PROF.DR. TİMUR GÜLTEKİN    
Adı : TİMUR
Soyadı : GÜLTEKİN
E-posta : tgultekin@ankara.edu.tr, tgul@humanity.ankara.edu.tr
Tel : 0312 763 30 21 / 106
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 Prof. Dr. TİMUR GÜLTEKİN

1972 doğumlu Timur Gültekin, 1996 yılında Ankara Üniversite­si Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fizik Antropoloji Lisans Progra­mını, 1999'da aynı kürsüde Yüksek Lisans ve 2004'de ise "Ankara'da Yaşayan Erişkin Bireylerin Vücut Bileşimi Değerleri" başlıklı tezi ile doktora derecesi aldı. 2006 yılında doçent; 2012 yılında profesör un­vanını aldı. Doktora teziyle ilgili, kanada, Belçika ve İtalya’da çalışmalarda bulunmuştur.  Ulusal ve uluslararası alanda İnsanda Büyüme ve gelişme-genetik-beslenme-ergonomi ve spor antropolojisi ko­nularında yüzden fazla makalesi ve ulusal ve uluslararası kongrede sunumu bulunmaktadır. Prof. Dr. Timur Gültekin birçok ulusal ve uluslararası der­gilerde hakemlik ve ayrıca ulusal ve uluslararası kongrelerin kongre başkanlığı ve düzenleme kurulunda Yer almıştır. Halen Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümün başkanlığı ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okul müdürlüğünü yürütmektedir. Evli ve Rüzgar ve Eser adında iki çocuk babasıdır.Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

FİZİK ANTROPOLOJİ

ANKARA Üniversitesi

1997

Y. Lisans

FİZİK ANTROPOLOJİ

ANKARA Üniversitesi

1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

FİZİK ANTROPOLOJİ

ANKARA Üniversitesi

2004

Doçentlik

Fizik ve Paleoantropoloji

YÖK

2006

 

Yüksek Lisans Tezi: “Ankara’da düşük sosyoekonomik düzeydeki 7-17 yaş grubu okul çocuklarında deri kıvrımı kalınlığı değerleri” DANIŞMAN: Prof. Dr. Galip Akın

 

Doktora Tezi: “Ankara’da Yaşayan Erişkin Bireylerin Vücut Bileşimi Değerleri” DANIŞMAN: Prof.Dr. Galip Akın

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2001-2004

Dr.Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2004-2006

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2006-

 

İdari görevler

 

Görev Unvanı

  Görev Yeri

Yıl

  Müdür

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu

2012-

Üyelik

 Ankara Üniversitesi Daimi Yönetmelik Komisyon Üyesi

  2012

Anabilim Dalı Başkanlığı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fizik Antropoloji

2009-2011

Komisyon Üyeliği (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Komisyonu)

Ankara Üniversitesi

2013-

Komisyon Üyeliği

(Uzaktan Öğretim Yönergesi Hazırlama komisyonu)

Ankara Üniversitesi

2013

Müdür Yardımcılığı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011

Erasmus Kordinatörlüğü

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011-

Bilim Danışma Kurul Üyeliği

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi

2009-

Enstitütü Kurul Üyeliği

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

2009-

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.    Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Başkanlığı tarafında  desteklenen “Antropometrik Veriler Işığında, Ülke İnsanımıza Yönelik Oturma Mobilyalarında Ergonomik Koşulların Belirlenmesi” isimli Proje Yürütücüsü

2.   12A5358001 kod nolu ve ‘’Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sıra ve Sıra Altlığı Tasarımı isimli projede Araştırmacı

3.   Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, “Yaşam Bilimleri Okulu” proje Yürütücüsü (2009-  )

4.   Prof. Dr. Erksin Güleç’in yürütmekte olduğu “Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları” TUBİTAK Projesi, SBB-3032, Araştırıcı, 2003.

5.   Prof. Dr. Erksin Güleç’in yürütmekte olduğu “Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler, 200309010118,   Araştırıcı, 2003.

6.   Prof. Dr. Galip Akın başkanlığında gerçekleştirilen “Denizli Yöresinde Antropolojik Bir Araştırma” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler, Yardımcı,   1997-1998.

7.   Prof. Dr. İzzet Duyar başkanlığındaki “Çalışan çocuk ve gençlerin büyüme gelişimleri, vücut kompozisyonları ve somatotipleri” Yardımcı, 1998-2001.

8.   Prof. Dr. Erksin Güleç ve Prof Dr. Tim White Başkanlığındaki Konya Dursunlu yüzey araştırması, Araştırmacı, 1994

9.    Prof. Dr. Erksin Güleç Başkanlığındaki “Ankara / Kalecik / Çandır Paleontolojik Kazısı” Araştırmacı, 1993 – 1997.

10.        Sivas Müzesi Müdürlüğü tarafında ve Prof.Dr. Erksin Güleç’in bilimsel danışmanlığında ‘Sivas Hayranlı kazısı, Araştırmacı,  2000 – 2003

11.        Ethnographic and Genetic studies in Central Anatolia. Projesinde Araştırıcı, 2006-2008

 

 

Bilimsel Danışmanlığını yaptığı Dergiler

 

1-  Gazi  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Bilimleri  Dergis

2-  Mesleki Bilimler Dergisi

 

Hakemlik Yaptığı Bilimsel Dergiler

 

