PROF.DR. AYŞE NUR TEKMEN    
Adı : AYŞE NUR
Soyadı : TEKMEN
E-posta : tekmen@ankara.edu.tr
Tel : 310 32 80 / 1182
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ - JAPON DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Ayşe Nur TEKMEN

Uzmanlık Alanları

Japonca Dilbilim, Japonca Öğretimi, Kibarlık Stratejileri

Özgeçmişi

1972 Tekirdağ - Çorlu doğumlu 
1993 Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans
1997 Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans 
2002 Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora

1993-1994 Ankara Üniversitesi, Başkent Yüksek Okulunda Japonca Uzmanı
1994-2004 Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi
Ocak 2004 Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yardımcı Doçent
Haziran 2006 Doçent unvanı almıştır.
Ekim 2011 Profesör unvanı almıştır.

Ocak 2005 tarihinden itibaren Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ocak - Mart 1992 Japonya Başbakanlığının düzenlediği, IV. Dünya Gençlik Gemisi programına katıldı.
Eylül-Aralık 1995 Ankara Üniversitesinin değişim öğrencisi olarak Soka Üniversitesinde bulundu.

Nisan 1999 - Mart 2001 Japon Eğitim ve Teknoloji Bakanlığının burslu öğrencisi olarak Tokyo Üniversitesi,
Dilbilim Bölümünde araştırmalarda bulundu.

27 Temmuz - 02 Ağustos 2005 Japonya, Kitamoto 'Dünya Kendo Liderleri Semineri'ne katıldı.

Eylül 2005- Mart 2006 Japon Vakfı Araştırmacı Davet Programı çerçevesinde Tokyo Üniversitesi,
Japonca Öğretim Merkezinde Konuk Araştırmacı olarak bulundu.

2000 Kendo 1. Dan
2006 Kendo 2. Dan 
2009 Kendo 3. Dan

Kültürel Etkinlikleri:

2002- Ankara Üniversitesi, Japononoloji Öğrenci Topluluğu Danışmanı 
2001- Ankara Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi, Kendo (Sorumlu Öğretim Üyesi)

2005- Türk-Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği, Anken Budo Kulübü Sorumlusu

 

YAYIMLAR

Yükselmeye Yönelik Tez Çalışmaları: 

Mart 1997 Toplum Dilbilim Açısından Saygı Dili, (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 
Eylül 2002 Sosyo-Kültürel Yapı İçinde Dilsel Düzeneklerin İşleyişi, (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi)


Yönettiği Doktora Tezleri
Ayşegül (Seyhan) ATAY (Mezun)
Esin ESEN
Serdar YILMAZ
Gonca (Zülkadiroğlu) VAROĞLU

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri
Özlem DURAN (Mezun)
Gonca ZÜLKADİROĞLU (Mezun)
Serdar YILMAZ (Mezun)
Gülzemin ÖZRENK (Mezun)
Azhdar NASIROV
Esra KILINÇ
Nagehan AVDAN 


KİTAP VE KİTAPTA BÖLÜM:

Kasım 2002 
トルコ語(Türkçe), こと旅 (Dil ile Seyahat Serisi), Tokyo: Hakusuisha ( İki yazarlı, ilk isim).
Mart 2003
 外国人から見た敬語 (Yabancı Gözü ile Japonca'daki Saygı Dili) (Kitahara, Yasuo/ Kikuchi Yasuto eds.) 朝倉日本語講座(Asakura Japonca Serisi 8), Tokyo: Asakura.
Mayıs 2005 Japonca Dilbilgisi, Ankara: Engin Kitabevi (İki yazarlı, ilk isim).
2005 “Türkçe ve Japoncada İstek Bildiren Anlatımlar”, Dilbilim İncelemeleri (Ed. İ. Ergenç, S. İşsever, S. Gökmen, Ö. Aydın),  279-288, Ankara, 
2009 “Japoncada Hai Sözcüğü ve Türkçe”, Essays on Turkish Linguistics (Ed. S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever, D. Peçenek), 297-302, Harrassowitz Verlag- Wiesbaden, 
Mart 2012
「トルコ語と日本語における主観的な把握と丁寧さ」『チュルク諸語研究のスコープ』 渓水社, s.41-59. 

