DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER ÖZGÜR TANRIÖVER    
Adı : ÖMER ÖZGÜR
Soyadı : TANRIÖVER
E-posta : tanriover@ankara.edu.tr, ozgurtanriover@yahoo.com
Tel : +90 312 203 3300 / 1751
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/omer-ozgur-tanriover
Kişisel Akademik Bilgiler

İş Deneyimi

2012-          Öğretim Üyesi 

                    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Ankara Üniversitesi

2005-2011   Uzman (Bilgi Sistemleri Denetimi)                                        

                    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

                    Bilgi Yönetimi Dairesi  - Ankara

2003/4 -2003/11 Eindhoven University of Technology

                    Doktora öğrencisi - Araştırma Gör. - Eindhoven

1998- 2005 Araştırma Görevlisi

                    Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi

                    Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ankara                    

Eğitim

Doktora      Bilişim Sistemleri Doktora 

                   Enformatik Enstitüsü - Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Yüksek L.  Bilim ve Teknoloji Politikaları Yüksek Lisans 

                  Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Lisans        Bilgisayar Mühendisliği Lisans

                  Orta Doğu Teknik Üniversitesi   

Araştırma Deneyimi

 2005 - 2007        ‘Komuta Kontrol Simülasyon Sistemleri için Kavramsal Modelleme         

                            Çerçevesi geliştirme projesi’ Genel Kurmay Başkanlığı ve Modsim-ODTÜ

2004 – 2005        Ostim firmalarının, ağ ve kümelenme analizi, Bilimsel Araştıma Projesi

2003 – 2004        ‘Yarı-esnek Örgütlerde İş Akışı Yönetim Sistemi için Meta Model Önerisi’  Bilimsel Araştıma Projesi - ODTÜ

2002 – 2003        ‘İş Akışı Yönetim Sistemleri: İşgücü Odaklı (merkezli) Yaklaşım’,

                             İş Süreci Yönetim Grubu,

                             Eindhoven Teknik Üniversitesi- Hollanda

2000 – 2002        ‘Türk Yazılım Endüstrisi’nin İşgücü Yeterliği, Araştırma Fonu Projesi-                             ODTÜ

2000 – 2001       ‘Teknoloji üzerindeki Kamu Denetimi’,

                             Araştırma Fonu Projesi- ODTÜ

Ders Tecrübesi

 

İşletim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Ankara Üniversitesi

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Ankara Üniversitesi

Bilgisayar Programlama II, Bilgisayar Mühendisliği, Ankara Üniversitesi

Araştırma Teknikleri, Bilgisayar Mühendisliği, Ankara Üniversitesi

Bilgisayara Giriş, İşletme Bölümü, Bilkent Üniversitesi.

 

Yayınlar

 

Tanrıöver Ö., Demirörs O, “A process capability based Software Workforce Assessment Model for Emergent Software Organizations”, Computer Standards & Interfaces, Elsevier, 2014, vol:37, p:29 doi:10.1016/j.csi.2014.05.003

 Investigation of the COBIT Framework Input/Output Relationships by Using Graph Metrics, FEDSCIS 2014- IEEE Proceedings, page: 1309, 2014

 Avcı H., Tanrıöver Ö. “Comparison of Document Management Systems by Meta Modelling and Tuning Measures”, International Journal of Computer Science, Engineering and Information Technology (IJCSEIT), February 2014, 4, 1, 57.

 Tanrıöver Ö., Demiors O. "A target software engineering role profile for emergent software organizations", Technical report, METU, Informatics Institute, ODTÜ/I-TR2014-1

Tanriover, Ö.Ö., Bilgen, S., “UML Conceptual Models  and  V&V” Chapter in Conceptual Modeling for Discrete-Event Simulation, Edited by S. Robinson, R. Brooks, K. Kotiadis, D.-J. Van Der Zee, Taylor & Francis, 2010.

 

Tanrıöver, Ö.Ö., Bilgen, S., “A framework for reviewing domain specific conceptual models”, Computer Standards & Interfaces,, 33 (2011), pp. 448-464. (Sci)

 

Tanrıöver Ö. “KAMA C4IRSMOS notasyonunda kavramsal model gözden geçirmesi: İki vakaa çalışması, Teknik Rapor, ODTÜ, Enformatik Ensititüsü, ODTÜ/II-TR-2008-1.

 

Tanrıöver, Ö., Bilgen, S., “UML Tabanlı Notasyonlarda Görev Uzayı Kavramsal Modeli İnceleme Yaklaşımı”, Ortak Çalışabilir Simulasyonlar Çalıştayı , SIW Proceedings, Orlando-Florida, USA,  Fall 2007.

