ÖĞR. GÖR. TUĞBA ALTUNTAŞ YILDIZ    
Adı : TUĞBA
Soyadı : ALTUNTAŞ YILDIZ
E-posta : altuntas.tugba@hotmail.com, taltuntas@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 595 60 00
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : REKTÖRLÜK
Bölüm : Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ  

Adı Soyadı:                    Tuğba ALTUNTAŞ YILDIZ

Doğum Tarihi:                05.09.1986

Ünvanı:                           Öğretim Görevlisi                                 

İş adresi:                        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi      

                                         Kalp Merkezi, Organ Nakli Koordinatörlüğü

E-mail:                             altuntas.tugba@hotmail.com, tugbaaltuntass@gmail.com

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Ankara Üniversitesi

2003-2008

Yüksek Lisans

Hemşirelik Programı

(Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği)

Gazi Üniversitesi

2009-2013

Doktora

Hemşirelik Programı

(Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği)

Gazi Üniversitesi

2013-….

 Akademik / Mesleki Deneyim

Kurum

Bölüm

Görev Türü

Görev Dönemi

Başkent Üniversitesi

Onkoloji-Hematoloji Servisi

Hemşire

2009

Hacettepe Üniversitesi

Onkoloji Hastanesi

Onkoloji Servisi

Hemşire

2009

Gazi Üniversitesi

Transplantasyon Servisi

Hemşire

2009-2010

Ankara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Fakültesi

Araştırma Görevlisi (50/d Kadrosu)

2011- 2019

Ankara Üniversitesi

Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi

Öğretim Görevlisi

2019-…

Bitirme Tezleri

1.          Lisans Tezi Konusu: Çankırı İl Merkezindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşire ve Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Görüş ve Düşüncelerinin İncelenmesi. 

Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Ender DURUALP

2.          Yüksek Lisans Tezi Konusu: Karaciğer Nakli İçin Bekleyen Hasta ve Hasta Yakınlarının Nakilden Beklentileri ve Yaşadıkları Güçlükler. 

Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Sevil GÜLER DEMİR


1.      Projeler

1. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi”, 2006-2007.(Gönüllü Rehabilitasyon Eğitimcisi ve Alan Araştırmacısı)


Davetli Konuşmacı

1.  Altuntaş-Yıldız T. Methods of Patient Education. I. International Course for Transplant Nursing, Turkey- Istanbul, 11 October 2017.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler (Eski tarihe doğru sıralanmıştır)

1. Karadağ M, Altuntaş-Yıldız T. (2019) “Cerrahide Çalışan Güvenliği”. In: Karadağ M, Bulut H. (eds) Kavram Haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Vize Yayıncılık, Ankara. 

2.  Erkal İlhan S, Altuntaş-Yıldız T. (2015). Perioperatif Hemşirelik. N. ve Çakırcalı E. (Ed). Hemşirelik Esasları: İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları. Palme Yayıncılık, Ankara. Fundamentals of Nursing: Human Health and Function Second Edition. Craven R.F., Hirnle C., Jemsen S. Lippincott Williams and Wilkins/ Wolters Kluwer Helath Inc., USA. dan çeviri. S: 534-564.

3. Altuntaş T. (2014). Pansuman ve Sargılar. Ed: Behire Sançar. Herkes İçin Temel İlk Yardım. S: 99-128. Alter Yayıncılık, Ankara (ISBN: 978-605-4922-07-9)


Ulusal-Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1. Mert-Boğa S, Altuntaş-Yıldız T, Gönen-Şentürk S, Durualp E. Senior High School Students’ Opinions And Thoughts About Nurses And Nursing: A Comparative Study. Rome, Italy, Septembet 17-19, 2018. Oral Presentation.

2. Altuntaş-Yıldız T, Yazgan EÖ. Lisans Öğrencilerinin Akademisyenliğe Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. 1.International Health Science and Life Congress (1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi), Burdur, 2-5 Mayıs 2018. Sözel Bildiri 

3. Bağatur G, Altuntaş-Yıldız T, İçli A. Tıbbi Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği. 1.International Health Science and Life Congress (1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi), Burdur, 2-5 Mayıs 2018. Sözel Bildiri.

4. Yazgan EÖ, Altuntaş-Yıldız T, Akgül-Gök F,  Demir A, Duyan V. Öğrencilerin Saldırganlık Ve Şiddete Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. 1.International Health Science and Life Congress (1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi), Burdur, 2-5 Mayıs 2018. Sözel Bildiri.  

5. Akgül-Gök F,  Yazgan EÖ, Altuntaş-Yıldız T, Duyan V, Demir A. Hemşirelik ve Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, 5-8 Kasım 2017. Sözel Bildiri.

6. Altuntaş T, Bolat E. Canlı Vericiden Karaciğer Naklinde Postoperatif Süreç ve Hemşirelik Bakımı: Bir Vaka Çalışması. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Konya, 13-15 Ekim 2016. Sözel Bildiri.

7. Altuntaş-Yıldız T. Virgül ile Nokta Arasında Yaşamak. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Konya, 13-15 Ekim 2016. Sözel Bildiri.

