ARŞ. GÖR. MUHAMMET AKİF TİYEK    
Adı : MUHAMMET AKİF
Soyadı : TİYEK
E-posta : tiyek@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 2126800 / 1382
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI / TÜRK İSLAM EDEBİYATI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/muhammet-akif-tiyek
Kişisel Akademik Bilgiler
Lisans                  : Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2008-2012)
Öğretmen             : Kahramanmaraş (2012-2014)
Asistan                 : 2014-Halen 
Yüksek Lisans     : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2014-2016)
Doktora                : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2016-Halen)