PROF.DR. ÖZLEM ARPACI    
Adı : ÖZLEM
Soyadı : ARPACI
E-posta : temiz@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 03122033076
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
                                                                                                                                                                    

ÖzGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı         : Özlem TEMİZ-ARPACI

Doğum Yeri       : Ankara

Adres                 : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 06100, Tandoğan / Ankara - Türkiye

Telefon              : + (90) 312 2033076

E-mail                : temiz@pharmacy.ankara.edu.tr

1.

     Lisans

Eczacılık

Ankara

1985-1989

Y. Lisans

     Farmasötik kimya

Ankara

1989-1991

Doktora

Farmasötik kimya

Ankara

1992-1998

 


 

2.            Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2001-2003

Doçentlik Tarihi      :      2003-2009                               

Profesörlük Tarihi   :  2009-.

3.            Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

3.1.   Yüksek Lisans Tezleri

1.Mustafa Arısoy: “Yeni 2-(p-sübstitüebenzil)-5-(2-sübstitüeasetamido) benzoksazol türevlerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması, mikrobiyolojik etkileri ve kantitatif yapı-etki ilişkileri çalışmaları” 2005-2007.

 

2..Burcu Eylem Çiftçioğlu: “Bazı Yeni Sübstitüebenzazol Türevlerinin Sentezi, Yapı aydınlatması ve Mikrobiyolojik Aktivite  Çalışmaları” Başlama tarihi: 2008-2011.

3. Refiye Tekiner “ Sistemik Fungus Enfeksiyonlarında Kullanılan Antifungaller ve Biyoyararlanım Çalışmaları” 2009-2011

 

3.2.   Doktora Tezleri

Mustafa Arısoy: “Bazı Yeni Heterosiklik Bileşiklerin  Sentez, Yapı                    Aydınlatmaları, Antimikrobial Etki, Çalışmaları”2007-.

 

4.            Yayınlar

4.1.   Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Şener, E., Yalçın, İ., Temiz, Ö., Ören, İ., Akın,A.,Uçartürk, N.; “Synthesis and Structure-Activity Relationships of Some 2,5-disubstituted Benzoxazoles and Benzimidazoles as Antimicrobial Agents” Il Farmaco, 52(2): 99-103 (1997).

2. Yalçın, İ., Kaymakçıoğlu, B.K., Ören, İ., Şener, E., Temiz, Ö., Akın,A., Altanlar, N.; “Synthesis  and   Microbiological Activity of Some Novel  N-(2-Hydroxyl-5- substituted phenyl)benzacetamides,  phenoxyacetamides Thiophenoxyacetamides as the   possible metabolites  of  antimicrobial active Benzoxazoles” Il Farmaco, 52(11)  685-689 (1997).

3. Ören, İ., Temiz, Ö., Yalçın, İ., Şener, E., Akın,A., Uçartürk, N.; “Synthesis and Microbiological Activity of 5 (or 6)-methyl-2-substituted Benzoxazole and Benzimidazole Derivatives” Arzneimittel-Forschung / Drug Research, 47(12): 1393-1397 (1997).

4. Temiz, Ö., Ören, İ.,  Yalçın, İ., Şener, E., Uçartürk, N.; “Synthesis and microbiological activity of some novel 5- or 6-methyl-2-(2,4-disubstitutedphenyl)benzoxazole derivatives” Il Farmaco, 53, 337-341 (1998).

5. Ören, İ., Temiz, Ö., Yalçın, İ., Şener, E., Altanlar, N.; “Synthesis and antimicrobial activity of some novel 2,5- and/or 6-substituted benzoxazole and benzimidazole derivatives” European Journal of Pharmaceutical Sciences, 7, 153-160 (1998).

6. Akı-Şener, E., Temiz-Arpacı, Ö., Yalçın, İ., Altanlar, N.; “Synthesis and microbiological activity of some novel 5-benzamido- and 5-phenylacetamido- substituted 2-phenylbenzoxazole derivatives” Il Farmaco, 55, 397-405 (2000) .

