültesi/Gazi Üniversitesi

2008-2009

Dr. Öğr.Gör.

Osmaniye MYO/Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2009-2009

Yar.Doç. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ankara Üniversitesi

2009-2011

Doç. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ankara Üniversitesi

2011-2016

Prof. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ankara Üniversitesi

2016-

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.    Afugan fungisitinin Allium cepa’da mitoz bölünmeye ve kromozomlara etkisi. 05/2002-63. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatma Ünal. Yardımcı araştırıcılar: Deniz Yüzbaşıoğlu, Serkan Yılmaz

2.    Triadimenol fungisitinin Allium cepa’da sitogenetik etkileri. Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu 05/2003-63 Proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatma Ünal. Yardımcı araştırıcılar: Deniz Yüzbaşıoğlu, Serkan Yılmaz, H.Aytül Martlı.

3.    Dichlorprop butoxyethyl ester, Gamma Cyhalothrin, Emamectin Benzoat, Metominostrobin, Methidathion ve Triadimenol pestisitlerinin in vitro genotoksik etkileri. Projeyi Destekleyen Kurum: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). 2003K120470-38 Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Fatma Ünal Yardımcı araştırıcılar: Deniz Yüzbaşıoğlu, Mustafa Çelik, Hüseyin Aksoy, Serkan Yılmaz, Hülya Demir.

4.    Güney-Batı Anadolu Bölgesi Bombyliidae ve Asilidae (Diptera) Faunası ve Ekolojisi (TÜBİTAK). 198T005 Yardımcı araştırıcı: Serkan Yılmaz

5.    Bazı gıda katkı maddelerinin genotoksik etkileri. Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu 05/2006-41 Proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatma Ünal. Yardımcı araştırıcı: Serkan Yılmaz

6.    Bazı pestisitlerin fare kemik iliği hücrelerinde ve insan lenfositlerinde genotoksik etkileri. Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu 05/2006-23 Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu. Yardımcı araştırıcılar: Fatma Ünal, Hüseyin Aksoy, Serkan Yılmaz

7.    Clomiphene citrate’ın DNA ve kromozomlar üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu. 11B3430001. Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Serkan YILMAZ. Yardımcı araştırıcılar: Ebru Yılmaz, Sibel Erkal İlhan, Fatma Ünal, Deniz Yüzbaşıoğlu.

8.    Diclofop-methyl ve Flurochloridone Herbisitlerinin in vitro Genotoksik Etkileri. Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu 05/2007-33 Proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatma Ünal. Yardımcı araştırıcılar: Serkan Yılmaz

9.    Gıdalarda Oluşan Enniatin-A ve Fusarik Asit Mikotoksinlerinin Genotoksik ve Sitotoksik Etkileri. TÜBİTAK 3001. 114Z713 Proje yürütücüsü Dr. Sevcan Mamur. Yardımcı araştırıcılar: Fatma Ünal, Deniz Yüzbaşıoğlu, Serkan Yılmaz

İdari Görevler :

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı ABD Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Disiplinler Arası Adli Bilimler ABD Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Kurul Üyesi

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ödüller :

  1. TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
  2. Gazi Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2006, 2007, 2008
  3. Gazi Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2007
  4. Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Son üç yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Biyoloji

2

2

87

Kanser Biyolojisi

2

0

55

Tıbbi Biyoloji

2

2

91

Genetik

2

0

101

2015-2016

Bahar

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

2

2

115

Embriyoloji

2

0

92

Genetik Hastalıklar ve Danışmanlık

2

0

55

Fizyoloji

2

0

103

2016-2017

Güz

Biyoloji

2

2

85

Kanser Biyolojisi

2

0

46

Tıbbi Biyoloji

2

2

106

Genetik

2

0

103

2016-2017

Bahar

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

2

2

95

Embriyoloji

2

0

102

Genetik Hastalıklar ve Danışmanlık

2

0

50

Fizyoloji

2

0

110

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI-Core, SCI-Expanded)

A1.Aksoy H., Yılmaz S., Çelik M., Yüzbaşıoğlu D., Ünal, F. Genotoxicity study in lymphocytes of offset printing workers. Journal of Applied Toxicology, 26 (1): 10-15 2006 (SCI-Core).

