ARŞ.GÖR. TUĞBA GÜNER DEMİR    
Adı : TUĞBA
Soyadı : GÜNER DEMİR
E-posta : tugbaguner87@gmail.com
Tel : 03123633350/3009
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası
Kişisel Akademik Bilgiler
Doğum Yeri: Ankara
Doğum Tarihi: 1987
Lisans 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği (2005-2009)
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı /Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalı  (2011- 2015)
Doktora
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı /Eğitim Yönetimi Bilim Dalı  (2015- ---)