1-Annals of Human Biology(SCI)

2-American Journal of Human Biology(SCI)

3- Collegium Antropologicum(SSCI)

4-The Journal of the American College of Nutrition(SCI)

5- Yonsei Medical Journal(SCI)

6- Economics and Human Biology (SSCI)

7- European Journal of Pediatrics (SCI)

8- Acta Paediatrica (SCI)

9- Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi)

10- Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi)

11- Antropoloji Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi)

 

 YURTDIŞI AKADEMİK KARİYER

1- Kanada Ottowa Üniversitesi ( 9 ay dil kursu)

2- Belçika Vrije Üniiversitesi (3 ay)

3- Macaristan Eötvös lorand Üniversitesi (1 hafta)

4- İtalya University de Firenze (1 hafta)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

European Anthropological Association

The Society of Annals of Human Biology

 

Etkinlikler:

1-   1. 1 Türkiye’de Çocuk Üniversitesi Çalıştayı Bilim Kurulu üyesi

2-   11.Spor Bilimleri Kongresi Bilim Danışma Kurul üyesi (2010)

3-   IV. Biyolojik Antropoloji Düzenleme Kurul Üyesi (2010)

4-   International Union of Anthropological and Ethnological Sciences Inter-Congress IUAES Inter-Congress 2010 3-6 October 2010 Antalya – TURKEY Kongresi Düzenleme Kurul Üyesi

5-   I.Ulusal Felaket Kurbanlarınının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi, Düzenleme Kurul Üyesi

6-   IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi (2007). Düzenleme Kurul Üyesi

7-   III. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (2008) Düzenleme Kurul Üyesi

8-   V. Yaşlılık Kogresi (2009) Düzenleme Kurul Üyesi

9-   IV. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (2009) Düzenleme Kurul Üyesi

 

VERDİĞİ LİSANS DERSLER

ANT104

İnsanda Biyolojik Çeşitlilik

ANT114

Genetik

ANT 311

Beslenme İlkeleri ve Beslenme Antropolojisi

ANT 409

Spor Antropolojisi

 

 

VERDİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

.09025001

Tarih Boyunca ve Günümüzde Irkçılık

.09025006

İnsan Adaptasyonu

.09025008

Beslenme Antropolojisi

 

Genetik Antropoloji

 

 

VERDİĞİ DOKTORA DERSLERİ

.09026005

Kinantropometri

.09026008

Populasyon Genetiği

112521

Genetik Antropoloji

 

 

 

ESERLER

 

A.   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ( SCI, SSCI, A.I.O):

 

A1.       Gokcumen O, Gultekin T, Dogan Alakoc Y, Tug A, Gulec E, Schurr TG (2011). Biological Ancestries, Kinship Connections and Projected Identities in Four Central Anatolian Settlements: Insights from Culturally Contextualized Genetic Anthropology, American Anthropologist.

A2.       Baykara İ, Yılmaz H, Gültekin T,Güleç E (2010). Squattıng Facet; A Case Study Dılkaya And Van-Kalesı Populatıons In Eastern Turkey, Collegium Antropologicum, 34(4).

A3.       Alakoc YD, Gökçümen O, Tuğ A, Gültekin T, Güleç E, Thedore G.S (2010). Y-Chromosome and Autosomal STR Diversity in Four Proximate Settlements in Central Anatolia, Forensic Science International: Genetics. (Announcement of Population Data)

A4.       Cakmak S, Dales R.E, Gultekin T, Vidal CB, Farnendaz M, Rubio M.A, Oyola P (2009). Components of Particulate Air Pollution and Emergency Department Visits in Chile, Archives of Environmental & Occupational Health, Vol. 64, No. 3

A5.       Gültekin T, Koca B, Akın G, Bektaş Y, Sağır M, Güleç E, (2009). Prevalence of overweight and obesity in Turkish adults, Anthrop. Anz.67(2)

A6.       Gültekin T, Özer İ, Sağır M, Baykara İ, Yılmaz H, Güleç E, Korkusuz F. (2008). Bone mineral density of ancient Anatolian populations. Joint Dis Rel Surg; 19(3):133-139

A7.       Güleç E, Gültekin T, Özer İ, Sağır M, Koca Özer B, (2007). A brief overview of bio-anthropological analysis of human skeletal remains from Anatolia: Early Neolithic to Otoman Empire, Human Evolution, Vol. 22 - n.3-4.

A8.       Gultekın T, Ozer Bk, Katayama K, Akın G, (2007). Age Related Patterns of Upper Arm Muscle And Fat Area In Turkısh Chıldren And Assessment of Nutrıtıonal Status, International Journal of Anthropology 21(3-4).

A9.       Özer BK, Gültekin T, Sağır M, (2007). Estimation of Stature in Turkish Adult Using Knee Height, Anthrop. Anz.65 (2).

A10.   Gültekin, T. Hauspie, R. Susanne, C. Güleç, E, (2006). “Growth of Children Living of Outskirt of Ankara: Impact of Low Socio-economic Status,” Annals of Human Biology, 33(1).

A11.   Koca B, Guleç E, Gültekin T, Akin G, Gungor K, Brooks SL, (2006). “Implications of Dental Caries in Anatolia: From Hunting–Gathering to the Present”, Human Evolution, 21(3).