A2.Yüzbaşıoğlu D., Çelik M., Yılmaz S., Ünal F., Aksoy H. Clastogenicity of the fungicide afugan in cultured human lymphocytes. Mutation Research (Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis), 604 (1-2): 53-59 2006 (SCI-Core).

A3.Çelik M., Ünal F., Yüzbaşıoğlu D., Yılmaz S., Aksoy H., Karaman Ş. Effects of Thymus kotschyanus var. glabrescens Boiss. extract on mitomycin-C induced chromosomal aberrations and sister chromatid exchanges in human lymphocytes. Cytotechnology, 51 (2): 99-104 2006 (SCI-Expanded).

A4.Çelik M., Dönbak L., Ünal F., Yüzbaşıoğlu D., Aksoy H., Yılmaz S. Cytogenetic damage in workers from a Coal-Fired Power Plant. Mutation Research (Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis), 627 (2): 158-163 2007 (SCI-Core).

A5.Yılmaz S., Aksoy H., Ünal F., Çelik M., Yüzbaşıoğlu D. Genotoxic action of fungicide Conan 5FL (Hexaconazole) on mammalian cells in vivo and in vitro. Russian Journal of Genetics, 44 (3): 273-278 (2008) (SCI-Expanded).

A6.Yüzbaşıoğlu D, Ünal F., Yılmaz S., Aksoy H., Çelik M. Genotoxicity Testing of Fluconazole In Vivo and In Vitro. Mutation Research (Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis), 649 (1-2): 155-160 (2008) (SCI-Core).

A7.Yılmaz S., Ünal F., Yüzbaşıoğlu D., Aksoy H. Clastogenic Effects of Food Additive Citric Acid in Human Peripheral Lymphocytes. Cytotechnology, 56 (2): 137-144 (2008) (SCI-Expanded).

A8.Yılmaz S., Ünal F., Aksoy H., Yüzbaşıoğlu D., Çelik M. Cytogenetic effects of citric acid and benzoic acid on Allium chromosomes. Fresenius Environmental Bulletin, 17 (8a): 1029-1037 (2008) (SCI-Expanded).

A9.Çelik M., Yılmaz S., Aksoy H., Ünal F., Yüzbaşıoğlu D., Dönbak L. Evaluation of the Genotoxicity of Fusarium Mycotoxin Moniliformin in Human Peripheral Blood Lymphocytes. Environmental and Molecular Mutagenesis, 50 (5): 431-434 (2009) (SCI-Core).

A10.     Özkan D., Yüzbaşıoğlu D., Ünal F., Yılmaz S., Aksoy H. Evaluation of the cytogenetic damage induced by organophosphorous insecticide Acephate. Cytotechnology, 59 (2): 73-80 (2009) (SCI-Expanded).

A11.     Yılmaz S., Ünal F., Yüzbaşıoğlu D. The in vitro genotoxicity of benzoic acid in human peripheral blood lymphocytes. Cytotechnology, 60: 55-61 (2009) (SCI-Expanded).

A12.     Mamur S., Yüzbaşıoğlu D., Ünal F., Yılmaz S. Does potassium sorbate induce genotoxic or mutagenic effects in lymphocytes?. Toxicology In Vitro,  24(3): 790-794 (2010) (SCI-Core).

A13.     Çelik M., Aksoy H., Yılmaz S. Evaluation of the beauvericin genotoxicity with the chromosomal aberrations, sister chromatid exchanges and micronucleus assays. Ecotoxicology and Environmental Safety, 73: 1553-1557 (2010) (SCI-Core).

A14.     Zengin N., Yüzbaşıoğlu D., Ünal F., Yılmaz S., Aksoy H. The evaluation of the genotoxicity of two food preservatives: Sodium benzoate and Potassium benzoate. Food and Chemical Toxicology, 49 (4): 763-769 (2011) (SCI-Core).

A15.     Ünal F., Yüzbaşıoğlu D., Yılmaz S., Akıncı N., Aksoy H. Genotoxic Effects of Chlorophenoxy Herbicide Diclofop-Methyl In Mice In Vıvo and In Human Lymphocytes In Vıtro. Drug and Chemical Toxicology,34 (4): 390-395 (2011) (SCI-Core).

