PROF.DR. ZİYA TELATAR    
Adı : ZİYA
Soyadı : TELATAR
E-posta : telatar@ankara.edu.tr, ziyatelatar@yahoo.com.tr; ziyatelatar@gmail.com
Tel : 312 600 01 00-312 203 33 00 /1777
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı           : Ziya TELATAR

Unvanı                  : Prof. Dr.

 

Öğrenim Durumu     :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Elektronik Mühendisliği

Yıldız Universitesi

1983

Y. Lisans

Elektronik Mühendisliği

Ankara Universitesi

1992

Doktora

Elektronik Mühendisliği

Ankara Universitesi

1996

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:   Adaptif Veri Hızı Ölçüm Sistemi, Ankara Universitesi, 1992.

 

Doktora Tezi Başlığı:  Kompleks Cepstrum Metodu ve Adaptif İterasyonla Görüntü Onarma, Ankara Universitesi, Temmuz 1996.

Görevler         :

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Elektronik Mühendisi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

1987-1991

Arş. Gör.

Fen Fakültesi, Ankara Universitesi

1991-1996

Dr. Arş. Gör.

Fen Fakültesi, Ankara Universitesi

1996-1997

Yrd. Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, Ankara Universitesi

1997-2009

Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, Ankara Universitesi

2009-2013

Prof. Dr.

Mühendislik Fakültesi, Ankara Universitesi

2013-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Sema Nizam Abdulghani “Yüksek çözünürlük için çoklu görüntüleme sistemleri ile görüntü füzyonu”, Ankara Üniversitesi, 2012

Gürkan KocadereVideo Görüntülerinin Sabitlenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2010

Fatih Boyacı “Video dizilerinde kenar bulma algoritması ile öbek eşleme yöntemine dayalı hareket kestirimi”, Ankara Üniversitesi, 2010

Evren Ferhat Emekdaş “İmge arama sonuçlarının baskın kümeler kullanılarak gruplandırılması”, Ankara Üniversitesi, 2010

Doğan Deniz Demirgüneş “Basit horlayan ve tıkayıcı uyku apne sendromlu hastalardan toplanacak fizyolojik sinyallerin analizi ve karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi, 2009

Oktay Aydın “Tıbbi gaz sistemlerinde basınç kontrolu için bir uyarı sistemi tasarımı”, Ankara Üniversitesi, 2008

Çamaşırcıoğlu E., “Araç plakası algılama ve tanıma”, Ankara Üniversitesi, 2007

Ahmet Semih Altunay “Üroflowmetre sistemi tasarımı ve Üroflow sinyallerinin yorumlanması”, Ankara Üniversitesi, 2006.

Başar Tunay “Lisanssız kablosuz sistemlerin neden olduğu girişimin benzetimi”, Ankara Üniversitesi, 2005.

Fazıl Duman “EEG sinyallerinin analizi ile uyku durumunun belirlenmesi”, , Ankara Üniversitesi, 2005.

Mahir Ali Koç “SLIDE algoritması ile imge dizilerinde hareket kestirimi”, Ankara Üniversitesi,  2004.

Ergun Topaloğlu ”Kan gazı analiz cihazlarından ameliyathanelere bilgisayar kontrollu veri iletimi”, Ankara Üniversitesi, 2004.

Ediz Acar “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Araştırılması ve Gerçeklenmesi”, Ankara Universitesi, 2002.

Yusuf Öztürk “Görüntü Analizi ile Çıkarılan Özelliklerden Görüntü İçeriğinin Tahmini ve Sınıflandırma”, Ankara Universitesi, 2002.

Ayhan Polat “Kalp Seslerinin Zaman Ölçeklerinin Değiştirilerek Kalp Hastalıklarının Tanısında Kullanılması”, Ankara Universitesi, 2001.

 Fikret Arı “Uydudan Alınan Yeryüzü Görüntülerinde Oluşan Değişimlerin Algılanması”, Ankara Üniversitesi, 2000.

Memduh Köse “Görüntü Onarmada Pencereleme Teknikleri”, Ankara Universitesi, 2000.

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri :

 

Merve Erkinay, “Dismorfik Hastalıkların Sinyal İşleme Yöntemleri Kullanılarak Sınıflandırılması”, Ankara Üniversitesi, 2012

Selçuk Taşçıoğlu, “Bilişşel Radyo Ağları için Değişim Noktası Analizine Dayalı Geniş Bant Spektrum Algılama”,  Ankara Üniversitesi, 2011

Ufuk Sakarya, “Videolarda içerik dizinleme amaçlı çizge kuramsal sahne sezme, Ankara Üniversitesi, 2009.

Erkan Yavuz,”Duruk İmgelerde damgalama ve veri saklama”, Ankara Üniversitesi, 2008.

Onur Oral, “Çoklu değerli mantık (ÇDM) fonksiyonlarının küçültülmesinde ayrıştırma kullanımı ve uyumsuz çoklu değerli mantık fonksiyonları”, Ankara Üniversitesi, 2005.