A12.   Gültekin T, Akın G, Ozer BK, (2005).“Gender Differences in Fat Patterning in Children Living in Ankara”, Anthrop. Anz. 63 (4), (2005).

A13.   Gültekin, T. Akin, G, (2005). “Yaşlanmayla Birlikte Boy Uzunluğu ve Oturma (Büst) Yüksekliğinde Meydana Gelen Değişimler”, Geriatri Dergisi, 8 (3).

A14.   Cakmak S, Burnet R, Jerrett M, Goldberg M.S, Pope A, Ma R, Gultekin T, Thun M.J, Krewski D,  (2003). “Spatial regression models for large-cohort studies linking community air pollution and health,” Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 66: 1807 – 1819.

 

B.   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

B1.       Hastürk EY, Gültekin T (2013) Ergonomik Ofis Koltuğu Tasarımında Tüketici Davranışları, Antropoloji Dergisi, Sayı 26, Ankara.

B2.       Hastürk EY, Gültekin T (2013) Masa Başında Oturarak Çalışan 25-55 Yaş Arasındaki İşçilerin Antropometrik Değerleri: Ankara Örneklemi Antropoloji Dergisi, Sayı 26, Ankara.

B3.       Tuncer E, Gültekin T (2013).İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Obezite Sorunları: Çubuk Örneği,  Antropoloji Dergisi, Sayı 25, Ankara.

B4.       Gökçümen Ö, Gültekin T (2009).Genetik ve Kamusal Alan (Genetic and Public Sphere), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dergisi, Volume 49(1): 19-33.

B5.       Güleç E, Akın G, Sağır M, Koca Özer B, Gültekin T, Bektaş Y, (2009). Anadolu İnsanının Antropometrik Boyutları: 2005 Yılı Türkiye Antropometri Anketi Genel Sonuçları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dergisi Volume 49(2): 187-203.

B6.       Yılmaz H, Çavuşoğlu R, Baykara İ, Gültekin T, Gökçe B, (2009). Van Kalecik (Urartu) Toplumuna Ait Calcaneuslarda Artiküler Faset (Facies Articularis Talaris) Tipleri, Türk Tarih Kurumu Belleten Dergisi, LXXIII, Sayı 268.

B7.       Ayan, V., Erol, E., Mülazımoğlu, O., Gültekin, T.(2008). 8-10 Yaş Grubu Erkek Çocuklarının Antropometrik, Somatotip ve Bazı Performans Özelliklerinin İncelenmesi, ISSN:1306-3111, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 3, Number: 1, Article Number: B0010.

B8.       Bektaş Y, Özer BK, Gültekin T, Sağır M, Akın G, (2007). Bayan basketbolcuların antropometrik özellikleri: somatotip ve vücut bileşimi değeri Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt1, Sayı 2.

B9.     Akın, G. Özder, A. Koca, B. Gültekin, T (2004).. “Elit Erkek Sporcuların Vücut Kompozisyonu Değerleri”,  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,  cilt 44, sayı 1

B10.    Oğuz, MT. Akın, G. Özer, BK. Gültekin, T (2004). “Antropometrik Açıdan Boy, El ve Ayak Değişkenlerinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Kesitsel Bir Araştırma”, Antropoloji Dergisi, Sayı 18, Ankara

B11.    Akın, G. Özer, BK. Gültekin, T (2004). “İnsanın Evrim Sürecine ait bir hipotezin değerlendirilmesi”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,  cilt 44, sayı 1.

B12.    Koca, B. Gültekin, T. Akın, G. Özder, A. (2004). “Elit Bayan Sporcuların (Basketbol, Teakwando, Futbol, Kayak, Voleybol) Kinantropometrik Farklılıkları”, Antropoloji Dergisi 16 sayı

B13.    Gültekin, T. (2004). “Weight, Height and Body Mass Index Reference Curves for Children Aged 6–11 Years Living in Ankara”, Antropoloji Dergisi, 17

B14.    Gültekin, T. Koca, B. Akın, G.  “6-11 yaş grubu okul çocuklarının boy uzunluğu ve diz yüksekliği değerleri; LMS yöntemiyle persentillerin oluşturulması”, Antropoloji Dergisi,16 (2004).

B15.    Gültekin, T. Koca, B (2003). “Cumhuriyet Döneminden Günümüze Ülkemizde Gerçekleştirilen Irk Çalışmaları”, Antropoloji Dergisi 14. 

B16.    Gültekin, T.  Akın, G. Koca, B (2003). “Düşük Sosyoekonomik Gruba Mensup 12 - 17 Yaş Çocuklarda Şişmanlık Oranları”, Antropoloji Dergisi 14

B17.    Koca, B. Özder, A. Gültekin, T. Akın, G (2003). “Farklı Kategorilerdeki Futbolcuların Somatotip Özellikleri”, Antropoloji Dergisi, 15 

B18.    Özder, A.  Gültekin, T. Koca, B. Akın, G (2003). “Elit erkek sporcularda vücut oranlarının karşılaştırılması”, Spormetre Dergisi, Cilt 1, Sayı 1.