A16.     Uzunhisarcıklı M.E., Duman H., Yılmaz S. A new species of Bellevalia (Hyacinthaceae) from Turkey. Turkish Journal of Botany, 37: 651-655 (2013) (SCI-Expanded).

A17.     Ünal, F., Taner, G., Yüzbaşıoğlu, D., Yılmaz, S. Antigenotoxic Effects of Lipoic Acid Against Mitomycin-C in Human Lymphocyte Cultures. Cytotechnology. 65: 553-565 (2013) (SCI-Expanded).

A18.     Timoroğlu İ., Yüzbaşıoğlu D., Ünal F., Yılmaz S., Aksoy H., Çelik M. Assessment of the Genotoxic Effects of Organophosphorous Insecticides Phorate and Trichlorfon In Human Lymphocytes. Environmental Toxicology. 29 (5): 577-587 (2014) (SCI-Core).

A19.     Yılmaz S., Ünal F., Yılmaz E., Yüzbaşıoğlu D., Erkal İlhan S. Evaluation of the genotoxicity of Clomiphene Citrate. Mutation Research (Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis), 759: 21-27 (2014) (SCI-Core).

A20.     Yılmaz S., Ünal F., Yüzbaşıoğlu D., Çelik M. DNA Damage in Human Lymphocytes Exposed to Four Food Additives in vitro. Toxicology and Industrial Health. 30 (10): 926-937 (2014) (SCI-Core).

A21.     Yılmaz S., Gönenç İ.M., Yılmaz E. Genotoxicity of the Some Selective Estrogen Receptor Modulators: a review. Cytotechnology. 66: 533-541 2014 (SCI- Expanded).

A22.     Yılmaz S., Uçar A. A Review of the Genotoxic and Carcinogenic Effects of Aspartame: Does it safe or not?. Cytotechnology. 66 (6): 875-881 (2014) (SCI- Expanded).

A23.     Yılmaz S., Ünal F., Yüzbaşıoğlu D., Gönenç İ.M. Induction of sister chromatid exchanges and cell cycle delays by Clomiphene citrate in human lymphocytes. Human and Experimental Toxicology.34(3): 284-288. 2015 (SCI-Core)

A24.     Yılmaz S., Çakırer Çalbayram N. Exposure to Anesthetic Gases among Operating Room Personnel and Risk of Genotoxicity: A systematic review of the human biomonitoring studies. Journal of Clinical Anesthesia. 35: 326-331. 2016 (SCI- Expanded).

A25.     Uçar A., Yılmaz S., Yılmaz Ş., Kılıç MS. A research on the genotoxicity of Stevia in human lymphocytes. Drug and Chemical Toxicology. 41(2):221-224 2018. (SCI-Core).

A26.     Yılmaz S., Yılmaz Sezer N., Gönenç İM, Erkal İlhan S., Yılmaz E. Safety of Clomiphene Citrate: A literature review. Cytotechnology. 70(2): 489-495. 2018 (SCI- Expanded).

A27.     Mamur S., Yüzbaşıoğlu D., Yılmaz S., Erikel E., Ünal F. Assessment of Cytotoxic and Genotoxic Effects of Enniatin-A In Vitro. Food Additives and Contaminants. In Press DOI:10.1080/19440049.2018.1486513. 2018 (SCI-Core)

B. Uluslararası Diğer İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B1. Uçar A., Yılmaz S. Saccharin Genotoxicity And Carcinogenicity: A Review. Advances in Food Sciences. 37 (3): 138-142 2015 (BIOSIS).

B2. Uçar A., Yılmaz S., Karataş, E., Ozdogan Y. Genetic Alterations And Nutritional Habits Among Fast-Food Employees. Toxicology and Environmental Health Sciences. 8 (3): 213-220 2016 (BIOSIS).

B3. Şen S., Aksoy H., Yılmaz S. Genotoxic, carcinogenic potential of food additives and their other effects on human health. Internaional Journal of Human Sciences. 14(4): 3093-3108 2017

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

C1. Yılmaz, S., Çelik, M., Aksoy, H., Ünal, F., Yüzbaşıoğlu, D. Genotoxicity studies on the fungicide Hexacanazole in Mouse bone-marrow cells. II. International Enviromental Protection Symposium, 8-10 September, Kütahya, 2005.

