PROF.DR. ÜMİT FAFO TELATAR    
Adı : ÜMİT FAFO
Soyadı : TELATAR
E-posta : telatar@humanity.ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 310 32 80/1293
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ESKİÇAĞ DİLLERİ ve KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/umit-fafo-telatar
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı                 :Ümit Fafo TELATAR

Doğum Tarihi           :08 Eylül 1961

Unvanı                       :Doç. Dr.

 

 

Öğrenim Durumu

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri / Latin Dili ve Edebiyatı ABD

Ankara Üniversitesi

1983

Y. Lisans

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri / Latin Dili ve Edebiyatı ABD

Ankara Üniversitesi

1985

Y.Lisans

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri / Latin Dili ve Edebiyatı ABD

Ankara Üniversitesi

1995

Doktora

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri / Latin Dili ve Edebiyatı ABD

Ankara Üniversitesi

2001

Doç. Dr.

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bilim Dalı ABD

Ankara Üniversitesi

2004

 Prof.Dr.                  Eskiçağ Dilleri ve                    Ankara Üniversitesi    2010

                                Kültürleri Anabilim Dalı

 

Görevler

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dış Ticaret Uzmanı-Şef

Türkiye Elektronik Sanayi A. Ş. (TESTAŞ)

1983-1993

Araştırma Görevlisi

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi- Latin Dili ve Edebiyatı

1993-2001

Dr. Araştırma Görevlisi

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi- Latin Dili ve Edebiyatı

2001-2003

Yrd. Doç. Dr.

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi- Latin Dili ve Edebiyatı

2003-2004

Doç. Dr.

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi- Latin Dili ve Edebiyatı

2004-Devam Ediyor

 

YÖNETİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLER

A-    TAMAMLANMIŞ

Yüksek Lisans : 

Nil Şeyda Şahin ‘Eskiçağ Şiirinde Epithalamium’ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

B-    DEVAM EDEN

Doktora  :  Turgay Erdoğan

                   Cemil Koyuncu

                   Serap Kalaycıoğulları

Uluslararası Bilimsel Etkinlikler

- A.B.D. Columbia University New York’da araştırma çalışması 14. 06. 2005- 22.08.2005 tarihleri arası

YAYINLAR

 

A. Çeviri Kitaplar

 

1. Telatar, F., Suetonius, De Viris Illustribus (Ünlü Kişiler),  Latinceden çeviri, açıklayıcı bilgiler ve notlar,Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013, Ankara.  

2. Telatar Ü. F, Özaktürk F. G., Suetonius, On iki Caesar’ın Yaşamı, Latinceden çeviri, açıklayıcı bilgiler ve notlar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008, Ankara.

 3. Özaktürk F. G., Telatar Ü. F.,  Cicero, De Natura Deorum( Tanrıların Doğası), Latinceden çeviri, açıklayıcı bilgiler ve notlar, Dost Yayınları,  2007, Ankara .

 4. Telatar Ü. F., Cicero, De Provincis Consularibus (Konsüllük Eyaletleri Hakkında), Latinceden çeviri, açıklayıcı bilgiler ve notlar Multilingual Yayınları, 2004, İstanbul.

5. Telatar F., Cicero, De Imperio Pompei (Pompeius’un yetkisi Hakkında) Latinceden çeviri, açıklayıcı bilgiler ve notlar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003, İstanbul.

 B. Hakemli Dergi Makaleleri

6. Telatar Ü. F., ‘Propemptikon ve Epibaterion Dizeleri’, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi   (Yayına Kabul edildi, baskıda)

7 Telatar. F., Gür S., Erdoğan T., Koyuncu C., POST REDITUM IN SENATU  VE POST REDITUM  AD QUIRITES SÖYLEVLERİ  Belleten,  Türk Tarih Kurumu Yayınları (Yayına Kabul edildi, baskıda)

8. Telatar, Ü.,F.,  ‘Aşık ve Asker’ Koridor Dergisi, Sayı 13, Sayfa: 38-40, 2010.

9. Telatar, Ü.,F., ‘Roma Edebiyatında Pastoral Şiir’, Doğu Batı Dergisi, Sayı 49, sayfa: 159-177, 2009 

10. Telatar, Ü., F., Ak, N., B., ‘Quintus Cicero’dan consul Adayı Marcus Cicero’a Mektup: Seçim Öğütleri’, Doğu Batı Dergisi, Sayı 50, Sayfa: 127-145 , 2009.

11. Acıduman A, Arda B, Özaktürk, F.G, Telatar Ü.F, What does Al-Qanun Fi Al-Tibb (The Canon of Medicine) say on head injuries? Neurosurgical Review, 2009. 

12. Telatar, Ü.,F., ‘Eski Yunan ve Roma’da Düğün Türküsü’ Koridor Dergisi, Sayı 12.  Sayfa: 34-38, 2009  

13. Özaktürk, G., Telatar, Ü. F. , ‘Cicero, Academica I. Kitap’, Belleten,  LXXII, 264     Sayfa: 643- 660, 2008. 

14. Telatar, Ü.F., Sertorius ile Mücadelede Pompeius’un Senatoya Mektubu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 48, Sayı 1,  Sayfa: 65-73, 2008  

15. Telatar, Ü. F., ‘Metaphora ve Metonymia’nın Latincedeki Tanımı ve Kullanımları’, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, sayı 125, sayfa: 75-83, 2007. 

16. Telatar, Ü. F., ‘Romalılarda Ceyiz’, Littera, Sayı 12 sayfa: 137-147, 2003. 

17. Telatar, Ü. F., Horatius’un Lirik Şiirlerinde Iuppiter’, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa: 69-78, 2003.  

C. BASILMIŞ ULUSLARARASI SEMPOZYUM MAKALELERİ

18. Telatar Ü.,F., Gür S., Latin Dilinde Barbarismus ve Soloecismus,  IX. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Ekim, 2009. 

19. Telatar Ü., F., Yunan ve Latin Uygarlıklarında Dil Bilgisi Çalışmaları, 8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mayıs, 2008.   

D. BASILMAMIŞ ULUSLARARASI SEMPOZYUM MAKALELERİ

20. Telatar Ü.,F., Eskiçağda Düğün Türküleri  (EPITHALAMIA), 2009, III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi , Fen Edebiyat Fakültesi, Mart, 2009.  

ULUSAL SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

21. Telatar, Fafo, “Cicero ve Iustitia”, Navisalvia, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010 .

22. Telatar, Fafo , “Mnenosyne ve Kızları”, Navisalvia, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009 .

23. Telatar, Ü. Fafo ; Özaktürk F. Gül, “Kıbrıslı Tanrıça Venus ve Bahar”, Girne Amerikan Üniversitesi 2013