B19.    Galip, A. Gültekin, T. Koca, B (2003). “Yaşlanmanın evrimsel yönü”, Yaşlı sorunları araştırma dergisi, 2(1), Ankara

B20.    Koca, Özer. B. Gültekin, T. Yılmaz, E. Güleç, E. Akın, G (2003). “Ankara Emniyet Müdürlüğü Personelinin Antropometrik Karakterleri; Ergonomik Yaklaşımlar”,  Polis Bilimleri Dergisi. 5(3-4)

B21.    Akın, G. Güngör, K. Özer, BK. Gültekin, T (2003). “Establishment of Anthropometric Reference Values for Design with Regard to Dental Ergonomics”, Antropoloji Dergisi, 17

B22.    Gültekin, T. Akin, G (2003). “Vücut Bileşimi Yüzdelik eğrilerinin oluşturulması: Yaşlanmanın vücut bileşimi üzerine etkisi”, Yaşlı sorunları araştırma dergisi, 3(1): 45-60.

B23.    Akın, G. Gültekin, T (2001). “Yaşlanma ve Osteoporoz”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2.

 

 

C. Popüler Ulusal Hakemsiz Dergilerde Basılan Makale

 

C1.   Güleç E, Gültekin T (2010). Afrika’dan Anadoluya İnsan Göçleri, Bilim ve Gelecek Dergisi, Sayı 73.

C2.   Gültekin T, Gökçümen Ö, (2009). Genetik Bilgi ve Antropoloji, Tübitak Bilim Teknik Dergisi Sayı: 494.

C3.   Koca Özer B. ve T. Gültekin, (2008). “Antropometri Tekniği Yardımıyla Dental Ergonomide İzlenecek Dizayn StratejileriDental Medya, 21, 44-48.

C4.   Gültekin, T. Koca Özer, B., Yılmaz, E. Akın, G. Güleç, E. (2004). “Emniyet Teşkilatında Antropometrik Bir İnceleme: Vücut Kompozisyonu“ Çağın Polisi, Sayı 29.

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan tam metinli bildiriler:

D1.   Akın, G. Güleç, E. Sağır, M. Özer B.K, Gültekin, T. Bektaş, Y. (2009). Ergonomide Antropmetrinin Önemi ve Bir Antropometrik  Çalışma Örneği, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 22-24 Ekim 2009 Konya

D2.   Gültekin T, (2009). Yaş ve Cinsiyete Göre Antropometrik Özellikerde Meydana Gelen Değişimler: Kesitsel Bir Ankara Örneklemi, V Ulusal Yaşlılık Kongresi 2009 Mayıs, Sivas

D3.   Ersoy S, Güngörmüş S, Sağır M, Gültekin T, (2007). Ankara’da Yaşayan 65 Yaş Ve Üstü Bireylerde Kol Antropometrisi, IV Ulusal Yaşlılık Kongresi 2007 Kasım, Ankara

D4.   Güleç E, Gültekin T, Özer BK, Sağır M, Özer İ, (2007). Diz Yüksekliği Ve Kulaç Uzunluğundan Boy Hesaplanması: Yaşlı Bireyler Üzerinde Bir Uygulama, IV Ulusal Yaşlılık Kongresi 2007 Kasım, Ankara

D5.   Kurtuluş E, Ayan V, Gültekin T, Çakmak S, (2007). Ankara’da Yaşayan 65 Yaş Ve Üstü Bireylerde Obezite, IV Ulusal Yaşlılık Kongresi 2007 Kasım, Ankara

D6.   Güngörmüş S, Ersoy S, Gültekin T, Sağır M, (2007). Yaşlılarda Boyun, Üstkol Ve Baldır Çevresi Ölçüleri Yardımıyla Ağırlığın Tespit Edilmesi, IV Ulusal Yaşlılık Kongresi 2007 Kasım, Ankara

D7.   Akın, G. Güleç, E. Sağır, M. Gültekin, T. Bektaş, Y. (2005). “Yaşlanma ve yaşlanmayı geciktiren çevresel etmenler”, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım 2005, İzmir.

D8.   Gültekin, T. Akın, G. Güleç, E. Sağır, M. Bektaş, Y. Ozer, BK (2005). “Erişkinlerde gövde ve üyelerde cinsiyete bağlı derialtı yağ değerlerinde görülen değişimler”, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım, İzmir,  2005.

D9.   Sağır, M. Akın, G. Güleç, E. Gültekin, T. Bektaş, Y. Ozer, BK (2005).  “Boyun, üstkol ve baldır çevresi ile beden kitle indeksi değerlerinde yaşa bağlı değişimler”, III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım, İzmir.

D10.   Akın G, Gültekin T, Bektaş Y, (2004). Üniversite Öğrencilerinde Bazı Antropometrik Boyutların Tespiti, 10. Ergonomi Kongresi, Uludağ Üniversitesi.

D11.   Akın, G. Koca, B. Gültekin, T (2003). “Yaşlılarda Duruş, Denge ve Yürüme”, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi 2-12 Nisan, Denizli,.

D12.   Akın, G. Özer, BK. Gültekin, T (2003). “Ankara’da yetişkin kadın ve erkeklerin bazı antropometrik ölçüleri”, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi..

D13.   Gültekin, T. Akın, G, (2001). “Yaşlılarda Vücut Bileşimi”, I.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 10 – 12. 2001 Ekim, Ankara.

D14.   Koca, B. Akın, G. Gültekin, T (2001).  "Ergonomik Tasarımlarda El Antropometrisi ve Veri Analizi”, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir.

D15.Gültekin, T. Koca, B. Akın, G (2001)."Ergonomik Televizyon Koltuğu Tasarımı ve Antropometri",  8. Ulusal Ergonomi  Kongresi, İzmir,

D16.Duyar, İ. Özener, B. Gültekin, T (2000). “Somatotip Hesaplamalarında Boy Düzeltme Faktörü Yerine Grupiçi Boy Ortalamasının Kullanımı”, 1. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, Ankara,.

D17.Duyar, İ. Özener, B, Gültekin, T (1999). “Çeşitli İş Kollarında Çalışan Çocuklarla Çalışmayan Çocukların Antropometrik Boyutlarının Karşılaştırılması”, 7. Ulusal Ergonomi Kongresi, Adana,.

D18.Akın, G. Gültekin, T. Gökhan, S. (1998). “Ergonomik Otomobil Sürücü Koltuğu Tasarımı ve Bu Tasarımda Antropometrik Ölçüler”, 6. Ergonomi Kongresi, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara,

      E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  

E1.        Cakmak S, Biron V, Goldberg M, Gültekin T, Mallick R, Burnet R, (2008). Do pollution time-series studies contain residual confounding by personal risk factors for acute health events? 23rd International workshop on Statistical Modelling Utrect 7-11 July 2008, Holland.

E2.        Aksu, M., B. Akarsu, M. Sağır, B.K. Özer, T. Gültekin, İ. Özer, S. Ciğer ve E. Güleç (2009). “Dilkaya Toplumunda Yüz İskelet Yapısının Sefalometrik Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 49-64, Ankara, 2009 (30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Ankara).

E3.        Koca B, Akın, G. Gültekin, T. (2001). “Elit Türk Kadın ve Erkek Voleybol Oyuncularının Somatotip Analizi”, III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.

E4.        Gültekin, T. Akın, G. Koca, B. (2001). “Farklı Kategorideki Kadın Ve Erkek Voleybolcuların Vücut Bileşimi Açısından Değerlendirilmesi”, III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.

 

 

F. Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiriler

 

F1.    Gültekin T, (2011). Schol of life Sceinces; An Anthropolocial Perspective, From Providence to Evidence -
Governance and Strategic Development of SiS Activities for Children and Young People in the Context of Change, 28-30 Nowember 2011, Ankara.

F2.    Gültekin T, Gökçümen Ö (2010). The Importance of Ancient DNA Studies: Reconstruction of Anatolian History, International Union of Anthropological and Ethnological Science Inter Congres, Antalya.

F3.    Gültekin T, Özer BK. (2010). Body composition analysis in Turkish elderly living in nursing  homes,    17th Congress of the European Anthropological Association  Poznań, Poland, 29 August – 2 September, 2010.

F4.    Özer BK, Akın G, Gültekin T, Sağır M, Bektaş Y, Güleç E. (2010). Evaluation of arm anthropometry in Turkish adults, 17th Congress of the European Anthropological Association  Poznań, Poland, 29 August – 2 September, 2010.

F5.    Gültekin T, Aytek Aİ, Özer BK, (2010). Voleybol Oyuncuların Segmental Biyoimpedans Analizi, 11. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi 10-12 Kasım 2010, Antalya.

F6.    Yılmaz H, Baykara İ, Baykara D, Gültekin T, (2009). Çömelme Faseti Anomalisine Bağlı Olarak Doğu Anadolu Demir Çağ Toplumlarının Günlük Aktiviteleri, V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu 9-13 Haziran 2009 Van

F7.    Gultekin T, Gokcumen O, Dogan Alakoc Y, Tug A, Gulec E, Schurr TG (2009). Genetic History of Central Anatolian Population, SSHB Symposium 2009: Human Dispersals

F8.    Gultekin T, Gokcumen O, Gulec E, Tug A, Dogan Alakoc Y, Schurr TG. (2008). Using Ancient DNA Studies to Understand Anatolian Genetic History, 7th Hungarian World Congress, 16 - 20 August 2008.

F9.    Acıkkol A, Sağır M, Özer İ, Özer BK, Gültekin T, Güleç E, (2008). Brachycephalization in Anatolia populations: from past to the present, 7th Hungarian World Congress, 16 - 20 August 2008.

F10.    Aksu M., Akarsu B, Sağır M, Koca Ö B, Gültekin T, Özer İ, Ciğer S,  Güleç E (2008). “Ortaçağ Döneminde Anadolu Topraklarında Yaşamış bir Topluluğun İskeletsel ve Dental Özelliklerinin İncelenmesi,” 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, (13-15 Ekim, 2008), İzmir.

F11.    Koca Özer, B.,  Gültekin T ve Güleç E, (2008) “Somatotypes of schoolchildren aged 6 to 17 years from Ankara, Turkey,” 16th Congress of European Anthropological Association, (28-31 Ağustos, 2008), Odense, Danimarka.

F12.    Gültekin, T., B. Koca Özer, P. Dasgupta ve E. Güleç, (2008). “Segmental bioelectrical impedance analysis in children aged 7-17 years living in Ankara, Turkey,” 16th Congress of European Anthropological Association, (28-31 Ağustos, 2008), Odense, Danimarka.

