ARŞ.GÖR. TUĞBA ERTAN BOLELLİ    
Adı : TUĞBA
Soyadı : ERTAN BOLELLİ
E-posta : tbolelli@ankara.edu.tr
Tel : 203 30 86
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

    

Ankara Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Tandoğan / Yenimahalle

TR-06100     ANKARA

 

İş telefonu

0 (312) 203 30 86

GSM

0 (533) 247 33 38

e-Posta

tbolelli@ankara.edu.tr

 

web

http://kisisel.ankara.edu.tr/pharmacy.ankara.edu.tr/tertan/

http://www.esisresearch.org/tr/16/members/6/tugba-ertan-bolelli-phd

 

 

Tuğba Ertan-Bolelli

 

Kişisel Bilgiler               :     Doğum Tarihi    :    13 Mayıs 1980

                                              Doğum Yeri      :     Turhal

 Eğitim                             :    2005 - 2012     Ankara Üniversitesi Eczacılık       

                                                                       Fakültesi, Farmasötik Kimya

                                                                       Anabilim Dalı (Doktora) (3,81/4)

                                              2002 - 2005      Ankara Üniversitesi Eczacılık        

                                                                       Fakültesi, Farmasötik Kimya

                                                                       Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) (3,48/4)

                                              1998 - 2002      Ankara Üniversitesi Eczacılık      

                                                                       Fakültesi (Lisans) (83.70/100)

                                              1995 - 1998      Sivas Fen Lisesi (4,93/5)              Sivas

                                              1991 - 1995      Turhal Anadolu Lisesi                   Turhal

                                              1986 - 1991      Kahraman Cengiz İlkokulu            Turhal

 

Tecrübeler               : -Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

                                     Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

                                     Araştırma Görevlisi

                                     (28.07.2004 – Halen)

 

                                    -Güner Eczanesi

                                     Mesul Müdürlük

                                     (04.2004 – 07.2004)

 

                                    -T.C. Emekli Sandığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı,

Reçete Kontrol Bölümü

(07.2003 – 12.2003)

Üyelikler    :   

1.      Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD) (2016)

2.      European Association for Cancer Research (EACR) (2015)

3.      Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD) (2015)

4.      İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği (2013)

5.      ESIS Araştırma Grubu (2005-2016)

6.      Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği (2004)

7.      Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım ve Geliştirme Derneği (2004)

8.      Türk Eczacılar Birliği Ankara Eczacı Odası (2002-2014)

9.      Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği (2002)

 

Yabancı Diller         :   İngilizce, İspanyolca (başlangıç)

 

Hobiler                    :    Yoga, Dans ve Yüzme

 

Bilgisayar Bilgisi    :    MS Office Uygulamaları

                                      Linux ve Unix Sistem Bilgisi

                                      ChemBioOffice Uygulamaları

                                      Biovia Discovery Studio Kullanım Bilgisi

            Schrödinger Maestro Kullanım Bilgisi

 

Araştırma İlgi Alanı :   İlaç Tasarımı

Organik Sentez

Enstrümantal Analiz

Farmakofor Analiz

Moleküler Modelleme

Moleküler Docking

SAR, QSAR

Tezler

 Yüksek Lisans:

Yeni 2-Fenil/benzilbenzoksazol Türevlerinin ve Olası Metabolitlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Mikrobiyolojik Etkileri ve Moleküler Modelleme Çalışmaları (08.07.2005).

Doktora:            

Bazı Yeni Sülfonamido Benzoksazol Türevi Bileşiklerin Sentez, Yapı Aydınlatması, Antimikrobiyal Etki ve Moleküler Modelleme Çalışmaları (23.03.2012)

Projeler 

1.     İlkay Yıldız, Esin Akı, İsmail Yalçın, Arzu Atalay, Tuğba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yılmaz, Sanaz Ataei, Özüm Öztürk, Bazı Yeni Antitümör Etkili Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Moleküler Modellemesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 12B3336002, Proje Bütçesi: 264.020,00 , Proje Araştırmacı, 02.01.2012-2015.

2.     İlkay Yıldız, Esin Akı, İsmail Yalçın, Tuğba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yılmaz, Ayşe Yeşbek-Kaymaz, Bazı Yeni DNA Topoizomeraz Etkili İnhibitör Benzotiyazol Türevlerinin Sentezi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 11A3336001, Proje Bütçesi: 220.157,37 , Proje Araştırmacı, 06.09.2011-2014.

3.     Özlem Temiz-Arpacı, İlkay Yıldız, Betül Tekiner-Gülbaş, Sabiha Alper, Tuğba Ertan, Kayhan Bolelli, Mustafa Arısoy, Ufuk Abbasoğlu, Fatma Kaynak-Onurdağ, Yeni Bazı Benzoksazol ve Benzotiyazol Türevlerinin Sentez, Yapı Aydınlatması ve Antimikrobiyal Etkileri, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 08B3336001, Proje Bütçesi: 38.866,36 , Proje Araştırmacı, 01.01.2008-01.07.2010.

Yayınlar

1.     Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Suzan Okten, Fatma Kaynak-Onurdag, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin, “Synthesis, Antimicrobial Activities of New Sulfonamidobenzoxazoles and Molecular Docking Studies on Escherichia coli TEM-1 β-Lactamase”, Croatica Chemica Acta, 90(1), 67-74 (2017).

2.     Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Yaman Musdal, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin, Bengt Mannervik, Ismail Yalcin, “Design and Synthesis of 2-Substituted-5-(4-trifluoromethylphenylsulfonamido) benzoxazole Derivatives as Human GST P1-1 Inhibitors”, Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 45, 1-8 (2017) DOI: 10.1080/21691401.2017.1324464

3.    Ugur Senel, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Ilkay Yildiz, "Docking Studies on Enoyl-Acyl Carrier Protein (ACP) Reductase Enzyme Inhibitors", Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 45(1), 1-12 (2016). [in Turkish] In press

4.    Emine Oksuzoglu, Tugba Ertan-Bolelli, Hatice Can, Mehtap Tarhan, Kamile Ozturk, Ilkay Yildiz, “Antitumor activities on HL-60 human leukemia cell line, molecular docking, and quantum-chemical calculations of some sulfonamide-benzoxazoles”, Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 0(0), 1-9 (2016). doi=10.1080%2F21691401.2016.1241796 In press

5.    Emine Oksuzoglu, Egemen Foto, Fatma Zilifdar, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, “Antiproliferative and Genotoxic Activities in L929 and HeLa Cell Lines - the Mutagenic Effects in Salmonella Strains of Novel Benzoxazole Derivatives”, Latin American Journal of Pharmacy, 35(10), 2216-2224 (2016).

6.    Gözde Aydoğdu Tığ, Gülendem Günendi, Tuğba Ertan Bolelli, İsmail Yalçın, Şule Pekyardımcı, "Study on interaction between the 2-(2-phenylethyl)-5-methylbenzimidazole and dsDNA using glassy carbon electrode modified with poly-3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol", Journal of Electroanalytical Chemistry, 776, 9-17 (2016). DOI: 10.1016/j.jelechem.2016.06.028

7.    T. Ertan-Bolelli, I. Yildiz, S. Ozgen-Ozgacar. “Synthesis, Molecular Docking and Antimicrobial Evaluation of Novel Benzoxazole Derivatives”  Med Chem Res 25(4), 553-567, 2016.