MAKALE VE BİLDİRİ

Kasım 1999
 日本語のやり・もらい動詞の難しいところ(Japonca'daki 'verme-alma' eylemleri), 4. Uluslararası Pasifik Japonca Öğretimi, Japonca Araştırmaları Sempozyumu ildirisi,Hongkong Teknik Üniversitesi.
Eylül 2000 トルコ語敬語動詞についての基礎的研究 (Türkçe'deki Saygı Dili Eylemleri Üzerine Temel Araştırma), TULIP, S.19, Tokyo: Tokyo Üniversitesi, s.227-246.
Ağustos 2003 Japonya'da Refah ve Kadın, Uçan Haber.
Eylül 2003
 お礼の表現 - ありがとうをめぐって( Teşekkür Bildiren Anlatımlar 'arigato'-), 第二回トルコ日本語教師会報告書 (II. Türkiye Japonca Öğretmenleri Toplantısı Bildirileri Kitapçığı), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
Yaz 2003 Toyokichi İenaga'nın Batı Asya Seyahatnamesi 'İsfahan'dan Tahran'a', Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 10, Ankara: Bizim Büro Ltd. Şti.
Eylül 2004 「ブルガリアではない!」元祖ヨグルト国トルコ ( Bulgar Değil, Atası Türkiye Olan Yoğurt), Gekkanhakusuisha, S. 27 (Front page essay).
2005 Türkçe ve Japoncada İstek Bildiren Anlatımlar, XVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı(21-22 Mayıs 2004) Bildirileri.
2005 Türkçe ve Japoncada 'Saygı Dili' Kavramı Üzerine, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (20 Eylül-26 Eylül 2004) Bildirileri vol.2. 2827 – 2836, TDK Ankara
Ölüm Ritüelleri: Japon ve Türk Toplumunda Benzeşen Yönler, Uluslar Arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu (25-26 Kasım 2004) Bildirileri.
2005 やりもらい動詞と視点'Verme- Alma Eylemleri' ve Görünüş), TULIP, S.24, Tokyo: Tokyo Üniversitesi, s. 1-10.
Mart 2006
 暮らしの中の剣道 32 (Yaşamın İçinden Kendo 32), 剣道時代 (Çağdaş Kendo), s.120-121.
Sovyet Sonrası dönemde Japonya - Türk Cumhuriyetleri ilişkileri, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu (07-11 Haziran 2005) Bildirileri.
2005 Japon Şiiri Haiku ve Türk Edebiyatındaki Yansımaları, Türkoloji, S.17, 
2006 Anlatım Biçimleri - Türkçe ve Japonca'da Saygı Dili ve Kibar Anlatım Biçimleri, Asya Pasifik Araştırmaları Türk Yıllığı, S.1, 164 – 177, Çanakkale 
2006
 「待遇表現の分類再考察 (Anlatım Biçimleri sınıflandırmasının yeniden incelenmesi) 11. Avrupa Japonca Eğitim Sempozyumu14 -16 Eylül 2006 Bildiri Özetleri s.37 - 38 2006 Ortadoğu Japonca Öğretimi Semineri 5 - 6 Eylül 2006
2007
「日本語教育における動詞指導」 6. Türkiye Japonca Öğretmenleri Konferansı, s.57-62. İstanbul.
2008
 「認知言語学と日本語教育 - 認知言語学から見て日本語とトルコ語の考察」国際日本語教育 –日本研究シンポジウム会議録 s.345-350 Hongkong.
2009
 「トルコ語 - 日本語における待遇表現の事実」 社会言語学会第 23.大会発表論文集 Vol.10. s.311-314 Tokyo.
2009 Yaşam Unsurlarının Kültür Öğesi Haline Getirilmesi – Japonya Örneği, 38. ICANAS, s. 373 – 382, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
2010
 「トルコ語のなる表現 -なる動詞と日本語との相違」 日本認知言語学会第 11回大会, s.2-5. 
2010
「トルコ語の「語り」における空間の構築」 『認知言語学論集』 Vol.10. s.728-731. 
2010
「「ナル表現」再考膠着語における事態の〈主観的把握〉の観点から」『認知言語学論集』Vol.10. s.366-376. (Linguistics Abstracts Online tarafından taranan dergi, Üç yazarlı makalede 3. yazar.)
2010
「言語学研究は、文化の境界線を超えた相互理解につながります」『はくほう 児童教育通信』 Vol.4. s.3
2011
「トルコ語のナル表現・ナル動詞と日本語との相違」『認知言語学論集』 Vol.11. s.564-567. 
2011 Japonya’da Edebiyat, Lacivert Öykü ve Edebiyat Dergisi Sayı 39, s.37-42.
2011 Japon Edebiyatı Örnekleminde Çeviri Sorunu, Lacivert Öykü ve Edebiyat Dergisi Sayı 40. s.87-90.


