PROF.DR. TEMUÇİN FAİK ERTAN    
Adı : TEMUÇİN FAİK
Soyadı : ERTAN
E-posta : tfertan@ankara.edu.tr, tfertan@gmail.com
Tel : 0312 316 53 25
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm :
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/temucin-faik-ertan
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. TEMUÇİN FAİK ERTAN

Doğum Tarihi:  13/03/1958

Doğum Yeri: Adana Ceyhan

İletişim: tfertan@ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Gümüşdere Yerleşkesi, Fatih Caddesi, No:33 Keçiören ANKARA

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

İlkokul: Mithatpaşa İlkokulu-CEYHAN

Ortaokul: Yaltır Kardeşler Ortaokulu-CEYHAN

Lise: Ceyhan Lisesi-CEYHAN

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü (1980)-ANKARA

Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü (2014)- ANKARA

Lisans: Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, (2015) ESKİŞEHİR.

Bilim Uzmanlığı: Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (1985)-ANKARA

Doktora (PhD in History) : Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (1992)-ANKARA

Yabancı Dil: İngilizce

İŞ TECRÜBESİ ve İDARİ TECRÜBELERİ:

Öğretmen: Muş - Varto Lisesi Tarih Öğretmenliği (1980-1983)

Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1983-1986)

Öğretim Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1986-1996)

Öğretim Üyesi: Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1996- 2005)

Müdür Yardımcısı: Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (2005- 2007)

Müdür Yardımcısı: Ankara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (2005-2007)

Müdür: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (2007- )

Müdür: Ankara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (2007-2014)

Senato Üyesi: Ankara Üniversitesi (2007- )

Başkent Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-)

Beypazarı Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-)

Genelkurmay Başkanlığı ATASE ATAREM Genel Kurul Üyeliği (2009-)

 

YAYIN ve FAALİYET LİSTESİ

A)KİTAPLAR

1- Kadrocular ve Kadro Hareketi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994.

2- Atatürk Döneminde Devletçilik-Liberalizm Tartışmaları,  Ankara, 2010. 

3- Türk Parlamento Tarihi TBMM XX. Dönem 1995-1999 Yasama, I. Cilt,  TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 155, 2012.

4- Türk Parlamento Tarihi TBMM XX. Dönem 1995-1999 Denetim, II. Cilt,  TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 155, 2012.

5- Türk Parlamento Tarihi TBMM XX. Dönem 1995-1999 Biyografi, III. Cilt, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 155, 2012.

6- Hayata Dair Genel Bilgiler: "Hakimiyet-i Milliye'de Altıncı Sayfa Yazıları", (Derleyenler: Temuçin Faik Ertan, Çağla Derya Tağmat), Libra Kitap, 2019.

B)KİTAP BÖLÜMLERİ

1- Mudanya'dan Lozan'aAtatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2001. Ss. 177–197

2-Türk AnayasalarıAtatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2001, Ss. 249–262

3- Çağdaş Hukuk Sisteminin KurulmasıAtatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2001, Ss. 262–273

4- Atatürk Sonrası Türkiye-İç PolitikaAtatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2001, Ss.3313–349

5- Atatürk İlkeleri - DevletçilikAtatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2001, Ss. 463–47.

6-“Mudanya'dan Lozan'a”, Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, 2011.

7- “Atatürk İlkeleri”, Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, 2011.

8-"Bir Önder Üç Şehir: Atatürk, Selanik, İstanbul, Ankara”, Cumhuriyetin 90. Yılında Başkent Ankara ve Ankara Üniversitesi,  Editör: Temuçin Faik Ertan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2016.

9-“Hechosque tuvieron lugar en 1915: el estado Otomano y los armenios”, 1915 el ano mas largo del imperio Otomano,  Editör: Öznur Seçkin- Luis Gonzales, Ergos, Santo Domingo, 2016.

 

C) EDİTÖRLÜKLER

1- Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (EDİTÖR), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2001

2- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi'nde Yöntem Arayışları,  (EDİTÖR, Bahaeddin Yediyıldız ve Kutay Üstün ile)Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 2004,

3- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (EDİTÖR) A.Ü. ANKUZEM, Ankara, 2008.

4- Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (EDİTÖR), Ankara, 2011.

5- Küreselleşme Sürecinde Milli Egemenlik ve Demokrasi (EDİTÖR), Ankara, 2010.

6- Cumhuriyetin İnşa Sürecinde Atatürk ve Müzik, (EDİTÖR Çağla Derya Tağmat ile) Ankara, 2012.

7- Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam Mustafa Kemal Atatürk, (EDİTÖR Kadri Unat ve Çiğdem Kılıçoğlu ile), Ankara, 2012.

8-90. Yıl Dönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, (EDİTÖR Hakan Uzun ve Necdet Aysal ile), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2012.

9- Sakarya Zaferi ve Haymana II,  (EDİTÖR Hakan Uzun ile), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2015.

10-Sakarya Zaferi ve Haymana III, (EDİTÖR Sedef Bulut ile), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2015.

11-Sakarya Zaferi ve Haymana IV, (EDİTÖR Meryem Orakçı  ile), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2016.

12-Cumhuriyetin 90. Yılında Başkent Ankara ve Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2016.

 

B) MAKALELER

1- Pozantı Kongresi (5 Ağustos 1920), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Cilt: I, Sayı: I, Ekim 1987, Ss. 113–126.

2- Lozan Görüşmeleri Sırasında Türk Heyeti ile TBMM Hükümeti Arasındaki İlişkiler, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 18, Temmuz 1990, Ss. 615–626.

3- Kadro Hareketi ile İlgili Bir Değerlendirme ve Bazı Düzeltmeler, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 27, Temmuz-Kasım 1993, Ss. 549–559.

4- Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Hukuk Reformuna Genel Bir Bakış, Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı'ya Armağan, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, Ağustos 1995, Ss. 213–233.

5- Osmanlı Devleti'nde Anayasalı Rejime Geçiş (1876 Kanun-i Esasi'si), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1–2, Eylül 1995, Ss. 134–155.

6- Ahmet Cevat Emre ve Kemalizm'de Öncü Bir Dergi: Muhit, Kebikeçİnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, 1997, Ss. 17–35.

7- Atatürk ve Demokrasi, Abece Dergisi, Eğitim, Ekin ve Sanat Dergisi, Eylül 1997, Ss. 25–29.

8- Atatürk ve Gençlik, Tarihçe, Tarih Kulubü Aylık Bülteni, Sayı: 1, Şubat 1998.