8.    Andry Nur Hidayat, Esin Aki-Yalcin, Meral Beksac, Erming Tian, Saad Z. Usmani, Tugba Ertan-Bolelli, Ismail Yalcin, "Insight into Human Protease Activated Receptor-1 as Anticancer Target by Molecular Modeling", SAR and QSAR in Environmental Research, 26(10), 795-807 (2015). DOI:10.1080/1062936X.2015.1095799

9.    Sanaz Ataei, Serap Yilmaz, Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz. “Generated 3D-Common Feature Hypotheses Using the HipHop Method For Developing New Topoisomerase I Inhibitors” Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 2015, 348, 1–10. DOI:10.1002/ardp.201500045

10.  Tuğba Ertan-Bolelli, Yaman Musdal, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Yasemin Aksoy, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin, and Ismail Yalcin, “Synthesis, Biological Evaluation of 2-Substituted-5-(4-nitrophenylsulfonamido) benzoxazoles as Human GST P1-1 Inhibitors and Description of the Binding Site Features”, ChemMedChem, 9(5): 984-992, (2014). doi:10.1002/cmdc.201400010

11.  Esin Aki-Yalcin, Tuğba Ertan-Bolelli, Tugba Taskin-Tok, Ozum Ozturk, Sanaz Ataei, Cigdem Ozen, Ilkay Yildiz, Ismail Yalcin, Evaluation of Inhibitory Effects of Benzothiazole and 3-Amino-benzothiazolium Derivatives on DNA Topoisomerase II by Molecular Modeling Studies, SAR and QSAR in Environmental Research, 25(8), 637-649, 2014. 10.1080/1062936X.2014.923039

12.  J.B. Bhagyasree, H.T. Varghese, C. Yohannan Panicker, J. Samuel, C. Van Alsenoy, Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz,  Quantum mechanical and spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, 1H NMR and UV) investigations of 5-nitro-2-phenylbenzoxazole", Journal of Molecular Structure, 1063, 16-29, 2014. doi:10.1016/j.molstruc.2014.01.018

13.  Musdal, Y., Ertan-Bolelli, T., Bolelli, K., Yilmaz, S., Ceyhan, D., Hegazy, U., Mannervik, B., Aksoy, Y., "Inhibition of human glutathione transferase P1-1 by novel benzazole derivatives", Turk. J. Biochem., 37(4), 431-436, (2012). doi: 10.5505/tjb.2012.30301

14.  Y. Sheena Mary, K. Raju, Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz, Helena I.S. Nogueira Carlos M. Granadeiro, Christian Van Alseony FT-IR, FT-Raman, surface enhanced Raman scattering and computational study of 2-(p-fluorobenzyl)-6-nitrobenzoxazole, Journal of Molecular Structure 1012: 22–30, (2012). doi:10.1016/j.molstruc.2011.12.042

15.  K. Bolelli, I. Yalcin, T. Ertan-Bolelli, S. Ozgen, F. Kaynak-Onurdag, I. Yildiz, E. Aki Synthesis of novel 2-[4-(4-substitutedbenzamido/ phenylacetamido)phenyl] benzothiazoles as antimicrobial agents, Medicinal Chemistry Research, 21, 3818-3825, (2012). DOI: 10.1007/s00044-011-9918-4

16.  Y.S. Mary, C.Y. Panicker, H.T. Varghese, K. Raju, T. Ertan Bolelli, I. Yildiz, C.M. Granadeiro, H.I.S. Nogueira Vibrational spectroscopic studies and computational study of 4-fluoro-N-(2’-hydroxy-4’-nitrophenyl)phenylacetamide, Journal of Molecular Structure 994, 223–231, (2011). DOI: 10.1016/j.molstruc.2011.03.022

17.  J. Karolak-Wojciechowska, M. Szczesio, T. Ertan-Bolelli, E. Aki and I. Yalçin. Crystal structure of 4-fluoro-N-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)benzamide, C13H9FN2O4, Z. Kristallogr., 225, 533-534, (2010). DOI: 10.1524/ncrs.2010.0234

18.  C.Y. Panicker, H.T. Varghese, L. Ushakumari, T. Ertan, I. Yildiz, C.M. Granadeiro, H.I.S. Nogueira and Y.S. Mary FT-IR, FT-Raman, SERS spectra and computational calculations of 4-ethyl-N-(2'-hydroxy-5'-nitrophenyl) benzamide J. Raman Spectrosc. 41, 381–390, (2010). DOI: 10.1002/jrs.2471

19.  T. Ertan, I. Yildiz, B. Tekiner-Gulbas, K. Bolelli, O. Temiz-Arpaci, S. Ozkan, F. Kaynak, I. Yalcin, E. Aki, Synthesis, biologicalevaluation and 2D-QSAR analysis of benzoxazoles as antimicrobial agents, European Journal of Medicinal Chemistry, 44, 501-510, (2009). doi: 10.1016/j.ejmech.2008.04.001

20.  C.Y. Panicker, H.T. Varghese, A. Raj, K. Raju, T. Ertan-Bolelli, I. Yıldız, O. Temız-Arpacı, C.M. Granadeırof, H.I.S. Nogueıra,  “IR, Raman and SERS spectra of 2-phenoxymethylbenzothiazole”, Spectrachimica Acta Part A, 74, 132–139, (2009). doi:10.1016/j.saa.2009.05.022

21.  I. Yildiz, T. Ertan, K. Bolelli, O. Temiz-Arpaci, I. Yalcin, E.Aki, QSAR and pharmacophore analysis on amides against drug-resistant S. aureus, SAR and QSAR in Environmental Research, 19(1-2), 101-113, (2008). doi: 10.1080/10629360701844159

22.  E. Oksuzoglu, B. Tekıner-Gulbas, S. Alper, O. Temız-Arpacı, T. Ertan, I. Yıldız, N. Dırıl, E. Sener-Akı, I. Yalcın. "Some Benzoxazoles and Benzimidazoles as DNA Topoisomerase I and II Inhibitors", Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 23(1), 37-42, (2008). doi: 10.1080/14756360701342516

23.  Y.S. Mary, H.T. Varghese, C.Y. Panicker, T. Ertan, I, Yildiz, O, Temiz-Arpaci. “Vibrational spectroscopic studies and ab initio calculations of 5-nitro-2-(p-fluorophenyl) benzoxazole”, Spectrachimica Acta Part A, 71, 566–571, (2008). DOI: 10.1016/j.saa.2007.12.041

24.  L. Ushakumarı, H.T.Varghese, C.Y. Panıcker, T. Ertan, I. Yıldız. “Vibrational spectroscopic studies and DFT calculations f 4-fluoro-N-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)benzamide”, Journal of Raman Spectroscopy, 39, 1832-1839, (2008). DOI: 10.1002/jrs.2047

25.  T. Ertan, I. Yıldız, S. Ozkan, O. Temız-Arpacı, F. Kaynak, I. Yalcın, E. Akı-Sener, U. Abbasoglu.  "Synthesis and Biological Evaluation of New N-(2-Hydroxy-4(or 5)-nitro/aminophenyl)benzamides and Phenylacetamides as Antimicrobial Agents", Bioorganic and Medicinal Chemistry, 15, 2032-2044, (2007). DOI: 10.1016/j.bmc.2006.12.035

Short Communications

1.      Ismail Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Esin Aki-Yalcin, “New human Glutathione-S-transferase P1-1 inhibitors and their ligand binding site and GSH complex formation descriptions”, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl): 571-572, (2016).

 

Proceeding Yayınlar

 

1.     E. Oksuzoglu, T. Ertan Bolelli, M. Tarhan, K. Ozturk, Yıldız I. S-015 - Anticancer Effects on Human Leukemıa Hl-60 Cell Line And Molecular Docking Studies of Novel 2,5-Disubstituted-Benzoxazole Derivatives. Turkish Journal of Biochemistry, 45 (Suppl. 4) 2016.

2.     E. Oksuzoğlu, E. Foto, F. Zilifdar, T. Ertan-Bolelli, K. Bolelli, “A study on antiproliferative and genotoxic potentials in L929 and HeLa cell lines -the mutagenic activities in Salmonella strains of novel 2,5-disubstitutedbenzoxazole derivatives”, The FEBS Journal, 283 (Suppl. 1): 85, (2016). DOI: 10.1111/febs.13807.