Irfan Muhammad, “Bilgisayar ortamında insan yüzü algılama”, Ankara Üniversitesi, 2001.

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 

1. “Pulsatil kan pompası ve kan dolaşım sistemi modeli geliştirilmesi projesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalı talebi- Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Projesi-Proje Yöneticisi, 2005

2. “TreadMill ve hipoksik kamara cihazları imalatı” Gazi Üniversitesi 01/2004-45 kodlu proje talebi, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Projesi, Proje Yöneticisi, 2005

3. Investigation of Cosite Interference Mitigation Techniques, NATO/RTO Support Project, Supporting Nation: Canada-CRC, Project Number: T-134, Proje Yöneticisi, 2005

4. “Akut ve aralıklı hipoksi uygulamasının tavşanlarda trombosit fonksiyonları üzerine etkisi: Antioksidan savunma mekanizmalarının rolü” konulu projede yer alan deney hayvanlarının hipoksiye maruz bırakılacakları kamera içindeki oksijen ve karbondioksit gazlarının ortamdaki oranlarını ölçen ve karbondioksit oranını istenilen seviyede tutabilecek sistemin geliştirilmesi projesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen Proje Kodu: 2002-08-09-090) Proje Yöneticisi, 2005

5. “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda dikkatin uzaysal asimetrisinin incelenmesi” konulu projenin ihtiyacı olan “göz hareketlerini saptayan modül” ve “rotometre” adlı cihazların geliştirilmesi projesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen (Proje Kodu: 2003-08-09-095) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Projesi, Proje Yöneticisi, 2006

6. Ankara Üniversitesi iletişim ve bilgi teknolojileri tasarım ve uygulamaları, Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü, Proje kodu: 2001-00-00-006, Proje yöneticisi, 2004.

7. Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara, Konya ve Mersin Siloları Proses Yönetim Sistemi Modernizasyon Projesi, Döner Sermaye İşletmesi Projesi, Araştırmacı, 2001

8. Akut Egzersiz ve Kısa Dönem Antrenman Trombosit Fonksiyonları ve Plazma Total Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisi Konulu Koşu Bandı Imalatı, Ankara Universitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü-Döner Sermaye İşletmesi Projesi, Araştırmacı, 2001

9. Uzak Mesafeli Görüntü Algılama Sistemleri için Görüntü Kalitesi Arttırılması, Ankara Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü, Görüntü İşleme Grubu Projesi, AUIPG-01, Proje yöneticisi, 2000

10. Physical Layer Design for Wireless Local Area Networks, NATO/RTO Support Project, Supporting Nation: France, Project Number: 638113A, Araştırmacı, 1999

 

 

İdari Görevler:

 

Yüksekokul Müdürlüğü          : Temmuz 2011 – Devam ediyor

 

Bölüm Başkanı                          : Haziran 2009-Haziran 2012

 

Bölüm Başkanı Yardımcılığı : 1997- 2006.

 

Yönetim Kurulu Üyeliği                   : 1) Ankara Üniversitesi Teknoloji Bölgesi

       Mart 2011 – Eylül 2012

  2) Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

       Ağustos 2004-Şubat-2009

                  3) ANKÜSEM (Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim  

                       Merkezi), Nisan 2002- Devam Ediyor.

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : IEEE

 

 

Ödüller                                 1) 2004-2005 dönemi Ankara Üniversitesi Mühendislik

                                                    Fakültesi Bilimsel Faaliyet Teşvik Ödülü

                                                2) 2005-2006 dönemi Ankara Üniversitesi Mühendislik

                                                    Fakültesi Bilimsel Faaliyet Teşvik Ödülü 

 

 

Danışmanlık                                 : Ankara Üniversitesi KOSGEB-TEKMER           

 

 

Dergi Hakemlikleri                    : IEEE Transactions on Multimedia

           Digital Signal Processing (Elsevier)

                                                           Journal of Electronic Imaging (SPIE-IS&T)

                                                           EURASIP Journal on Applied Signal Processing (Hindawi)

                                                           Computers and Electrical Engineering (Elsevier)

                                                           Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer 

                                                            Sciences

                                                           Communications

        Advances in Electrical and Electronic Engineering

 

 

Dergi Alan Editörlüğü              : Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences

 

Eğitim Seminerleri                    : Cisco Network Academy Sertifika Programı (Eğitici)

 

 

 

Son üç yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

 

Akademik Yıl

Dönem

                 Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

2012-2013

 

Bahar

Lineer Sistem Analizi (Sinyaller ve Sistemler)

3

 

39

Sayısal Görüntü İşleme-II-  (Lisansüstü)

3

 

12

Mühendislikte Projelendirme

4

 

6

 

 

2012-2013

 

Güz

Sayısal Görüntü İşleme-I-  (Lisansüstü)

3

 

12

Mühendislikte Projelendirme

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012

 