9- Beklentiler, Hayal Kırıklıkları ve Aydınlar (Kadro-Forum-Yön)Türk Yurdu Mecmuası, Cumhuriyet Özel Sayısı, 18. Cilt, 134. Sayı, Ekim 1998, Ss. 145–150

10- Atatürk, Cumhuriyet ve Hukuk Sistemi, Erdem, Cumhuriyet Özel Sayısı III, Cilt: 11, Sayı: 33, Ankara, Ocak 1999

11- Lozan Konferansında Türk-Sovyet İlişkileri, Türk Yurdu Mecmuası, Sayı: 151, Cilt: 20, Mart 2000, Ss. 25–35

12- Cumhuriyet Kimliği Tartışmasının Bir Boyutu: Soyadı Kanunu, Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırma Dergisi, Sayı: 10, 2000, Ss. 255–272.

13- Atatürk ve GençlikAtatürk'ün Samsun'a Çıkışının 80. Yıldönümü Konferansı, 21 Mayıs 1999, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, 1999

14- Çanakkale Savaşlarının Milli Mücadele Üzerindeki Etkileri, 85. Yılında Atatürk ve Çanakkale Savaşları Sempozyumu. Bildiriler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2000

15- Lozan Konferansında Ermeni Sorunu, KÖK Araştırmalar, Cilt: II, Sayı: 2, Güz 2000, Ss. 209–227

16- Ayastefanos'tan Lozan'a Siyasal Antlaşmalarda Ermeni Sorunu, Yeni Türkiye, sayı:37, Ocak-Şubat 2001, Ss. 245–266

17- Türk Hukuk Sisteminde Çağdaşlaşma, Türkler, 17. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 367–379.

18- Birinci Dünya Savaşında Ceyhanlı Şehitler, Ceyhan 2002, Ankara 2002, s. 42–44.

19- Yüksek Öğrenim Gençliğinin Ermeni Sorunu Hakkındaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi, Avrasya Etütleri, 22, Bahar 2002, s.119–149.

20- Knowledge and Awareness Level of Studens of Higher Learning About the Armenian Question, Eurasian Studies, 22, Spring 2002, s. 119–147.

21–80 Yıllık Ömürde 72 Yıllık Cumhuriyet Tanıklığı, Kebikeç, Yıl: 2003, Sayı: 16, Ss. 209–229.

22- Kadro Dergisi Niçin Kapandı? Atatürk Dergisi. Journal of Atatürk, Cilt: III, Sayı: 4, Temmuz 2003, Ss. 19–34.

23. Atatürk Döneminde Demokrasi Üzerine Bir Polemik (Şevket Süreyya Aydemir-İsmail Hakkı Baltacıoğlu), Kebikeç, Yıl: 2004, Sayı: 18, Ss. 75–94.

24. Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri, Gölbaşı Eğitim ve Kültür Dergisi, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ocak 2005 Sayı: 2, Ss. 9–11.  

25. Çanakkale Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı Üzerine Etkisi, Jandarma Eğitim Dergisi, Jandarma Eğitim Komutanlığı, Mart 2005, Sayı: 33, Ss. 4–9.

26. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet Paşa'nın Rusya Gezisi ve Planlı Ekonomiye Geçişe Etkisi, Bülten 2005, Azerbaycan’da Atatürk Merkezi, Baku AZATAM, No: 1–2 (14), Ss. 35–47.

27. Lozan Konferansı Sırasında Ankara, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yıl: 1, Sayı: 1, Bahar, 2005, Ss. 9–28

28. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet Paşa'nın Rusya Gezisi ve Planlı Ekonomiye Geçişe Etkisi, I ve IIAzerbaycan Atatürk Merkezi, Bülten 2005 Baku, Azatam No: 1-2 (14)

29. Çanakkale Zaferinin Dünyadaki EtkisiÇankaya Üniversitesi Gündem, Sayı:25, Nisan 2006.

30. Çağdaşlaşma; Milii Birlik-Beraberlik ve Atatürk İlkeleri, Bilim ve Aklın Işığında Eğitim, Doğumunun 125. Yılında Atatürk Özel Sayısı, Yıl: 7, Sayı: 80-81, Ekim-Kasım 2006, s. 184-189.

31. Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında LaiklikAnkara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, Mayıs: 2007, C. 11, Sayı: 39, Ankara.

32. İsmet İnönü'nün Kral VI. George'un Taç Giyme Töreni İçin İngiltere'ye Gitmesi ve Türk Dış Politikasına EtkileriProf. Dr. Yavuz Ercan'a Armağan, Ankara, 2008. Ss. 405-417.

33. Cumhuriyetin İlanını Hazırlayan GelişmelerCumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi, I. Cilt, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009.

 34. Gaye-i Milliye Gazetesi’nin Tıpkıbasımı Hakkında Bir DeğerlendirmeAnkara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, Güz 2009, C. 11, Sayı: 44, Ankara.

35. İsmet Paşa’nın Sovyetler Birliği Ziyareti, (24 Nisan-10 Mayıs 1932)Prof. Dr. Özkan İzgi’ye Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011.

 36. Atatürk’ün Demokrasi Anlayışı Üzerine Bir DeğerlendirmeAtatürk Haftası Armağanı, Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2012.

37. Lozan Konferansı’nda Türkiye’yi Temsil Sorunu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 53, (Lozan Antlaşması Özel Sayısı), 2013, ss. 61-76.

38- "Sevr ve Lozan Antlaşmaları Hakkında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme" Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 58, Bahar 2016.

39- "Milliyetçiliğin Müphemliği: Milliyetçilik Nedir?", (Orhan Örs ile) Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 62, Bahar 2018.


 C) KONGRE SEMPOZYUM,  PANEL VE KONFERANSLAR

1- Laik Hukuk Sisteminin Kurulması, Anayasanın Laikleşmesinin 60. Yıldönümü Paneli, Hacettepe Üniversitesi, 10 Nisan 1988.

2- Atatürk ve Demokrasi, Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Verilen Konferans, Nene Hatun Lions Kulübü, Ankara, 10 Kasım 1992.

3- Lozan'da Türk Diplomasisi, 70. Yıldönümünde Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2 Kasım 1993.

4- Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tanıtımı, Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk Haftası Dolayısıyla Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tanıtılması Konferansı, Zonguldak, 3 Kasım 1994.

5- 1923–1937 Yılları Arasında İsmet İnönü'nün Dış Politikası, İsmet İnönü'nün II. Dünya Savaşı Politikası Paneli, İnönü Üniversitesi, Malatya, 27 Aralık 1994.