 

Tanrıöver, Ö., Bilgen, S., “UML’den türetilen Notastyonlarda Kavramsal Model İnceleme Yaklaşımı: Bir Vakaa Çalışması”, ISCIS 2007 Konferansı, IEEE ISCIS Proceedings, Eylül 2007.

 

Ö. Tanriöver , O. Demirörs, “Bir yazılım işgücü değerlendirme modeli”,

Avrupa yazılım süreçleri geliştirme konferansı, EuroSPI’ 2003, University of Graz ,

Austria, 10th-12th , Dec, 2003.

 

O. Demirörs, Ö. Tanriöver, C. Hosver, 2001, "Bilgisayar Mühendisliği Programlarının Yazılım Mühendisligi Kapsamı", TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasi, E-dergi. (Electronic Journal).

 

Assoc. Prof. O. Demirörs, O. Tanrıöver, C. Hoşver, 2001, ‘Yazılım Mühendisliği Lisansüstü Programlarının Kapsamı: Bir Gelişmekte Olan Ülke Bakış Açısı,   Bilişim Zirvesi, 2001 Eylül, Istanbul.

 

Sempozyum sunumları  ve Seminerler

 

O. Tanriover, “Bankacılıkta Bilgi Sistemleri Güvenliği” , TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Teknolojileri Güvenlik Konferansı, 11 Mart 2010, Harbiye Askeri Müzesi, Istanbul.

O. Tanriover, ” Bankacılıkta Bilgi Sistemleri Güvenliği – Bir Gözetim Yaklaşımı“  ‘ VASCO-Bankacılık Zirvesi,  2009, Istanbul, 12 Şubat 2009.

O. Tanriover, “Bilgi Sistemleri Denetimi – Bir Düzenleme Otoritesi Yaklaşımı”  Uluslararası

Bilgi Teknolojileri Denetimi Konferansı (ITA 2008), Istanbul, 12-15 Kasım 2008.

O. Tanriover, “Bilgi Sistemleri Denetimi – Bir Düzenleme Otoritesi Yaklaşımı”  Uluslararası

Bilgi Teknolojileri Denetimi Konferansı (ITA 2008), Istanbul, 12-15 Kasım 2008.

O. Tanriover, ‘Conceptual Model for the Mission Space V&V’, Prof. Dr. Tuncer Ören Seminerleri, MODSIMMER, Kültür ve Kongre Merkezi, ODTÜ, Ankara, 6-10 Eylül 2008.

O. Tanriover, ‘Kavramsal Model Doğrulama ve Geçerleme’, Prof. Dr. Dale Pace Seminerleri, MODSIMMER, Kültür ve Kongre Merkezi, ODTÜ, Ankara, 1-4 May 2007.

Doktora tezi önerisi sunumu, Petri Net’ler üzerine ileri düzey çalıştay ve kurs, 3-20, Eylül 2003 Eichtad, Almanya.

BPM ve 24. ICATPN Birleşik Konferansı 23 – 27, Haziran, 2003, Eindhoven, Hollanda.

 

Çalışmaları devam eden makaleler

*Tanriöver Ö. Demirörs O. “Bir yazılım iş örgütü değerlemdirme modeli”,

 

*Tanrıöver, N., Tanriöver Ö “Bilgisayarlı tomografida iterative cebirsel oluşturmada açıortayların  kullanımı”, 

Araştırma Alanları

 

Yazılım modellemesi ve kalitesi, Kavramsal modelleme, Model doğrulama ve geçerleme, Bilgi Sistemleri Denetimi, Süreç Modelleme, Yazılım süreç iyileştirme.

 

Mesleki Eğitimler ve Stajlar

 

Adli Bilgi Sistemleri Teknoloji Denetimi Eğitimi, Accessdata  Bootcamp, İstanbul, 8-10.5.2008

 

Bilgi Teknolojileri Güvenliği Eğitimleri Serisi, TUBITAK- UEKAE, Ankara, 16.1.2007 - 23.2.2007.

Veritabanı güvenliği Eğitimi, ITGI- ISACA, Orlando, Florida, USA, 4-8.12. 2006.

 

Etik Hacker Eğitimi, Ankara, 25-29 September 2006.

 

Programlama

 

C, C++

Yabancı Dil

 

İngilizce: Çok iyi düzeyde yazma ve konuşma

Fransızca:  İyi düzeyde yazma ve  konuşma