 

Güz

Sayısal Görüntü İşleme-I-  (Lisansüstü)

3

 

18

Lineer Elektronik Lab. –I-

 

 

40

Elektronik (Başkent Üniversitesi)

4

 

40

Mühendislikte Projelendirme

4

 

6

 

Bahar

 

Lineer Sistem Analizi (Sinyaller ve Sistemler)

3

 

15

Sayısal Görüntü İşleme-II-  (Lisansüstü)

3

 

30

Mühendislikte Projelendirme

4

 

6

 

 

 

2010-2011

 

 

Güz

Lineer Elektronik –II-

3

 

45

Lineer Elektronik Lab. –I-

 

 

42

Sayısal Görüntü İşleme-I-  (Lisansüstü)

3

 

18

Mühendislikte Projelendirme

4

 

7

 

Bahar

Lineer Sistem Analizi

3

 

48

Lineer Elektronik Lab. –II-

 

 

40

Sayısal Görüntü İşleme-II- (Lisansüstü)

3

 

20

 

Mühendislikte Projelendirme

4

 

7

 

 

ESERLER


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

107.        Özsavas E., Telatar Z., Dirican B., Sager O., Beyzadeoglu M., “Automatic Segmentation of Anatomical Structures from CT Scans of Thorax for RTP”, Computational and Mathematical Methods in Medicine
Article ID 472890, DOI:
10.1155/2014/472890, 2014 (SCI)

106.        Yavuz E., Telatar Z., Comments on “A digital watermarking scheme based on singular value decomposition and tiny genetic algorithm”, Digital Signal Processing, 23(4), Pages 1335-1336, 2013 (SCI)

105.        Sakarya U., Telatar Z., Alatan A. A., “Dominant Sets Based Movie Scene Detection” Signal Processing, 92(1), 107-119,  2012 (SCI)

104.        Sakarya U., Telatar Z., ”Video Scene Detection Using Graph-Based Representations”, Signal Processing: Image Communications, 25(10), pp. 774-783, 2010 (SCI) 

103.        Taşçıoğlu S., Ureten O., Telatar Z., “Impact of Noise Power Uncertainty on the Performance of Wideband Spectrum Segmentation”, Radioengineering, 19(4), pp. 561-566, 2010 (SCI)

102.        Yılmaz A. E., Telatar Z., Fuzzy logic based four-voice choral harmonization in traditional style” Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 21(5), pp.289-301, 2010 (SCI)

101.        Altunay S., Telatar Z., Eroğul O., ”Epileptic EEG Detection Using the Linear Prediction Error Energy”, Expert Systems with Applications, 37(8) , pp.5661-5665, 2010 (SCI)

100.        Yılmaz A. E., Telatar Z., “Note-Against-Note Two-Voice Counterpoint by Means of Fuzzy Logic”, Knowledge-Based Systems,  23(3), pp. 256-266 , 2010 (SCI)

99.          Telatar Z., “ Video Dizilerinde Ayrıt Sezmeye Dayalı Hızlı Hareket Kestirimi - Fast Motion Estimation in Video Sequences by Edge Detection”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 24(2), s.245-255, 2009. (SCI)

98.          Duman F., Erdamar A., Eroğul O., Telatar Z., Yetkin S., “Efficient Sleep Spindle Detection with Decision Tree”, Expert Systems with Applications, 36(6), pp. 9980-9985 , 2009 (SCI)

97.          Altunay S., Telatar Z., Eroğul O., Aydur E., ”A New Approach to Urinary System Dynamics: Evaluation and Classification of Uroflowmeter Signals Using Artificial Neural Networks”, Expert Systems with Applications, 36(3), part 1, pp.4891-4895, 2009 (SCI)

96.          Sakarya U., Telatar Z., ”Graph-Based Multilevel Temporal Video segmentation”, Multimedia Systems, 14(5), pp.277-290, 2008 (SCI) 

95.          Bayrakçeken F., Telatar Z., Arı F., Bayrak A. B.,Spectral Image Analysis for the Absorption Bands of the β-Methallyl Free Radical in the Vapor Phase”, Elsevier-Spectrochimica Acta Part-A, 67, pp. 1276-1280, 2007 (SCI)

94.          Yavuz E., Telatar Z., “SVD Adapted DCT Domain DC Subband Image Watermarking Against Watermark Ambiguity”, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, 4105, pp.66-73, 2006 (SCI),

93.          Bayrakçeken F., Telatar Z., Arı F., Tunçyürek L., Karaaslan İ., Yaman A.,High-Resolution Discrete Absorption Spectrum of α-Methallyl Free Radical in the Vapor Phase”, Elsevier-Spectrochimica Acta Part-A, 65(1), pp. 143-146, 2006 (SCI)

92.          Bayrakçeken F., Arı F., Telatar Z., “Spectral Image Adaptation and Visual Experience of DBA/PMMA”, Elsevier-Spectrochimica Acta Part-A, 62, pp. 1151-1156, 2005 (SCI)

