PROF.DR. AYŞE TUBA ALTUĞ DEMİRALP    
Adı : AYŞE TUBA
Soyadı : ALTUĞ DEMİRALP
E-posta : taltug@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 296 56 54
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