Y.DOÇ.DR. AYŞE SELDA TEKİNER    
Adı : AYŞE SELDA
Soyadı : TEKİNER
E-posta : tekiner@medicine.ankara.edu.tr, seldatekiner@gmail.com
Tel : 0.312 508 22 01
Ünvan : Y.DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