91.          Telatar Z., “Adaptive Filter Design for Image Deblurring by Using Multi-criteria Blurred Image Information”, Elsevier-Digital Signal Processing, 15, pp.4-18, 2005(SCI)

90.          Telatar Z., “Image Quality Improvement Using Edge and Distribution Information of Degraded Image”, JEI-Journal of Electronic Imaging, 13(3), pp. 579-585, 2004. (SCI)  

89.          Abilov, A., O.Tuzunalp, Z. Telatar, “Image Based Filtering and Control of Tubular Furnaces”, Automation and Remote Control, 64(6), pp.995-1005, 2003 (SCI)

88.          Abilov, A., Z. Zeybek, O.Tuzunalp, ve Z. Telatar, “Fuzzy Temperature Control of Industrial Refineries Furnaces through Combined Feedforward/Feedback Multivariable Cascade Systems”, Chemical Engineering and Processing, Elsevier Science, 41(1), pp. 87-98 2002. (SCI)

87.          Telatar Z., Tüzünalp Ö.,”Edge Estimation and Restoration of Gaussian Degraded Images”, JIST- Journal of Imaging Science and Technology, 42(4), pp.370-374, 1998 (SCI)


Uluslararası Kitap Bölümü


86. Onur Kocak, Tuncay Bayrak, Aykut Erdamar, Levent Ozparlak, Ziya Telatar and Osman Erogul “Automated Detection and Classification of Sleep Apnea Types Using Electrocardiogram (ECG) and Electroencephalogram (EEG) Features”, in Advances in Electrocardiograms - Clinical Applications, ISBN 978-953-307-902-8,328 pages Publisher: InTech,January 2012


Kitap Çevirisi:

85.    Z. Telatar (Editör), H. Tora, F. Arı, A. Kalaycıoglu, “Sayısal Görüntü İşleme”, 3. Baskıdan Çeviri, 2014, Palme Yayıncılık, Çeviri yapılan kitap: Digital Image Processing, R. C. Gonzalez, R. E. Woods, 3rd. Edition, Pearson Education Inc. publishing as Prentice Hall, 


Patentler:

84.      Abilov, A. O.Tuzunalp, Z. Telatar, “On-line image sensing system and method”, Turkish patent institute, Patent No: TR 1997 01001, 2001.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

83.          Oğretmenoğlu C., Eroğul O., Telatar Z., Güler E. R., Yıldırım F., “Brain Tumor Derection and Volume Estimation via MR Imaging”, European Biotechnology Congress 2015, Bucharest-Romania, 7-9 May, 2015

82.          Erkınay, M., Telatar, Z., Eroğul,O.,  Tunca, Y.,Dysmorphic Syndromes Classification and Recognition with Computer Assisted System”, BioMed’12, The Ninth IASTED International Conference on Biomedical Engineering, Innsbruck-Austria, February-2012doi: 10.2316/P.2012.764-073

81.          Demirgüneş D.D., Ertaş G., Ilıca T., Eroğul O., and Telatar Z., “Segmentation of Breast Region from MR Images using Multi-State Cellular Neural Networks” ELECO 2011 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, TURKEY, December-2011

80.          Yılmaz, A. E., Telatar, Z., Fuzzy Logic Based Efficient Multi-Criteria Choral Harmonization in Traditional Style, FUZZYSS’2009-1st Int. Fuzzy Systems Symposium, Ankara-Turkey, October-2009.

79.          Yılmaz, A. E., Telatar, Z., Musical Harmonization with Words: Realizability, Potential Issues and Challenges, ICSCCW 2009, 5th Int. Conf. on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, Magosa-North Cyprus, September-2009

78.          Yılmaz, A. E., Telatar, Z., Potential Applications of Fuzzy Logic in Music, Fuzz-IEEE-2009-Proceedings of IEEE International Conference on Fuzzy Systems, pp. 670-675, Jeju-Korea, August-2009

77.          Sakarya U., Telatar Z., ”Video Scene Detection Using Dominant Sets”, ICIP-2008 International Conf. on Image Processing, pp.73-76, San Diego-USA, October-2008

76.          Yavuz E., Telatar Z., ”SIFT Based Geometric Distortion Correction Method”, ISCIS-2008 23rd International Symposium on Computer and Information Sciences, In Conference CD-ROM, Istanbul-Turkey, October-2008

75.          Sakarya U., Telatar Z., ”Graph Partition Based Scene Boundary Detection”, ISPA 2007, Proc. Of the Int. Symposium on Image and Signal Peocessing, pp. 544-549, Spain 2007.

74.          Yavuz E., Telatar Z., “Improved SVD-DWT Based Digital Image Watermarking Against Watermark Ambiguity”, SAC 2007, The 22nd. Annual ACM Symposium on Applied Computing, , pp.1051-1055, Seoul-Korea, March 2007.

