DR. ÖĞR. ÜYESİ BARIŞ TEKSOY    
Adı : BARIŞ
Soyadı : TEKSOY
E-posta : teksoy@politics.ankara.edu.tr
Tel : 5951417
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/baris-teksoy
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM:

2010: Doktora – Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Uluslararası Özel Hukuk Bilim Dalı, Tez Başlığı: “Uluslararası Özel Hukukta Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi”

2005: The Hague Academy of International Law (Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi-Hollanda) Uluslararası Özel Hukuk Yaz Programı

2004-2005: Université Libre de Bruxelles (Belçika) Özel Hukuk Merkezi'nde Konuk Araştırmacı (AB Komisyonu Jean Monnet Bursu ile)

2002: Yüksek Lisans – Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Uluslararası Özel Hukuk Bilim Dalı, Tez Başlığı: “Türk Hukukunda Yabancı Ticaret Ortaklıklarının Yerleşme Hakkı”

1999: Lisans – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


VERDİĞİ DERSLER:

 • Devletler Özel Hukuku (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıf Bahar Dönemi)
 • Hukukun Temel Kavramları (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü + Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf Güz Dönemi)
 • Basic Concepts of Law (Politics & Economics/Politika ve Ekonomi Bölümü 1. Sınıf Güz Dönemi)
 • Introduction to Law (ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Sınıf Güz Dönemi)
 • International Migration Law (Siyasal Bilgiler Fakültesi Bahar Dönemi Erasmus Dersi) 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI:

Yabancılar Hukuku, Uluslararası Koruma Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Kanunlar İhtilâfı Hukuku

YAYINLAR:
 • "Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesinden Doğan Kanunlar İhtilâfında Kuramsal Sorunlar", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran 2013, Cilt: 24, Sayı: 2, s. 167-224. 
 • "6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre Yabancıların Vize Alma Zorunluluğu", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 62, Sayı: 3, s. 855-906.
 • "Vatansızlığın Azaltılmasına Dair BM Sözleşmesi (1961) Karşısında Türk Vatandaşlığı Kanunu", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz-Ağustos 2013, Yıl: 26, Sayı: 107, s.221-244. (Nimet Özbek ile birlikte)
BİLDİRİLER: 
 • "Yabancıların Türkiye'ye Girişi ve Türkiye'de İkametlerine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Yabancıların Sahip Olduğu Haklar ve Güvenceler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 22.10.2014
 • "Sahip Oldukları Haklar Bakımından Yabancı Kategorilerinin Karşılaştırılması: Az Yabancılar Çok Yabancılar", Prof.Dr. Rona Aybay Onuruna Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 12.05.2015
 • "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Zulüm ve Uluslararası Koruma", Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, 02.10.2015
 • "Yabancıların Çalışma Hakkı ile İlgili Güncel Gelişmeler", Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir, 21.04.2016
 • “Türk Kanunlar İhtilâfı Hukukunda Tüzel Kişiler ve MÖHUK 'un 9. Maddesi”, 10. Yılında MÖHUK Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 07.12.2017
 • “Türk Yabancılar Hukukunun Sınır Dışı Etme Kurallarının Güncel Durumu Üzerine Değerlendirmeler”, Göç, İltica ve Hukuk Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16.02.2018
 • “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türk Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukukuna Etkileri”, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler Sempozyumu, Antalya Bilim Üniversitesi, 19.04.2018