KATILDIĞI ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE VE SEMİNERLER

Kasım 1999
「日本語のやりもらい動詞の難しいところ (Japoncadaki Verme-Alma Eylemleri)The Fourth International Symposium on Language Education and Japanese Studies, Hongkong, 
Eylül 2004  ‘Türkçe ve Japoncada ‘Saygı Dili’ Kavramı’,  V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, TDK, Ankara
Kasım 2004 “Ölüm Ritüelleri: Japon ve Türk Toplumunda Benzeşen Yönler”, Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu Bildirileri, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi
Eylül 2006 Ortadoğu Japonca Öğretimi Semineri, Kahire
Eylül 2006 “Reexamining Classification of Taigūhyōgen”, 11th. European Symposium in Japanese Language Education, Viyana Üniversitesi
Eylül 2007
「日本語の「はい」のコミュニケーションにおける機能」12th. European Symposium in Japanese Language Education, SOAS (İngiltere)
Eylül 2007 “Yaşam Unsurlarının Kültür Ögesi Haline Getirilmesi –Japonya Örneği-”, ICANAS 38, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2008 14. Uluslar arası Türk Dilbilim Kurultayı, Ankara, 
2008
ヨーロッパ日本語教育シンポジウム, Çanakkale
2009
「認知言語学から見た日本語話者の「語り」と「読み」川端康成「雪国」・村上春樹「アフターダーク」の翻訳と対照して」,JSAA-ICJLE 2009  国際研究大会, Sydney
2009
「現象化と丁寧さトルコ語と日本語の対象研究」JSAA-ICJLE 2009 国際研究大会, Sydney
Kasım 2009
「トルコ共和国における日本語教育とアンカラ大学の方針」『第2回 トゥルク諸国日本語教育セミナー』Özbekistan
Kasım 2010 “Turkish and Japanese as Agglutinative Languages” , International Dialogue: Linguistic, Literary and Pedagogical Dimensions, Azerbaijan University of Languages
Mayıs 2011 “Öznel Kavrayış (Subjective Construal)’ın Çeviriye Etkisi”, 1. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi 
Ağustos 2012 4. Türk Devletleri Japonca Eğitim Semineri, Kazakistan.
Ekim 2012 Baky International Humanitarian Forum, Bakü, Azerbaycan.
Kasım 2012 2nd South Caucasus Japanese Language Seminars, Tiflis, Gürcistan.

KATILDIĞI ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE VE SEMİNERLER

Eylül 2003 “Davranış Bildiren Dilsel Anlatımların Öğretimi ve Sorunları ( Selamlama Anlatımları) Atölyesi, ”Türkiye’de Japonca Öğretimi ve Sorunları Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, Atölye sorumlusu. 
Mayıs 2004 ‘Türkçe ve Japonca’da İstek Bildiren Anlatımlar’, 18. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi
Haziran 2005 “Sovyet Sonrası dönemde Japonya - Türk Cumhuriyetleri ilişkileri”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu,Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Haziran 2010 ‘Bilişsel Yaklaşımla Türkçe ve Japonca’nın Karşılaştırılması’, I. Japonya Araştırmaları Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi
Haziran 2011 Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi Sözlüğü Çalıştayı, TDK
Ağustos 2011 “ ‘-te’ biçiminin Öğretimi”, 9. Japonca Öğretmenleri Toplantısı, Ankara Üniversitesi 


ULUSLARARASI ETKİNLİKLERDE DAVETLİ KONUŞMACI

Ocak 2001
待遇表現と日本語教育 (Anlatım Biçimleri ve Japonca Öğretimi), 15 Ocak 2001, Sōka Üniversitesi, Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Şubat 2006 
私の国「トルコ」NHK 講座「イスラム文化の魅力2」 
2008 Shenzhen Üniversitesi, Çin
Mart 2009 Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi, 
「世界的基準となる日本語スタンダードの構築国際シンポジウム」
2009
 「トルコ語 - 日本語における待遇表現の事実」 社会言語学会, Tokyo. 


PROJE SORUMLULUKLARI

トゥルク諸国日本語教育セミナー (Türk Devletleri Japonca Öğretimi Semineri), Proje Yöneticisi, Destekleyen Kurum: Japan Foundation, Proje gerçekleşme tarihi 8-9 Eylül 2008. Proje ilk olarak Türkiye’de yapılmış, 2009 yılında 2. ayağı Özbekistan, 2010 yılında 3. ayağı tekrar Türkiye’de düzenlenmiştir. 