73.          Duman F., Eroğul O., Telatar Z., Yetkin S., “Automatic Sleep Spindle Detection and Localization Algorithm” EUSIPCO 2005, 13th. European Signal Processing Conference, On Conference CD-ROM, Antalya-Turkey, September-2005

72.          Çavuşoğlu M., Eroğul O., Telatar Z., “Design and Implementation of A Programmable Apnea Monitoring System”, EUSIPCO 2005, 13th. European Signal Processing Conference, In Conference CD-ROM, Antalya, Eylül-2005

71.          Telatar Z., O. Eroğul, H. G. Ilk “A Complementary Tool for the Easy Detection of Cardiac Abnormalities”, BIOMED 2004 Proceedings of the second IASTED International Conf. on Biomedical Engineering, pp.440-444, Innsbruck-Austria, February 16-18, 2004.

70.          Eroğul O, Telatar Z., “A Supplemental Technique for Easy Detection of Kidney Stones in Renal Images”, IJCI Proceedings of International Conference on Signal Processing, vol. 1, No. 2, pp.95-99, Çanakkale, September 2003.

69.          Telatar Z., Eroğul O., “Heart Sounds Modification for the Diagnosis of Cardiac Disorders”, IJCI Proceedings of International Conference on Signal Processing, Vol. 1, No. 2, pp.100-105, Çanakkale, September 2003.

68.          Akbulut A., Efe M., Ceylan A. M., Arı F., Telatar Z., İlk H. G., Tuğaç S., “An Experimental Hybrid System FSO/RF Communication System”, Proceedings of the IASTED International Conference on Communication System and Networks, pp. 406-411, Benalmadena-Spain, 2003  

67.          İlk H.G., Tuğaç S., Akbulut A., Telatar Z., “A Bit Rate Reduction Technique for Standard Melp Vocoder for a Possible Wireless Communications System’s Performance Enhancement”, Proceedings of the IASTED International Conference Wireless and Optical Communications, pp. 611-616, Banf-Canada, 2002  

66.          A.Abilov, Ö.Tüzünalp, Z. Telatar, “An Image-Based Filtering and Control of Tubular Furnaces: Application to an Industrial Plant”, IchemE Advances in process control 6, York, September-2001.

65.          Zeybek Z., Telatar Z., Öztürk Y., “Fuzzy relational pattern dynamics of the breast cancer cells”, Springer Verlag, pp. 373-382, 2002 (“Soft Computing in Industry-Recent Applications” edited by Rajkumar Roy, Mario Köppen, Seppo Ovaska, Takeshi Furuhashi, Frank Hoffmann, ISBN: 1852335394, 852 pages).

64.          I. Muhammad, Z. Telatar, “An Automatic Human Face Detection Algorithm”, The Balkan Conf. On Signal Proc., Communications and Circuit and systems, (on CD-ROM), Istanbul-Turkey, 2000.

63.          Z. Telatar,”Recovery of Satellite Images Using Edge Information of Actual Image” NSIP99, IEEE-EURASIP Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, pp.224-228, Antalya-Turkey, 1999.

62.          A.Abilov, Ö.Tüzünalp, Z. Telatar,”Real-time Adaptive Filtering for Nonstationary Image Restoration Using Gaussian Input” MED99, 7th Mediterranean Conference on Control and Automation, pp.2152-2160, Haifa-1999

61.          Z.Telatar, “Adaptive Restoration of Satellite Images”, ISI-97 51st Session (Bulletin of the International Statistical Institute), pp. 499-500, Istanbul-Turkey, 1997.

60.          1Dursun, E., 1Ceceli, E., 11Çakcı, A., 2Tüzünalp, Ö., 2Öztürk, O., 2Telatar, Z., “Effectiveness of a New Joint Position Biofeedback Training System Development and its Application on Hemiplegic Patients”, IEEE Intenational Biomedical  Days, Istanbul-Turkey, 1992.


Uluslararası - Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

59.          Köse M., Taşçıoğlu S., Telatar Z., “Wireless device identification using descriptive statistics”, Communications A2-A3 Series, 57(1) pp.1-10, DOI: 10.1501/commua1-2_0000000083, 2015

58.          Köse M., Taşçıoğlu S., Telatar Z., “Signal-to-noise ratio estimation of noisy transient signals”, Communications A2-A3 Series, 57(1) pp.11-19, DOI: 10.1501/commua1-2_0000000084, 2015

57.          Telatar Z., Sazlı M. H., Muhammad I., “Neural Network Based Face Detection from Pre-Scanned and Row-Column Decomposed Average Face Image”, ACIVS 2007, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, 4678, pp.297-309, 2007.

56.          Yavuz E., Telatar Z., “Digital Watermarking with PCA Based Reference Images”, ACIVS 2007, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, 4678, pp.1014-1023, 2007.

55.          Sakarya U., Telatar Z., “Graph-Based Multilevel Temporal Segmentation of Scripted Content Videos”, GbRPR 2007, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, 4538, pp.168-179, 2007.