F13.    Gokcumen O, Gültekin T, Doğan A, Tuğ A, Gulec E, Schurr TG, (2008). Disentangling the complex population history of Anatolia through the analysis of local genetic diversity, 16th Congress of European Anthropological Association, (28-31 Ağustos, 2008), Odense, Danimarka.

F14.    Tug A, Gultekin T, Güleç E, (2008). Forensic anthropology in investigation of crimes against humanity, 16th Congress of European Anthropological Association, (28-31 Ağustos, 2008), Odense, Danimarka.

F15.    Gokcumen, Y Dogan Alakoc, A Tug, T Gultekin, E Gulec, Tg Schurr (2008). Autosomal STR diversity in the southeastern Ankara region: forensic and anthropological implications.  33rd Annual Meeting Amerıcan Journal Of Human Biology Columbus, Ohio April 9–10, 2008.

F16.    Gokcumen, T Gultekın, D Alakoc, A Tug, E Gulec, And T.G. Schurr. (2008). The Land of the Tired Ox: Ethnogenetic Insights into Rural Central Anatolian Population History. Seventy-Seventh Annual Meeting Of The American  association of Physical Nthropologists, Columbus, Ohio April 9 to April 12, 2008

F17.    Dogan Alakoc Y, Gokcumen O, Tug A, Gultekin T, Gulec E, Schurr TG, (2007). Autosomal Str Diversity In Southeastern Ankara:  Forensic And Anthropological Implications, Fifth ISABS Conference in Forensic Genetics and Molecular Anthropology, Split, Croatia, September 3-7, 2007.

F18.    Gokcumen O, Gultekin T, Alakoc Y, Tug A, Gulec E, Schurr TG, (2007). Cultural And Genetic Diversity In Central Anatolia:  A Local Perspective, Fifth ISABS Conference in Forensic Genetics and Molecular Anthropology, Split, Croatia, September 3-7, 2007.

F19.    Bektaş Y, Güleç E, Akın G, Sağır M, Gültekin T, Koca Özer, B. (2007). Prevalence of overweight and obesity in Turkish adults 20-35 years of age, The 76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropology March 27 - April 1, Philadelphia.

F20.    Sağır, M, Gültekin T, Koca Özer B, Bektaş Y, Akın G, Güleç E, (2007). Turkey nationwide anthropometry survey,  The 76th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropology March 27 - April 1, Philadelphia

F21.    Ayan V, Erol E, Mulazimoglu O, Gultekin T, (2007). Assesing the Anthropometric, Somatotype and Some Performance Characteristics of Male Children Aged between 8 – 10. International Mediterranean Sport Sciences Congress, 09-11 November 2007.

F22.    Ozer Bk, Katayama K, Gulec E, Akın G, Gultekın T, Sagır M, Bektas Y (2006). Turkey Nationwide Anthropometry Survey 2005: Regional differences, 15th Congress Of The European Anthropological Association “Man And Envıronment: Trends And Challenges In Anthropology” 31 August – 3 September, 2006, Budapest , Hungary

F23.    Gültekın T, Özer Bk, Sagır M, Bektaş Y, Akın G (2006).  Prevalence of obesity at Turkish school children: Changing life style, 5th Congress Of The European Anthropological Association “Man And Envıronment: Trends And Challenges In Anthropology” 31 August – 3 September, 2006, Budapest , Hungary

F24.    Koca Özer, B. Katayama, K. Gültekin, T. Sağır, M. Bektaş, Y. Akın, G. Güleç, E. (2005). “Reginal Variations of Body dimensions in Turkish population”, 59th Annual Meeting of the Anthropological Society of Nippinon (Nov. 4 – 6, 2005), Yokohama, Japan.

F25.    Gültekin, T. Akın, G. Koca, Ö B. “Assessment of body composition: 8-11 aged children from Ankara”. X International Congress of Auxology (Human Growth in Sickness and in Health, Firenze Italy. (2004).

F26.    Koca, Ö B. Akın, G. Gültekin, T. 2004. “Anthropometric evaluation of muscle mass in Turkish adolescents: A cross-sectional analysis on 10-14 year old youths”. X International Congress of Auxology (Human Growth in Sickness and in Health, Firenze Italy (2004).

F27.    Koca, Ö B. Katayama, K. Gültekin, T. Akın, G. “Assessment of muscle and fat areas ın Turkish early adolescents”, 58th Annual Meeting of the Anthropological Society of Nippon, Nagasaki, Japan (2004).

F28.    Gültekin, T. “Comparision of Skinfold Thicknesses values of children from different socio-economic status”. XV ICAES Humankind-Nature Interaction: Past, Present and Future, Florence-Palazo dei Congressi, July 5-12, (2003).

F29.    Koca, B. Özder, A. Gültekin, T. Akın, G. “Farklı Kategorilerdeki Futbolcuların Somatotip Özellikleri”, 7. Uluslararası spor Bilimleri kongresi, Antalya. (2002).

F30.    Gültekin, T. Özder, A. Akın, G. Koca, B. “Elit Erkek Sporcuların Vücut Kompozisyonu Değerleri”, 7. Uluslararası spor Bilimleri kongresi, Antalya. (2002).

F31.    Özder, A. Gültekin, T. Koca, Ö B. Akın, G. (2002). “Elit Erkek Sporcularda Vücut Oranlarının Karşılaştırılması”, 7. Uluslararası spor Bilimleri kongresi, 27-29 Ekim, 2002, Antalya.

F32.    Koca, B. Güngör, K. Akın, G. Gültekin, T (2002). “Maksillar ve Mandibular III. Molarların Gömüklük Sıklığı”, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi I. Uluslararası Kongresi, 5-8 Eylül 2002, Konya

F33.    Gültekin, T. Güngör, K. Akın, G. Koca, B (2002). “Ülkemizde Dental Ergonomide Karşılaşılan Problemler”, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi I. Uluslararası Kongresi, 5-8 Eylül 2002, Konya / Turkey

F34.    Akın, G. Güngör, K. Gültekin, T. Koca, Ö B. Güleç, E (2002). “Implications of Anthropometry in Dental Ergonomy”, 7th Congress of The Balkan Stomatoloical Society, 2002 March 28 – 30, Kuşadası / Turkey

F35.    Güleç, E. Akın, G. Koca, Ö B, Gültekin, T. Güngör, K (2002). “Implications Caries in Anatolia: From Hunting-Gathering to the Present”, 7th Congress of The Balkan Stomatoloical Society, 2002 March 28 – 30, Kuşadası / Turkey

F36.    Koca, Ö B. Gültekin, T. Güngör, K. Akın, G. (2001). “Dental Ergonomide Antropometrik Bir Uygulama” Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi (4 – 6 Haziran 2001), Ankara.

F37.    Duyar, İ. Gültekin, T. Özener, B (1998). “Farklı Kategorilerdeki Basketbolcuların Somatotip ve Beden Bileşimi Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması”, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, 5 - 7 Kasım (1998).

 

 

G. Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiriler

 

G1.       Güleç E, Gültekn T, Sağlam T, (2009). Yaşam Bilimleri Okulu, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul

G2.       GültekinT, (2009). AntikDNA Yardımıyla Anadolu Tarihini Anlamak, Türkiye’de evrim ve Ekoloji Araştırmalarının Bugünü ve Geleceği, 19-21 Aralık, İTU/AYBE, İstanbul

G3.       Gültekin T, Gökçümen Ö, (2010). Genetik Bilgi ile Tarihi Anlamak, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 KASIM 2010) Ankara.

G4.       Özer İ, Gültekin T, Özer BK , Bektaş Y, Satar Z, Güleç ES. (2010). Türkiye'de İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Biyolojik Antropoloji Eğitimi: A.Ü. Çocuk Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Okulu Örneği,  IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 KASIM 2010) Ankara.

G5.       Bektaş Y, Özer BK, Sağır M, Gültekin T, Akın G, Güleç ES. (2010).  Yaş ve Cinsiyet Farklılıklarının Vücut Boyutu ve Kompozisyonuna Etkisi, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 KASIM 2010) Ankara.

G6.       Gültekin T, Özer BK , Martin SL, Cakmak S (2010). The Current Understanding of the Impact of Air Pollution on Human Growth and Development, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 KASIM 2010) Ankara.

G7.       Akın G, Güleç E, Sağır M, Özer B.K, Gültekin T, Bektaş Y, (2009). Ergonomide Antropometrinin Önemi ve Bir Antropometrik Çalışma Örneği 15. Ergonomi Kongresi 22-24 Ekim 2009 Konya.

G8.       Gültekin T., B. Koca Özer ve E. Güleç, (2008). “Biyoimpedans Tekniği Yardımıyla Vücut Bileşiminin Tespiti: Ankara’da Yaşayan 7-18 Yaş Okul ÇocuklarıIII. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara. 

G9.       Koca Özer, B., Gültekin T, Güleç E, (2008). “6-17 Yaş Okul Çocuklarının Yaşa Bağlı Somatotip Değişimleri: Ankara ÖrneğiIII. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara. 

G10.   Güleç, E., Sağır M, Özer İ, Gültekin T, Koca Özer B, (2008). “Neolitikten Günümüze Anadolu Toplumlarında BrakisefalizasyonIII. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara. 

G11.   Akın G, Güleç E, Sağır M, Gültekin T, Özer BK, Bektaş Y, (2008). Anadolu İnsanınınAntropometrik Boyutları, III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, (27-28 Ekim, 2008),  Ankara. 

G12.   Güleç E, Gültekin T, Özer İ, Sağır M, (2007). Geçmişten Günümüze Anadolu; Eski Anadolu Toplumlarının Antropolojik Açıdan İncelenmesi, Tarihten Bir Kesit; Etrüskler, Türk Tarih Kurumu Sempozyumu  Bodrum( 2-4 Haziran 2007).

G13.   Duyar, İ. Gültekin, T. Özener, B. (1999). "Çalışan Çocuklarda Boy – Ağırlık İlişkileri” V. Ulusal Anatomi Kongresi, Beldibi - Antalya, Ekim (1999).

G14.   Duyar, İ. Özener, B. Gültekin, T (1999). “Çalışan Çocuklarda Ekstremite Gelişimi”  V. Ulusal Anatomi Kongresi Beldibi - Antalya, Ekim (1999).

 

H.Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler

 

H1.       Cakmak S, Martin S, Vidal CB, Gultekin T, Brion V, Rubio MA. (2011). Do Socio-Demographic Characteristics Modify the Association Between Air Pollution and Mortality-Morbidity, Advanced Topics in Environmental Health andA ir Pollution Case Studies (Ed. Moldoveanu AM), published by InTech, Croatia.