6- Atatürk ve Gençlik, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Dolayısıyla verilen Konferans, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, 19 Mayıs 1996. 1998.

7- Cumhuriyete Giden Yol, Cumhuriyetin 75. Yılı Paneli, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 19 Ekim 1998

8- Cumhuriyet ve Nitelikleri, Konferans, MEB. Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi, Ankara, 26 Ekim 1998.

9- Cumhuriyetin 75. Yılında Atatürk'ten Günümüze Türk Dış Politikaları, Sempozyum, S.Ü. AİİT Uygulama ve Araştırma Merkezi - H.Ü. AİİT Enstitüsü, Konya, 6 Kasım 1998.

10- Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi, Konferans, Polatlı Anadolu Lisesi, Polatlı, Polatlı, 9 Kasım 1998.

11- Genel Değerlendirme, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi Yöntem Semineri, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 14–15 Aralık 1998.

12- Çanakkale Savaşının Sonuçları, Çanakkale Savaşının Türk Tarihindeki Yeri Paneli, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat, 18 Mart 1999.

13- Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Anayasal Gelişmeler, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Paneli, İlçe Halk Kütüphanesi, Polatlı, 29 Nisan 1999,.

14- 19 Mayıs 1919'un Yeni Türk Devletinin Kurumsallaşmasındaki Etkileri, Yeni Türkiye Devletinin Kuruluşunda 19 Mayıs'ın Yeri ve Önemi Paneli, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 7 Mayıs 1999.

15- Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışının Yeni Türk Devletinin Kurulmasındaki Rolü, Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 80. Yıldönümü Münasebetiyle Düzenlenen Panel, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 18 Mayıs 1999.

16- Atatürk ve Gençlik, Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 80. Yıldönümü Konferansı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, 21 Mayıs 1999

17- Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Anayasal ve Demokratik Gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşunun 700. Yılı ve Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 80. Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Verilen Konferans, Akyurt Belediyesi, Akyurt, 24 Mayıs 1999

18- Çanakkale Savaşlarının Milli Mücadele Üzerindeki Etkisi, 85. Yılında Atatürk ve Çanakkale Savaşları Sempozyumu, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 22–23 Mart 2000

19- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Günümüze Yansıması, Atatürk'ün Ölümünün 62. Yıldönümü Dolayısıyla Verilen Konferans, Hacettepe Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksek Okulu, Kaman, 8 Kasım 2000

20- Atatürkçü Çağdaşlaşma, Milli Birlik-Beraberlik, Konferans, Ceyhan Lisesi, Ceyhan, 5 Ocak 2001

21-Atatürkçü Düşünce Sisteminin Diğer Düşünce Sistemleriyle Karşılaştırılması. Atatürkçü Düşüncede Özellik Taşıyan Yaklaşımlar, Atatürkçü Düşüncenin Geliştirilmesi İle İlgili Semineri. Polatlı Kaymakamlığı, Polatlı,  26.10.2001,

22- Sevr, Gümrü ve Lozan Antlaşmaları Çerçevesinde Ermeni Sorunu, Uluslararası Türk-Ermeni Tarih ve Kültür Sempozyumu, Ankara, 27–28 Kasım 2001

23- Atatürkçü Düşüncede Çağdaşlaşma ve Milli Birlik-Beraberlik, Konferans, Yenikent Lisesi, Yenikent, 26.12.2001.

24- Türkiye'deki Yüksek Öğrenim Gençliğinin Ermeni Sorunu Hakkındaki Bilgi ve Bilinç Düzeyi, Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 20–21 Nisan 2002.

25- Gençliğin Ulusal Sorunlara Yaklaşımı, Konferans, Koru Rotaract Kulübü, Ankara, 24 Mayıs 2002.

26- Atatürkçü Düşünce Sisteminde Cumhuriyetçilik Kavramı, Cumhuriyeti Yıkmayı Amaçlayan Olaylar ve Arkasındaki Gerçekler, Atatürkçü Düşüncenin Geliştirilmesi Semineri, Polatlı Kaymakamlığı, Polatlı, 31 Mayıs 2002.

27- Erzurum Kongresi Kararlarının Ulus Devlet Sürecine Etkisi, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, 23–25 Temmuz 2002.

28- Cumhuriyet Tarihi Kitaplarında Ermeni Sorunu, Tarih Öğretimi ve Yeni Yaklaşımlar Ulusal Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 10–12 Ekim 2002.

29- Cumhuriyetin Kurumsallaşmasında İdeolojinin Rolü, Cumhuriyet, Kültür ve Kurumsallaşma Paneli, Bilkent Üniversitesi - Vehbi Koç Araştırma Merkezi Vakfı, Ankara, 30 Ekim 2002.

30- Ermeni Sorunu: Tarihsel Gelişimi ve Günümüz. Konferans. Polatlı Anadolu Lisesi, Polatlı, 22 Mayıs 2003.

31- Cumhuriyet Türkiyesi'nde Toplum Yapısı, Cumhuriyetin 80. Yılında Türkiye Sempozyumu, Türk Ocakları Genel Merkezi-Ankara Ticaret Odası, Ankara, 17–18 Ekim 2003.

32- II Dünya Savaşı Sonrasında Dünya ve Türkiye, 80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi Sempozyumu, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 10–11 Kasım 2003.

33- Başbakan İnönü'nün Yurtdışı Ziyaretleri ve Türk Dış Politikasına Yansımaları (1931–1937), Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 8–12 Aralık 2003.

34 –Avrupa Birliği Üyeliği: Atatürk’ün Kurduğu Ulus Devletin Sonu mu?, Avrupa Birliği: Çağdaş Uygarlığın Yolu mu, Ulusal Egemenliğin Sonu mu? Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 8-9 Kasım 2004

35- Atatürk ve Türk Gençliği,  Konferans,  Şerafettin Tombuloğlu Lisesi, Gölbaşı, 16 Mayıs 2005

36- Avrupa Birliği ve Atatürk’ün Kurduğu Ulus Devlet, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Paneli, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Erzurum, 27 Eylül 2005

37- Osmanlı Devlet Kadrolarında Ermeniler, Türk –Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları, Gazi Üniversitesi, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 23–25 Kasım 2005

38- Geçmişten Günümüze Ermeniler ve Ermeni Meselesi,  Seminer, Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 4 Ocak 2006

39- Geçmişten Günümüze Ermeniler ve Ermeni Meselesi,  Seminer, Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 15 Mart 2006

40- Çanakkale Zaferinin Dünyadaki Etkileri, Konferans, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 20 Mart 2006

41- İsmet İnönü'nün İngiltere Kralı VI. George'un Taç Giyme Töreni İçin İngiltere'ye Gitmesi ve Dış Politikaya Yansımaları ,XV. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 11-15 Eylül 2006.

42- İnönü Dönemi, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Siyasal Partiler ve Dönemler SempozyumuAnkara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 7 Kasım 2006.

43- Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Laiklik, 21. Yüzyıl Başında Kemalizm: Anlaşılması ve Anlatılmasındaki Sorunlar Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 8-9 Kasım 2006.

44- Atatürk'ü AnlamakAtatürk'ün Doğumunun 100. Yılı Çerçevesinde Verilen Konferans, Kamu İhale Kurumu, Ankara, 17 Kasım 2006.

45- Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Günleri,  Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı Çerçevesinde Verilen Konferans, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 13 Ekim 2006.

46- Atatürkçü Düşüncede Cumhuriyet ve DemokrasiKonferans, Aksaray Valiliği, 26 Ekim 2007.

47- Cumhuriyetin İlk Yıllarında Muhalefete Muhalif Bir Gazete: İnkılâpVI. Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, 13 Kasım 2007.

48- Çağdaş Türkiye Araştırmaları: Tespitler ve ÖnerilerAnkara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nün 65. Yılı Kutlamaları, Sempozyum, Ankara, 30 Kasım 2007.

49- Türk Toplumunun Türk Silahlı Kuvvetlerine Güven Duymasının NedenleriKara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, 3 Aralık 2007.

50- Demokrasinin Türkiye Serüveni, Kemalizmin Işığında Cumhuriyet ve DemokrasiAçık Oturum, ODTÜ, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Ankara, 14 Aralık 2007.

51- Atatürk ve AnkaraPanelAtatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 88. Yıldönümü Kutlamaları, Ankara Kulübü, Ankara, 27 Ararlık 2007.

52- Çanakkale Savaşları ve İnsan Hakları, Konferans, Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO, Şereflikoçhisar, 17 Mart 2008.

53- Çanakkale Savaşları'nın İnsan Hakları BoyutuÇanakkale ve Şehitlerimiz Paneli, Selçuk Üniversitesi, Kadınhanı Faik İçil MYO, Konya, 18 Mart 2008.

54- Çanakkale Savaşı'nın Türk ve Dünya Tarihi Açısından ÖnemiPanel,  Çankaya Üniversitesi, Ankara, 19 Mart 2008.

55- Uygulamalar Açısından Ulusal EgemenlikMilli Egemenlik Paneli, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, 21 Mart 2008.

56- Uygulamalarla Ulusal EgemenlikUlusal Devlet ve Ulusal Egemenlik Paneli, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 24 Nisan 2008.

57- Atatürk ve Milli EgemenlikPanel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 2 Mayıs 2008.

58- Cumhuriyete Giden Süreç ve Kazanımlar, Cumhuriyetin 85. Yılı Paneli, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, 23 Ekim 2008.

59- Türk Siyasi Hayatında Ekim 1923Konferans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ekim 2008.

60- Kadrocuların Kemalizm Anlayışında Alfabe, Dil ve Edebiyat80. Yılın da Türk Harf İnkılâbı Uluslararası Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul, 10-11 Kasım 2008.

61- İnönü'nün Sovyetler Birliği GezisiVefatının 35. Yılında İsmet İnönü ve Dönemi Paneli, İnönü Üniversitesi, Malatya, 22 Aralık 2008.

62- Milli Mücadelede Ankara, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 89. Yıldönümü Paneli, Gazi Üniversitesi, Ankara, 26 Aralık 2008.

63- Türk Basınında Adana GörüşmeleriYenice Görüşmelerinin 66. Yıldönümü Paneli, Çağ Üniversitesi, Tarsus, 30 Ocak 2009.

64- TBMM Zabıtlarına Göre İstiklal Marşı, Konferans, Aksaray Üniversitesi, Aksaray 11 Mart 2009.

65- Türkiye’de Demokrasi’nin Tarihsel Süreci, Konferans, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 23 Mart 2009.

66- Atatürk Döneminde Dış Politika Uygulamaları: İsmet İnönü’nün Yurtdışı GezileriKonferans, İnönü Vakfı, Pembe Köşk, Ankara, 17 Mart 2009.

67- Kadrocu Kemalizm’de Türk Milli Kurtuluş Hareketi90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, İstanbul, 4/5 Haziran 2009.

68- Milli Mücadele’nin 90. Yılında Amasya TamimiPanel, Amasya Valiliği, Amasya, 18 Haziran 2009.

69- Pozantı Kongreleri ve AtatürkPanel, Pozantı Belediyesi, Pozantı, 9 Ekim 2009.

70- Atatürk ve DemokrasiKonferans, Ankara Üniversitesi, Ankara, 10 Kasım 2009.

71- Atatürk, Cumhuriyet ve DemokrasiKonferans, Milli Güvenlik Kurulu, Ankara, 10 Kasım 2009.

72- Ulus Devleti Yeniden DüşünmekPanel, ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Ankara, 4 Aralık 2009.

73- Türk-Ermeni İlişkilerinde Yaklaşım SorunlarıDünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri: Disiplinler arası Yaklaşım, Politik Psikoloji Derneği Ermeni Sempozyumu, Ankara, 28 Aralık 2009.

74- İstiklal Marşı ve Mehmet Akif ErsoyKonferans, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 12 Mart 2010.

75-  Atatürk, Demokrasi ve Ulus DevletKonferans, İnönü Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Malatya, 22 Mart 2010.

76- Atatürk, Cumhuriyet, Demokrasi ve Anayasal GelişmelerKonferans, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 10 Mayıs 2010.

77-Başbakan İsmet Paşa’nın Atina Günleri,  1-7 Ekim 1931I. Uluslararası LAÜ Tarih Kongresi Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihi,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2011.

78- Türk-Yunan İlişkilerinin Uzlaşı Döneminde Bir Ütopya: Konfederasyon Düşüncesi, VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, 2011.

79- Kadro, Türkiye’de Düşünce Dergiciliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 30 Kasım 2011.

80-Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’da Hareketi ve Samsun’a Çıkışı, Mütareke Dönemi ve İstanbul’dan Samsun’a Uzanan Yolda Mustafa Kemal Paneli, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Yayınları, 2011.

81-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası: İlkeler, UygulamalarKonferans, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 10 Kasım 2011.

82-Milli Mücadele’de İzmir Valisi Rahmi Bey, Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir Sempozyumu, 2012.

83-Mustafa Suphi’nin Trabzon’a Gelişi, Birinci Dünya Savaşı’ndan Lozan Barışına Trabzon Sempozyumu, 2012.

84- Zafer Yolunu Güncele Taşıyan Bir Mekân: Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Büyük Taarruzun 90. Yılında Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, 2012.

85-Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi konulu Panel, Kocaeli Üniversitesi2 Kasım 2012

86-Kardeşlik Geleneğinden Geleceğin İnşasınaAnkara Üniversitesi ve Azerbaycan Büyükelçiliğinin ortaklaşa düzenledikleri Türkiye ve Azerbaycan Vizyon ve Önderlik Mirası Paneli, 7 Kasım 2012.

87-Onur ve Hüzün, Atatürk’ün Cenaze TöreniKonferans, Ankara Üniversitesi 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni, 10 Kasım 2012.

88- “Milli Mücadele’de İzmir Valisi Rahmi Bey” Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir Uluslararası Sempozyumu, Eylül, İzmir, 2012.

89- “Zafer Yolunu Güncele Taşıyan Bir Mekân: Başkomutan Tarihi Milli Parkı”, Büyük Taarruzun 90. Yılında Milli Mücadele ve Zafer Yolu Uluslararası Sempozyumu, Uşak, Ekim 2012.

90- “Kocatepe’den Dumlupınar’a Bir Sözlü Tarih Denemesi”, Öğr. Gör. Kadri Unat ile birlikte, Büyük Taarruzun 90. Yılında Milli Mücadele ve Zafer Yolu Uluslararası Sempozyumu, Uşak, Ekim,  2012.

91-Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi”, Konferans, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2 Kasım 2012.

92-Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyet’e Giden Yol Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, Cumhuriyet’in İlanının 90.Yılında Atatürk ve Cumhuriyet Sempozyumu, 23-24 Ekim 2013

93-Atatürk'ün Yaşamına Dair, Elmadağ, 10 Kasım 2013.

94-Atatürk ve Barış, Bilkent Lisesi 10 Kasım 2013

95- Lozan Konferansı’nın İlk Günü, Konferans, İnönü Vakfı Ankara, 20 Kasım 2012.

96- "Atatürk’ün Yaşamında Şehirler ve Kentler" Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 21 Kasım 2013.

97- Bir Lider Üç Şehir: Atatürk, Selanik, İstanbul ve AnkaraCumhuriyetin 90. Yılında Başkent Ankara Sempozyumu, 2013.

98- 90. Yılında Lozan Barış Antlaşması ile İlgili Bir Değerlendirme Tevfik Fikret Lisesi 13 Kasım 2013.

99- Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetin İlanı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2 Aralık 2013.

100- Lozan Konferansı’nda İsmet Paşa, İnönü Üniversitesi, 17  Aralık 2013.

101-Çanakkale Savaşları ve Ulusal Devlet,  Konferans, Haymana Meslek Yüksek Okulu, 2013.

102- Askeri ve Siyasi Sonuçlarıyla Sakarya Zaferi,  Konferans,  Polatlı –Ankara, 2013.

103- 18-27 Aralık 1919: Ulusal Devlete Giden On Gün, Konferans, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 26 Aralık 2013.

104- Çanakkale Zaferi’nin Türk Kurtuluş Savaşı’na Etkisi, Konferans, Ankara Üniversitesi, 99. Yılında Çanakkale ve Şehitleri Anma Günü Programı, 18 Mart 2014.

105-Çanakkale Savaşları Hakkında Bir Değerlendirme, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, 18 Mart 2014.

106-Batı Cephesi Muharebelerinin Genel Bir Değerlendirmesi, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı16 Mayıs 2014.

105-"Birinci Dünya Savaşı'nı Sona Erdiren Mütarekelerin Karşılaştırmalı Analizi", II. Uluslararası Tarih Sempozyumu: 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, İzmir, 16-18 Ekim 2014.

106- "Türkiye'de Eğitim Politikaları ve Demokrasi", Ankara Diş Hekimleri Odası, 6 Kasım 2014.

107- "Ölümünün 76. Yıl Dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e Dair", Üsküdar Amerikan Lisesi, 10 Kasım 2013.

108- "Atatürkçülük ve Demokrasi Üzerine Bir Değerlendirme", Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 13 Kasım 2014.

109- Petrol Rafinericiliğinde Öncü Bir Kuruluş: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 3-5 Nisan 2015.

110- Cumhuriyet ve Demokrasi Üzerine Bir Değerlendirme, Konferans,  Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, 15 Nisan 2015.

111- The First World War and Ottoman Armenians, 1915: Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı, Yüz Yılın Ardından Bir Bakış Sempozyumu, San Jose Ulusal Üniversitesi Kosta Rika, 28-29 Nisan 2015.

112- The First World War and Ottoman Armenians, 1915: Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı, Yüz Yılın Ardından Bir Bakış Sempozyumu, Ekvador Merkez Üniversitesi, Quito- Ekvador, 5-6 Mayıs 2015.

113-“Sivas Valisi Reşit Paşa’nın Raporlarında Ermeni Sorunu ve Kafkasya”, VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Gence/ Azerbaycan, 13-16 Ekim 2015.

114-“Cumhuriyetin Kazanımları”, Ankara Üniversitesi’nin 70. kuruluş yıldönümü ve Cumhuriyetimizin 92. Yılı Konferansı, Ankara Üniversitesi, 21 Ekim 2015.

115- “Asker ve Devlet Adamı Atatürk”, Genel Kurmay Başkanlığı, Ankara, 10 Kasım 2015.

116- “Mudanya ve Lozan Sürecinde Mustafa Kemal Atatürk”, Atatürk’ü anma toplantısı, Ankara Üniversitesi, 10 Kasım 2015.

117-“I. Dünya Savaşı’na Dair Bir Aydın Algısı: Kadroculara Göre Cihan Harbi”, Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu, İzmir, 12 – 15 Kasım 2015.

118-“Sevr ve Lozan Antlaşmalarına Analitik Bir Bakış”, Genel Kurmay Başkanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, 19 Kasım 2015.

119-“Atatürk’ün Yaşamına Dair”, Ankara Üniversitesi Vakıf Koleji, 24 Kasım 2015.

120-“Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Atatürk Dönemi”, Ankara Rotary Kulüp, 25 Kasım 2015.

121-“Kadroculara Göre Türkiye’de Tarımsal Kalkınma ve Toprak Meselesi”, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal tarihi Uluslararası Sempozyumu, İzmir, 26 – 28 Kasım 2015.

 122-“Dönemin Kartpostalları Üzerinden Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesi”, 101. Yılında Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Konferansı, 18 Mart 2016.

123--“Sevr ve Lozan Antlaşmaları İle İlgili Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (Konferans), 30 Mart 2016

124--Atatürk’ün Cumhuriyetin Kuruluşundaki Siyasi Liderliği ve Atatürk İlkeleri”, Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Harp Tarihi Atatürkçü Düşünce Sisteminin Analizi Konferansı, 05 Mayıs 2016.

125--“Atatürk’ün Cumhuriyetin Kuruluşundaki Siyasi Liderliği ve Atatürk İlkeleri”, Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı, Ankara, 05 Mayıs 2016.

126--“Askeri Okul Hayatının Atatürk’ün Liderliğine Etkileri”, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Atatürk’ün Askeri Liderliği konulu panel, 18 Mayıs 2016.

127-“Türkiye’de Gençlik ve Spor Bayramı’nın İcadı” Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konferansı, 24 Mayıs 2016.

128-“Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı’na Dair Öngörüleri”, Atatürk’ten İnönü’ye İkinci Dünya Savaşı’na Giden Süreç ve Savaş paneli, İnönü Vakfı- Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 16 Aralık 2015.

129-“Sakarya Meydan Muharebesi’nin Adlandırma Sorunu”, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu, Ankara Haymana, 3-4 Eylül 2016.

130-“Cumhuriyet Tarihinde Sosyal Medya Kirliliği”, Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Açılış Dersi, 19 Eylül 2016.

131-“Cumhuriyet’in Lozan’ı", Ankara Rotary Kulübü, (Konferans), 26 Ekim 2016.

132-“Çanakkale Şehitleri’nden İstiklal Marşı’na Mehmet Akif Ersoy”, (Ankara Üniversitesi) 102. Yılında Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, (Konferans), 17 Mart 2017.

133-“Cumhuriyetin Gençlik Politikasına Somut Bir Örnek: Gençlik ve Spor Bayramı”, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Atatürk Dönemi Gençlik Politikaları Konferansı, 08 Mayıs 2017.

134-“Contributions of Turkey to the World peace during interwar period”, 43. Uluslararası Askeri Tarih Kongresi, Douala- Kamerun, 02-08 Eylül 2017.

135- "Gaziliğin Türk Tarihindeki Önemi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk”, Gaziler Günü Konferansı, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 19 Eylül 2017.

136- “Balkan Antantı’nın Kuruluş ve Gelişim Sürecinde Romanya’dan Türkiye’ye Diplomatik Ziyaretler”, Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Köstence-Romanya, 4-6 Ekim 2017.

137- “İtalya Kralı III. Vittorio Emanuele ve Ailesinin Rodos Ziyareti”, Ege Adaları Uluslararası Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, İzmir, 19-21 Ekim 2017.

138- "Bir Düşünce Dergisi Olan Kadro’da Sovyet Devrimi" VI. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 25-27 Ekim 2017.

139-“Cumhuriyetin Kazanımları”, İstanbul Sarıyer Belediyesi Cumhuriyet Haftası Etkinlikleri Cumhuriyet Sempozyumu, 24-28 Ekim 2017.

140-“Bir Taziye Defterinden Alıntılar”, (Konferans), Atatürk’ü Anıyoruz Programı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 10 Kasım 2017.

141-“Kemalizm mi? Atatürkçülük mü?” (Konferans), Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 29 Kasım 2017.

142- “Osmanlı Devleti’nde Savaş Ekonomisi: Birinci Dünya Savaşı Sırasında Altın İhracının Yasaklanması”, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası (Alman-Fransız Penceresi) Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Üniversitesi, 6-9 Aralık 2017.

143- “Tarih Ders Kitaplarında Orhan Gazi ve Dönemi”, Beşinci Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, Kocaeli, 9-11 Mart 2018.

144- “Çanakkale Zaferinin Mimarları: Yarbay Mustafa Kemal ile Esat ve Cevat Paşalar” (Konferans), 103. Yılında Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Ankara Üniversitesi, 16 Mart 2018.

145- “Demokrat Parti Dönemi Türkiye’yi Ziyaret Eden Devlet Başkanlarının Ankara Günleri”, Uluslararası Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes Sempozyumu, 20 Mart 2018.

146- “Tarihe Yön Veren Değerler”, VII. Tarih Öğrenci Konferansı, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi, 21 Mart 2018.

147- “Ankara Üniversitesi İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivinde Bozok’a Dair Belgeler”, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03-05 Mayıs 2018.

148- “Bir Yerel Siyaset Analizi: Türkiye’de Halkoylamaları ve Ayaş”,  Ayaş Sempozyumu, 07-08 Mayıs 2018.

149- “Atatürk Modernleşme ve Gençlik”, (Konferans), Uşak Üniversitesi, 9 Mayıs 2018.

150-“Atatürk, Gençlik ve Çağdaşlaştırma” (Konferans), Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 15 Mayıs 2018.

151-“Eugene Pittard’ın Ankara Günleri ve Konferansları (21-28 Mart 1938)”, 18.Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu 1-5 Ekim 2018.

152- “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kuruluşu ve Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kuruluş Yıldönümü Konferansı, 19 Ekim 2018.

153- “Bir Batılı Bilim Adamının Gözünden Atatürk ve Modern Türkiye: Eugene Pittard”, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Ulusal Kongresi, 29 Ekim 2018.

154- “Atatürk Döneminde Türkiye’de Sistem Tartışmaları: Kadro Dergisi Örneği”, Hâkimiyet-i Milliye Uluslararası Sempozyumu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 30-31 Ekim 2018.

155- “Büyük Matem: Atatürk’ün Ölümünün Birinci Yıldönümü (10 Kasım 1939)” , Aramızdan Ayrılışının 80. Yılında, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Toplantısı, Ankara Üniversitesi, 10 Kasım 2018.

156- “Türk Ulusunun İlk On Kasım Matemi”, 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı, TED Üniversitesi, 12 Kasım 2018.

157- “Güney Sınırından Gelen Bir Tehdit: Kolera Salgını ve Türkiye’de Alınan Tedbirler (Eylül 1947-Şubat 1948)”, Anavatana Katılışının 80. Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi-Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 4-6 Nisan 2019.

158- “Niçin Ankara?”, Atatürk, Ankara ve Spor Paneli, Ankara Üniversitesi, 27. 12. 2018.