C2. Aksoy, H., Yılmaz, S., Çelik, M., Yüzbaşıoğlu, D., Ünal, F. Genotoxicity Study in Lymphocytes of Offset Printing Workers. II. International Enviromental Protection Symposium, 8-10 September, Kütahya, 2005.

C3. Demir, H., Ünal, F., Yılmaz, S., Çelik, M., Yüzbaşıoğlu, D. In vitro testing for genotoxicity of the insecticide Methidathion. II. International Enviromental Protection Symposium, 8-10 September, Kütahya, 2005.

C4. Tarhan, G. H., Ünal, F., Yüzbaşıoğlu, D., Yılmaz, S. In vitro genotoxic effects of Fluoxetine. II. International Enviromental Protection Symposium, 8-10 September, Kütahya, 2005.

C5. Yılmaz, S., Ünal, F., Yüzbaşıoğlu, D. Screening of food additive Benzoic Acid for its genotoxic properties in human lymphocytes in culture. 36. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 2-6 July 2006, Prague, Czech Republic.

C6. Yüzbaşıoğlu, D., Aksoy H., Çelik M., Ünal, F., Yılmaz, S. In vivo and in vitro genotoxicity testing of the antifungal drug Triflucan 36. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 2-6 July 2006, Prague, Czech Republic.

C7. Ünal, F., Yılmaz, S., Yüzbaşıoğlu, D., Aksoy H., Çelik M. Genotoxicity of Vantex-A Pyretroid Insecticide- in mammalian cells 36. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 2-6 July 2006, Prague, Czech Republic.

C8. Ünal, F., Kaplan U, Yılmaz, S., Yüzbaşıoğlu, D. Sister Chromatid Exchange and Micronuclei in Human Peripheral Lymphocytes Treated with Diclofob-Methyl in vitro 37. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 9-13 September 2007, Basel, Switzerland.

C9. Yılmaz, S., Ünal, F., Aksoy H., Yüzbaşıoğlu, D. Çelik M. Assessment of Phosphoric Acid Genotoxicity in Human Peripheral Lymphocytes in vitro 37. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 9-13 September 2007, Basel, Switzerland.

C10. Yılmaz, S., Ünal, F., Yüzbaşıoğlu, D., Aksoy H. Clastogenic Effects of Four Food Additives in Human Lymphocytes in vitro 37. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 9-13 September 2007, Basel, Switzerland.

C11. Yüzbaşıoğlu, D., Özkan D., Ünal F, Yılmaz S, Aksoy H. Evaluation of Cytogenetic and DNA Damage Induced by the Organophosphate Insecticide Acephate 37. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 9-13 September 2007, Basel, Switzerland.

C12. Yılmaz, S., Ünal, F., Aksoy, H., Çelik, M., Yüzbaşıoğlu, D. In vivo Genotoxic Effects of Citric acid in Mouse Bone Marrow Cells. 39. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 20-25 August 2009, Florence, Italy.

C13. Yüzbaşıoğlu, D., Zengin, N., Ünal, F., Yılmaz, S. Genotoxic Effects of Sodium Benzoate in Human Lymphocytes in vitro. 39. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 20-25 August 2009, Florence, Italy.

C14. Ünal, F., Yüzbaşıoğlu, D., Yılmaz, S., Akıncı, N., Aksoy, H. Genotoxic Effects of Diclofop-Methyl on Mammalian Cells in vivo and in vitro 39. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 20-25 August 2009, Florence, Italy.

C15. Taner, G., Ünal, F., Yüzbaşıoğlu, D., Yılmaz, S. Antigenotoxic Effects of Lipoic Acid Against Mitomycin-C on Human Lymphocyte Culture. 39. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 20-25 August 2009, Florence, Italy.

C16. Saraç, Ö., Filiz, F., Ünal, F., Yüzbaşıoğlu, D., Taner, G., Aksoy, H., Yılmaz, S. Genotoxic and Antigenotoxic Effects Of (-)-Epigallocatechine Gallate (EGCG) Against Mitomycin-C Induced Chromosomal Aberrations and Sister Chromatid Exchanges in Human Lymphocytes in vitro. 39. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 20-25 August 2009, Florence, Italy.

C17. Aksoy, H., Yüzbaşıoğlu, D., Ünal, F., Taner, G., Yılmaz, S., Çelik, M. Genotoxicity Testing of Aclonifen in vivo and in vitro. 39. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 20-25 August 2009, Florence, Italy.