7. Yalçın, İ., Ören, İ., Temiz, Ö., Akı-Şener, E.; “QSARs of some novel isosteric heterocyclics with antifungal activity” Acta Biochimica Polonica, 47 (2), 481-486 (2000).

8. Akı-Şener, E., Bingöl, K.K., Ören, İ., Temiz-Arpacı, Ö., Yalçın, İ., Altanlar, N.: Synthesis and microbiological activity of  some N-(o-hydroxyphenylbenzmides and phenylacetamides as the possible metabolites of antimicrobial active benzoxazoles, Part II., Il Farmaco, 55, 469-476 (2000).

9. Temiz-Arpacı, Ö., Ören, İ., Altanlar, N.; “Synthesis and Antimicrobial Activity of Some Novel 2-(p-Substituted-phenyl)-5-Substituted-Carbonylaminobenzoxazoles”, Il Farmaco,57, 175-181 (2002).

10. Ünver, H., Temiz-Arpacı, Ö., Zengin D. M., Durlu T. N., “Crystal structure,  spectroscopic studies and conformational analyses of 5-chloro-6-nitro-2-cyclohexylmethylbenzoxazole”, J. of Mol. Structure, 609, 205-212 (2002) .

11. Akı-Şener, E., Bingöl, K.K., Temiz-Arpacı, Ö., Yalçın, İ., Altanlar, N, “Synthesis and microbiological activity of some N-(2-hydroxy-4-substitutedphenyl)benzamides, phenylacetamides and furamides as the possible metabolites of antimicrobial active benzoxazoles”, Il Farmaco,57, 451-456 (2002).

12. Temiz-Arpacı, Ö., Akı-Şener, E., Yalçın, İ., Altanlar, N., “Synthesis and antimicrobial activity of some 2-[p-substituted-phenyl]benzoxazole-5-yl-arylcarboxyamides”, Arch. Der Pharm., 6, 283-288, (2002).

13. Temiz-Arpacı, Ö, Akı-Şener, E., Yalçın, İ., Altanlar, N., “Synthesis and                        microbiological activity of some novel N-[2-(p-substitutedphenyl)-5-benzoxazolyl]-cyclohexyl carboxamide, -cyclohexyl acetamide and –cyclohexyl propionamide derivatives”, Il Farmaco, 57, 771-775, (2002).

14. Alper, S., Temiz-Arpacı, Ö., Şener, E., Yalçın, İ., “Some bi- and ter- benzimidazole derivatives as Topoisomerase I inhibitors”, Il Farmaco, 58, 497-507 (2003).

15. Akbay, A., Ören, İ., Temiz-Arpacı, Ö., Akı-Şener, E., Yalçın, İ., “Synthesis and HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor activity of some 2,5,6-substituted benzoxazole, benzimidazole, benzothiazole and oxazolo(4,5-b)pyridine derivatives”, Arzneim. Forsch.,53(4), 266-271, (2003).

16.Yalçın, İ.,  Tekiner, B.,  Yıldız-Ören, İ., Temiz-Arpacı, Ö., Akı-Şener, E., Altanlar,  N.; “Synthesis and antimicrobial activity of some novel 2,6,7-trisubstituted-2H-3,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one derivatives” Indian Journal of Chemistry, Vol. 42B: 905-909 (2003).

17. Yıldız-Ören, İ., Tekiner, B.,  Temiz-Arpacı, Ö., Yalçın, İ., Akı-Şener, E., “3D-QSAR CoMFA studies on 2-(p-substitutedbenzyl)-5-(substitutedcarbonylamino)benzoxazoles as antibacterial agents against Staphylococcus aureus” Asian Journal of Chemistry, Vol 16, Nos. 3-4, 1359-1366 (2004).

