ÖĞR. GÖR. MUSTAFA TOKER    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : TOKER
E-posta : toker@ankara.edu.tr
Tel : 312 316 62 65
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi: 10/04/1966

Doğum Yeri: Kayseri/Develi

 

Eğitim-Öğretim:

Lisans: Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1983-1987)


İş Tercübesi:

Tarih Uzmanı: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı. (1991-1995)

Uzman: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1995-…)


Yayınlar:

Kataloglar:

 • TİTE-A1 Kataloğu, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 1997. Hazırlayanlar: Nural BOZOĞLU, Çiğdem ASLAN, Mustafa TOKER, Nurşen GÖK
 • TİTE-A2 Kataloğu, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 1998. Hazırlayanlar: Nural BOZOĞLU, Çiğdem ASLAN, Mustafa TOKER, Nurşen GÖK
 • TİTE-A3 Kataloğu, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 1998. Hazırlayanlar: Nural BOZOĞLU, Çiğdem ASLAN, Mustafa TOKER, Nurşen GÖK
 • TİTE-A4 Kataloğu, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 1999. Hazırlayanlar: Nural BOZOĞLU, Çiğdem ASLAN, Mustafa TOKER, Nurşen GÖK
 • TİTE-A5 Kataloğu, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2001. Hazırlayanlar: Nural BOZOĞLU, Çiğdem ASLAN, Mustafa TOKER, Nurşen GÖK
 • TİTE-A6 Kataloğu, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2002. Hazırlayanlar: Nural BOZOĞLU, Çiğdem ASLAN, Mustafa TOKER, Nurşen GÖK
 • TİTE-A7 Kataloğu, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2003. Hazırlayanlar: Nural BOZOĞLU, Çiğdem ASLAN, Mustafa TOKER, Nurşen GÖK
 • TİTE-A8 Kataloğu, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2003. Hazırlayanlar: Nural BOZOĞLU, Çiğdem ASLAN, Mustafa TOKER, Nurşen GÖK
 • TİTE-A9 Kataloğu, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2005. Hazırlayanlar: Nural BOZOĞLU, Çiğdem ASLAN, Mustafa TOKER, Nurşen GÖK
 • TİTE-A10 Kataloğu, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2006. Hazırlayanlar: Çiğdem ASLAN, Mustafa TOKER, Nurşen GÖK
 • TİTE-A11 Kataloğu, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2006. Hazırlayanlar: Çiğdem ASLAN, Mustafa TOKER, Nurşen GÖK


Kitaplar:

 • Gâye-i Milliyye Gazetesi’nin Tıpkı Basımı, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2009. Hazırlayanlar: Mustafa TOKER, Çiğdem ASLAN
 • Anadolu’da Ortodoksluk Sadâsı Gazetesi’nin Tıpkı Basımı, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2010. Hazırlayanlar: Mustafa TOKER, Çiğdem ASLAN
 • Abdullah Paşa’nın Balkan Savaşı Hatıratı ve Mahmut Muhtar Paşa’nın Cevabı, 100. Yıl Anısına Balkan Savaşları Alfa Yayınları, İstanbul 2012, Çevirenler: Dr. Hülya Toker, Sema Demirtaş, Mustafa TOKER
 • Balkan Savaşı’nda Sırp Ordusu ve Garp Ordusu, Yüzbaşı Selanikli Bahri, 100. Yıl Anısına Balkan Savaşları Alfa Yayınları, İstanbul 2012, Çeviri: Mustafa TOKER
 • XX. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'nın Haberleşme Kayıt Defteri (Eylül 1919-Kasım 1920), Cilt I, II, III, IV, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2013. Hazırlayanlar: Mustafa TOKER, Çiğdem ASLAN
 • Ali Fuat Paşa’nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16 Ocak 1921-14 Ekim 1921) Cilt I, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2015, Hazırlayanlar: Mustafa TOKER, Çiğdem ASLAN

 • Ali Fuat Paşa’nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (17 Ekim 1921-19 Temmuz 1922) Cilt II, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2015, Hazırlayanlar: Mustafa TOKER, Çiğdem ASLAN

 • Çanakkale Muharebeleri Kronolojisi, Hülya TOKER-Mustafa TOKER, Çanakkale Zaferinin 100. Yıl Anısına Alfa Yayınları, İstanbul 2015.
 • Karagöz Gazetesi'nin Çizgileriyle I. Dünya Savaşı, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2015, Hazırlayanlar: Mustafa TOKER, Çiğdem ASLAN

 • Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kongre Tutanakları (9 Mayıs 1920 - 13 Mayıs 1920), Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2016, Hazırlayan: Mustafa TOKER
 • Dolmabahçe'den Etnografya Müzesi'ne, Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e, Atatürk'ün Cenaze Törenleri, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2017, Hazırlayan: Mustafa TOKER
 • Dönemin Tanıklarından Millî Mücadele Hatıraları, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2017, Hazırlayan: Mustafa TOKER
Makaleler:
 • “Milli Mücadele’de Rum-Ermeni İşbirliği”, Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Mayıs-Kasım 2002, Yıl 15, Cilt 8, Sayı 29-30.
 • “Mustafa Kemal Paşa Tarafından Ali Fuat Paşa’ya Gönderilen Bazı Telgraf,Tebliğ ve Yazışmalar- I”, Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Mayıs-Kasım 2004, Yıl 17, Cilt 9, Sayı 33-34.
 • “Mustafa Kemal Paşa Tarafından Ali Fuat Paşa’ya Gönderilen Bazı Telgraf,Tebliğ ve Yazışmalar- II”, Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Mayıs-Kasım 2005, Yıl 18, Cilt 9, Sayı 35-36.

Editör:

 • Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacîm Muhittin Çarıklı’nın Kuva-yı Milliye Hatıraları (1919 - 1920), Şerafettin TURAN, Ankara Üniversitesi TİTE Yayınları, Ankara 2014. Editör: Mustafa TOKER.