3.    T. Ozkan, Y. Hekmatshoar, T. Ertan Bolelli, M. Beksac, E. Aki Yalcin, I. Yalcin, A. Sunguroglu, "A benzamide derivative XT5 and imatinib combination induced apoptosis in Imatinib resistant K562 cell line", The FEBS Journal, 283 (Suppl. 1): 162, (2016). DOI: 10.1111/febs.13808.

4.     F. Zilifdar, E. Foto, T. Ertan-Bolelli, I. Yalcin, E. Aki, N. Diril, "Differences of global methylation profiles in L929 and HeLa cells treated with a serial benzoxazole and benzamide derivatives", The FEBS Journal, 283 (Suppl. 1): 259, (2016). DOI: 10.1111/febs.13808

5.     E. Aki, I. Yalcin, I. Yildiz, O. Temiz-Arpaci, K. Bolelli, T. Ertan-Bolelli, “DNA-Topoisomerase Inhibitory Activity of Some Heterocyclic Compounds and Their Structure-Activity Relationships”, Medicinal Chemistry Research, 19: S6, (2010). 10.1007/s00044-010-9296-3 

6.     I. Yildiz, S. Alper, T. Ertan, O. Temiz-Arpaci, B. Tekiner-Gulbas, E. Aki-Sener, I. Yalcin, "Molecular modelling studies on some eukaruotic topoisomerase II enzyme inhibitor fused heterocyclic compounds", Drugs of the Future, 32(A), 15-16 (Jul 2007).

7.     I. Yildiz, O. Temiz-Arpaci, B. Tekiner-Gulbas, T. Ertan, E. Aki-Sener, I. Yalcin, "COMFA 3D-QSAR Studies on Benzazole Derivatives as Eukaryotic Topoisomerase II Inhibitors", Scientia Pharmaceutica Supplement 1, 73(2): S234, (2005).

 

Sözlü Bildiriler

1-    Esin Aki-Yalcin, Andry Nur Hidayat, Meral Beksac, Tugba Ertan-Bolelli, Ismail Yalcin. Molecular Modeling and ADMET Studies of some heterocylics on Human Protease Activated Receptor-1 as Anticancer Target, 4th International BAU Drug Design Congress, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, IS-23: p31, 13-15 October 2016.

2-    Emine Oksuzoglu, Tugba Ertan-Bolelli, Mehtap Tarhan, Kamile Ozturk, Ilkay Yıldız. Antitumor Activities on Human Leukemia HL-60 Cell Line of Some Novel Sulfonamido-Benzoxazoles, 4th International BAU Drug Design Congress, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, OP-31: p93, 13-15 October 2016.

3-    Emine Oksuzoğlu, Egemen Foto, Fatma Zilifdar, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli. A study on antiproliferative and genotoxic potentials in L929 and HeLa cell lines -the mutagenic activities in Salmonella strains of novel 2,5-disubstitutedbenzoxazole derivatives, 41st FEBS Congress, Ephesus, Kuşadası, Turkey, ST-05.01.1-004: p85, 03-08 September 2016.

4-    Esin Akı Yalçın, Serap Yılmaz, Kayhan Bolelli, Özüm Öztürk, Tuğba Ertan-Bolelli, İsmail Yalçın, The Role of Chemometrics in Computer Aided Drug Design Studies, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2016), Side, Antalya, Turkey, IL-02: p4, May 25-28, 2016.

5-    Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Ozum Ozturk. Molecular Modeling Application by using Discovery Studio, BIOVIA Turkish Regional User Meeting with A-Ztech Ltd., ByOtell Hotel, Istanbul, Turkey, 6 May 2016.

6-    Pınar Ataca, Tuğba Ertan-Bolelli, Tülin Özkan, Klara Dalva, Esin Akı Yalçın, İsmail Yalçın, Meral Beksaç. Anti-Miyelom için Yeni Bir Hedef: Proteaz Aktive Reseptör 1 (PAR1) in Myelom Plazma Hücrelerinde ve İnsan Myelom Hücre Dizilerinde İfadesi ve PAR1 Bağlayan Yeni Moleküllerin in vitro Etkileri, 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, Titanic Deluxe Belek Otel, Antalya, Türkiye, 21-24 Ekim 2015. (in Turkish)

7-    Ismail Yalcin, Serap Yilmaz, Kayhan Bolelli, Ozum Ozturk and Tugba Ertan-Bolelli. Enzyme Binding Site Description of AcrAB-TolC Efflux Pump Inhibitors, 10th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 2015), International Convention Center Jeju, Jeju, Korea, OP4-1: p253, 18-21 October 2015.

8-    E. Aki-Yalcin, O. Ozturk, T. Ertan-Bolelli, K. Bolelli, S. Yilmaz, A. H. Nur, O. Bingol-Ozakpinar, and F. Ozdemir. Mechanism of Action of Some New Anticancer Active Neurokinin-1 (NK1) Receptor Antagonists, 10th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 15), International Convention Center Jeju, Jeju, Korea, OP4-4: p256, 18-21 October 2015.

9-    Esin Aki-Yalcin, Ozum Ozturk, Kayhan Bolelli, Tugba Ertan-Bolelli, Andry Nur Hidayat, Ozlem Bingol-Ozakpinar, Filiz Ozdemir, Ismail Yalcin. Mechanism of Action of Neurokinin-1 Receptors as an Anticancer Target, 3rd International BAU-Drug Design Symposium 2015, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, CL-22: p39-40, 1-3 October 2015.

10-  Ilkay Yildiz, Tugba Ertan-Bolelli, Sanaz Ataei, Serap Yilmaz, Egemen Foto, Nuran Diril, Ismail Yalcin. Molecular Modeling Studies Topoisomerase I Inhibitors, 3rd International BAU-Drug Design Symposium 2015, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, CL-28: p47-48, 1-3 October 2015.

11-  Ismail Yalcin, Serap Yilmaz, Kayhan Bolelli, Ozum Ozturk, Tugba Ertan-Bolelli, Esin Aki-Yalcin. Description of the Binding Site Features of AcrAB-TolC Efflux Pump Inhibitors, 8th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2015), Chios, Greece, MT-11: p44, 21-25 June 2015.

12-  Ilkay Yildiz, Sanaz Ataei, Serap Yilmaz, Tugba Ertan-Bolelli, Egemen Foto, Ismail Yalcin. Pharmacophore Analysis and Molecular Docking Studies on Benzoxazines as Topoisomerase I Inhibitors, 8th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2015), Chios, Greece, OC-22: p46, 21-25 June 2015.

13-  Esin Akı-Yalcin, Ozum Ozturk, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, A.H. Nur, S. Sahin, Ismail Yalcin, Ozlem Bingol-Ozakpinar, Filiz Ozdemir. Molecular Modeling Studies on Neurokinin 1 (NK1) Receptors, 8th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2015), Chios, Greece, MT-12: p47, 21-25 June 2015.

14-  Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Serap Yilmaz, Kayhan Bolelli, Özüm Öztürk, Tugba Taskin-Tok, Emine Öksüzoglu, Cigdem Özen-Kaplan. Computer aided drug design studies for new anticancer drugs, EACR-Sponsored 3rd Anticancer Agent Development Congress, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey, Closing Lecture: p38, 18-19 May 2015.

15-  Ozum Ozturk, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Ismail Yalcin, Esin Aki-Yalcin. Molecular Docking Analysis of Benzothiazole/Benzothiazolium Derivatives as Human DNA Topoisomerase II Inhibitors, BIOVIA Turkish Regional User Meeting with A-Ztech Ltd., ByOtell Hotel, Istanbul, Turkey, 10 April 2015.

16-  Ilkay Yildiz, Sanaz Atei, Serap Yilmaz, Tugba Ertan-Bolelli, Egemen Foto, Molecular Modeling Studies on BS10 as Topoisomerase I Poison, 1st International Congress: from drug discovery to drug delivery, Royal Olympic Hotel, Athens, Greece, OP-02, p14, 13-15 November 2014.

17-  Ismail Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Yaman Musdal, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Yasemin Aksoy, Bengt Mannervik, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin. Computer Aided Molecular Modeling of the Binding Site and GSH Conjugation Features of the New Human GST P1-1 Inhibitors, The 3rd International Conference on Computation for Science and Technology, Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Bali, Indonesia, PL-03: p6, 23-25 September 2014.

18-  Esin Aki-Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Ozum Ozturk, Tugba Taskin-Tok, Andry Nur Hidayat, Ilkay Yildiz, Ismail Yalcin. Anticancer Drug Design Studies using Molecular Modeling Techniques, The 3rd International Conference on Computation for Science and Technology, Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Bali, Indonesia, IS-02: p10, 23-25 September 2014.

19-  Tugba Ertan-Bolelli, Ismail Yalcin, Yaman Musdal, Serap Yilmaz, Kayhan Bolelli, Ozum Ozturk, Yasemin Aksoy, Bengt Mannervik, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin. Molecular Docking Studies on Human Glutathione S-transferase Enzyme (hGSTP1-1), The 3rd International Conference on Computation for Science and Technology, Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Bali, Indonesia, O-P13: p28, 23-25 September 2014.

20-  Serap Yilmaz, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Ozum Ozturk, Sanaz Ataei, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin. Computational Drug Design Studies for Multidrug Resistance AcrAB-TolC Efflux Pump Inhibitors on Escherichia coli, The 3rd International Conference on Computation for Science and Technology, Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Bali, Indonesia, O-P106: p62, 23-25 September 2014.

21-  Esin Aki-Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Tugba Taskin-Tok, Cigdem Ozen, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Ozum Ozturk, Ilkay Yildiz, Ismail Yalcin. Identification of Mechanism of Action of DNA-Topoisomerase II Inhibitors by Molecular Modeling Studies, 20th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships (20th EuroQSAR), St-Petersburg, Russia, OC12: p52, 31 August - 4 September 2014.

22-  Ismail Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Yaman Musdal, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Yasemin Aksoy, Bengt Mannervik, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin. Description of the Binding Site Features of Some Fused Heterocycles as New Human GST P1-1 Inhibitors, 2nd International BAU-Drug Design Symposium 2014, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, CL-5: p9, 17-19 April 2014.

23-  Esin Aki-Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Tugba Taskin-Tok, Serap Yilmaz, Kayhan Bolelli, Ozum Ozturk, Ilkay Yildiz and Ismail Yalcin. Molecular Modeling Studies on DNA-Topoisomerase II Inhibitors, 2nd International BAU-Drug Design Symposium 2014, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, IL-8: p18, 17-19 April 2014.

24-   Ilkay Yildiz, Sanaz Ataei, Serap Yilmaz, Tugba Ertan-Bolelli, Egemen Foto, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin. Molecular Modeling Studies On Some Topoisomerase I Inhibitors, 2nd International BAU-Drug Design Symposium 2014, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, OP-1: p38-39, 17-19 April 2014.

25-  Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin, Ilkay Yildiz, Tuğba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Özüm Öztürk. Chemometrics in Drug Design, 2st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2013), Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey, IL-05: p7, 25-28 October 2013.

26-  Esin Aki-Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Ozum Ozturk, Tugba Taskin-Tok, Ilkay Yildiz and Ismail Yalcin. Rational Design of DNA-Topoisomerase Inhibitory Active Benzazoles as Antitumoral Agents, 9th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 13), The Grand Hotel, Taipei, Taiwan, O-37: p54, 15-18 October 2013.

27-  Ismail Yalcin, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Tugba Ertan-Bolelli, Ozum Ozturk, Sanaz Ataei, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin. CADD Studies on Chemotherapeutical Active Fused Heterocyclic Compounds, 9th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 13), The Grand Hotel, Taipei, Taiwan, S18-01: p55, 15-18 October 2013.

28-  Esin Aki-Yalcin, Tugba Taskin-Tok, Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz, Ismail Yalcin. Molecular Docking Analysis of Benzothiazole derivatives as human DNA topoisomerase II inhibitors, Seventh International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2013), Seoul, South Korea, IS-09: p39, 8-12 October 2013.

29-  Esin Aki, Tugba Taskin, Serap Yilmaz, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Ozum Ozturk, Ilkay Yildiz, Ismail Yalcin, Yaman Musdal, Yasemin Aksoy. Molecular Modelling Studies on the Design of Chemotherapeutically Active Heterocyclic Compounds, 1st International BAU-Drug Design Symposium 2013, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, Lecture-1: p26, 21-23 March 2013.

30-  Ismail Yalcin, Serap Yilmaz, Kayhan Bolelli, Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin. Common Feature Pharmacophore Generation of Heterocyclic Compounds as Bacterial RND Efflux Pump Inhibitors, 1st International BAU-Drug Design Symposium 2013, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, Lecture-2: p27, 21-23 March 2013.

31-  Tuğba Ertan-Bolelli, İlkay Yıldız. Bazı Yeni Sülfonamido Benzoksazol Türevi Bileşiklerin Sentez, Yapı Aydınlatması Antimikrobiyal Etki ve Moleküler Modelleme Çalışmaları, III. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye, 14-16 Eylül 2012. (in Turkish)

32-  Ismail Yalcin, Esin Aki, Ilkay Yildiz, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, and Serap Yilmaz. Computational Methods in Rational Drug Design, 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-II), Nigde, Turkey, Plenary Lec-5: p43, 09-11 July 2012.

33-  Esin Akı, İsmail Yalçın, Ilkay Yildiz, Tuğba Taşkın, Tuğba Ertan-Bolelli, Serap Yilmaz, Kayhan Bolelli. Structure Based Drug Design Methods, 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-II), Nigde, Turkey, Invited Lec-7: p52, 09-11 July 2012.

34-  Ismail Yalcin, Esin Aki, Ilkay Yildiz, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, and Serap Yilmaz. QSAR and Molecular Modeling Studies on Chemotherapeutic Active Benzazoles, 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 11), Keio Plaza Hotel, Tokio, Japan, IL-B1: p8, 29 November-2 December 2011.

35-  Esin Aki, Ismail Yalcin, Ilkay Yildiz, Betul Tekiner-Gulbas, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Sanaz Ataei, Özüm Öztürk. Chemometrics in Drug Design, 1st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2011), Side, Antalya, Turkey, IL-05: p7, October 08-11, 2011.

36-  Esin Aki, Tugba Taskin, Yaman Musdal, Yasemin Aksoy, Serap Yilmaz, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, İlkay Yildiz, İsmail Yalcin. Docking Studies of GST Inhibitory Active 2-Substituted Benzazoles, 6th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2011), Maribor, Slovenia, MT-07: p43, 03-07 September 2011.

37-  Esin Akı, İsmail Yalçın, İlkay Yıldız, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Tugba Taşkın, Serap Yılmaz. Kemoterapötik Etkili Heterosiklik Bileşiklerin Bilgisayar Destekli İlaçTasarım Çalışmaları, Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi (UKK-25), Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, IL-009: p43, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011.

38-  Tugba Taskin-Tok, Esin Akı, Ismail Yalcin, Ilkay Yildiz, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yılmaz. Docking Studies of Topoisomerase II Inhibitors, Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi (UKK-25), Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, MS-013: p180, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011.

39-  Esin Aki, İsmail Yalçin, İlkay Yildiz, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz. Computational Drug Design Studies on Antitumoral Active Heterocyclic Compounds, 18th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships (18th EuroQSAR), Rhodes, Greece, OP27: p84, 19-24 September 2010.

40-  Esin Akı, İsmail Yalçın, İlkay Yildiz, Tuğba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yılmaz. Computer Aided Drug Design Studies on Chemotherapeutically Active Heterocyclic Compounds, Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-3), Istanbul, Turkey, PL-2: p16, 9-12 June 2010.

41-  Esin Aki, İsmail Yalcin, İlkay Yildiz, Özlem Temiz-Arpaci, Kayhan Bolelli, Tugba Ertan-Bolelli. DNA-Topoisomerase Inhibitory Activity of Some Heterocyclic Compounds and Their Structure-Activity Relationships, Current Trends in Drug Discovery Research (CTDDR-2010), Med Chem Res (2010), Lucknow, India, 19(Suppl.1): S6, 17-21 February 2010.

42-  Ilkay Yıldız, Tugba Ertan, Ozlem Temiz-Arpaci, Kayhan Bolelli, Esin Aki-Sener, Ismail Yalcin. Three-Dimensional Common-Feature Hypotheses and 2D-QSAR Studies on Some Antimicrobiologically Active Amides against Drug-Resistance Staphylococcus aureus, Fourth International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2007), Moscow, Russia, OC-15: p52, 1-5 September 2007.

43-  Yıldız, I., Alper, S., Ertan, T., Temız-Arpacı, O., Tekiner-Gulbas, B., Akı-Sener, E., Yalcın, I., Molecular Modeling Studies on Some Eucaryotic Topoisomerase II Enzyme Inhibitor Fused Heterocyclic Compounds, 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium, Istanbul-TURKEY, July 08-11, 2007.

 

 

Yazılı Bildiriler 

1.     Fatma Zilifdar, Egemen Foto, Tugba Ertan-Bolelli, Ismail Yalcin, Esin Aki, Ilkay Yıldız, Nuran Diril. Investigation of Cytotoxic, Genotoxic, Epigenetic and Topoisomerase I Enzyme Inhibitory Effects of Benzoxazole, Benzamide and Benzeneacetamide Derivatives, International Conference On Biological Sciences (ICBS), Konya, Turkey, PP-33: p133, October 21-23, 2016.

2.     Esin Aki-Yalcin, Andry Nur Hidayet, Tugba Ertan-Bolelli, Ozum Ozturk, Meral Baksac, Ismail Yalcin. Molecular modeling studies of some anticancer agents against multiple myeloma, 21st European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships (21st EuroQSAR), Aptuit Conference Center, Verona, Italy, P005: p86, September 4-8, 2016.

3.     Tugba Ertan-Bolelli, Suzan Okten, Fatma Kaynak-Onurdag, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin. Molecular docking studies on E. coli TEM-1 ß-Lactamase enzyme, 21st European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships (21st EuroQSAR), Aptuit Conference Center, Verona, Italy, P018: p99, September 4-8, 2016.

4.     Tulin Ozkan, Yelda Hekmatshoar, Tugba Ertan Bolelli, Meral Beksac, Esin Aki Yalcin, Ismail Yalcin, Asuman Sunguroglu. A benzamide derivative XT5 and imatinib combination induced apoptosis in Imatinib resistant K562 cell line, 41st FEBS Congress, Ephesus, Kusadasi, Aydin, Turkey, P-05.01.1-035: p162, 03-08 September 2016.

5.     Fatma Zilifdar, Egemen Foto, Tugba Ertan-Bolelli, Ismail Yalcin, Esin Aki, Nuran Diril. Differences of global methylation profiles in L929 and HeLa cells treated with a serial benzoxazole and benzamide derivatives, 41st FEBS Congress, Ephesus, Kusadasi, Aydin, Turkey, P-05.02.2-031: p259, 03-08 September 2016.

6.     Ismail Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Esin Aki-Yalcin. New human Glutathione-S-transferase P1-1 inhibitors and their ligand binding site and GSH complex formation descriptions, 6th Congress of Pharmacy in Macedonia, Ohrid, Macedonia, S6 PP 273: p571-572, June 1-5, 2016.

7.     Fatma Zilifdar, Egemen Foto, Tugba Ertan-Bolelli, Esin Aki, Ismail Yalcin, Nuran Diril. Genotoxic Properties of some N-phenylbenzamide and N-phenylacetamide derivatives, 2nd International Congress & Workshop of Forensic Toxicology (2nd ForeTox 2016), Ankara, Turkey, P201: p279, May 26-30, 2016.

8.     Tugba Ertan-Bolelli, Yaman Musdal, Bengt Mannervik, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Ozum Ozturk, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin. Design and Synthesis of Novel sulfonamide-containing benzoxazoles as Human GST P1-1 Inhibitors, Challenges in Organic Chemistry (ISACS19), Irvine, Los Angeles, California, USA, P15, 20-23 March 2016.

9.     Kayhan Bolelli, Tugba Ertan-Bolelli, Serap Yilmaz, Ozum Ozturk, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin. Pharmacophore Identification Analysis on hGST P1-1 Enzyme Inhibitory Active Benzothiazole Derivatives, Challenges in Organic Chemistry (ISACS19), Irvine, Los Angeles, California, USA, P33, 20-23 March 2016.

10.  Ozum Ozturk, Esin Aki-Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Ismail Yalcin. Molecular Modeling Studies of Neurokinin-1 Receptor Antagonists, The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015 (Pacifichem-2015), Honolulu, Hawaii, USA, 10-HLTH-450: p294, 15-20 December 2015.

11.  Serap Yilmaz, Ozum Ozturk, Kayhan Bolelli, Tugba Ertan Bolelli, Esin Aki Yalcin, Ismail Yalcin. Molecular Docking Studies of Some Novel Bacterial Topoisomerase II Inhibitors, The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015 (Pacifichem-2015), Honolulu, Hawaii, USA, 10-HLTH-454: p295, 15-20 December 2015.

12.  Pınar Ataca, Tuğba Ertan Bolelli, Tülin Özkan, Klara Dalva, Esin Akı Yalçın, İsmail Yalçın, Meral Beksaç. Anti-Miyelom için Yeni Bir Hedef: Proteaz Aktive Reseptör 1 (PAR1) in Myelom Plazma Hücrelerinde ve İnsan Myelom Hücre Dizilerinde İfadesi ve PAR1 Bağlayan Yeni Moleküllerin in vitro Etkileri, 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, Titanic Deluxe Belek Otel, Antalya, Türkiye, 21-24 Ekim 2015. (e-Poster Presentation)

13.  Serap Yilmaz, Ozum Ozturk, Kayhan Bolelli, Tugba Ertan Bolelli, Esin Aki Yalcin, Ismail Yalcin. Pharmacophore Generation of Some Novel Benzothiazole Derivatives as Bacterial Topoisomerase II Inhibitors, 10th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 15), International Convention Center Jeju, Jeju, Korea, PP2-39: p293, 18-21 October 2015.

14.  Janina Karolak Wojciechowska, Malgorzata Szczesio, Tugba Ertan-Bolelli, Esin Aki, Ismail Yalcin. Crystal Structure of 4-Fluoro-N-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)Benzamide, II. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2015), Akdeniz University, Antalya, Turkey, P-138: p217, 13-18 September 2015.

15.  Ozum Ozturk, Esin Aki-Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Ismail Yalcin. Common Pharmacophore Generation of Some Antitumor Agents, 8th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2015), Chios, Greece, PO-1-02: p55, 21-25 June 2015.

16.  Kayhan Bolelli, Tugba Ertan-Bolelli, Ozlem Bingol-Ozakpinar, Filiz Arioz-Ozdemir, Ismail Yalcin, Esin Aki-Yalcin. Cytotoxic Activity of Some Benzazole Derivatives, 8th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2015), Chios, Greece, PO-1-07: p60, 21-25 June 2015.

