ÖĞR. GÖR. TUBA AKAR    
Adı : TUBA
Soyadı : AKAR
E-posta : tkunduroglu@education.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİM PROGRAMLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Bölümü  (2010- Devam ediyor) 

 

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Bölümü  (2007-2010)

 

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı (2003-2007)

 

YAYINLAR

Kitap Bölümleri

 

Deniz, Z., Uysal, A., Türe, E., Akar, T. (2012). Kamusal Eğitim: Eleştirel Yazılar. Sosyo-Ekonomik Düzey Çıkmazı ve Belirlenmesi için Bazı Değişkenlerle Denemelik Bir Uygulama, Ankara: Siyasal Kitabevi.

 

Bildiriler

Deniz, K. Z, Türe, E., Uysal, A. & Akar, T. (2013). Investigation of vocational interest and vocational preference in terms of gender and socio-economic status. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (Edulearn13), 1-3 July, Barcelona, Spain http://library.iated.org/view/DENIZ2013INV

Türe, E., Deniz, K. Z., Uysal, A. ve Akar, T. (2012). Sosyo-ekonomik düzey çıkmazı ve belirlenmesi için bazı değişkenlerle denemelik bir uygulama. 4-6 Ekim 2012’de Kamusal Eğitim Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur, Ankara.

Kunduroğlu Akar, T. (2012). Reviewing The Articles, Which Are Related To Education Programs And Selected Amongst The Articles Published In The Review Of Educational Research Journal Between 2005 And 2010, According To Various Variables. 1-5 Şubat 2012’de World Conference on Educational Sciences bildiri olarak sunulmuştur, Barselona, İspanya.

Kunduroğlu, T. (2011). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar Fen ve Teknoloji Öğretim Programları ve Değerler Eğitimi. 26-28 Ekim 2011’de Değerler Eğitimi Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur, Eskişehir.

Kunduroğlu, T., Taş, İ.D. (2011). Yükseköğretim Ulusal Program Yeterliklerinin Öğrenme Kazanımları Temelli Program Kapsamında İncelenmesi [National Curriculum Competencies in Higher Education in Turkey: Examination Them within the Context of Outcome Based Education.] 5-8 Ekim 2011’de I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur, Eskişehir.

Kunduroğlu, T., Babadoğan, C. (2011) How Students' Views Related to Values in‘ Values Education' Program Integrated with 3rd Grade Science and Technology Instructional Program changes before and after the practice of the program? [3. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile İlintilandirilmiş ‘Değeler Eğitimi Programının uygulamadan Önce ve Sonrasındaki Öğrenci Görüşleri Nelerdir?’ 3-7 Şubat 2011’de  3rd World Conference on Educational Sciences bildiri olarak sunulmuştur, İstanbul.

Babadoğan, C., Kunduroğlu, T. (2010) The effectiveness of ‘values education’ program integrated with the 4thgrade science   and technology instructional program. [İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi İle Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Programının Etkililiği]  29-31 Ekim 2010’de World Conference on Learning, Teaching and Administration  WCLTA bildiri olarak sunulmuştur, Kahire, Mısır.

Babadoğan, C., Kunduroğlu, T., Uysal, A. (2008) TUBİTAK Bilim Çocuk Dergilerinde Temel Alınan Öğrenme Öğretme Stratejileri. [The Teaching and Learning Strategies of Used in the TUBİTAK Bilim Çocuk Magazine] 23-25 Haziran 2008’de International Conference on Educational Science (Ed .B.Özer, H.Yaratan ve H. Caner.) bildiri olarak sunulmuştur, Magosa KKTC.

Nalbantoğlu, F., Kunduroğlu, T. (2007). Fen Bilgisi Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Genetik Ünitesi Hakkındaki Kavramsal Düşünceleri, 15-17 Kasım 2007’de 1. Ulusal İlköğretim Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur, Ankara.

 

 

Makaleler

Babadoğan, C., Kunduroğlu T. (2010) The effectiveness of ‘values education’ program integrated with the 4thgrade science and technology instructional program [İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi İle Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Programının Etkililiği], Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 9, pp 1287–1292.

 

Kunduroğlu, T., Babadoğan, C. (2011) How Students' Views Related to Values in‘ Values Education' Program Integrated with 3rd Grade Science and Technology Instructional Program changes before and after the practice of the program?  Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 15, 2011, p. 1983-1987.