54.          Telatar, Z., “A Supplemental System for Detection and Measurement of Data Transmission Rate in HF Wireless Communication”, Communications, A2-A3 series, 48(1), pp. 1-10, DOI: 10.1501/commua1-2_0000000032, 2004

53.          Abilov, A. O. Tuzunalp, and Z. Telatar, “Real-time Adaptive Filter Identification for Non-stationary Image Sensing system”, Earth Research from Space, v.3,  pp. 16-22, 2001.

52.          Telatar, Z., “An Estimation Approach for Gaussian Distribution on Degraded Images”, Communications, A2-A3 series, 46, pp. 23-31, DOI: 10.1501/commua1-2_0000000037, 2001.

51.          Abilov, A. O.Tuzunalp, Z. Telatar,On-line model Adaptation for Algorithmic filter controller of images”, Communications, A2-A3 series, 46, , pp. 1-14, DOI: 10.1501/commua1-2_0000000035, 2001.                

50.          Arı F., Z. Telatar, H. G. Ilk, O. Ureten, “Detection of Changes in Images with Two-Dimensional Moments”, Communications, A2-A3 Series, 45, pp. 11-17, 2001

49.          Abilov, A., O.Tuzunalp, Z. Telatar, H. G. İLK, “Equivalent System Method Applied to Multivariable Cascade Control of Industrial Tubular Furnace”, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Veszprem, 30, pp. 181-185, 2002


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

48. Akay F., Akbulut A., Telatar Z., “2-B Videodan 3-B Video Oluşturma”, SIU 2015, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, s.2329-2332, Malatya, Mayıs 2015

47. İnal T., Telatar Z., Ataç G. K.,BT Perfüzyon Görüntülerinde Gürültü Bastırma: Bir Bilateral Süzgeç Uygulaması”,SIU 2014, IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Nisan 2014

46. Özsavaş E.E,  Telatar Z., Dirican B, Sağer Ö Akciğerler Ve Geniş Kanserli Alanların Tam Otomatik Olarak Bölütlenmesi, SIU 2014, IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Nisan 2014

45. Erdem M.C., Telatar Z., “Adaptif Dalgacık Eşikleme Yöntemiyle Görüntü İyileştirme”, SIU 2013 IEEE 21. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Girne-Kıbrıs, Nisan-2013.

44. Kılıçkaya M, Telatar Z., “Durağan İmgelerden İnsan Eylemi Tesbiti”, SIU 2013 IEEE 21. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Girme-Kıbrıs, Nisan-2013.

43. Nizam S., Telatar Z., “Çoklu Dalgacık ve HIS Dönüşümlerine Dayalı Çoklu-İzgesel Görüntü Birleştirme”, SIU 2012 IEEE 20. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Sayfa 14, Muğla, Nisan-2012.

42. Koçak O., Bayrak T., Fırat H., Erdamar A., Yüceege M., Ardıç S., Eroğul O., Telatar Z., “Uyku Apnesi Öncesi ve Sonrasında Darbe Geçiş Zamanı (DGZ) Parametresinin Elektroensefalogram (EEG) Sinyaline Etkisinin Araştırılması”, 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 4(81), Aralık 2012

41. Koçak O., Bayrak T., Erdamar A., Fırat H., Yüceege M., Ardıç S., Eroğul O., Telatar Z., “Uyku Apnesi Öncesi ve SonrasındaElektrokardiyogram (EKG) Parametrelerinin Nicel Araştırılması”, 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 4(80), Aralık 2012

40. Koçak O., Bayrak T., Fırat H., Erdamar A., Yüceege M., Telatar Z.,Ardıç S., Eroğul O., “Uyku Apnesi Sürecinde Görülen Solunumsal Arousal Mikroyapılarının Mühendislik Yaklaşımları ile Analizi”, 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 4(79), Aralık 2012

39. Erkınay Z. M., Telatar  Z., Eroğul O., Tunca Y., “Dismorfik Sendromların Tanısı için Yüz Görüntülerinden Çıkarılan Morfolojik Özellikler ve Dismorfik Sendromların Sınıflandırılması, TIPTEKNO’11-BİYOMUT 2011-16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Sayfa 80-83, Antalya, Ekim-2011

38. Demirgüneş D. D., Ertaş G., Telatar  Z., Eroğul O., “Apne-Hipopne İndeksi Kullanılarak Uyku Apnesinin Bilgisayarlı Tespiti, TIPTEKNO’11-BİYOMUT 2011-16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Sayfa 187-190, Antalya, Ekim-2011

37. Altınöz B., Özgülbaş D., Alay E., Telatar  Z., Eroğul O., “Oral, Nazal, Abdominal Solunum İzleme ve Görüntüleme Sistemi, TIPTEKNO’11-BİYOMUT 2011-16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Sayfa 419-422, Antalya, Ekim-2011

36.          Arı F., Telatar Z., Göz Bebeği Merkezi ve Kornea Yansımasına Dayalı Olarak Gözün Baktığı Hedef Noktasının Tesbiti”, SIU 2011 IEEE 19. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Sayfa 150-153, Antalya, Nisan-2011.