17.  Serap Yilmaz, Ozum Ozturk, Kayhan Bolelli, Tugba Ertan-Bolelli, Dilara Eren, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin. Comparison of Pharmacophore Models between Fluoroquinolones and Nonfluoroquinolone Bacterial Type II Topoisomerase Inhibitors, 8th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2015), Chios, Greece, PO-2-14: p67, 21-25 June 2015.

18.  Sanaz Ataei, Yasin Bayrak, Serap Yilmaz, Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz. Molecular Studies on Benzazole Derivatives as HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors, 8th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2015), Chios, Greece, PO-2-17: p70, 21-25 June 2015.

19.  G. Aydogdu, G. Gunendi, S. Pekyardimci, T. Ertan Bolelli, I. Yalcin. Poly-3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol modified glassy carbon electrodes for DNA and DNA – antibacterial agent interaction, 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, Turkey P-13: p78, June 09-12, 2015.

20.  F. Zilifdar, E. Foto, N. Diril, T. Bolelli, I. Yalcin. Biological Activity of A Series of 2-(4-Substituted-benzyl)-5-amino-benzoxazole Derivatives, 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, Turkey P-386: p431, June 09-12, 2015.

21.  F. Zilifdar, E. Foto, N. Diril, T. Bolelli, E. Aki Yalcin. Two New 4-Substituted-N-(2´-hydroxy-4´-nitrophenyl)-benzene Acetamide Derivatives as Human Topoisomerase I Catalytic Inhibitors, 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, Turkey P-387: p431, June 09-12, 2015.

22.  Kayhan Bolelli, Tugba Ertan-Bolelli, Ozlem Bingol-Ozakpinar, Filiz Arioz-Ozdemir, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin. Anticancer activity of some heterocyclic compounds, EACR-Sponsored 3rd Anticancer Agent Development Congress, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey, PP-072: p129, 18-19 May 2015.

23.  Ozum Ozturk, Esin Akı-Yalçın, Tuğba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yılmaz, İsmail Yalçın. Pharmacophore generation of neurokinin-1 receptor antagonists as antitumor agents, EACR-Sponsored 3rd Anticancer Agent Development Congress, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey, PP-094: p151, 18-19 May 2015.

24.  Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Yaman Musdal, Bengt Mannervik, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin. Molecular modeling studies on human glutathione-S-transferase enzyme, EACR-Sponsored 3rd Anticancer Agent Development Congress, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey, PP-119: p176, 18-19 May 2015.

25.  Ilkay Yildiz, Tugba Ertan-Bolelli, Sanaz Ataei, Serap Yilmaz, Esin Karatas, Kayhan Bolelli, Ozum Ozturk, Ismail Yalcin. Molecular Docking and Pharmacophore Analysis on some Topoisomerase I Targetted Antitumor Benzoxazole and Analogues, 9th Drug Design & Medicinal Chemistry, Berlin, Germany, 5-6 May 2015.

26.  Kayhan Bolelli, Ismail Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Serap Yilmaz, Ozum Ozturk, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin. Pharmacophore Identification Analysis on hGST P1-1 Enzyme Inhibitory Active Benzazole Derivatives, The 3rd International Conference on Computation for Science and Technology, Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Bali, Indonesia, P-P12: p76, 23-25 September 2014.

27.  Ozum Ozturk, Esin Aki-Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Ilkay Yildiz, Ismail Yalcin. Common Feature Pharmacophore Generation of Neurokinin-1 Receptor Antagonists, The 3rd International Conference on Computation for Science and Technology, Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Bali, Indonesia, P-P110: p103, 23-25 September 2014.

28.  Serap Yilmaz, Tugba Ertan Bolelli, Kayhan Bolelli, Ozum Ozturk, Sanaz Ataei, Ilkay Yildiz, Esin Aki Yalcin, Ismail Yalcin. Molecular Docking Studies of AcrB Trimeric Multidrug Efflux Pumps, 20th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships (20th EuroQSAR), St-Petersburg, Russia, P096: p170, 31 August - 4 September 2014.

29.  Ilkay Yildiz, Tugba Ertan-Bolelli, Serap Yilmaz, Sanaz Ataei, Kayhan Bolelli, Ozum Ozturk, Esin Karatas, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin. Molecular Modeling Studies on Some Benzazole Derivatives as Topoisomerase I Poison, 20th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships (20th EuroQSAR), St-Petersburg, Russia, P147: p221, 31 August - 4 September 2014.

30.  Ismail Yalcin, Tugba Ertan Bolelli, Yaman Musdal, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Yasemin Aksoy, Bengt Mannervik, Ilkay Yildiz, Esin Aki Yalcin. Description of the Binding Site and GSH Conjugation Features of the New Human GST P1-1 Inhibitors, 20th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships (20th EuroQSAR), St-Petersburg, Russia, P150: p224, 31 August - 4 September 2014.

31.  L. Ushakumari, H.T. Varghese, C.Y. Panicker; T. Ertan-Bolelli, Yildiz, I.,“Vibrational spectroscopic studies and DFT calculations of 4-fluoro-N-(2-hydroxy-4-nitrophenyl) benzamide”, 2st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2013), Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey, 25-28 October 2013, PP28, s56

32.  Kayhan Bolelli, Ismail Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Serap Yilmaz, Ozum Ozturk, Yaman Musdal, Ilkay Yildiz and Esin Aki-Yalcin. Molecular Docking Studies of Glutathion S-Transferase Inhibitors, 9th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 13), The Grand Hotel, Taipei, Taiwan, P1-03: p62, 15-18 October 2013.

33.  Serap Yilmaz, Ismail Yalcin, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Ozum Ozturk, Sanaz Ataei, Ilkay Yildiz, and Esin Aki-Yalcin. Molecular Docking Studies on AcrB Trimeric Multidrug Efflux Pumps of Escherichia coli, 9th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 13), The Grand Hotel, Taipei, Taiwan, P1-04: p63, 15-18 October 2013.

34.  Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz, Selda Ozgen, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Sanaz Ataei, Ozum Ozturk, Esin Aki-Yalcin, and Ismail Yalcin. Molecular Docking Studies on Enoyl-ACP Reductase Enzyme, 9th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 13), The Grand Hotel, Taipei, Taiwan, P1-05: p63, 15-18 October 2013.

35.  Kayhan Bolelli, Tuğba Ertan-Bolelli, Yaman Musdal, Serap Yilmaz, Ozum Ozturk, Yasemin Aksoy, Ilkay Yildiz, Esin Aki, Ismail Yalcin. Docking Studies on Glutathione S-Transferase P1-1 Enzyme, Seventh International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2013), Seoul, South Korea, PO-C-03: p66, 8-12 October 2013.

36.  Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz, Kayhan Bolelli, Serap Yilmaz, Sanaz Ataei,
Ozum Ozturk, Selda Ozgen, Esin Aki, Ismail Yalcin. Molecular Docking Studies on Dihydropteroate Synthase Enzyme,
Seventh International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2013), Seoul, South Korea, PO-C-09: p72, 8-12 October 2013.

37.  Y. Sheena Mary, Y. Sheena Mary, K. Raju, Tuğba Ertan Bolelli, Kayhan Bolelli, Ilkay Yıldız, Helena I.s. Nogueira, Carlos M. Granadeiro, Christian Van Alseony. FT-IR, FT-Raman, surface enhanced Raman scattering and computational study of 2-[p-fluorobenzyl)-6-nitrobenzoxazole, International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2013), Harbiye Cultural Center & Museum, Istanbul, TURKEY, P106: p188-189, September 15-20, 2013.