C18. Ünal F., Yüzbaşıoğlu D., Çelik M., Aksoy H., Yılmaz S. Evaluation Of The Genotoxic Potential Of The Dichlorprop Butoxyethyl Ester In Human Lymphocytes. 40. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 15-18 September 2010, Oslo, Norway.

C19. Aksoy H., Yüzbaşıoğlu D., Ünal F., Yılmaz S., Çelik M. In Vivo Genotoxic Effects Of Two Organophosphorous Insecticides: Acephate And Mephosfolan. 40. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 15-18 September 2010, Oslo, Norway.

C20. Yılmaz S., Ünal F., Yılmaz E., Yüzbaşıoğlu D., Erkal İlhan S. Evaluation of the Genotoxic Potential of Clomiphene Citrate in Human Lymphocytes using Chromosomal Aberrations and Micronucleus Assay. 42. Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society. 16-20 September 2012, Warsaw, Poland.

C21. Yılmaz S., Ünal F., Aksoy H., Yüzbaşıoğlu D., Çelik M. In Vivo genotoxic effects of Calcium Propionate. 3. International Molecular Biology and Biotechnology Congress. 2-6 June 2014, Sarajevo, Bosnia and Herzeqovina.

C22. Aksoy H., Yılmaz S., Ünal F., Yüzbaşıoğlu D., Çelik M. In Vivo Genotoxic Effects of Benzoic Acid. 14. International Nutrition and Diagnostics Conference. 2-5 September 2014. Prag Czech Republic

C23. Ucar, A., Yılmaz.S.  Safety of Saccharin. Prague Multidisipliner Conference International Journal of Arts and Sciences, 2015. Prague, Czech Republic

C24. Göktaş,B., Özkan, O., Yeşilaydın, G., Yılmaz, S., Afacan, M. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Benlik Saygısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 3. Uluslararası, 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Nisan 2016 Adana.

C25. Afacan, M., Yeşilaydın, G., Göktaş,B., Özkan, O., Yılmaz, S. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 3. Uluslararası, 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Nisan 2016 Adana. (Sözel Bildiri)

C26. Gönenç, İM., Yılmaz, S., Afacan, M., Erkal İlhan, S. “Ebelik Öğrencilerinin Ebelerin Genetik Danışmanlık Hizmetlerindeki Rolleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi” 3. Uluslararası, 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Nisan 2016 Adana.

C27. Erkal İlhan S., Yilmaz S., Gönenç İM., Çalbayram N., Yılmaz Sezer N. Visualization of Basic Care Concepts Bundle among Midwifery Students. X. European Conference on Social and Behavioral Sciences. 19-22 Mayıs 2016 Saraybosna (Bosna Hersek).

C28. Mamur S., Yüzbaşıoğlu D., Ünal F., Yılmaz S., Tekinay T., Erikel E. The Potent Cytotoxic and Genotoxic Effects of the Mycotoxin of Fusaric Acid In Vıtro. 2nd International Congress of Forensic Toxicology/Industrial and Environmental Toxicology Ankara-TURKEY May 26- 30, 2016.

C29. Mamur S., Erikel E., Yılmaz S., Yüzbaşıoğlu D. and Ünal F. The Potential Genotoxic Effect of Mycotoxin Enniatin-A By Chromosomal Aberation and Micronucleus Assay in Vitro. Ecology 2017 Kayseri-Turkey 11-13 Mayıs 2017.

C30. Mamur S., Erikel E., Yılmaz S., Ünal F., Yüzbaşıoğlu D. Cytotoxic and Genotoxic Effects of Mycotoxin Enniatin-A using MTT Cell Viabılity Assay and Sister Chromatid Exchange Assay. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants -Natural and healthy life- to be held in Konya/ Turkey, 10-12 Mayıs 2017

C31. Mamur S., Yüzbaşıoğlu D., Erikel E., Yılmaz S., Ünal F. Evaluation Of Fusaric Acid Genotoxicity Using Chromosomal Aberration Assay In Human Lymphocytes. 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017) Minsk/Belarus 5-8 June 2017.

D. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D1. Uçar A., Özgür M., Yılmaz S. Safety of Aspartame. Grin Verlag, Open Publishing GmbH. ISBN: 9783668511828. PP: 1-59 (2017).

E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

E1. Aksoy H., Yılmaz S., Çelik M., Yüzbaşıoğlu D., Ünal F. Moniliformin mikotoksininin in vitro genotoksik etkileri. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi. 10 (2): 1-14  (2008).

E2. Yılmaz S., Bütün Ayhan A., Göktaş B., Beyazıt U. Special Education Teachers’ Knowledge about Genetic Disorders. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 5(2): 65-73 2016

 

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1. Yüzbaşıoğlu, D., Ünal F., Çelik, M., Yılmaz, S. Afugan fungisitinin Allium cepa L. kök ucu hücrelerinde ve kültürdeki insan periferal lenfosit hücrelerinde sitogenetik etkileri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2004.

F2. Yılmaz, S., Ünal F. Sitrik asidin (Gıda katkı maddesi) Allium sativum L. kök ucu hücrelerinde ve insan periferal lenfosit kültüründe etkileri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2004.

F3. Ünal, F., Yılmaz, S., Yüzbaşıoğlu, D., Aksoy, H., Çelik M. Benzoik Asitin A. Sativum (L.) Kök Ucu Hücrelerinde Sitogenetik Etkileri. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 2006.

F4. Demir, H., Ünal, F., Yüzbaşıoğlu, D., Aksoy, H., Yılmaz, S.,  Çelik M. Triadimenol Fungisitinin In vitro Genotoksik Etkileri. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 2006.

F5. Mamur, S., Yüzbaşıoğlu, D., Ünal, F., Yılmaz, S. Potasyum Sorbatın Kardeş Kromatit Değişimi, Kromozomal Anormallik ve Comet Testleri ile Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2008.

F6. Yılmaz, S., Ünal, F., Yüzbaşıoğlu, D., Aksoy, H., Çelik, M. Metominostrobin ve Emamectin Benzoate Pestisitlerinin In vitro Genotoksik Etkileri. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2008.

F7. Yılmaz, S., Ünal, F., Yüzbaşıoğlu, D. Kalsiyum Propiyonatın İnsan Periferal Lenfositlerinde In vitro Genotoksik Etkileri. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2008.

F8. Taner, G., Ünal, F., Yüzbaşıoğlu, D., Yılmaz, S. Lipoik Asit ve Ferulik Asitin İnsan Lenfosit Kültüründe Mitomisin-C’ye Karşı Antigenotoksik Etkileri. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2008.

F9. Özkan, D., Yüzbaşıoğlu, D., Ünal, F., Yılmaz, S., Aksoy, H., Mephosfolan İnsektisitinin in vitro Genotoksik Etkileri. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2008.

F10. Yılmaz, S., Aksoy, H., Çelik, M., Yüzbaşıoğlu, D., Ünal, F. Moniliformin ve Beauvericin Mikotoksinlerinin Oluşturduğu İn Vitro Primer DNA Hasarının Belirlenmesi. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 2009.

F11. Timoroğlu, İ., Yüzbaşıoğlu, D., Ünal, F., Yılmaz, S., Aksoy, H. Phorate İnsektisitinin Genotoksik Etkilerinin İnsan Lenfositlerinde Belirlenmesi. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 2009.

F12. Timoroğlu, İ., Yüzbaşıoğlu, D., Ünal, F., Aksoy, H., Yılmaz, S. Organofosfat Grubu Trichlorfon İnsektisitinin Genotoksik Etkilerinin İnsan Lenfositlerinde Belirlenmesi. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2010.

F13. İsgenderli, T., Nebili, B., Yılmaz, S. Sağlıklı Nesiller ve Güvenli Gelecek İçin Bir Model “Doğum Kabini Uygulaması”. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 2011.

F14. Yazlı, E.E., Murat, Z., Erdoğan, E., Gülşen, F., Yılmaz, S. Genetik Hastalıklar ve Danışmanlık Konusunda Ebelerin Rolleri ve Bilgi Düzeyleri. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 2011.

F15. Mamik, D., Demirtaş, Z., Balçık, G., Kındıra, H., Yılmaz, S., Kaynar, S. Akupunkturun Doğum Ağrılarını Azaltmaya Yönelik Yöntem Olarak Kullanılması III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2012.