35.          Telatar Z., Karaardıç A. K., “Hava Fotoğraflarından Uçak Görünüşlerinin Yapay Sinir Ağları ile Sınıflandırılması”, BMYS 2010-Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Sayfa 1351-1363, Diyarbakır, Ekim-2010

34.          Yılmaz A. E., Telatar Z., “Genetik Algoritmaların Müzikteki Mevcut ve Olası Uygulamaları”, BMYS 2010-Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Sayfa 353-367, Diyarbakır, Ekim-2010

33.          Emekdaş E. F., Telatar Z., “Çizge Kuramsal İçerik Analizi ile İnternet Tabanlı İmge Arama Sonuçlarının Gruplandırılması”, SIU 2010 IEEE 18. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Sayfa 744-747, Diyarbakır, Nisan-2010.

32.          Eleyan G., Telatar Z., Yılmaz A. E., “Karmaşık Dalgacık Dönüşümü ve Yapay Sinir Ağları ile Yüz Algılama” SIU 2010 IEEE 18. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Sayfa 828-831, Diyarbakır, Nisan-2010.

31.          Köse M., Telatar Z., “Kablosuz Yerel Alan Ağlarında RF İmzası ile 802.11b Cihazların Kimlik Tespitine Yönelik Bir yaklaşım” SIU 2010 IEEE 18. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Sayfa 800-803, Diyarbakır, Nisan-2010.

30. Yıldız M., Yeter İ., Karabağ K., Telatar  Z., Eroğul O., Yıldırım V., “Isıl Ağrı Eşiği ve Tepki Süresi Ölçüm Sistemi, BİYOMUT’2010-15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Antalya, Nisan-2010

29.          Emekdaş E. F., Telatar Z., “İnternet Tabanlı İmge Arama Sonuçlarının Histogram Tabanlı Baskın Kümeler ile Sınıflandırılması”, Elektrik, Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, s. 167-172, Ankara, Aralık-2009

28.   Demirgüneş D. D., Eroğul O., Eroğlu H. H., Telatar Z., “Horlayan Hastaların Solunum, Oksijen Saturasyonu ve Akustik Sinyallerinin Analizi”, BİYOMUT’2009-14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İzmir, Mayıs-2009

27.  Aydın O., Eroğul O., Telatar Z., “Tıbbi Gaz Sistemlerinde Basınç Kontrolü İçin Bir Uyarı Sistemi Tasarımı”, BİYOMUT’2009-14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İzmir, Mayıs-2009

26.          Sakarya U., Telatar Z., “Baskın Kümeler ile Video İçerik Analizi”, SIU 2009 IEEE 17. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Sayfa 928-931, Antalya, Nisan-2009.

25.          Demirgüneş D. D., Eroğul O., Eroğlu H. H., Telatar Z., “Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Birimlerinde Yürütülen Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Hizmetleri ve Önemi”, BİYOMUT’2008-13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Ankara, Mayıs-2008

24.          Sakarya U., Telatar Z., “Video Sahne Sezme için Çizge Temelli Bir Yaklaşım”, SIU 2008 IEEE 16. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, Nisan-2008.

23.          Yavuz E., Telatar Z., “TDA Tabanlı Referans İmge ile Sayısal Damgalama”, SIU 2007 IEEE 15. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, Nisan-2007.

22.          Telatar Z., Çamaşırcıoğlu E., “Renk Bilgisi ve YSA Kullanarak Plaka Algılama ve Tanıma”, SIU 2007 IEEE 15. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, Nisan-2007.

21.          Altunay S., Telatar Z., Eroğul O., ”Doğrusal öngörüm Süzgeci Hata Enerjisi Yöntemi Kullanılarak EEG İşaretlerinde Epileptik Nöbetlerin Belirlenmesi”, BİYOMUT’2007-12. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, sayfa.1-5, Istanbul, Mayıs-2007

20.          Duman F.,  Eroğul O.,  Telatar Z. , Kayan K., “Ventriküler Fibrilasyonun Gerçek-Zamanlı Tesbiti”, BİYOMUT’2006-11. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Istanbul, Mayıs-2006

19.          Altunay S., Telatar Z., Eroğul O., Aydur E., “Üroflow Grafiklerinin Yapay Sinir Ağları ile Yorumlanması”, SIU 2006 IEEE 14. Sinyal ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya , Nisan-2006.

18.          Duman F., Eroğul O., Telatar Z., Yetkin S., “Uyku İğciklerinin Kısa ve Uzun Dönemli Karma Analizi”, IEEE SIU’05  13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kayseri, Mayıs-2005.