159- Konferans, Gençlik Haftası Programı, Tevfik Fikret Lisesi, 13 Mayıs 2019.

160- 19 Mayıs 1919: Milli Mücadele’nin 100. Yılı Paneli, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 14 Mayıs 2019.

161- “Çanakkale’den İzmir’e İzmir’den Samsun’a Yüzyıl Öncesini Hatırlamak”, İzmir Konak Belediyesi, 15 Mayıs 2019.

162- Açış Konuşması, Atatürk ve 19 Mayıs 1919’un 100. Yılını Anma Etkinlikleri Paneli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 16 Mayıs 2019.

163- “Türk Modernleşmesi” (Konferans), 19 Mayıs 1919’un 100. Yılı Programı, Milli Savunma Üniversitesi, 16 Mayıs 2019.

164- “Paris Barış Konferansı ve Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Geçmesi”, Bağımsızlığa İlk Adım 100. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 17 Mayıs 2019.

165- “Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışının Ardındaki Gerçekler”, Birlikte Koşmaya Başlamanın 100. Yılı Programı, Cerrahi Günleri Derneği, 19 Mayıs 2019.

166- “Atatürk’ün Anadolu’ya Gönderilmesi ve 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı Olarak Kabul Edilmesinin Gerekçeleri ve Önemi”, (Konferans), Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksek Okulu, 24 Mayıs 1919.

167- Konferans, Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100. Yılında Millî Mücadele Paneli, Türk Ocakları Genel Merkezi, 25 Mayıs 2019.


D) DANIŞMAN OLARAK YÖNETTİĞİ TEZLER

A)YÜKSEK LİSANS

1- Yusuf AYDIN, Lozan Konferansı Sonrasında Tasfiye Edilen Fransız İmtiyazları (1923-1944), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1998.

2- Rıfat ŞAHİN, XI. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (1 Kasım 1957-27 Mayıs 1960), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1999.

3- Ramazan ÇEVİŞ, Türk Yenileşme Tarihinde II. Meşrutiyet Batıcılığının Cumhuriyet'e Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2000.

4- Mahmut BAKINDI, 1970-1980 Yılları Arasında Türkiye'de Üniversite Öğrenci Olayları, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2001.

5- Nesrin KAHRAMAN, Türkiye'de Milli Bankacılık. Ziraat Bankası Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2003.

6- Gönül GÜNEŞ, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ankara'da Günlük Yaşam, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2004.

7- Demo Ahmet ASLAN, Türkiye'nin İslam Konferansı Teşkilatı'na Girişi (1969-1976), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2004.

8- Mustafa ÖZTÜRK, Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin Güney Kafkasya Politikası (1923-1938),Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2005.

9- Erdal AKKAYA, Türk Ordusundaki Stratejik ve Doktriner Değişiklikler (1923-1960), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2006. 

10- Hikmet ÇOLAK, 1930 Belediye Seçimleri, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2007.

11- Ali Vedat BALSEVEN, Türkiye Cumhuriyeti'nde Yaverlik Kurumu ve Atatürk'ün Yaverleri, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2007.

12- Barbaros DÜNDAR, Atatürk Dönemi Siyasi Parti Programlarının Karşılaştırmalı Analizi, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2007.

13- Özkan YAZGAN, Türkiye-Suriye İlişkilerinde 50 Yıl (1939-1989), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2007.

14- Yüksel OĞUZ, Montreux'den Günümüze Türk Boğazları (Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2007.

15- Oğuz GÜLCAN, Batı Anadolu'da Kuva-yı Milliye'nin Oluşumu (1919-1920), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2007.

16- Mustafa ATA, Türkiye'de Ulusal Haritacılığın Kurumsallaşma Süreci, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2007.

17- Erkan TOY, Demokrat Parti Döneminde Yabancı Sermaye ve Yatırımlar (1950-1960), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2009.

18- Name KARADUMAN, Türkiye İran İlişkileri (1979-1990),Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2009.

19- Volkan PAYASLI, Atatürk Dönemi Eğitim-Kültür Politikalarının Hatay’a Yansımaları (1921-1938), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2009.

20- Muslih İPEKLİLER, Anılarda 12 Eylül Dönemi, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2010.

21- Çağla Derya TAĞMAT, Yunanistan’da Büyük Açlık ve Türk Yardımları (1941-1943), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2010.

22- Mahmut AKYÜREKLİ, Dersim Sorunu (1937-1938), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2010.

23- Mustafa SOLAK, Atatürk Döneminde Şükrü Kaya’nın Siyasal Yaşamı, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2010.

24- Ferit Salim SANLI, Türkçülük Akımında “Din” Olgusu Üzerine Aykırı Bir Yaklaşım: Hüseyin Nihal Atsız ve Fikirleri, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2010.

25- Murat SOYSAL, Barış Gönüllüleri ve Türkiye’deki Faaliyetleri (1962-1972), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2010.

26- Burhan TÜKEL, Sağlık Sorunları Çerçevesinde Milli Türk Tıp Kongreleri (1938-1958), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2010.

27- Çiğdem KILIÇOĞLU, Albaylar Cuntası Döneminde Yunanistan’ın Türkiye Politikası (1967-1974), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2010.

28-Meltem TEKEREK, 12 Eylül Askeri Müdahalesi ve Ekonomi Politikaları, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2012.

29- Pınar SELÇUK ÖZGÜR, Anılarda Yunanistan’da İç Savaş, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2013.

30- Sezai Kürşat ÖKTE, Milli Mücadele Döneminde Halkla İlişkiler 1918-1922, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2014.

31-Ümmü ÖĞÜTVEREN, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşinci Olağanüstü Kurultayı ve Bülent Ecevit 5-7 Mayıs 1972, Ankara Üniversitesi TİTE, 2014.

32- Lemi ATALAY, Atatürk Dönemi Düşünürlerinin Gözüyle Kemalizm ve Türk İnkılâbı, Ankara Üniversitesi TİTE, 2014.

33-Mert KİP- SSCB’nin Doğu Avrupa (Macaristan ve Çekoslovakya) Müdahaleleri Türk Kamuoyu, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2016.

34-Bahar İZMİR- Türk-Amerikan İlişkileri Bağlamında Türk Kamuoyunda John F. Kennedy Algısı, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2015.

35-Özge EREL- Cumhuriyet’in Tarihinin Yazımında Öncü İsim: Ord.Prof.Dr.Enver Ziya Karal, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2015.

36-Ercüment BERK- 1983 Seçimlerine Giden Süreçte Kurulan Siyasal Partiler ve Programları, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2015.

