PROF.DR. ADNAN TEĞMEN    
Adı : ADNAN
Soyadı : TEĞMEN
E-posta : tegmen@science.ankara.edu.tr
Tel : 1234
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/adnan-tegmen
Kişisel Akademik Bilgiler
Adnan Teğmen
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Fizik Bölümü 06100 Tandoğan - Ankara
Tel: 0312 212 67 20 / 1234
E-posta: tegmen@science.ankara.edu.tr

Eğitim: Lisans 1989 Ankara Ü. Fizik B.
            Y. Lisans 1992 Ankara Ü. Fizik B.
            Doktora 1998 Ankara Ü. Fizik B.
Çalışma alanı: Klasik ve kuantum dinamik sistemler.
Görev ve ünvanlar:  1989 Asistan Ankara Ü. Fizik B.
                               1999 Öğretim Görevlisi Ankara Ü. Fizik B.
                               2005 Doçent Ankara Ü. Fizik B.
                               2007-8 Misafir Araştırmacı Feza Gürsey Enstitüsü
                               2011 Prof. Ankara Ü. Fizik B.
                               2012-15 Bölüm Bşk. Ankara Ü. Fizik B.
Burslar: 1992-96 Tübitak yurtiçi destekleme bursu
             1993 Eylül Nato bursu Trieste Italy
             1996 Eylül-1997 Şubat Tübitak BDP Lancater UK
Verdiği dersler:
Lisans: Temel fizik, mekanik, teorik mekanik, kuantum mekaniği, dalgalar, istaistik fizik ve termeodinamik, matematiksel fizik, elektrik ve manyetizma, fizikte güncel konular, özel görelilik, fizikte matematiksel yapılar.
Lisansüstü: Klasik mekanik, kuantum mekaniği, topoloji ve diferensiyel geometri, özel görelilik.
Yayınlar:
1. A non-linear eigenvalue problem associated with inextensible whirling strings.
    J. Coomer, M. Lazarus, R.W.Tucker, D. Kershaw and A. Teğmen
    J. Sound Vib. 239(5) 969 2001
2. Intertwined isospectral potentials in an arbitrary dimension
    Ş. Kuru, A. Teğmen and A. Verçin
    J Math Phys. 42(8) 3344 2001
3. Superintegrable systems, multihamiltonian structures and Nambu mechanics in an 
    arbitrary dimension
    A. Teğmen and A. Verçin
    Int J Mod Phys A 19(3) 393 2004
4. Momentum map and action-angle variables for Nambu dynamics
    A. Teğmen
    Czech J Phys 54(7) 749 2004
5. Nambu brackets with constraint functionals
    A. Teğmen
    Int J Mod Phys A 21(3) 575 2006
6. Integral-free Wigner functions
    A. Teğmen
    Nouvo Cimento B 121(9) 937 2006
7. h-independent universality of the quantum and classical canonical transformations
    T. Hakioğlu, A. Teğmen and B. Demircioğlu
    Phys Lett A 360(4-5) 501 2007
8. Two-particle Wigner functions in a one-dimensional Calogero-Sutherland potential
    A. Teğmen, T. Altanhan and B. S. Kandemir
    Eur Phys J D 41(2) 397 2007
9. Quantum canonical transformations in Weyl-Wigner-Groenewold-Moyal formalism
    T. Dereli, T. Hakioğlu and  A. Teğmen
    Int J Mod Phys A 24(24) 4573 2009
10. Canonical transformations in three-dimensional phase space
      T. Dereli, A. Teğmen and T. Hakioğlu
      Int J Mod Phys A 24(25-26) 4769 2009   
11. Solving the constant source problem for the quadratic anisotropic scattering kernel 
     using the modified F-N method
     D. Türeci, G. Türeci, A. Teğmen and M. Ç. Güleçyüz
     Kerntechnik 77(1) 60 2012
12. Albedo and constant source problems for extremely anisotropic scattering
      M. A. Koçmen, A. Teğmen, D. Türeci, M. Ç. Güleçyüz and G. Türeci
      Kerntechnik 78(3) 245 2013
13. Quantum canonical transformations in star-product formalism
      T. Dereli, T. Hakioğlu and A. Teğmen
      J Phys A: Conf Series 462 012054 2013
 Türkçe yayınlar:
1. n-boyutta eşspektrumlu potansiyeller
     Ş. Kuru, A. Teğmen ve A. Verçin
     Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi 8(2) 89 2004
2.  Bir topacın dönme miktarı üzerine bir inceleme
     A. Teğmen
     Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(2) 57 2005
Sunumlar:
1. Rigid body phase formula in terms of Poincare-Cartan invariant action form
    A. Teğmen
    Türk Fizik Derneği 23. Kongresi, Muğla Üniversitesi 2005
2. Quantum canonical transformations in Weyl-Wigner-Groenewold-Moyal formalism
    T. Dereli, T. Hakioğlu and A. Teğmen
    Quantum Theory and Symmetries QTS6, Kentucy University, USA, 2009
3. Three-dimensional canonical transformations
    A. Teğmen
    Türk Fizik Derneği 26. Kongresi, Bodrum 2009
4. Action-angle variables and their decomposition in Moyal formalism
    Türk Fizik Derneği 27. Kongresi, İstanbul Üniversitesi 2010
Atıflar: 90 civarı (Kasım 2018)
Hakemlik: Turkish Journal of Physics, Phyisica Scripta
İngilizce: 84 ÜDS
Proje: Tübitak 1001 Araştırma projesi: Kuantum mekaniğinin faz uzayı formülasyonu, kuantumlama ve kanonik dönüşümler 2007-2009 (Yürütücü)
Danışmanlık: Bitirilmiş üç yüksek lisans ve bir doktora tezinde danışmanlık. Devam etmekte olan bir yüksek lisans ve bir doktora danışmanlığı.