17.          Tunay B. Ureten O., Serinken N., Telatar Z., “5 GHz Bandını Paylaşan Telsiz Erişim Sistemleri İçin Radar Algılama Eşiğinin Tespitine Yönelik Bir Benzetim Çalışması”, IEEE SIU’05  13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kayseri, Mayıs-2005.

16.          Duman F., Erogul O., Telatar Z., “Çoklu Sinyal Sınıflandırması (MUSIC) Yöntemi Kullanılarak EEG Sinyallerinin Çözümlenmesi”, BİYOMUT’2004 X. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, S. 5-10, Istanbul, Mayıs-2004.

15.          Boyacı F., Telatar Z., “Video Dizilerinde Kenar Bulma Algoritması ile Hareket Kestirimi”, SIU’04 IEEE  12. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, S.474-477, Kuşadası, Nisan-2004.

14.          Koç M. A.., Telatar Z., “Alt-Uzay Yön Algılama ile Görüntü Dizilerinde Hareket Kestirimi”, SIU’04 IEEE 12. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, S.426-429, Kuşadası, Nisan-2004.

13.          Acar E., Telatar Z., “Yerel Yükseklik Verileri ile İki Boyutlu Görüntü Modeli ve Sayısal Haritasının Çıkarılması”, IEEE SIU-2002 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, S. 206-211, Pamukkale-Denizli, 2002.

12.          Telatar Z., Eroğul O., Polat A., “Kalp Sesi İşaretlerinin Analizi ile Kalp Rahatsızlıklarının Belirlenmesi”, IEEE SIU-2002 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, S. 448-452, Pamukkale-Denizli, 2002

11.          Muhammad I., Telatar Z., “Çok Sayıda Yüz Bulunan Görüntülerde Yapay Sinir Ağları ile İnsan Yüzünün Algılanması”, IEEE SIU-2002 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, S. 315-320, Pamukkale-Denizli, 2002

10.          Öztürk Y., Telatar Z., İlk H. G., “Yüksek Dereceli İstatistik Yöntemleri Kullanarak Mamogram Görüntülerinde Kanserli Hücrelerin Sınıflandırılması”, ”, IEEE SIU-2002 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, S. 858-863, Pamukkale-Denizli, 2002

9.            Öztürk N., Eroğul O., Telatar Z., Kurt İ., “Hücrelerin Oksidatif Fosforilasyon Kapasitelerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir PO2 İzleme Sistemi Gerçekleştirilmesi”, BİYOMUT’2002, Boğaziçi Üniversitesi-Istanbul, 2002

8.            Telatar Z., “İmge Dizilerinde Objelerin Hareket Yönünün Kestirimi”, IEEE SIU-2001 9. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, S. 641-646, Gazimağusa-Kıbrıs, 2001.

7.            Köse M., ve Z. Telatar, “Görüntü Onarmada Oluşan Çerçeve Hatalarının İyileştirilmesi”, IEEE SIU-2001 9. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, S. 360-365, Gazimağusa-Kıbrıs, 2001.

6.            Muhammad İ., Z. Telatar, ve Ö. Tüzünalp, ”Yüz Algılama Algoritmalarında Tarama Zamanının Azaltılması için Bir Hızlı Ön Tarama Algoritması”, IEEE SIU-2001 9. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, S. 565-570, Gazimağusa-Kıbrıs, 2001.

5.            O. Eroğul, Z. Telatar, “Böbrektaşı Görüntülerinin İteratif Ayrıt Sezimi Yöntemi Kullanılarak İyileştirilmesi” IEEE SIU-2000 8. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, S. 463-467, Antalya, 2000.

4.            1Dursun, E., 1Hamamcı, N., 1Dönmez, S., 1Çakcı, A., 2Tüzünalp, Ö., 2Öztürk, O., 2Telatar, Z., “Hemiplejik Hastalarda Gövde Kontrolunun Kazanılması için Açısal Biofeedback Kullanımı”, BİYOMUT94, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul,1994.                              


Kongrelerde sunulan ve bildiri kitabında özeti basılan bildiriler


3.            Özsavas E., Telatar Z., Dirican B., Sager O., “A New Method for Automatic Segmentation of Lungs and Large Cancerous Regions from Computed Tomography Scans of Thorax”, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), Abstract book, p. 563, Antalya, 2014

2.            Nalçacı E., Gunes E., Erdogan M., Telatar Z., Ari F., Ozturk O., “Design and Implementation of the Eye Movement Detection System in Investigation of Spatial Neglect”, Neuroanatomy abstract book, 5th National Congress of Neuroscience, v. 5, Supplement-1, p. 35, Zonguldak, 2006

1.            Gunes E., Nalçacı E., Erdogan M., Telatar Z., Ari F., Ozturk O., Design and Implementation of the System Detecting Uninterrupted Turning Movements (ROTOMETER) ”, Neuroanatomy abstract book, 5th National Congress of Neuroscience, v. 5, Supplement-1, p. 35, Zonguldak, 2006