38.  Sanaz ATAEI, Serap YILMAZ, Ilkay YILDIZ, Tugba ERTAN-BOLELLI, Kayhan BOLELLI, Ozum OZTURK, Esin AKI-YALCIN, Ismail YALCIN. Common Feature Pharmacophore Generation of DNA Topoisomerase II Enzyme Inhibitors, 49th International Conference on Medicinal Chemistry (RICT-49), The Conference Center Nice Acropolis, Nice, France, HT006: p182, 3-5 July 2013.

39.  Ozum OZTURK, Esin AKI-YALCIN, Tugba ERTAN-BOLELLI, Kayhan BOLELLI, Serap YILMAZ, Sanaz ATAEI, Ilkay YILDIZ, Ismail YALCIN. Common Feature Pharmacophore Generation of DNA Topoisomerase II Enzyme Inhibitors, 49th International Conference on Medicinal Chemistry (RICT-49), The Conference Center Nice Acropolis, Nice, France, HT094: p268, 3-5 July 2013.

40.  Serap YILMAZ, Ismail YALCIN, Tugba ERTAN-BOLELLI, Kayhan BOLELLI, Ozum OZTURK, Ilkay YILDIZ, Esin AKI-YALCIN. Molecular Modeling and Docking Studies of AcrB Trimeric Multidrug Efflux Pumps, 1st International BAU-Drug Design Symposium 2013, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, P11: p63, 21-23 March 2013.

41.  Ozum OZTURK, Esin AKI-YALÇIN, Tuğba ERTAN-BOLELLİ, Kayhan BOLELLİ, Serap YILMAZ, İlkay YILDIZ, İsmail YALÇIN. Docking Studies of Human Topoisomerase II Enzyme Inhibitors, 1st International BAU-Drug Design Symposium 2013, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, P12: p64, 21-23 March 2013.

42.  Kayhan BOLELLI, Ismail YALCIN, Tugba ERTAN-BOLELLI, Serap YILMAZ, Ozum OZTURK, Ilkay YILDIZ, Esin AKI-YALCIN. Docking Studies of Glutathion S-Transferase (GST) Inhibitors, 1st International BAU-Drug Design Symposium 2013, Bahçeşehir University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey, P13: p65, 21-23 March 2013.

43.  Emine Öksüzoğlu, Kayhan Bolelli, Tuğba Ertan-Bolelli, Serap Yılmaz, Nuran Diril. A Study on Mutagenic Effects of Novel Benzoxasole Derivative Compounds by Ames/Salmonella Microsomal Test System, 8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi (8.TTDK), Beldibi-Kemer, Antalya, Turkey, P67: p66, 15-18 Kasım 2012.

44.  Zeliha Aydoğan, Fatma Zilifdar, Egemen Foto, Tuğba Ertan, Özüm Öztürk, Nuran Diril, 14 Adet Benzazol Türevi Bileşiğin rec Yöntemi ile Genotoksik Potansiyellerinin Belirlenmesi, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, PH-013: 1328-1329, 03-07 Eylül 2012.

45.  Esin Aki, Tugba Taskin, Ismail Yalcin, Yaman Musdal, Yasemin Aksoy, Serap Yilmaz, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Ilkay Yildiz. Computational Drug Design Studies of Some New GST Inhibitory Active 2-Substituted Benzoxazoles and Benzothiazoles, EuroQSAR Knowledge Enabled Ligand Design, 19th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships (19th EuroQSAR), Vienna, Austria, P093: p156, 26-30 August 2012.

46.  Kayhan Bolelli, Tugba Ertan-Bolelli, Ozum Ozturk, Ilkay Yildiz Esin Aki, Ismail Yalcin. Docking Studies of Some Fused Heterocyclic Compounds into HIV-1 Reverse Transcriptase Enzyme, EuroQSAR Knowledge Enabled Ligand Design, 19th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships (19th EuroQSAR), Vienna, Austria, P095: p158, 26-30 August 2012.

47.  Tuğba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz, Selda Ozgen, Esin Aki, Ismail Yalcin. Docking Studies of Enoyl-ACP Reductase Enzyme Inhibitors, EuroQSAR Knowledge Enabled Ligand Design, 19th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships (19th EuroQSAR), Vienna, Austria, P098: p161, 26-30 August 2012.

48.  Yasemin Aksoy, Deniz Ceyhan, Yaman Musdal, Esin Akı, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Ilkay Yildiz, Ismail Yalcin. 2-Substituted Benzazole Derivatives, Suicide Inhibitors For Glutathione S-Transferases and Docking Studies, 7th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics (HIBIT 2012), Perissia Hotel, Urgup, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, 19-22 April 2012.

49.  Tugba Ertan-Bolelli, İlkay Yıldız, Selda Özgen, Esin Akı, İsmail Yalçın. QSAR Analysis of Some Novel 2-(p-Substitutedphenyl/benzyl)-5-(p-substitutedbenzensulfonamido) benzoxazoles against Mycobacterium tuberculosis isolate, 1st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2011), Antalya PP-39: p66, 08-11 October 2011.

50.  Kayhan Bolelli, Tugba Ertan-Bolelli, İsmail Yalcin, Esin Akı, İlkay Yıldız. Bazi Yeni 2-[4-(4-Sübstitüebenzamido)fenil] benzotiyazol Türevlerinin 1H-NMR Spektroskopi Çalışmaları, Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (USK-12), Side, Antalya, Türkiye, P-210: p248, 18-22 Mayıs 2011.

51.   C.Yohannan Panicker, Hema Tresa Varghese, L. Ushakumari, Tugba Ertan-Bolelli, I. Yildiz, Carlos M. Granadeiro, Helena I.S. Nogueira, Y.Shyma Mary. FT-IR, FT-Raman, SERS spectra and computational calculations of 4-ethyl-N-(2'-hydroxy-5'-nitrophenyl) benzamide, USK-12, Antalya, P-211:p248, 18-22 Mayıs 2011.

52.   İlkay Yıldız, Sanaz Ataei, Serap Yılmaz, Egemen Foto, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Nuran Diril, Esin Akı-Yalcin, İsmail Yalcin. Three-Dimensional Common-Feature Hypotheses on Benzoxazine Derivatives as Topoisomerase I Inhibitors, The 18th International Conference on Organic Synthesis (ICOS-18), Bergen, Norway, 377: p54, 1-6 August 2010.

53.  Tugba Ertan-Bolelli, İlkay Yildiz, Kayhan Bolelli, Betül Tekiner-Gulbas, Serap Yilmaz, Özlem Temiz-Arpaci, Esin Aki and Ismail Yalcin. Pharmacophore Analysis on Some Benzoxazoles against Drug-Resistant Escherichia coli, Fifth International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2009), Istanbul, Turkey, PO-41: p108, 4-8 July 2009.

54.  Tugba Ertan-Bolelli, İlkay Yildiz, Kayhan Bolelli, Esin Aki, Ismail Yalcin. Pharmacophore Analysis on Some Benzoxazoles against Drug-Resistant Bacillus subtilis, 45th International Conference on Medicinal Chemistry (RICT-45), University of Orléans, Orléans, France, SL-11: p111, 1-3 July 2009.

55.  Kayhan Bolelli, İsmail Yalcın, Tugba Ertan-Bolelli, İlkay Yıldız, Esin Akı and Fatma Kaynak-Onurdag. Synthesis, Structure Elucidation and Microbiological Activity of Some New 2-[4-(4-SubstitutedPhenylacetamido) phenyl] benzothiazole Derivatives, 45th International Conference on Medicinal Chemistry (RICT-45), University of Orléans, Orléans, France, SL-12: p112, 1-3 July 2009.