18. Yıldız-Ören, İ., Tekiner, B., Yalçın, İ., Temiz-Arpacı, Ö., Akı-Şener, E., Altanlar,  N.; “Synthesis and antimicrobial activity of new 2-[p-substituted-benzyl]-5-[substituted-carbonylamino]benzoxazoles” Archiv der Pharmazie , 337(7), 402-410, 2004.

19. Yıldız-Ören, İ., Akı-Şener, E., Ertaş, C., Temiz-Arpacı, Ö., Yalçın, İ., Altanlar,  N.;  “Synthesis and microbiological activity of some substituted N-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)benzamides and phenylacetamides as the possible metabolites of antimicrobial active benzoxazoles” Turkish Journal of Chemistry , 28, 441-449, 2004.

20. Pınar, A., Yurdakul, P., Yıldız-Ören, İ., Temiz-Arpacı, Ö., Acan, N.L., Akı-Şener, E., Yalçın, İ.;      “ Some fused heterocyclic compounds as eukaryotic topoisomerase II inhibitors”, Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 317, Issue 2, 30 April 2004, Pages 670-674.

21. Plember, R.K., Erlandenson, K.J., Lakdawala, A.S., Sun, A., Prussia, A., Boonsombat, J., Akı-  Şener, E., Yalçın, İ., Yıldız, İ.,  Temiz-Arpacı, Ö.,  Tekiner, B.,  Liotta, D., Synder, J.P.,  Compans, R.W.;  "A Novel Target Site for Template-Based Design of Measles Virus Entry Inhibitors"  PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of      America),  101(15), 5628-    5633, 2004.

22. Temiz-Arpacı, Ö., Özdemir, A., Yalçın, İ., Yıldız, İ., Akı-Şener, E., Altanlar, N.,  “Synthesis and          antimicrobial activity of some5-[2-(morpholin-4-yl)acetamido] and/or 5-[2-(4- substitutedpiperazin-1-yl)acetamido]-2-(p-substitutedphenyl)benzoxazoles” Archiv der Pharmazie,  338 (2-3), 105-111, 2005.

23. Temiz-Arpacı, Ö., Tekiner-Gülbaş, B., Yıldız, İ., Akı-Şener, E., Yalçın, İ., “ 3D-QSAR analysis on benzazole derivatives as eukaryotic topoisomerase II inhibitors by using comparative molecular field analysis method” Biorg.& Med. Chem., 1;13(23) 6354-9 (2005)

24. Varga, A., Akı-Şener, E., Yalçın, I., Temiz-Arpacı, Ö., Tekiner-Gülbaş, B.,Cherepnev G., Molnar, J. “ Induction of apoptosis and necrosis by resistance benzazoles and benzoxazines on tumour cell line mouse lymphoma L5718 Mdr+cells, In Vivo, 19(6) 1087-91 ( 2005).

25. Ozlem Temiz-Arpaci, Tulay Coban, Betul Tekiner-Gulbas, Benay Can-Eke, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Sener, Ismail Yalcin and Mumtaz Iscan,  A study on the antioxidant activities of some  new benzazole derivatives, Acta biologica hungarica, 57(2) 201-209 (2006).

26. Tekiner-Gülbaş, B., Temiz-Arpacı, Ö., Yıldız, İ., Akı-Şener, E., Yalçın, İ., “3-D QSAR study on heterocyclic topoisomerase II inhibitors using CoMSIA” SAR and QSAR 17(2), 121-132 (2006).

27. S. Alper-Hayta, E. Akı-Sener, B. Tekiner-Gulbas, I. Yıldız, O. Temiz-Arpacı, I. Yalcın and N. Altanlar, “Synthesis, antimicrobial activity and QSARs of new benzoxazine-3-ones”  European Journal of Medicinal Chemistry, 41(12):1398-404 (2006).

28. P.L. Anto, C. Yohannan Panicker, Hema Tresa Varghese, Daizy Philip, Ozlem Temiz-Arpaci, Betul Tekiner-Gulbas and Ilkay Yildiz, “Vibrational spectroscopic studies and AB initio calculations of 5-methyl-2-(p-fluorophenyl)benzoxazole”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 67, 744-749 (2007).