ULUSLARARASI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ / PROJE TEŞVİK ÖDÜLÜ

1 Ekim 2008- 30 Eylül 2009 “The types of polite expression forms in Japanese and Turkish”, The Hakuho Foundation Araştırma Ödülü 
2009 Japan Society for the Promotion of Science, Grants in Aid for Scientific Research, Research C, No: 21500263. 


EDİTÖRLÜK, HAKEMLİK VE YAYIN DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ

Sei Shonagon (Kitap çevirmenleri girişimi ortak çevirisi), Yastıkname, Metis, İstanbul, 2006.
Manga’yı Keşfet, Shonen Jump Dünyası (Shūeisha), 2010
日本言語科学学会, Proceedings, Kuroshio, 2009.
Otam Dergisi, 24. Sayısı.
Asya Pasifik Araştırmaları Türkiye Yıllığı  (İlden Türkiye Doğu Asya Disiplinler Arası Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayını), yayın kurulu üyesi.


ULUSLARARASI BİR ETKİNLİKTE DÜZENLEME / BİLİMSEL DEĞERLENDİRME KOMİTESİNDE YER ALMA

2008 13th (International Symposium on Japanese Language Education in Europe, Düzenleme komitesi üyeliği ve bilimsel değerlendirme komitesi başkanlığı. Düzenleyen: Çanakkale Üniversitesi, Avrupa Japonca Öğretmenleri Topluluğu, Türkiye Japonca Öğretmenliği Topluluğu. 
II. Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği. Düzenleyen: Erciyes Üniversitesi.


ULUSAL BİR ETKİNLİĞİN DÜZENLEME / BİLİMSEL DEĞERLENDİRME KOMİTESİNDE YER ALMA

2003 ‘Türkiye’de Japonca Öğretimi ve Sorunları Çalıştayı’, Ankara Üniversitesi, Çalıştay Sekreterliği
2007 Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, bilim kurulu üyeliği. Düzenleyen:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 


BASIN YAYIN ORGANLARINDA TOPLUMA YÖNELİK ETKİNLİKLER

Dergi Söyleşileri:
2006
「暮らしの中の剣道32「剣道時代」120-121
2009
「トルコと日本 友好の担いてに」『エクテビアン』28, 2-3
Nisan 2012 “Kılıç Ruhtur!” Ankara Life 42, 86-87

Radyo Programları:
2005 Doğru Seçim Programı, Kanal B
2007  Ses TV Haber
Ocak 2010 Eğilimler Programı, TRT2
Kasım 2010 Japan Foundation, http://jfcairo.wordpress.com/category/japanese-language/page/4/


KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA DANIŞMANLIK / KOMİSYON ÜYELİĞİ

Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı, Ocak 2005- (Devam etmekte)
Akademik Gelişme ve Toplumsal Sorumluluk Komisyonu, 2007
Ankara Üniversitesi, Dış ilişkiler Komisyonu Üyeliği, 2010.
Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, 75. Kutlama Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri Yürütme Kurulu Üyeliği, 2010.
Ders Programı Komisyonu üyeliği, 2010-2011.
Azerbaycan Yabancı Diller Üniversitesi’ne Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı kurmak üzere danışmanlık.


DERNEKLER VE VAKIFLAR

Avrasya Eğitim, Kültür, Spor, Tanıtım ve Dayanışma Derneği kurucu başkanı, 2013.
Japonya Araştırmaları Derneği (JAD) üyeliği.
Türk Japon Kültürünü Arastirma ve Dayanışma Derneği (TUJAD) üyeliği.
Anken Budo Kulübü danışmanlığı.


DİĞER ETKİNLİKLER

2002-2003 Ankara Japonca Öğretmenleri Çalışma Grubu Sorumlusu.
Eylül 2003 'Türkiye'de Japonca Öğretimi ve Sorunları Çalıştayı, Genel Sekreteri.
Eylül 2003 'Türkiye'de Japonca Öğretimi ve Sorunları' Çalıştayı, 'Anlatım Atölyesi' sorumlusu.
Ağustos 2005 Dünya Kendo Liderleri Yaz Semineri 
Haziran 2008 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Japonya Ziyareti Heyeti
2009
日本語の空気、トルコ語空気, 東京日本・トルコ婦人