DR.ÖĞR.ÜYESİ AYŞE SELDA TEKİNER    
Adı : AYŞE SELDA
Soyadı : TEKİNER
E-posta : seldatekiner@gmail.com,  tekiner@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0.312 508 2167, 5082138
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