29.TEKINER-GULBAS, B., TEMIZ-ARPACI, O., OKSUZOGLU, E., EROGLU, H., YILDIZ, I., DIRIL, N., AKI-SENER, E., YALCIN, I., "QSAR of Genotoxic Active Benzazoles", SAR and QSAR in Environmental Research, 18, 251–263, (2007).

30.TEKINER-GULBAS, B., TEMIZ-ARPACI, O., YILDIZ, O., ALTANLAR, N., "Synthesis and In Vitro Antimicrobial Activity of New 2-[p-Substituted-benzyl]-5-[substituted-carbonylamino]benzoxazoles", European Journal of Medicinal Chemistry, 42(10):1293-9  (2007)

31.ERTAN, T., YILDIZ, I., OZKAN, S., TEMIZ-ARPACI, O., KAYNAK, F., YALCIN, I., AKI-SENER, E., ABBASOGLU, U., "Synthesis and Biological Evaluation of New n-(2-Hydroxy-4(or 5)-nitro/ aminophenyl)benzamides and Phenylacetamides as Antimicrobial Agents", Bioorganic and Medicinal Chemistry, 15, 2032-2044, (2007).

32. OKSUZOGLU, E., TEMIZ-ARPACI, O., TEKINER-GULBAS, B., EROGLU, H., SEN, G., ALPER, S., YILDIZ, I., DIRIL, N., AKI-SENER, E., YALCIN, I., “ A study on the genotoxic activities of some new benzoxazoles”, Med. Chem. Res., 16(1), 1-14, (2007).

33. YILDIZ, I., ERTAN, T., BOLELLI, K., TEMIZ-ARPACI, O., YALCIN, I., AKI, E., “QSAR and pharmacophore analysis on amides against drug-resistant S. aureus”, SAR and QSAR in Environmental Research, 19, 101–113, (2008).

34. AMBUJAKSHAN, KR., MADHAVAN, V.S., VARGHESE, H.T., PANICKER, C.Y., TEMİZ-ARPACI, O., TEKINER-GULBAS, B., YILDIZ, I., “Vibrational spectroscopic studies and ab initio calculations of 5-methyl-2-(p-methylaminophenyl)benzoxazole”  Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc., 69(3), 782-788, (2008).

35. OKSUZOGLU, E., TEKINER-GULBAS, B., ALPER, S., TEMIZ-ARPACI, O., ERTAN, T., YILDIZ, I., DIRIL, N., SENER-AKI, E., YALCIN, I., "Some Benzoxazoles and Benzimidazoles as DNA Topoisomerase I and II Inhibitors", Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 23(1), 37-42, (2008).

36. TEMİZ-ARPACI, O., YILDIZ, I., OZKAN, S., KAYNAK, F., AKI-SENER, E., YALCIN, I., “Synthesis and biological activity of some new benzoxazoles”, Eur J Med Chem., 43(7) 1423-1431, (2008).

37. ARISOY, M., TEMIZ-ARPACI, O., YILDIZ, I., KAYNAK-ONURDAG, F., AKI, E., YALCIN, I., ABBASOGLU, U., “Synthesis, antimicrobial activity and QSAR studies of 2,5-disubstitutedbenzoxazoles”, SAR and QSAR in Environmental Research, 19(5-6), 589-612 (2008).

38. ALPER-HAYTA, S., ARISOY, M., TEMIZ-ARPACI, O., YILDIZ, I., AKI, E., ÖZKAN, S., KAYNAK, F., "Synthesis, Antimicrobial Activity, Pharmacophore Analysis of Some New 2-(Substitutedphenyl/ benzyl)-5-[(2-benzofuryl)carboxamido]benzoxazoles", European Journal of Medicinal Chemistry, 43(11), 2568-2578 (2008).

