ARŞ.GÖR. TÜRKAN BANU GÜLER    
Adı : TÜRKAN BANU
Soyadı : GÜLER
E-posta : tbguler@ankara.edu.tr, tbanuguler@gmail.com
Tel : 0312 310 32 80/1043
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Tarih Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler


Doğum Yeri ve Tarihi:

   Adana/ 25.06.1985

Eğitim:

   2005-2011 Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Bitirme Tezi: Roma'da Tarih Yazıcılığı, Tez Danışmanı: Yrd. Doç Dr. Ebru N. AKDOĞU ARCA 

  2012-2015 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 

Tez Konusu: Kuruluşundan M.Ö. 404 Yılına Kadar Sparta'nın Peloponnesos Bölgesi'ndeki Üstünlük Çabaları, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hülya BOYANA

 2013-2014 Yüksek Lisans: Friedrich Alexander Universitat, Philosophische Fakultat und Fachbereich Theologie, Alte Welt und Asiatische Kulturen Department, Erasmus Öğrenci Değişim Programı

  2015- Doktora: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı. 

Tez Konusu: Hellenistik Dönemde Batı Anadolu'da Yabancı Yargıçlık Sistemi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayşe Gül AKALIN ORBAY


Yayınlar,Bildiriler:

1. Teos Antik Kenti ve Dionysos Sanatçılar Birliği, TAD c. 34/s. 57, 2015, 23-40.

2. Women in Legal Regulations in Ancient Times: The Example of Sparta, International Congress of Anthropological Sciences, 9-11 April 2015, Ankara.

3. Nigel M. Kennell, Spartans: A New History, NewYork/Oxford/Chichester, Wiley-Blackwell, 2010, pp. 218, ISBN: 9781405130004, TAD, c. 36/s. 61, 2017.

4. Otorkondeis Phyle’sinin Toprak Alım-Satım Kararları, X. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu, 4-6 Ağustos 2017, Milas.

5. 'Hellenistik Dönemde Polisler Arası Uyuşmazlık Çözümünde Bir Sistem: Ksenoi Dikastai (Yabancı Yargıçlar), Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, 15-16 Ekim 2018, Ankara.


Projeler, Burslar:

1. Erythrai Kazı Projesi, Temmuz-Ekim 2015, Epigraf ve Ekip Sorumlusu

2. Erythrai Kazı Projesi, Temmuz-Kasım 2016, Epigraf ve Ekip Sorumlusu

3. Erythrai Kazı Projesi, Temmuz-Kasım 2017, Epigraf ve Ekip Sorumlusu

4. Araştırma Projesi: ‘Foreign Judge in the Asia Minor during the Hellenistic Period’, ARIT Fellowship for Turkish Researcher 2017.

5. TUBİTAK, Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu, ‘Hellenistik Dönemde Ege Havzasında Yabancı Yargıçlık’, 2018.

6. Erythrai Kazı Projesi, Temmuz-Kasım 2018, Epigraf ve Ekip Sorumlusu

7. İzmir İli, Urla, Seferihisar ve Çeşme İlçelerinde Arkeolojik Yüzey Araştırması, 2018, Epigraf.

8. Türk Eskiçağ Bilimler Enstitüsü 2018 yılı Ali Dinçol Lisansüstü Araştırma Bursu.

9. Epigraphischen Frühjahrsakademie auf Rhodos, DAI, 11-22 April 2018, Rhodos.


Akademik Görevler:

2013- Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

2015-2019 Tarih Araştırmaları Dergisi Editörlüğü