B)DOKTORA

1- Süleyman TÜZÜN, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türk İç Politikasında Dış Türkler Meselesi (1939-1945), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1998

2- Ahmet KÜÇÜKŞAHİN, Şırnak Aşiretleri ve Terör (1980-1996), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1999

3- Naci KOÇOĞLU, Güneydoğu'da Terör ve Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK'ya Karşı Yürüttüğü Mücadele, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2004.

4- Turhan ADA, Hayatı ve Kişiliği ile Adnan Adıvar, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2004

5- Erhan YARAR, Türkiye'nin İsrail'i Tanıması, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2004.

6- Cahide SÖNMEZ, Türk Siyasi Hayatında Af Yasaları ve Topluma Yansımaları, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2005.

7- Hayrullah GÖK, Arşiv Belgeleri Işığında Kara Harp Okulu'nun Kuruluşu ve İlk Dönemi (1834-1881),Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2005.

8- Sezen KILIÇ, Türk Basınında Hitler Almanyası (1933-1945), Ankara Üniversitesi, TİTE, Ankara, 2009.

9- Mahmut BOLAT, Tarihçesi Derlenmesi ve Diziniyle Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Ankara Üniversitesi, TİTE, Ankara, 2011.

10- Alper BAKACAK, Ulus Gazetesi'nin Muhalefet Yılları (1950-1960), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2011.

11- Gürkan TEKİN, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti’nden Sağlık Bakanlığı’na (1920-2000), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara

12- Demo Ahmet ASLAN, Cumhuriyet’in Törensel Meşruiyeti: Ulus-Devlet İnşa Sürecinde Milli Bayramlar(1923-1938), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2012.

13- Cengiz ŞAVKILI, Atatürk Döneminde Parlamento Faaliyetleri (1920-1938), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2012.

14-Fahri KILIÇ, Yeni Türk Alfabesinin Kabulü ve Öğretiminde Kullanılan Yöntemler-Araçlar, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2012.

15-Bahattin DEMİRTAŞ, Türk Siyasi Hayatında Cumhurbaşkanı-Hükümet İlişkileri (1923-1960), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2012.

16- Hasan DİNÇER, Niyazi Berkes’e Göre Kemalizm ve Çağdaşlaşma Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2012.

17-Volkan PAYASLI, Siyasal Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Sancaktan Vilayete Hatay 1921-1960, Ankara Üniversitesi TİTE, 2013.

18- Bülent BATUR, Türkiye Cumhuriyetinde Vatandaşlıktan Çıkarma ve Vatandaşlığa Kabül,  1923-1950, Ankara Üniversitesi TİTE, 2014.

19- Mehtap ŞİMŞEK KAYA,  Atatürk Dönemi Magazin Dergiciliği ve Sosyo-Kültürel Dönüşüm Sürecine Etkisi (1923-1938), Ankara Üniversitesi TİTE, 2014.

20. Dilek KIZILDAĞ SOILEAU,  Sosyo-Tarihsel Açıdan Koçgiri ve Şeyh Sait İsyanlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi, Ankara Üniversitesi TİTE, 2014.

21-Sabit ÇETİN, İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Ordusu Aktif Tarafsızlık Siyaseti Çerçevesinde Askeri Hazırlıklar, Ankara Üniversitesi TİTE, 2014.

22- Kadri UNAT, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Seçim Propagandaları (1927-1957)Ankara Üniversitesi TİTE, 2015.

23- Çağla Derya TAĞMAT, İstanbul'da Helenizm: Sosyo-Kültürel Örgütlenmeler (1908-1922), Ankara Üniversitesi TİTE, 2015.

24-Şükrü ŞUR- Atatürk Dönemi’nde Sürgün Politikaları ve Sürgünler, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2015.

25-Ayşe Lale ŞIVGIN- 12 Eylül Dönemi Türk Yazılı Basınında Atatürk ve Atatürkçülük (1980-1983), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2016.

26-Hakan YAŞAR- II. Meşrutiyet’in İlanından Yunan İşgaline Batı Anadolu’da Eşkıyalık (1908-1919), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2015.

27-Taner ZORBAY- Demokrat Parti Döneminde Din (1950-1960), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2016.

28-Sadet ALTAY- Cumhuriyetin Sağlık Politikalarının Halka Yansımasında Öncü Kurumlar: Numune Hastaneleri, Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2015.

29-Murat SOYSAL-Türkiye'de İktidarın Yetkilerinin Sınırlandırılmasının Tarihsel Gelişimi (1808-2010), Ankara Üniversitesi, TİTE, Ankara, 2017.

30-Çiğdem KILIÇOĞLU CİHANGİR- İkinci Meşrutiyet’ten Milli Mücadele’ye Anadolu’da Sosyo- Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla Rum Örgütlenmeleri (1908-1922), Ankara Üniversitesi, TİTE, Ankara, 2017.

31-Resul BABAOĞLU, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mektebi Mülkiye (1859-1960), Ankara Üniversitesi, TİTE, Ankara, 2017.

32-Abdülazim ŞİMŞEK, Türkiye’de Antikomünist Faaliyetler: Propaganda Araçları, Teşekküller Ve Portreler (1945-1971), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2018.

33-Orhan ÖRS, II. Abdülhamid’in Kürt Politikası (1876-1909), Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, 2018.

34-Emin KURT- Türk Hava Kuvvetlerinin Kuruluşunda Bağış ve Yardımlar (1911-1914), Ankara Üniversitesi, TİTE, Ankara, 2018.

35- Meryem ORAKÇI-Karamanlıca Kaynaklarda Türkçe Konuşan Ortodokslar ve Türk-Yunan İlişkileri (1897-1930), Ankara Üniversitesi, TİTE, Ankara, 2018.

36-Sezai Kürşat ÖKTE- Cumhuriyet Halk Partisi Vilayet/İl Kongrelerinin Parti Politikalarına Etkileri (1930-1950), Ankara Üniversitesi, TİTE, Ankara, 2019.

PROJELER

İstanbul’da Helenizm: Sosyo-Kültürel Örgütlenmeler 1908-1922, Ankara         Üniversitesi, BAP, Proje Kodu:  13B5051001,  (Sona erdi, 2015)

2005k120014.12.7 kod numaralı BİYEP Projesi, BAP/BAP Projeleri Proje Kodu: 2005K12014-12-7, 2011, (Sona erdi)

Başkomutan Tarihi Milli Park Projesi, Ulusal Proje,  Proje Kodu: 124, 2004-2007, (Sona erdi)