56.   Ilkay Yildiz, Tugba Ertan, Kayhan Bolelli, Ozlem Temiz-Arpaci, Ismail Yalcin, Esin Akı-Sener. Molecular Modelling Studies on Some Benzazoles as Eukaryotic DNA Topoisomerase II Inhibitors, 4th Central European Conference Chemistry towards Biology (CTB4), Dobogókő, Hungary, P: p135, 8-11 September 2008.

57.  Bolelli, K., Yalcin, I., Ertan, T., Kaynak-Onurdag, F., Yildiz, I., Temiz-Arpaci, I., Aki-Sener, E., ABBASOGLU, U., "Synhtesis, Structure Elucidation and Microbiological Activity of Some New 2-[4-(4-Substitutedbenzamido)phenyl]benzothiazole Derivatives", Abst. P-61, 3rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry (IMMPC-3), Antalya-TURKEY, October 16-21, 2007.

58.  T. Ertan, I. Yildiz, B. Tekiner-Gulbas, K. Bolelli, O. Temiz-Arpaci, S. Ozkan,U. Abbasoglu, “Synthesis and In Vitro Antibacterial Activity against Pseudomonas aeruginosa of Some Novel 2-Phenyl Benzoxazoles”, 8thInternational Symposium on Pharmaceutical Science, Ankara, Abstracts page 315, P-197, 13-16 June 2006.

59.  Ertan, T., Yildiz, I., Bolelli, K., Temiz-Arpaci, O., Tekiner-Gülbaş, B., Aki-Şener, E., Yalçin, I., Abbasoglu; U., “Synthesis and antibacterial activity of some 4-substituted-N-(2-hydroxy-5(or 6)-nitrophenyl)benzamide derivatives” International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Development Kusadasi, Turkey, Abstract P81, September 28-October 1, 2005.

60.  Yildiz, İ., Temiz-Arpaci, Ö., Tekiner-Gülbaş, B., Ertan, T., AKI-ŞENER, E., YALÇIN, I., “COMFA 3D-QSAR Studies on benzazole derivatives as eukaryotic topoisomerase II inhibitors” Joint Meeting on Medicinal Chemistry, Vienna, Austria, June 20-23, 2005 Scientia Pharmaceutica Supplement 1. 73(2) S234, PO-176, 2005.

 

Bildirisiz Katılımlar 

1.    4. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi (UFKK-4), 29 Nisan-1 Mayıs 2016, Oscar Resort Otel, Girne, Kıbrıs.

2.     2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK), 27-29 Kasım2015, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye.

3.     11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), 09-12 June 2015, Ankara, Turkey.

4.     International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Develpoment (DRD-2013), 28-30 November 2013, Kervansaray Hotel, Lara, Antalya, Turkey.

5.     İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı, “İlaç Araştırmaları ve Farmasötik Kimya”, 08 Kasım 2013, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

6.     3. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi (UFKK-3), 14-16 Eylül 2012, Malatya, Türkiye.

7.     10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), 26-29 June 2012, Ankara, Turkey.

8.     9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), 23-26 June 2009, Ankara, Turkey.

9.     6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 07), 08-11 July 2007, Istanbul, Turkey.

10.  I. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi (UFKK-1), 11-12 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye.

11.  European COST Action B16 Symposium on Multidrug Resistance Reversal, 13-14 May 2005, Antalya/TURKEY.

12.  The 15th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships & Molecular Modelling (QSAR 2004), 05-10 September 2004, İstanbul/TURKEY

 

 

 

 

 

 

Çalıştaylar ve Eğitimler:

 

1.     2.Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Kursu (Uygulamalı Schrödinger), 17 Mayıs 2016, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

2.     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 55. Yıl Etkinlikleri Meslek içi Eğitim Programı, 15 Aralık 2015, Ankara, Türkiye.

3.     İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, 13 Kasım 2015, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara, Türkiye.

4.     11. Uluslararası Eczacılık Bilimleri Sempozyumu, Panel: “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Fitoterapi ve Fitoterapide Kullanılan Ürünler”, 12 Haziran 2015, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara, Türkiye.

5.     Tübitak 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Sağlık Bilimleri Alanında Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi: Ankara 2015, 20-22 Mart 2015, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye.

6.      Araştırma Görevlileri için Eğiticilerin Eğitimi, 24 Kasım-25 Aralık 2014, ATAUM, Ankara, Türkiye.

7.      Agilent Technologies Cary 630 Model FTIR Sistemi ve Software Eğitimi, 27 Ekim 2014, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara, Türkiye.

8.      II. Çevre Günleri – Sürdürülebilir Enerji Sempozyumu, 05 Haziran 2014, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara, Türkiye.

9.      Interlab and Sigma-Aldrich Seminer Series: Sigma Life Science – Where Bio Begins, 18 March 2014, Hilton Hotel, Ankara, Turkey.

10.   Chemometrics Course, NTCA-2013, 23-25 October 2013, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey.

11.   İlaç Araştırmalarında Uygulamalı Moleküler Modelleme ve Simülasyon Teknikleri Kursu, MAGUM, 20-22 Şubat 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

12.   Computational Drug Discovery, Schrödinger Workshop, 26-27 April 2012, Yeditepe University, Istanbul, Turkey.

13.   Ankara Biyoteknoloji Günleri, Mikrobiyal Biyoteknoloji, 17-18 Ekim 2011, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara, Türkiye.

14.   Meslek İçi Eğitim Programı (MİEP), 15-16 Aralık 2010, Ankara, Türkiye.

15.   2nd Workshop on Computer Aided Drug Design & Development – Molecular Modeling (WCADD-2), 26-29 June 2008, Başkent University, Ankara, Turkey.

16.   Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi – 1, Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri (WCADD-1), 02-05 Şubat 2007, Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

17.   Molecular Operating Environment (MOE) kullanıcı grubu seminerleri, 27-28 Nisan 2006, Ankara/TÜRKİYE.

Görevler

 

1.     The 3rd International Conference on Computation for Science and Technology, Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Bali, Indonesia, 23-25 September 2014 (Publicity Committee)

2.     2st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2013), Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey, 25-28 October 2013. (Tecnical Committee)

3.     2st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2013), Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey, 25-28 October 2013. (Local Organizing Committee)

4.     10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), 26-29 June 2012, Ankara, Turkey. (Registration and Social Committee)

5.     1st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2011), Side, Antalya, Turkey, 08-11 October 2011. (Technical Committee)

6.     9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), 23-26 June 2009, Ankara, Turkey. (Social Committee)

 

Burslar

1.       3rd EACR-Sponsored Anticancer Agent Development Congress, Izmir, Turkey, 18-19 May 2015. (Travel Award)

2.       TÜBİTAK Eğitim Bursu 2211 - Yurt içi Doktora Burs Programı (2005-2010)

Ödüller

1.         Pınar Ataca*, Tuğba Ertan Bolelli, Tülin Özkan, Klara Dalva, Esin Akı Yalçın, İsmail Yalçın, Meral Beksaç. Anti-Miyelom için Yeni Bir Hedef: Proteaz Aktive Reseptör 1 (PAR1) in Myelom Plazma Hücrelerinde ve İnsan Myelom Hücre Dizilerinde İfadesi ve PAR1 Bağlayan Yeni Moleküllerin in vitro Etkileri, 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, Titanic Deluxe Belek Otel, Antalya, Türkiye, 21-24 Ekim 2015. (Deneysel Hematoloji Ödülü)

2.         L. Ushakumari, Hema Tresa Varghese, C. Yohannan Panicker, Tugba Ertan Bolelli, Ilkay Yildiz. Vibrational Spectroscopic Studies and DFT Calculations of 4-Fluoro-N-(2-Hydroxy-4-Nitrophenyl)Benzamide, 2nd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2013), Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey, PP-28: p56, October 25-28, 2013. (En İyi Poster Ödülü)