8. Ekmekci F, Özkabalak K, Altuntaş-Yıldız T, Yazgan EÖ. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Sağlık Okur-Yazarlığına Etkisinin Belirlenmesi. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, 28-29 Nisan 2016. Poster Bildiri.

9. Kabasakal A, Ay A, Altuntaş-Yıldız T. İleostomisi Olan Prematüre Bebeğin Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, 19-23 Mayıs 2015. Poster Bildiri.

10. Altuntaş T, Talas MS, Bolat E. Canlı Vericiden Karaciğer Nakli İçin Hastaneye Yatırılan Hastanın Ameliyat Öncesi Dönemde Hemşirelik Tanıları ve Bakımı: Bir Vaka Çalışması. 12. Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, 3. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Hemşireliği Kongresi. Türkiye, Antalya, 1-4 Nisan 2015. Sözel Bildiri.

11. Altuntaş T, Güler Demir S. Liver Transplant Candidates’ Expectations and Experienced Difficulties. The 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Games. Turkey, Istanbul, 10-13 September 2014. Poster Presentation.

12. Altuntaş T, Güler Demir S. Karaciğer Nakli Bekleyen Hasta Yakınlarının Nakilden Beklentileri ve Yaşadıkları Güçlükler. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi & 14.Cerrahi Hemşireliği Kongresi. Türkiye, Antalya, 16-20 Nisan 2014. Sözel Bildiri.

13. Tezel A., Gönenç İ., Akgün Ş., Aktaş D., Altuntaş T. "Attitudes Towards Family Planning Of Turkish Women", The World BCGIP (COGI) Congress, Barcelona, Spain, 3-6 May 2012. Poster Presentation.

14. Altuntaş T, Biçici B, Biçici B, Mert S. Çankırı İl Merkezindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşire ve Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Görüş ve Düşüncelerinin İncelenmesi, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. İstanbul, 26-29 Haziran 2007. Poster Bildirisi.

 

Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Tezel A., Gönenç İ., Akgün Ş., Aktaş D., Yıldız-Altuntaş T, Dursun-Altın R. (2015). Kadınların aile planlamasına yönelik tutumları ve etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18 (3). 

2. Yıldız-Altuntaş T., Güler-Demir S. (2019). Expectations of liver transplantation candidates’ and their relatives and difficulties they experience. Cukurova Medical Journal, 44, (1). 

 

Düzenlenen Bilimsel Etkinlikler (Eski tarihe doğru sıralanmıştır)

1. Beyin Ölümünden Organ Nakline, Organ Bağışı Farkındalık Eğitimi (2018, Düzenleme)

2. I. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi (2017, Düzenleme Kurulu, Kongre Sekreteri)

3. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi (2017, Düzenleme Kurulu)

4. Temel İstatistik Kursu (2014, Düzenleme Kurulu, HEMAR-G Derneği tarafından)

5. Temel İstatistik Kursu (2013, Düzenleme Kurulu, HEMAR-G Derneği tarafından)

6. Araştırma Kursu (2012, Düzenleme Kurulu, HEMAR-G Derneği tarafından)

7. Temel İstatistik Kursu (2012, Düzenleme Kurulu, HEMAR-G Derneği tarafından)


Katılım Sağlanan Kurslar/Eğitimler/Konferans/Seminerler/Kongreler (Eski tarihe doğru sıralanmıştır)

1.Online MAXQDA Eğitimi, İSTAR Danışmanlık İstatisik&Araştırma tarafından, 9-11 Kasım 2018.

2.Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi ve MAXQDA Eğitimi, Sosyoloji Derneği tarafından, 13-14 Ekim 2018.

3. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, 18-27 Eylül 2017.

4.Organ Bağışı Kampanyası (Boşluğu Sen Doldur), Katılım Belgesi (Görevli), 2017.

5. Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi, 21 Mart 2017.

6. SimMan 3G Course, Lierdal Medical tarafından, 12-13 Temmuz 2016.

7.NVivo Başlangıç Düzeyi Eğitimi Programı Kursu, Anı Yayıncılık tarafından, 19-20 Aralık 2015.

8.Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 7-23 Aralık 2015.

9.İstatistik Kursu, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği tarafından, Ankara, 16-18 Ocak 2014

10. Hemşireler İçin Temel EKG Kursu, Kalp Damar Cerrahisi Hemşireleri Derneği tarafından, Ankara, 10 Nisan 2013.

11.Hemşirelikte Ağrı Yönetimi Kursu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 21-22 Ocak 2013.

12.Temel İstatistik Kursu, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği tarafından, Ankara, 18-20 Ocak 2013.

13.Yaşam Kalitesi Ölçeklerinde Psikometrik Analizler Kursu, Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu kapsamında, Manisa, 03 Mayıs 2012.

14.Temel İstatistik Kursu, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği tarafından, Ankara, 13-15 Ocak 2012.

15. Organ Nakli Hemşireliği Kursu, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) VIII. Kongresi kapsamında, 12 Ekim 2011.