39. MARY, YS., VARGHESE, H.T., PANICKER, Y.C., ERTAN, T., YILDIZ, I., TEMIZ-ARPACI, O., “Vibrational spectroscopic studies and ab initio calculations of 5-nitro-2-(p-fluorophenyl)benzoxazole”  Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc., 71(2), 566-571 (2008).

40. ERTAN, T., YILDIZ, I., TEKINER-GULBAS, B., BOLELLI, K., TEMIZ-ARPACI, O., OZKAN, S., KAYNAK, F., YALCIN, I., AKI, E., “Synthesis, biological evaluation and 2D-QSAR analysis of benzoxazoles as antimicrobial agents.” Eur J Med Chem.44(2), 501-510 (2009).

41. PANICKER, C.Y., VARGESE, H.T., RAJI, A., RAJU, K., ERTAN-BOLELLI, T., TEMIZ-ARPACI, O., YILDIZ, I., NOGUERA, H.I.S.” IR Raman and SERS spectra of 2-phenoxymethylbenzothiazole” Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc., 74(1), 132-139 (2009).

42. MARY, Y.S., RAJU, K., YILDIZ, I., TEMIZ-ARPACI, O., NOGUERA, H.I.S., GRANADEIRO, C.M., ALSENOY, C. “FT-IR, FT-Raman, SERS and computational study of 5-ethylsulphonyl-2-(o-chlorobenzyl)benzoxazole” Spectro. Acta Part A: Mol. And Biomol. Spec. 96, (2012), 1386-1425.

43. ARISOY, M., TEMIZ-ARPACI, O., KAYNAK-ONURDAG, F., OZGEN, S. “Synthesis and Antimicrobial Activity of Novel Benzoxazoles”, Z. Naturforsch. 67C, 9-10,  466-472 (2012).

44. TEMIZ-ARPACI, O., CIFCIOGLU-GOZTEPE, B.E., KAYNAK-ONURDAG, F., OZGEN, S., SENOL, F.S., ERDOGAN-ORHAN, I. “Synthesis and Different Biological Activities of Novel Benzoxazoles” Acta Biologica Hungarica 64 (2), 2013.

4.2. Yurt İçi  Hakemli Dergilerdeki  Özgün-Derleme Yayınları

 1. Şener, E., Temiz, Ö., Ören, İ., Yalçın, İ., Akın, A., Uçartürk, N.; “Synthesis, Antibacterial Activity and QSAR’s of some 5-Substituted-2-(p-Substitutedbenzyl)benzoxazoles using the Free-Wilson Analysis” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 24 (1): 10-20 (1995).

2.Temiz, Ö.; “ QSARs of some 5- or 6-methyl-2-substituted benzoxazoles against Candida albicans”, Turkish Journal of Medical Science, 31, 493-497 (2001).

3.Ören, İ., Temiz-Arpacı, Ö., Yalçın, İ., Akı-Şener; “QSARs of some novel benzoxazole, benzimidazole and oxazolo(4,5-b)pyridine derivatives against C. albicans”, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 31/1, 21-32 ,(2002).

4. Temiz-Arpacı, Ö., Ören, İ., Akı-Şener, E., Yalçın, İ., Tekiner, B.; “QSARs of some antıbacterıal  active benzoxazoles Against  B. subtilis”, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi31/2, 73-81 ,(2002).

5. TEMİZ-ARPACI, Ö., KAYNAK-ONURDAG, F.” Antimikrobiyal etkili yeni bir benzoksazol bileşiği”, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 35/3, 189-196 ,(2006).

6. Temiz, Ö., Şener, E.; “Mikrobiyolojik Etkili Benzoksazol, Benzimidazol, Benzotiyazol ve Oksazolo(4,5-b)Piridin Türevleri” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 21 (1-2): 36-52 (1992).

7. Temiz, Ö., Şener, E.; “Yeni Geliştirilen Benzodiazepin Türevleri ve Biyolojik  Etkileri” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 23 (1-2): 37-52 (1994).


5. ATIF H-İNDEKS : 15