H2.       Özer İ, Gültekin T, Özer BK, Sağır M, Güleç E (2010). Nutrition and Food Consumption in Anatolia, In Bodzsar E.B. and Susanne C. (Eds.) Aeging Related Problems in past and Present Populations, EAA Biennial Book, Vol 6. Budapest, Platin Publ. And Pres.

H3.       Güleç, E., T. Gültekin, İ. Özer, M. Sağır, B.K. Özer, (2010). “Una breve panoramica dell’analisi bio-antropologica su resti scheletrici di provenienza anatolica: dal Neolitico Superiore all’Impero Ottomano”, Dal Bronzo Al Ferro: Sulla Possibile Origine Anatolica Degli Etruschi, (Eds. M. Annese and B. Chiarelli), Vol 10: 119-138.

H4.       Koca Özer B, Gültekin T, (2009). Prevalence and trends in overweight and obesity among Turkish children and adolescents, S Kapoor , Sina R(Eds)  Obesity; A multidimensional approach to contemporary global issue, Delhi, India.

H5.       Koca Özer B., Gültekin T., Özer İ., M. Sağır ve E. Güleç, (2008).

“Demography and aging in Anatolia, Turkey from Neolithic to up to today In Bodzsar E.B. and Susanne C. (Eds.) Aeging Related Problems in past and Present Populations, EAA Biennial Book, Vol 5. Budapest, Platin Publ. And Press, 45-58.

 

I.Yazılan ulusal kitaplarda bölümler

 

I1.        Güleç E, Özer İ, Özer BK, Sağır M, Gültekin T, Satar Z (2012). Helenistik ve Roma Dönemi Anadolu Topluluklarının Sağlık Profili (Ed. Söğüt B.) Stratonikeia'dan Lagina'ya (Ahmet Adil Tırpan Armağanı),  BİLTUR Basım Yayın ve Hizmet A.ġ., İstanbul.

I2.        Gültekin T, Özer, BK. (2012). Türkiye’de Antropometri Odaklı Ergonomik Yaklaşımlar, Biyolojik Antropoloji, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 75. Kuruluş Yıl dönümü Anı Kitabı (Editörler, Güleç E, Özer İ, Sağır M, Özer BK), Ankara Üniversitesi Basımevi.

I3.        Güleç E, Gültekin T, Özer İ, Sağır M (2008). Geçmişten Günümüze Anadolu; Eski Anadolu Toplumlarının Antropolojik Açıdan İncelenmesi, Tarihten Bir Kesit; Etrüskler, Türk Tarih Kurumu

I4.        Arıhan S, Gültekin T, (2012) Hititi Uygarlığında Spor, Anadolu Uygarlıklarında Spor (Editör: Yıldıran İ, Gültekin T), Spor Yayınevi Kitabevi, Ankara.

I5.        Belli O, Cakmakçı Ö.D,  Gültekin T, (2012) Hititi Uygarlığında Spor, Anadolu Uygarlıklarında Spor (Editör: Yıldıran İ, Gültekin T), Spor Yayınevi Kitabevi, Ankara.

 

J. Ulusal Kitaplar

 

J1.     Yıldıran İ, Gültekin T (2012) Anadolu Uygarlıklarında Spor, Spor Yayınevi Kitabevi, Ankara.

J2. Akin G, Tekdemir İ, Gültekin T, Erol E, Bektaş Y (2012) Antropometri ve Spor, TİYDEM Yayıncılık.

 

 

K.Verdiği Yurtiçi Konferanslar

K1-      “Genetik Antropoloji ve Uygulamaları” Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hafta Sonu Etkinliği, 2009.

K2-      “GENETİK ANTROPOLOJİ; MODERN İNSANIN KÖKENİ” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Evrim nedir? Ne değildir? 24.12.2008, Bolu

 

 

 

 

L.Erasmus Programı Kapsamında Yurtdışında Verdiği Dersler

 

L1- Universita’Degli Studi Di Firenze/Italya 29.06.2009 Anthropology studies in Turkey – 2 hours

L2- Universita’Degli Studi Di Firenze/Italya 30.06.2009 Physical Anthropology studies in Turkey – 1 hours

L3- Universita’Degli Studi Di Firenze/Italya 01.07.2009 Genetic History of Central Anatolian Population

L4- Universita’Degli Studi Di Firenze/Italya 02.07.2009 Antic-DNA Studies

L5- Universita’Degli Studi Di Firenze/Italya 03.07.2009 Antic-DNA Studies in Turkey

L6- Eötvös Lorand Üniversitesi/Macaristan 12.05.2008 Anthropology studies in Turkey – 2 hours

L7- Eötvös Lorand Üniversitesi/Macaristan 13.05.2008 Physical Anthropology studies in Turkey – 1 hours

L8- Eötvös Lorand Üniversitesi/Macaristan 14.05.2008 Human Growth and Development-1

L9- Eötvös Lorand Üniversitesi/Macaristan 15.05.2008 Changing life style and Obesity in Turkey

L10- Eötvös Lorand Üniversitesi/Macaristan 16.05.2008 Genetic and Environmental Factors on Human Growth