F16. Mamur S., Erikel E., Yüzbaşıoğlu D., Yılmaz S., Tekinay T., Ünal F. Gıdalardaki Fusarik Asit Mikotoksininin Genetik Hasar Üzerine Etkisinin Kardeş Kromatid Değişimi Testi ile Belirlenmesi. Türkiye 12. Gıda Kongresi. Edirne, Ekim 2016.

G. Diğer yayınlar:

H. Katıldığı Kurslar:

Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu II. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi 20-22 Kasım 2006.

I. Atıflar : h index=14

İ. Editörlük/

1. Genetics and Genetic Disorders

J. Editör Yardımcılıkları

1. Turkish Journal of Biology

2. Meta-Gene

K. Danışma Kurulu Üyeliği (Editorial Board)

1. Oncocytology

2. American Journal of Bioscience and Bioengineering

3. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

4. Austin Journal of In Vitro Fertilization

5. Toxicology and Industrial Health (SCI)

6. Peertechz Journal of Biological Research and Development

7. ARC Journal of Cancer Science 

8. Genetics and Genetic Disorders

9. Maternity Complications and Womens Health Journal

10. Annals of Mutagenesis

L. Ulusal ve Uluslararası Dergi Hakemlikleri

1. Turkish Journal of Biology

2. African Journal of Environmental Sciences & Technology

3. African Journal of Pharmacy and Pharmacology

4. African Journal of Food Science

5. Turkish Journal of Medical Sciences

6. Human and Experimental Toxicology

7. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry

8. African Journal of Biotechnology

9. Journal of Research in Environmental Science and Toxicology

10. Food and Chemical Toxicology

11. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

12. Turkish Journal of Botany

13. International Journal of Genetics and Genomics

14. Gene

15. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

16. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences

17. Cytotechnology

18. Journal of Clinical Interventions in Aging

19. Fresenius Environmental Bulletin

20. Journal of King Saud University (Science)

21. LWT-Food Science and Technology

22. International Journal of Occupational and Environmental Health

23. Jordan Journal of Biological Sciences

24. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

25. American Journal of Bioscience and Bioengineering

26. Journal of Reproductive Medicine, Gynaecology & Obstetrics

27. Genetics and Genetic Disorders

28. Cell Biology and Toxicology

29. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi

30. Cumhuriyet Science Journal

31. Biomedical and Environmental Sciences

32. Progress in Nutrition

33. Journal of Immigrant and Minority Health

34. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

35. Meta Gene

36. Interdisciplinary Toxicology

37. Aging and Mental Health

38. Toxicology and Industrial Health

 

M. Proje Hakemlikleri

 

1. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Proje Hakemliği 2011.

2. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Proje Hakemliği 2012.

3. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Panelistlik 2012

4. Gazi BAP Hakemliği 2012

5. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Panelistlik 2013

6. Adıyaman Üniversitesi BAP Hakemliği 2013

7. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Panelistlik 2013

8. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Panelistlik 2014

9. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Proje Hakemliği 2016.

10. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi BAP Hakemliği 2018

 

N. Eğitim Seminerleri

 

1. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kadınlara ve kurum çalışanlarına düzenlenen eğitim seminerinde eğitici (2011).

2. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Gebe Okulu projesi kapsamında eğitici (2011).

3. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından düzenlenen Bilim günleri çerçevesinde davetli konuşmacı (2011).

4. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Gebe Okulu projesi kapsamında eğitici (2012).

 

 

O. Üyelikler

1. American College of Toxicology

2. Türk Toksikoloji Derneği

 

Ö. Sempozyum Düzenleme

1. I. Ulusal Ebelik Günleri 5-6 Mayıs 2011. Düzenleme Komitesi Üyesi

2. II. Ulusal Ebelik Günleri 2-3 Mayıs 2012. Düzenleme Komitesi Üyesi

 

P. Uzmanlık Alanları

Kromozomal Anormallik Testi, Mikroçekirdek Testi, Kardeş Kromatit Değişimi Testi, Komet Testi, FISH, MN-FISH, Comet-FISH, Allum Testi, Yanak Epiteli MN testi, Fare Kromozomal Anormallik Testi, Fare Kemik İliği MN testi