PROF.DR. TARIK HALUK ÇELİK    
Adı : TARIK HALUK
Soyadı : ÇELİK
E-posta : thcelik@ankara.edu.tr
Tel : 0312.317 03 15 / 4353
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/tarik-haluk-celik
Kişisel Akademik Bilgiler
  EĞİTİM VE ÖĞRETİM:

 

Eğitim Derecesi

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm

Anabilim

Mezuniyet Tarihi/Yılı

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

 

-

-

1986

Doktora

Ankara Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

Sağlık Bilimleri

-

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

1993

 

 

 AKADEMİK ÜNVANLAR VE MESLEK HAYATI:

Ünvan

Çalıştığı Kurum

Bölüm

Anabilim

Tarih Aralığı

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Hastalıklar ve Klinik Bilimleri

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

1986-1993

Dr. Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Hastalıklar ve Klinik Bilimleri

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

1993-1996

Doçent Dr

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Hastalıklar ve Klinik Bilimleri

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

1996-2004

Prof Dr

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Hastalıklar ve Klinik Bilimleri

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

2004-

 

  AKADEMİK İLGİLER:

1. Et Bilimi ve Teknolojisi
2. Gıda Mikrobiyolojisi
3. Et Hijyeni ve Muayenesi
5. Süt Hijyeni ve Teknolojisi  

6. Gıda Ambalajları

 

 

 ÜYE OLUNAN DERNEK VE KURUMLAR:

Ankara Üniversitesi Mezunları Derneği

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği